Є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документаСторінка7/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практичні завдання

1. Користуючись словником іншомовних слів, з'ясуйте лексичне значення англіцизмів.

Байкер, бестселер, бренд, боулінг, брейк, веб-райтер, вестерн, гербалайф, грант, дайджест, дансінг, дефолт, джакузі, драйв, копірайт.

2.Випишіть із тексту слова іншомовного походження, поясніть їхправопис.

Телеграма — узагальнена назва різноманітних за змістом документів, переданих, як правило, по телеграфу.

Телеграми надсилають у найтерміновіших випадках, коли інші види зв'язку не можуть забезпечити своєчасного доставления інформації адресатові. Текст телеграми містить лише словесну інформацію. Телеграми пишуть великими літерами із двома інтервалами між рядками лише з лицьового боку телеграфного бланка або чистого аркуша паперу.

Якщо телеграма е відповіддю на одержану кореспонденцію, то вихідний номер останньої ставлять перед початком телеграми, а вихідний номер телеграми-відповіді — у кінці тексту, перед підписом.

3.Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.Зразок: ексклюзивний — винятковий.

Авізо, аукціон, баланс, бартер, бізнес, брифінг, брутто, гарант, девіз, дефініція, ембарго, жирандоль, митра, дилема, інтеграція, альянс, інновація, квота, іпотека, концерн, паритет, кредит, цивілізація, лізинг, абітурієнт, абсолютний, абстрактний, авіатор, автентичний, автомат, агент, адаптер, тривіальний, дисонанс, фаховий.

4.Запишіть українською мовою назви американських штатів. Порівняйте правопис слів у різних мовах.

Alabama, Connecticut, Havaii, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missuori, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee, Texas.

5.Поясніть лексичне значення слів.

Брифінг, брокер, девальвація, інкримінувати, аудієнція, консенсус, аташе, нонсенс, реекспозиція, бестселер, гіперінфляція, постскриптум, маркетинг, телетайп, телефакс, сертифікат, дублікат, дефіцит, ескіз, експорт, імпорт, анфас, кредит, лобі, квартал, піар.

6.Поясніть, чи обов'язково слід уживати іншомовні слова у словосполученнях. Запропонуйте до них власне українські відповідники.

Пролонгація договору — ...

Аграрний менеджмент — ...

Встановлено ліміт — ...

Квота на сільськогосподарську продукцію — ...

Переконливі аргументи — ...

Конструкція машин — ...

Адаптація до нових умов — ...

Бартерна операція — ...

Компенсувати кошти —...

Досягти консенсусу — ...

Виплачувати дотації —...

Дефіцит товарів —...

7.Перекласифікуйте назви осіб, зайнятих у підприємницькійдіяльності, які не відповідають їх визначенню.

Дилер — особа, що володіє конфіденційною інформацією завдяки своєму службовому становищу.

Інсайдер — боржник (юридична чи фізична особа), що має грошову заборгованість підприємству, організації, установі.

Дебітор — член фондової біржі (окрема особа, фірма) і банк з функціями купівлі-продажу валют, цінних паперів тощо.

Брокер — професійний посередник під час укладання торговельних і біржових угод.

Маклер — посередник, який сприяє здійсненню операцій між зацікавленими сторонами.

8.Виберіть із довідки спортивні терміни, що відповідають визначенням.

1. Вид спорту — швидкісний спуск спеціально обладнаною трасою на керованих дво- або чотиримісних санях. 2. Гра, за правилами якої м'яч заганяють ключкою в лунки через різні штучні перешкоди. 3. Командна спортивна гра з м'ячем, різновид бейсболу на майданчику меншого розміру. 4. Вид спорту — футбол у паркетному залі для чоловічих та жіночих команд скороченого складу. 5. Система спеціальних фізичних вправ для жінок, що сприяють удосконаленню фігури. 6. Вид швидкісного бігу на ковзанах, який проводиться на хокейному майданчику.

Довідка: футбол, шейпінг, бобслей, шорттрек, софтбол, гольф.

9. Перекладіть текст українською мовою, підкресліть слова іншомовного походження. За допомогою словника іншомовних слів з'ясуйте, з якої мови запозичено слова.

Утверждения, содержащиеся в формулировках основных свойств простейших фигур, не доказываются и называются аксиомами. -

При доказательстве теорем разрешается пользоваться основными свойствами простейших фигур, то есть аксиомами, а также свойствами уже доказанными, то есть доказанными теоремами. Никакими другими свойствами фигур, даже если они нам кажутся очевидными, пользоваться нельзя.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться чертежом как геометрической записью того, что мы выражаем словами. Не разрешается использовать в рассуждении свойства фигуры, видные на чертеже, если мы не можем обосновывать их, опираясь на аксиомы и теоремы, доказанные ранее.

Мовний етикет у сфері ділового спілкування

В українській літературній мові існують певні формули спілкування, які прийнято називати терміном «мовний етикет».

Мовний етикет (франц. etiquette— прикріплювати) — система стійких мовних формул для встановлення комунікаційного контакту між співрозмовниками, підтримання спілкування у виразній тональності відповідно до їхніх соціальних ролей і рольових позицій за офіційних і неофіційних обставин.

Для кожної нації характерна специфічна система етикетних формул. Структуру мовного етикету визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій, властиві всім мовцям: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо.

До мовного етикету належать також соціально-мовні символи етикетного рівня. Наприклад, етикетні формули заперечення (заперечення і ствердження), згоди, запитання, що використовують у певних соціально-культурних групах. Найуживанішими звертальними виразами є такі:пані, пане, панове, добродію, добродійко, добродії, товаришу, товариство, друже, колего або називання на ім'я чи ім'я по батькові тощо.

Звертання типу пане, пані, панове поширилися в українській мові під впливом польської і фіксувалися як офіційні звертання до осіб привілейованих верств суспільства. Пізніше це слово стало ввічливою формою згадування або звертання до людей незалежно від соціального стану. Прикметники вельмишановний, високоповажний, високодостойний, що використовують разом із звертаннями, надають спілкуванню піднесеної тональності. Добродію, добродійко, добродії — специфічно українські шанобливі звертання. «Історичний словник українського язика» Є. Тимченка одне із цих значень тлумачить так: «що діє добро, доброчинець». Звертання товаришу, товаришко, товариші стали офіційними в Україні лише після 1917 р., але українці послуговуються ними ще від козацької доби, про що свідчать різні народнопоетичні тексти. Ці звертальні вирази вживалися в різних значеннях: «людина, яка спільно з ким-небудь виконує якусь справу, бере участь у певних діях», «людина, пов'язана з іншими спільною професією, місцем роботи, навчанням», «людина, пов'язана з ким-небудь дружбою, щирий друг, приятель» тощо. Вони мають чітко виражений офіційний відтінок, тому їх вживають з етикетними означеннями високоповажний, високошановний, шановний.

Частовживаними у мовленнєвій практиці є формули прохання, зумовлені різноманітними комунікативними ситуаціями. Центральними серед них є ключові лексеми просьба, прохання, просити або конструкції з ними. Іноді офіційне прохання передають за допомогою питальних форм: «Чи не будете ласкаві?; «Чи не могли б зробити послугу?» тощо.

З етикетних формул подяки найчастіше використовують лексеми дякувати, дякую, подяка, вдячні, вдячний (а), які є характерними для багатьох слов'янських мов. Вдячність можна передавати не лише лексемами на позначення подяки, а й поєднанням їх із прикметниками та прислівниками (дуже, щиро) або за допомогою наказових конструкцій: прийміть щиру подяку тощо.

Для висловлення прохання вибачити українці вживають лексеми вибачте, вибачайте, пробачте й слова прости, простіть. В офіційно-діловому стилі активно послуговуються словами вибачте та пробачте.

Від етикетної формули прощання залежить перспектива подальшого спілкування: наскільки скоро відбудеться зустріч чи як скоро відновиться спілкування тощо. Нейтральною формулою прощання є загальновживане до побачення. Семантика цього виразу вказує на те, що співрозмовники ще зустрінуться (без точної вказівки на час і місце зустрічі). Існують варіанти усталеної формули, які уточнюють приблизний час майбутнього побачення, а іноді й місце. Під час офіційного спілкування прощальними виразами на зразок прощай чи прощавай не послуговуються, що зумовлено специфікою стилю.Практичні завдання

   1. .З'ясуйте лексичне значення слів. За потреби скористайтеся словником.

Увічливість, чемність, тактовність, толерантність, категоричність, комплімент, доречність, звертання, адрес (вітальний), етикет, мовний етикет, повага, чемність, тональність, контакт, (мовні) табу.

   1. Перекладіть українською мовою, увівши слова-зв'язки в речення.

Позвольте также...; пользуясь случаем, я хотел бы...; одновременно хочу сказать...; хочу также заметить, что...; просим также особое внимание обратить...; считаем целесообразным...; уместным будет замечание относительно...; не лишним будет также упомянуть...; еще раз благодарим Вас...; благодарю за помощь в ситуации... .

   1. Напишіть лист-відмову з приводу працевлаштування на роботу, використовуючи подані фрази.

На жаль, ми не можемо прийняти вашої пропозиції...; шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не можемо підтримати Ваш проект...; на жаль, повинні повідомити Вам про неможливість продовження контракту...; вибачте, але ми не можемо погодитися на проведення цього заходу...; дуже прикро, але …

   1. Утворіть від назв населених пунктів назви мешканців чоловічої статі.

Зразок: Алупка алупкинець.

Андріївка, Батурин, Бердянськ, Біла Церква, Бориспіль, Вишгород, Вінниця, Глухів, Городище, Гребінка,Джанкой, Дніпропетровськ, Донецьк, Євпаторія, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ірпінь, Канів, Кіровоград, Ковель, Кременчук, Лубни, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Миргород, Одеса, Острог, Пирятин, Полтава, Рахів, Рівне, Севастополь, Тернопіль, Умань, Харків, Черкаси, Чернігів, Ялта, Ясна Поляна.   1. Відредагуйте і запишіть лист-подяку.

Шановні !

Прийміть нашу саму щиру подяку за надання колективу гранту на видання українсько-англійської абетки для дітей дошкільного віку. Ця підтримка — свідчення Вашого небайдужого відношення до проблем освіти у Україні і розуміння непересічної потреби дошкільного виховання. Дякуючи Вашому сприянню видання цього дуже необхідного навчального посібника стало реальним. Висловлюємо впевненість, що ця «Абетка» матиме дуже великий успіх в дітей та їхніх батьків.

З дуже щирою подякою та повагою

Авторський колектив_________  1. Перекладіть текст українською мовою. Розкрийте особливості українського мовного етикету.

У разных народов существуют свои особенности в порядке приветствия, но при всем многообразии приветствий международный этикет в своей основе одинаков: встречаясь, люди желают друг другу доброго утра, дня или вечера, добра и благополучия в семье, здоровья. Если у вас нет возможности подробно ознакомиться с обычаями того или иного народа, лучше следовать общепринятым нормам. Главное, следует всегда помнить о том, что приветствие — это ваша «визитная карточка», по которой окружающие будут судить о степени вашей вежливости и учтивости по отношению к другим и будут относиться к вам так же, как и вы относитесь к ним. Надо быть очень осторожным при использовании разных словечек из молодежного сленга, например «классно», «клево», «фартово» и им подобных. К сожалению, современный язык слишком засорен словами, имеющими часто уголовно-блатное происхождение, а многие люди употребляют их, даже не задумываясь об этом. Безусловно, большинство подобных слов абсолютно не подходит для лексикона воспитанного человека, хотя подчас они очень распространены в среде молодых людей, которые используют такие выражения, чтобы выглядеть «своими»в компании. Но это лишь один аспект. А неопрятная, замусоренная речь так же неприятна, как и неопрятный человек. Конечно, идеального собеседника скорее всего не существует. Главное в разговоре — это уметь слушать и соблюдать чувство меры (Энциклопедия этикета).

  1. Прочитайте текст. Охарактеризуйте правила ділового етикету в Україні.

Англійці у ділових стосунках жорстко дотримуються правил протоколу. У привітаннях і звертанні дворянські титули використовують часто, навіть у колі близьких знайомих. Точність дуже цінується, однак не слід приходити до призначеного часу, це може бути сприйнято як неповага.

У Великій Британії частіше, ніж у інших країнах Європи, прийнято запрошувати друзів додому. А от ділових партнерів найчастіше запросять до ресторану. Підготовці до перемовин англійці надають небагато уваги. Традиційним для британців у всі часи є уміння уникати гострих кутів під час бесіди (Сучасний етикет). 1. Виберіть правильні стандартні етикетні формули.

Вибачаюсь, мені час іти; вибачте, мені час іти. До наступної зустрічі; до слідуючої зустрічі. Сподіваюсь, що ми скоро побачимось; сподіваюсь, що ми швидко побачимось. Передайте вітання моїм друзям; передавайте вітання моїм друзям. Пропоную вам зіграти в шахи; пропоную вам зіграти в шахмати. Ми договорились з Вами; ми домовилися з Вами. Ви правильно вирішили; ви вірно вирішили. Вельмишановний Дмитре Степановичу; вельми- шанований Дмитро Степанович. Зробіть мені послугу; надайте мені послугу. Я маю до вас прохання; у мене до вас прохання. Дякую Вам; дякую Вас. Дозвольте подякувати Вам; дозвольте подякувати Вас. Це невірно; це неправильно. Всього доброго; на все добре. Мені дуже жалко; мені дуже жаль. Прийміть найсердечніші вітання; прийміть самі сердечні вітання. Бажаю успіхів; зичу успіхів. Маю честь рекомендувати; маю за честь рекомендувати.

 1. Доберіть синоніми до етикетних формул спілкування.

Прошу, проходьте. Щасливої дороги. Це справді так. Авжеж, можна увійти. Гаразд, я погоджуюся з вами. Ямушу відмовитися. Не гайте даремно часу. Зичу Вам здоров'я. Бажаю приємно відсвяткувати Різдво Христове. Шановна громадо. Я дуже вдячний. Вітаю Вас. Прийміть мої співчуття. Я вважаю, що це не так. Прошу вибачення.

 1. Складіть тексти документів (лист-прохання, лист-подяка, лист- запрошення тощо), використовуючи шанобливі звертальні вислови.

Вельмишановний добродію. Шановний пане голово. Високоповажний пане прокуроре. Ваше преосвященство. Ваше високодостойносте Пане Президенте. Вельмиповажний... . Шановні колеги. Ваша святосте. Шановний пане суддя. Високоповажний пане професоре. Глибокошановний Антоне Петровичу. Високоповажаний міністре. Високопреподобний Отче.

 1. Складіть риторичну промову, мета якої — переконати слухачів, що дотримання правил етикету створює престижний імідж інтелігентної людини. Для аргументації використайте вислови відомих людей:

  1. 1. Манери не дрібниці, вони плід шляхетної душі і чесності розуму (А. Теннісон).

  2. 2. Вихованість — єдине, що може привернути до тебе людей з першого погляду, бо щоб розпізнати в тобі великі здібності, потрібно більше часу (Ф. Честерфілд).

  3. 3. Не проминіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте («Повчання дітям» Володимира Мономаха).

  4. 4. Хто принижує оточуючих, той ніколи не буде великий сам (Й.-Г. Зейме).

  5. 5. Добірність у звертанні краще від добірності форм; вона надасть більше насолоди, ніж картини і статуї; це найвитон- ченіше з усіх образотворчих мистецтв (Р. Емерсон).

  6. 6. Етикет — це розум для тих, хто його не має (Вольтер).

Культурадіалогічного спілкування

Культура спілкування передбачає оволодіння мовними нормами, розширення сфер застосування української мови.

Природними формами мовного спілкування, виявами комунікативної функції мови є такі форми спілкування: монолог, полілог та діалог.

Монолог (грец. monos— один, єдиний і logos— слово, вчення) — функціонально-комунікативний вид мовлення однієї особи, який не передбачає словесної реакції інших.

Якщо більше осіб беруть участь у мовленні, то йдеться про діалог або полілог.Діалог (грец. dialogos— бесіда, розмова) розмова між двома або кількома особами.

Полілог (грец. polis — численний і logos— слово, вчення) — форма мовленнєвого спілкування кількох (трьох і більше) осіб із приблизно однаковою комунікативною активністю.

Залежно від стилю мовлення діалоги бувають побутові (розмовний стиль), полемічні (публіцистичний стиль), художні (художній стиль) таін. Змістом діалогів можуть бути повсякденні справи, політичні питання, проблеми господарської діяльності, мистецтва, науки, техніки тощо. Ведення діалогу вимагає дотримання мовного етикету. Українське діалогічне мовлення передбачає поширення формул ввічливості (пробачте, будьте ласкаві, перепрошую тощо), особливі форми звертання.

Культура діалогічного спілкування потребує певних комунікативних умінь та навичок мовця. Наприклад, уміння починати, розгортати діалог, завершувати розмову, ставити запитання, адекватно реагувати на репліки співрозмовника, застосовувати емоційно-експресивний потенціал мовних засобів залежно від характеру розмови та очікуваних (прогнозованих/непрогнозова- них) результатів.

Для оволодіння культурним діалогічним мовленням недостатньо вміти запитувати і відповідати. Для цього слід формувати та розвивати в собі специфічні комунікативні навички. Кожен із співрозмовників має володіти певним запасом функціонально різноманітних реплік, які уможливлюють здатність вступати в розмову, згортати її й поновлювати, дотримуватися своєї стратегічної лінії у спілкуванні. Найважливішими умовами ведення культурного діалогу є уміння шанобливо, доброзичливо ставитися до співрозмовників; говорити ввічливо; до старших звертатися на Ви; чітко ставити запитання і зрозуміло висловлюватися тощо.Практичні завдання

1.З'ясуйте значення слів. Проведіть обговорення теми «Що таке суперечка?».

Діалог, полілог, монолог, доведення, переконання, аргументація, спростування (думки), опонент, полеміка, диспут, дебати, суперечка, істина, змагання (словесне), дискусія.

2.Перекладіть словосполучення. З кількома (на вибір) складіть короткий діалог.

При условии, при желании, по просьбе, по невнимательности, по ошибке, при исполнении служебных обязанностей, при подписании договора, повестка дня, принимать меры, принимать участие, протокол разногласий, неприбыльная деятельность, взыскать штраф, возбуждение иска, источник финансирования, нанести ущерб, заключать соглашение, действовать на основании.

3.З'ясуйте лексичне значення паронімів і складіть з ними речення. Для якого стилю вони характерні?

Показник/покажчик; познайомити/ознайомити; музикальний/музичний; запитання/питання; заснований/ оснований; ділянка/дільниця; дефектив-ний/дефектний; громадянський/громадський; від пустка/від пуск; відносини/відношення; затрати/витрати; особистий/особовий; дипломант/дипло-мник; капля/крапля; співак/співець; блукати/блудити; дерен/терен; абонент/абонемент; привабливий/принадливий; комуні кабельний/ко-мунікативний/комунікаційний.

4.З'ясуйте лексичне значення слів. Поділіть їх на дві групи: а) ті, які можна вживати під час ділового спілкування; б) ті, які не можна використовувати під час ділового спілкування. Вибір обгрунтуйте.

Плюралізм, магічний, чарівний, компенсація, розкішний, формуляр, документ, рішення, рапорт, засідання, абсолютний, салют, свавілля, осердя, садиба, заслухати, функція, акредитація, особистість, управлінці, тарифікація, лепетати, жорстокість, ухвалити, вельмишановний, інтеграл, рукопис, донечка, комісія, вегетаріанець, університет, сердечко, норматив, видатний, сторона, гостинець, професіонал, розгардіяш, пропозиція, зорепад.

5.За текстом визначте роль і функції, які виконує комунікація у житті людини.

Життя і діяльність суспільства неможливі без спілкування людей, оскільки воно є необхідною умовою будь-якої діяльності. Наприклад, фахівці в галузі створення та впровадження нової техніки вважають, що сама технічна ідея лише на 20% забезпечує успіх нової розробки; 80% успіху залежить від спілкування: слід довести нову ідею до спеціалістів, переконати, що вона є новою та ефективною, одержати дозвіл на апробацію, знайти охочих взяти участь у впровадженні, «проштовхнути» в реалізацію, використовуючи рекламу та інші засоби тощо. А успіх у вихованні дітей, нормальне функціонування сім'ї залежать саме від спілкування, його якості й організованості.

Спілкування в сучасному інформаційно насиченому суспільстві виконує такі функції: контактну (встановлення атмосфери обопільної готовності передавати і сприймати повідомлення та підтримувати взаємний зв'язок до завершення акту спілкування); інформативну (обмін інформацією, описами, запитаннями та відповідями); спонукальну (заохочення співрозмовника, аудиторії або ж самого себе до виконання певних дій); координаційну (взаємне орієнтування й узгодження дій учасників спілкування щодо їхньої спільної діяльності); пізнавальну (адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлень, а також взаємне розуміння намірів, станів один одного); емотивну («обмін» емоціями, збудження у співрозмовника чи аудиторії певних переживань, психічних станів тощо); впливову (спрямування на зміну стану, поведінки, ціннісно-мотиваційної сфери партнера: намірів, поглядів, смаків, норм поведінки тощо) (Ф. Бацевич. Основи комунікативної лінгвістики)

6.Із поданих ознак виберіть ті, які характеризують діалогічне мовлення.

Значна тривалість у часі; відбувається обмін інформацією між двома учасниками; швидкий обмін репліками; наявність випадкових слухачів; важлива роль невербальних засобів комунікації; однобічний характер висловлювання; непідготовленість спілкування; можливість зміни теми висловлювання; небажання слухати та сприймати інформацію; наявність трьох і більше співрозмовників.

7.Доберіть до поданих запитань економічної тематики потрібні відповіді. Над відповіддю вкажіть номер запитання.

1.Що є метою ревізії?

2.Яка мета аудиту?

3.Хто розголошує результати перевірки — аудитор чи ревізор?

4.Хто нараховує зарплату чи винагороду аудиторові, а хто — ревізорові?

5.Як називають аудиторів в інших країнах?

6.Ви як клієнт маєте право вибирати ревізора чи аудитора?

7.Який документ регулює аудиторську діяльність в Україні?

8.Хто донедавна виконував функцію контролерів?

Відповіді:

1.Усунення недоліків і порушень, установлення законності здійснюваних операцій.

2.Я як клієнт вибираю аудитора, а ревізора призначає адміністративний орган.

3.Закон України «Про аудиторську діяльність», прийнятий 22.04.93.

4.Ревізор, а аудитор зобов'язаний зберігати в таємниці інформацію, до якої мав доступ під час перевірки.

5.Аудитор одержує винагороду від клієнта згідно з договором, а ревізор — зарплату від відповідного державного органу, де він є штатним працівником.

6.Ревізори. Інспектори.

7.Установлення достовірності інформації, виявлення недоліків, локалізація їх та оцінювання.

8.У США— громадський бухгалтер, у Франції — бух- галтер-експерт, комісар з розрахунків, у Німеччині — контролер.

Тестові завдання

1. Зазначте рядок, у якому всі назви спеціальностей утворено правильно:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал