Є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документаСторінка5/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Норми вживання числівників у фаховому мовленні


За значенням та граматичними ознаками числівники поділяють на кількісні й порядкові. Кількісні числівники відповідають на запитання скільки? і означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів. Розрізняють такі групи кількісних числівників: власне кількісні (сім, дванадцять, тисяча), збірні (двоє, восьмеро, де сятеро), дробові (одна третя, дві сьомих), неозначено-кількісні (чимало, кільканадцять).

Порядкові числівники відповідають на запитання котрий? і означають порядок предметів при лічбі або їх місце в ряду однорідних.

За будовою числівники поділяють на прості (вісім, тре тій, двоє), складні (п’ятдесят, шістсот) та складені, утворені з кількох слів (сто вісімдесят шість, двадцять три).

Відмінювання числівників

Кількісні числівники

 1. Числівники один, одна (одне) змінюються за родами і числами, відмінюються за таким зразком:
Однина
Множина

Н.

один,одне(одно)

одна

Одні

Р.

одного

однієї(одної)

одних

Д.

одному

одній

одним

Зн.

=Н. абоР.

одну

=Н. абоР.

Ор.

одним

однією(одною)

одними

М.

…одному(однім)

…одній

…одних

2. Числівники два, дві, три та чотири відмінюють за такимзразком:

Н.

Два, дві

Три

чотири

Р.

двох

трьох

чотирьох

Д.

двом

трьом

чотирьом

Зн.
= Р. або Н.

Ор.

двома

трьома

чотирма

М.

…двох

…трьох

…чотирьох

3.Числівники від п’яти до двадцяти: назви десятків, крім сорок, дев’яносто, сто відмінюються за єдиним зразком:

Н.

П’ять

Н.

Вісім

Р.

П’яти, п’ятьох

Р.

Восьми, вісьмох

Д.

П’яти, п’ятьом

Д.

Восьми, вісьмом

Зн.

П’ять або п’ятьох

Зн.

Вісім або вісьмох

Ор.

П’ятьми, п’ятьома

Ор.

вісьма або восьмома

М.

…п’яти, …п’ятьох

М.

…восьми, …восьмох

 1. Складні числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюють за таким зразком:

Н.

Сімдесят

Р.

сімдесяти, сімдесятьох

Д.

сімдесяти, сімдесятьом

Зн.

сімдесят або сімдесятьох

Ор.

сімдесятьма, сімдесятьома

М.

... сімдесяти, ... сімдесятьох
 1. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюють за такими зразками:Н.

чотириста

вісімсот

Р.

чотирьохсот

восьмисот

Д.

чотирьомстам

восьмистам

Зн.

чотириста

вісімсот

Ор.

чотирмастами

вісьмастами, вісьмомастами

М.

... чотирьохстах

... восьмистах 1. У складених кількісних числівниках відмінюються всі частини: (погоджено) з двомастами тридцятьма тисячами чотиристами (працівниками).

 2. Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживають із закінченням -а: сорока, дев'яноста, ста.

 1. Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми, спільні із власне кількісними: двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом... .

 2. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

 3. Збірні числівники четверо, п’ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: п’ятьох, п'ятьом..., шістьох, шістьом, десятьох, десятьом та ін.

 4. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

 5. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюють як числівник п’ять: кільканадцятьма й кільканадцятьома, кількадесятьох й кількадесяти.

Порядкові числівники

 1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, десятий, одинадцятий, тридцятий, сороковий, п’ятдесятий, шістдесятий, вісімдесятий, дев’яностий, двохсотий, трьохсотий.

 2. Числівник третій відмінюється як прикметник м’якої групи: третій, третього, третьому.

 3. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова: тридцять сьомий, тридцять сьомого, тридцять восьмому тощо.

Практичні завдання

 1. Утворіть словосполучення числівників з іменниками.

2 (завідувач); 4 (директор); 5 (секретар); 3,5 (грам); 6,8 (кілограм); 2,7 (тиждень); 7 (документ); 6,89 (тонна); 29 (підручник); 543 (метр); 68 (аркуш); 4 (відсоток); 2,4 (мільярд).

 1. Перепишіть, замінивши цифри словами.

а) На 37 кілометрі; 12 класу; 37 учня; 69 дня; 36-го року; на 235 аркушах; у 567 документах; 894 сторінка; 13 жовтня 1978 року; 49-мільйонний народ; 120-тисяч ний дохід; 78-ма хвилина; у II половині XX століття;45 місяць; 59 метр; зустрівся з 5 друзями; у 36 номері; на 27 га посаджено пшеницю; у 117 книгах; з 9 спроб; посаджено приблизно 500 дерев; згідно з наказом № 94; працювали приблизно 2,5 млн. осіб; впроваджено у 138 вузах; на відстані 4—5 метрів;

б) до 376 додати 7; від 292 відняти 24; до 3624 додати 9; від 3 112 383 відняти 11; від 1632 відняти 4; скласти 23 з 2873; сума чисел дорівнює 203; визначити добуток від множення 535 на 7; скільки разів 8 міститься в 72; скільки разів 11 міститься в 187. 1. Складіть таблицю «Вживання відмінкових форм іменників у сполученні з числівниками (кількісними, збірними, дробовими)». Доберіть власні приклади.

 2. Перекладіть речення українською мовою. Поясніть уживання числівників.

1. Обычно продолжительность пребывания в гостях составляет 2—2,5 часа, когда приглашают к завтраку, обеду или на чашечку кофе, и 3—4 часа — к ужину. 2. Английская система расстановки посуды — линия рюмок образует тупой угол (более 90°) с краем стола. 3. Белое вино в бокал наливают на 3/4, а красное на 2/3 бокала. 4. Если фуршет происходит в зале или большой комнате, то столы ставят так, чтобы расстояние между столами и от столов до стен было не менее 1,5 м для свободного перемещения гостей (Энциклопедия этикета).

 1. Випишіть словосполучення, у яких ужито числівники. Складіть із ними речення.

П’ять комбайнів, п’ятеро комбайнерів; десяток фірм, десятки господарств, десять бригад; два комплекси, другий комплекс; дванадцятигодинний робочий день, чотириповерховий будинок; п’ятирічний план; перша сотня; троє практикантів; у двох школах, виконати удвох, по друге липня, по-друге.

 1. Виберіть правильне словосполучення.

Приблизно сто виробів, біля ста виробів; половина працівників, одна друга працівників; троє фірм, троє установ, три фірми, три установи; два фахівця, два фахівці; чотири відсотка, чотири відсотки; п’ятдесятирічний стаж, п’яти-десятирічний стаж.

 1. Відредагуйте речення, у яких порушено правила сполучення числівників з іменниками.

1. Зібрали всього по 23 центнера зернових з гектара. 2. За пару днів розпочнуться жнива. 3. Приблизно 1/3 студентів першого курсу поїхала на практику в ЗАТ «Ольвія». 4. Одна друга випускників школи вступила до вищих навчальних закладів. 5. Дирекція привітала всіх жінок з Восьмим березням. 6. Передбачається перевиконання плану у два з половиною раза. 7. За півтора роки ми досягли бажаних результатів. 8. Ювіляра привітали з шестидесятиріччям.

 1. Перепишіть речення. Числа і скорочення запишіть словами, поставивши числівники у потрібному відмінку.

 1. У людини більше 600 м’язів. 2. Глибина дихання у спортсменів у стані спокою становить від 700 до 800 мл, хвилинний об’єм дихання — від 6—8 л/хв. 3. Біологічна еволюція людини зупинилася на рівні кроманьйонської людини, яка жила понад 100 тисяч років тому до кам’яного віку. 4. Рекорд Черкащини на 10 000 м, установлений Іваном Єремійовичем Чернявським у 1955 році, досі не перевершений. 5. Дистанцію 110 м з бар’єрами спортсмен долає за 51—52 кроки. 6. Висококваліфікований бар’єрист може пробігти дистанцію за 49 бігових кроків, вигравши тим самим 0,15—0,18 с; для цього необхідно виконати 7 кроків бігу зі старту до першого бар’єра і подолати фінішні 14,02 м за 5 кроків. 7. Земля разом з іншими планетами рухається навколо Сонця; відстань її до Сонця змінюється від 147,1 млн кілометрів на початку січня до 152,1 млн кілометрів на початку липня.

 1. Прочитайте хронологію винаходів, нормативно виголошуючи історичні дати.

3200 років до н. е. з’явились найперші колісні візки.

Приблизно 450 років до н. е. з’явились рахівниці на основі десяткової системи.

85 років до н. е. було застосовано водяні млини для помолу зерна на борошно.

Приблизно 1300 року з’явився перший механічний годинник, що рівномірно відраховував час.

Приблизно 1642 року Блез Паскаль винайшов першу механічну обчислювальну машинку.

1877 року Томас Едісон виготовив фонограф для запису звуку.

1994 року відкрито рух найдовшим підводним тунелем завдовжки 50 км, прокладеним під Ла-Маншем.

2001 року створено нове покоління атомних годинників, точність яких у 100 або навіть 1000 разів перевищує існуючі аналоги.

10.Відредагуйте запропоновані речення.

1. Студенти один за другим залишили аудиторію.Під час перегонів вони вийшли один на один, забувши, що колись разом здобували освіту і працювали на одному підприємстві. 3. Всі колеги вважали, що одне другому не заважає, і вони можуть продовжити проведення експерименту. 4. Наше видавництво може налагодити випуск трьох мовних словників. 5. Сьогодні колеги привітали пана Семенова М. С. із шестидесятиріччям. 6. У прес-конференції взяли участь двоє президентів. 7. Ректор виступив перед стами тисячами студентів. 8. Цими днями наше місто святкує восьмисотлітній ювілей.

Специфіка вживання прийменникових конструкцій в офіційно-діловому стилі

У діловому стилі мовлення існують сталі правила вживання прийменникових конструкцій. У більшості випадків вибір прийменника визначають за традицією, наприклад: відпочивати в санаторії — відпочивати на туристичній базі, їхати на вокзал — їхати в метро тощо. Часто в мовленні послуговуються неправильними прийменниковими конструкціями: вітер п’ять метрів на секунду, дотичний з проблемами замість нормативних словосполучень: вітер п’ять метрів за секунду, дотичний до проблем.

Уживаючи прийменники, важливо враховувати їхню стилістичну характеристику. Так, прийменникивнаслідок, у зв’язку з, згідно з, відповідно до, у справі, у питанні, по лінії властиві діловому мовленню; сфера функціонування прийменників проміж, побіч, насупроти, попри — розмовне мовлення.

Поширеною помилкою є застосування прийменникових конструкцій замість безприйменникових і навпаки: користуватися з відеокамерою (замість користуватися відеокамерою), оплатити за проїзд(оплатити проїзд) тощо.

Трапляються випадки, коли у прийменникових конструкціях іменник ставлять у неправильному відмінку. Найчастіше спостерігається порушення керування при прийменнику (головне слово), що вимагає від залежного давального відмінка: всупереч негараздів, наперекір випробувань (всупереч негараздам, наперекір випробуванням).

Основні правила вживання прийменників при однорідних членах речення


 1. Перед однорідними членами речення можуть повторюватися однакові прийменники, наприклад: Кишенькові калькулятори працюють іна гальванічних, інасонячних батарейках.

 2. Прийменники не повторюються:

а) якщо однорідні члени речення вимагають різних прийменників (сховатись у лісі, на галявині);

б) при однорідних членах речення, пов’язаних повторюваними сполучниками (і...і, ні...ні, то...то, або...або, хоч...хоч, чи...чи) або парними (не тільки...але й, не стільки...скільки, чим...тим, хоч...але, якщо...то);

в) при однорідних членах речення, значно поширених залежними словами.

Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники

Найчастіше припускаються помилок у перекладах конструкцій з російської мови з прийменником по. У кожному окремому випадку цей прийменник має в українській мові різні відповідники:для: комісія для складання резолюцій, курси для вивчення (чогось);

з: курс лекцій з української мови, реферат з інформатики, з нагоди (чогось);

за: за вказівкою, за свідченням;

на: назвати на прізвище, на замовлення;

після: після одержання телеграми, після прибуття автобуса;

у (в): у вихідні, працювати в галузі техніки;

Прийменник по вживають на позначення шляху руху або місця, де відбувається дія: знайомий по інституту, бігати по стадіону, наказ по армії, йти по воду.Практичні завдання

 1. Запишіть паралельні форми вживання прийменникових конструкцій.

Більш від норми —…; про всякий (всяк) випадок —…; відповідно до закону —...; порівняно з минулим роком — ...; за браком доказів — …; щодо кадрових питань —…; з ініціативи керівника —…; у звітний період —…; з дня опублікування — ...; відпустка через хворобу — ...; від початку роботи —…; з наказу директора — …;на кінець року —…; згідно зі штатним розписом — ...; за допомогою дослідів — ...; у зв’язку зі скороченням штатів —…; під редакцією Іванчука —…; після закінчення терміну —... .

 1. Перепишіть речення, з'ясуйте смислові відношення, на які вказують прийменники.

1. Ця угода, щойно вона набере чинності, залишиться відкритою так довго, скільки буде потрібно для приєднання до неї інших країн світу. 2. Предметом дослідження історії первісного суспільства є початковий період історії людства з часу виникнення самої людини і суспільства до створення перших політичних структур. Повідомлення греко-римських авторів про Єгипет не завжди достовірні, тому ставитися до них потрібно критично. 4. Релігійне життя в Давньому Єгипті не було безхмарним, вільним від єретичних учень, навіть елементів релігійного скепсису. 5. Зміни, що відбулися у суспільному житті східних слов’ян у VI—IX ст., сприяли створенню фундаменту, на якому у IX ст. зросла могутня будова Давньоруської держави. 6. Наукове товариство імені Тараса Шевченка співпрацювало з Інститутом археології України для ретельнішого вивчення знахідок зарубинецької культури.

 1. Відредагуйте словосполучення.

Працювати по сумісництву; посол по особливим дорученням; по способу утворення; по стану здоров’я; по власному бажанню; по старій звичці; по тарифу; по телеграфу; по тій причині, що...; по умові; по статуту; по запрошенню; по професії; працюю по гнучкому графіку; магазин по продажу молокопродуктів; проректор по навчальній роботі; екзамен по українській мові; зупинка по вимозі; некоректно по відношенню до мене; учитель по покликанню.

 1. Перекладіть українською мовою іменники з прийменниками і складіть з ними речення.

По собственному желанию; по вине директора; комиссия по вопросам контроля; благодаря общим усилиям; в случае невыполнения; в противном случае; по истечении срока; согласно графика; принять во внимание; принять к сведению; в адрес дирекции; не по силам выполнение задания; прийти по делу; по поручению инспекции; по требованию комиссии; на следующий день; на протяжении дня; несмотря на трудности; оценить по достоинству; по возможности скорее; победа по преимуществу; не по адресу; по имеющимся сведениям; передвигаться по рингу; по настоянию; инструкция по использованию; по обоюдному согласию; по поручению; по усмотрению начальства; по болезни; выслать по почте; по всем правилам; по истечении времени; работать по схеме; прийти по делу; не по силам.

 1. Порівняйте вживання словосполучень із прийменником по в російській і українській мовах. Складіть із україномовними словосполученнями речення.

Комиссия по спорту — комісія зі спорту; лыжня по кругу — лижня колом; маневр передвижения по ковру — маневр пересування по килиму; лазанье по канату без помощи ног — лазіння по канату без допомоги ніг; мастер по шахматам — майстер із шахів; попасть по мячу головой — вдарити м’яч головою; передвижения по дну бассейна — пересування по дну басейну; перевес по количеству бросков — перевага за кількістю кидків.

 1. Перекладіть речення українською мовою, зауваживши особливості перекладу прийменників.

 1. Любовь к механике определила судьбу Джеймса Ватта. По наставлению руководства университета в Глазго Д. Ватту поручили отремонтировать модель паровой машины.

 2. Кросс и велогонки по горным дорогам обычно проводят в сельской местности.

 3. Виртуальная реальность — это способ иммитации мира с помощью видеоряда и звуков, воспроизводимых компьютером. Для компьютерных игр и прогулок по специальным тематическим паркам можно создать фантастический виртуальный мир.

 4. Кроме нашей Галактики, есть еще много других галактик, рассыпанных по всей Вселенной.

 5. Древние египтяне узнавали время по водяным часам.

 6. В 1826 г. Г. Ом в работе «Определение закона, по которому металлы проводят электричество» сформулировал основной закон электрической цепи.

Синтаксичні норми і культура фахового мовлення

Офіційно-діловий стиль передбачає точний, чіткий, логічний виклад думки шляхом використання синтаксичних конструкцій (словосполучень і речень).

Вибір варіантів побудови простих і складних речень регулюють синтаксичні норми. їх вивчають у межах такого мовознавчого розділу як синтаксис.

Синтаксисрозділ граматики, що вивчає будову простих і складних речень, їх типи, форми та умови вживання.

Мовним засобам офіційно-ділового стилю властиві консерватизм і сталість через його незначну експресивність. Тому мова ділових паперів характеризується великою кількістю словосполучень, які є мовними кліше: доводжу до вашого відома, у зв'язку з, прошу надати.

Комунікативній функції ділового мовлення притаманний іменний характер (вживання іменникових словосполучень). У діловому професійному мовленні широко використовують віддієслівні іменники, основним завданням яких є уникнення двозначності: з метою створеннястворити, шляхом відновленнявідновити.

Для офіційно-ділового стилю характерне використання простих речень. Речення ділових паперів має прямий порядок слів, що передає загальний зміст без спеціального виділення окремих його елементів. Підмет завжди стоїть перед присудком, узгоджене означення — перед означуваним словом, неузгоджене — одразу після нього. Вставні слова стоять на початку речення, оскільки вказують на висловлену раніше думку, систематизують виклад, пояснюють окремі слова та словосполучення.

Непрямий порядок слів у ділових паперах доцільний лише в тому разі, коли логічний наголос падає на присудок.

Присудок вживають здебільшого у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності. Поширені пасивні конструкції, у яких вибір присудка обмежується лексичним значенням підмета:показники планувстановлюються, розраховуються; вимоги до якостізадовольняються.

Ознакою офіційно-ділового стилю є розміщення кількох слів підряд в одному відмінку, найчастіше в родовому чи орудному.

Синтаксис ділової документації характеризується наявністю узвичаєних інфінітивних конструкцій, неозначено-особових та безособових речень резолюційного змісту: допускаються до захисту роботи, оформлені відповідно до Положення про... .

Із метою економії висловлювання й точності відтворення думки в документах поширені дієприслівникові та дієприкметникові звороти. Дієприслівникові звороти не вживають на позначення умови, часу і причини. У таких випадках їх замінюють підрядними конструкціями. Дієприкметникові звороти в офіційно-діловому стилі використовують з метою уточнення інформації.

Для ділових паперів характерне використання непрямої мови. Пряма мова має місце тоді, коли цитують розпорядчий документ, законодавчий акт тощо.

У простому реченні не завжди можна відобразити складність взаємозв’язків між фактами, ієрархічну послідовність, тоді послуговуються складними реченнями.

У діловому мовленні складне речення використовують обмежено, оскільки офіційно-діловий стиль тяжіє до системності й лаконічності. Різні типи синтаксичних структур сприяють якнайточнішому вираженню змісту ділових паперів та передаванню різноманітних логічних відношень.

Для зв’язку компонентів думки у складних реченнях найчастіше з-поміж різних типів синтаксичних одиниць обирають займенникові зв’язки (цей, такий, той тощо).

Поширеними синтаксичними конструкціями у ділових паперах є складносурядні речення зі сполучниками а, але, і.

Практичні завдання


 1. Запишіть синтактичні синоніми до словосполучень.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал