Є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документаСторінка3/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови


Важливе значення для правильності усного мовлення має правильне наголошування слів, тобто дотримання акцентуадійних норм.

Виділення у мовленні певного складу за допомогою фонетичних засобів називають наголосом.

Акцентуаційним зразком сучасної української літературної мови є мова акторів національних театрів та кіно, дикторів радіо й телебачення.

Джерелами спотворення акцентуаційних норм є необґрунтоване перенесення діалектних наголосів у літературну мову, неуважність до власного мовлення, незнання основних норм наголошування.

Українській мові властивий словесний динамічний, або силовий, наголос,коли наголошений склад виділяють більшою силою голосу.

Словесним наголосомназивають виділення в слові одного зі складів посиленням голосу, а також збільшенням тривалості й зміною тону звучання.

Для української мови характерний вільний, рухомий наголос, не фіксований на жодному складі. В одних словах він падає на перший склад, в інших — на другий, третій: вечір, політ, покоління. Крім того, наголос в українській мові може переходити з одного складу на інший, наприклад: земляземлі, кричатикричите.

За допомогою наголосу часто розрізняють лексичне значення та граматичні форми слів: органорган, на березіна березі, сестрисестри, мукамука, дорогадорогатощо.

В українській мові є також слова з подвійним наголосом,

наприклад: алфавіт, весняний, договір, простий, зокрема, помилка, закінчититощо.

Правильність наголошування слів — обов’язкова ознака культури професійного мовлення особистості. Тим, хто прагне навчитися правильно, літературно наголошувати слова, потрібно багато читати й слухати твори видатних майстрів українського письменства, користуватися новими лексикографічними джерелами.

Перевірити наголошування слів та їхніх форм можна за орфографічними й орфоепічними словниками, а також за спеціальними словниками наголосів.

Практичні завдання


 1. Розставте наголос у запропонованих словах.

Бесіда, верба, веретено, вітчим, дихання, дочка, дошка, дрова, живопис, загадка, колесо, коромисло, кропива літопис, обруч, вільха, параліч, петля, перепис, подруга показ, приріст, приятель, решето, рукопис, середина, спина, школяр, успіх, фартух, циган, локшина, морозище, бажаність, човгати, жага, шовковий, шелеснути, дощечка дощомір, щілина.

 1. Порівняйте пари заперечних займенників ніхтоніщо у відмінкових формах. Акцентуйте увагу на залежності відтінків лексичного значення від наголосу. Уведіть у речення 5—7 пар займенників.

Зразок:

 1. Нікого нам звинувачувати в тому, що сталося в нашому колективі.

 2. В аудиторії після дзвінка нікого не залишилось.

Нікого — нікого (жодної людини)

Нікому — нікому (жодній людині тощо)

Ніким — ніким

Нічого— нічого

Нічим — нічим

Ні з кого — ні з кого

Ні з ким — ні з ким

Ні на кому — ні на кому

Ні з чим — ні з чим

Ні на чому — ні на чому
 1. Прочитайте текст. Поставте наголос у кожному слові.

Велика загадка природи

Те, що восени птахи відлітають, а навесні прилітають, — знають усі. Більшість людей над цим не замислювалася: ну, вміють птахи літати, от і відлітають із настанням холодів туди, де тепло і багато їжі, а потім, як прийде тепло в наші краї, повертаються. Але навіть той, хто цікавився цим питанням, не міг уявити собі, куди ж саме відлітають птахи.

Вивченням пташиних перельотів займаються спеціалісти-орнітологи, які кільцюють птахів. Це величезна робота, нелегкий труд. І тільки завдяки цій роботі багато чого дізналися про пташині перельоти.

Атласи і карти розказують про шляхи перельотів птахів, про маршрути, місця зимівлі й відпочинку птахів і ще багато дечого. Дивлячись на таку карту, ми вже зараз можемо простежити шлях дуже багатьох птахів. Завдяки кільцюванню можемо простежити, наприклад, переліт кібчика» який живе на Далекому Сході: він зимує у Південній Африці. Взагалі, в Африці зимує багато наших птахів. Але не всі. Деякі зимують значно ближче, наприклад, в Англії, Голландії, Німеччині. Це, звичайно, не жаркі країни, але там зима тепліша, ніж у нас. А до нас на зиму прилітають снігурі, омелюхи, чечітки — їм, що живуть у суворих північних краях, наші зими видаються теплими (За Ю. Дмитрієвим). 1. Виберіть та запишіть слова, які мають подвійний наголос.

Запитання, новина, подання, виразний, ненависть, алфавіт, літопис, листопад, випадок, помилка, чорнослив, кілометр, чотирнадцять, батьківщина, перепис, приязнь, черговий, розруб, фаховий, донька, гребелька, магістерський, зокрема, довідник, рукопис, одинадцять, показник, бавовниковий, договір.

 1. Зі словника термінів Вашого фаху випишіть 10 слів із дублетним наголосом і 10 слів, наголос у яких є смислорозрізнювальним. Поясніть лексичне значення цих слів та введіть у самостійно складені речення.

 2. Поставте наголоси у словосполученнях, що вживають в аудиторських документах та бухгалтерській справі.

Договірні зобов’язання, надання аудиторських послуг, дотримуватися спеціальних вимог, відомості про користувачів, господарсько-фінансова діяльність, штрафні санкції, найважливіший чинник, аналіз показників, показник об’єктивності, дочірні підприємства, заняття аудиторською діяльністю, експертний висновок, громадська організація, неодноразові порушення, податкова інспекція, ринкові відносини, численні послуги, шляхом перерозподілу, придбання облігацій.

 1. Випишіть зі словників слова, у яких наголос виконує смислорозрізнювальну функцію. Уведіть ці слова у речення попарно.

Зразок: приклад — приклад, замок — замок.

 1. Користуючись орфоепічним словником, поставте наголоси у поданих словах.

Діалог, запитання, ознака, предмет, похвала, показник, корисний, вимоги,; компроміс, вигода, налагодження,найважливіший, співбесідник, партнер, сприйняття, завдання,різновид, визнання, обмін, новий, податковий приятель, завжди, винагорода, загальновизнаний, безпомилковий, джерело, експерт, квартал, договір, мережа, неприязнь, ознака, середина, примірник, хаос, центнер, посланець, пізнання, переїзд, маркетинг, випадок, помилка.

 1. Утворіть словосполучення, додавши числівник два у називному родовому відмінках. Зверніть увагу на акцентування іменників.

Платник, закон, кредит, корпус, вакансія, експеримент, етап, штраф, право, вимога, референдум, підпис підсудний, відмова, інспектор, вигода, кілометр, експерт, бюлетень, варіант, автори, довідник, коледж, обмін, перепустка, інструктор, об’єднання, вказівка

 1. Простежте і запам’ятайте залежність наголошення від лексичного значення кожної пари.

Зразок: духовий клавішний музичний інструмент — частина рослинного та тваринного організмів (орган — орган).

Зручність — користь (вИгода — вигОда); прийом їжі —Особливості культури ділового мовлення 2

Орфоепічна правильність українського професійного мовлення 7

Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови 10

Лексикологічні норми. 17

Синоніми у фаховому мовленні 17

Фразеологія ділової української мови 24

Морфологічні норми у професійному мовленні 28

Норми вживання числівників у фаховому мовленні 32

Практичні завдання 35

Специфіка вживання прийменникових конструкцій в офіційно-діловому стилі 37

Практичні завдання 38

Синтаксичні норми і культура фахового мовлення 40

Практичні завдання 42

Комунікативні ознаки культури мовлення 44

Практичні завдання 45

Фахова термінологія 47

Практичні завдання 48

Вживання слів іншомовного походження у професійному мовленні 51Словотвірні норми та культура професійного мовлення

Вибір морфем, їх розташування і сполучення у складі нового слова регулюють словотвірні норми.Словотвіртворення нових слів наявними в мові способами.

Існують такі способи словотвору: префіксальний, суфіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний,лексико-семантичний, лексико-синтаксичний. При префіксальному способі слова творять за допомогою префіксів: деньпереддень, автор співавтор;при суфіксальному за допомогою суфіксів: газетагазетяр, учительучителька; суфіксально-префіксальним способомслова творять за допомогою суфіксів та префіксів: ґрунтпідгрунтя, царміжцарів’я; прибезафіксному способіморфеми не додають, а відкидають: молодиймолодь, написати— напис. Лексико-семантичний спосіб словотворуполягає в появі нових значень у слів, які здавна існують у мові. Наприклад, у слові батьківщина, первісне значення якого «спадщина від батьків, спадковий маєток», згодом з’явилося інше значення — «країна, де народився; місце зародження чогось. Лексико-синтак сичний спосіб словотвору — це конструювання слів шляхом лексикалізації словосполучень, тобто перетворення їх на слова: Перебийніс. Досить часто відбувається перехід з однієї частини мови в іншу. Найбільш поширеним є явище субстантивації переходу прикметників та дієприкметників в іменники: хворий, учений, трудящі, черговий, загальне, конкретне.

Для офіційно-ділового стилю характерне використання суфіксів книжного забарвлення. До них належать ті, які утворюють загальні й абстрактні назви, назви опредме- ченої дії. Одним із шляхів поповнення лексики такого типу є творення віддієслівних іменників на -ння, -ття від питомих та запозичених основ: передоручення, становлення, повернення, відпрацювання, інформування, формулювання, каяття, здобуття тощо. Таке явище можна пояснити прагненням до стислості вислову, що сприяє вираженню узагальнення в мові: замість описових конструкцій, які відтворюють процес, дається назва його загалом, нерозчленовано, опредмечено.

Книжними є також слова з греко-латинським суфіксом -їзм (-изм, -ізм). Цей суфікс має властивість утворювати нові лексеми як від іншомовних, так і від українських основ: архаїзм, історизм, лібералізм, нігілізм; побуто- візм, українізм. Як правило, утворення з такими суфіксами — наукові терміни, слова з узагальненим значенням,

Жрма назви ідеологічних та наукових напрямів: Будизм – релігійно-філософська система, що виникла уVIдо н. е. в Індії. Основоположником її є Будда. Відтінок книжності мають старослов’янські за походженням суфікси -ств(о) з варіантами -зтв(о), -цтв(о) та -ість. Вони переважають у науковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях. Наприклад:Місіонерстводіяльність релігійних організацій з поширення свого вчення і навернення до нього іновірців(Словник іншомовних термінів).

Для творення нових слів в офіційно-діловому спілкуванні використовують запозичені префікси та префіксоїди анти-, архі-, екстра-, контр-, псевдо-, ультра- й под., які надають словам книжного відтінку: антидатування, контрнаступ, псевдопатріот, псевдонім, ультраправий.

При творенні складних слів шляхом з’єднання двох або кількох коренів в одну лексичну одиницю розрізняють основоскладання та словоскладання.Основоскладанняпоєднання компонентів із відмінною семантикою, часто належних до різних частин мови.

Цей засіб словотвору властивий усім функціональним стилям мови, але найбільше поширений він в офіційно-ділових, наукових і публіцистичних текстах. Як правило, книжно-термінологічний характер мають утворення з іншомовними складниками: гідроканал, демократія, макросистема, мікросвіт.Книжного (але менш інтенсивного) відтінку надають питомі компоненти само-, мало-, багато-: самозречення, самоаналіз, малозабезпечений, багатоплановість.Виразне книжне забарвлення характерне для слів з компонентами -лог, -філ,, -фоб, -ман, -знавство: філолог, палеонтологія, слов'янофіл, слов’янофільство, бібліофіл, графоманія, меломанія, суспільствознавство, антропологія.Питомі слова, утворені способом основоскладання, часто є кальками лексем іншомовного походження або їх семантичними відповідниками.Словоскладанняспосіб утворення нових слів без інтерфіксів.

Цим способом творять наукові терміни на зразок: ракета-носій, кіловат-година, інженер-економіст, лікар- стоматолог, мовознавець-лексикограф, технік-механік, проте більшість таких утворень має яскраво виражену образність.Практичні завдання

 1. Утворіть від іменників прикметники з суфіксами –ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) і поясніть різні морфологічні явища.

Прага, Сиваш, Запоріжжя, Кривий Ріг, Черкаси, Золотоноша, Монастирище, Дамаск, Польща, Чехія, таджик, волох, Гамбург, Мекка, Голландія, Рига, Париж, Чернівці.Київ, Лейпциг, словак, Ніцца, казах, тюрки, Овруч, Сиракузи, Лодзь, Ясси, Волга, Кавказ, Черемош, француз, студент, Вільнюс, Острог, латиш, Хортиця, моряк, ткач, птах, боягуз, залісся, парубок, молодець, Цюрих, киргиз, убогий, Случ.

 1. Утворіть словотвірний ряд спільнокореневих слів.

Адаптація, активний, аналіз, воля, гра, група, дія, емоція, індивід, лідер, стереотип, уява, характер, створення, переріз, намагнічування, замкненість, стабільність, зв’язок, носій, бажаний, вихровий, обертальний, вищий, кінцевий, координатний, кутовий, тривалий, іскровий, дуговий, контрольований, невідоме, знаменник, вираз, порушення, множник, вигляд, добуток, перевірка, розв’язування, еквівалентність, рівняти.

 1. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть способи словотворення україномовних еквівалентів виділених слів.

Профессия дипломата является одной из старейших. История донесла до нас примеры того, как в древние времена решались вопросы войны и мира, какой соблюдался ритуал при приеме иностранных гостей, как оформлялись полномочия. Слова «дипломат», «дипломатия» происходят от греческого слова «диплом». Дипломат — сотрудник ведомства иностранных дел, который осуществляет внешнеполитические связи своей страны с другим государством или государствами (Ч. Далецкий. Риторика).

 1. Утворіть складноскорочені слова від повнозначних слів, дотримуючись моделей творення абревіатур.

Міністерство внутрішніх справ, Рівненська атомна електростанція, Організація Об’єднаних Націй, Політичний консультативний комітет, Організація африканської єдності, Міністерство транспорту України, Академія педагогічних наук України, Національний авіаційний університет, Міжнародна фонетична асоціація, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Міжнародна спілка архітекторів, Ліберально-демократична партія, командний пункт, контрольно-пропускний пункт, коефіцієнт корисної дії, дорожньо-патрульна служба, дитячо-юнацька спортивна школа, електронно-обчислювальна машина, Всесвітня Рада Миру, Британська радіомовна корпорація, агропромисловий комплекс.

5. Поясніть, якими способами утворено слова, що входять до терміносполук.

Аудиторська перевірка, агентське діяльність, виїзна документальна перевірка, цільові виплати, бухгалтерська звітність, монопольне утворення, накопичувальний пенсійний рахунок, внутрішньобанківська платіжна система, зовнішньоекономічний договір, середньозважений валютний курс, антисубсидійне розслідування.

 1. Утворіть від прикметників та прислівників вищий ступінь (де це можливо) і поясніть фонетичні явища на межі морфем.

Тяжкий, красивий, чудовий, легкий, глибокий, мідний, дужий, тонкий, вечірній, спеціальний, добрий, слизько, білий, сивий, далекий, молодий, темно, червоно, густий, вузько, модний, гармонійно, зелено, особливий, чорний, чисто, незрадливо, важливий, поширений, великий, високий, демократичний, зрілий.

 1. Поясніть, чи можливі паралельні форми чоловічого і жіночого родів в назвах професій.

Менеджер, аудитор, бухгалтер, інженер, керівник, директор, адміністратор, учитель, секретар, дипломант, диспетчер, друкар, доцент, режисер, журналіст, лікар, кравець, швець, завідувач, професор, дипломник.

 1. Від назв населених пунктів утворіть назви їх жителів.

Київ, Вінниця, Львів, Херсон, Донецьк, Житомир, Чернівці, Черкаси, Харків, Шпола, Гельмязів, Андрушівка, Звенигородка, Умань, Сміла, Єрківці, Бориспіль, Кіровоград, Луганськ, Рівне, Яремча, Трускавець, Глухів, Суми.

 1. Від дієслів утворіть іменники, складіть з ними словосполучення.

Зразок: створювати — створення робочих місць.

Керувати, контролювати, доручати, вказувати, досягати, реалізовувати, актувати, створювати, заперечувати, планувати, встановлювати, атестувати, визначати, обробляти, призначати, рекомендувати, скорочувати. 1. Укажіть на способи творення запропонованих слів.

Важкоатлет, активність, вибірковий, тіло, виховання, неспроможність, військово-прикладний, міжнародний, суддівство, біг, випробування, вибраний, комплектування, півфінальний, неприбуття, спортзал, міні-футбол, екс-чемпіон, ФІФА, самозахист.

 1. З’ясуйте значення іншомовних частин гідро-, агро-, аеро-, де-, екс-, космо-, обер-, супер-, -цид. Утворіть якомога більше слів з ними, перевірте себе за орфографічним та тлумачним словниками. Вибірково введіть слова у речення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал