Як окремого виду електронних виданьСкачати 62.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації18.12.2016
Розмір62.47 Kb.

Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ b108УДК 004.932.4:655.28.002.1
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ВІЗИТКИ
ЯК ОКРЕМОГО ВИДУ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
© Т. Ю. Киричок, к.т.н., А. В. Ханюк, НТУУ КПІ, Київ, Україна
Предложена классификация электронных визиток
как отдельного вида электронных изданий. Разработан
типовой технологический процесс создания
электронных визиток. Создана электронная визитка ВПИ.
The classifying of the electronic visiting cards as separate kind
of the electronic editions has been suggested. The technology
of manufacturing of the electronic visiting card of the
Publishing and Printing Institute has been created.
During performance of work the visiting card of PPI
was created.
Постановка проблеми
Електронні видання відносяться до класу продукції, що динамічно розвивається. Їх кількість збільшується швидкими темпами, а якість безперервно покращується. Інтеграція поліграфічної продукції з електронними документами приносить і практичну вигоду. Так, перехідна цифрову форму дозволяє
забезпечити цілісність багатьох унікальних видів продукції, такої як стародавні рукописи. Навіть звичайні фотографії та картини втрачають з часом свої якості. Зберігання
їх електронних копій дозволяє донести до наступних поколінь унікальні культурні шедеври. Нарешті, зберігання документів і видань в електронній формі дозволяє організовувати електронні бази даних, чітка структура і розвиток засобів пошуку та навігації в яких полегшує процес знаходження необхідних матеріалів і їх фрагментів Виробництво як електронних видань, такі друкарської продукції
все більше інтегрується в єдиний простір медіаіндустрії. Одночасно,
в межах однієї медіаіндустрії процес інтеграції друкованих та електронних видань.
Безперечно, електронне видання це нащадок друкованого видання і має посісти належне місце в поліграфії, особливо, враховуючи практично ідентичні технології до друкарської (якщо термін «додру карська» можна застосовувати для електронного видання) підготовки.
Адже «додрукарська» підготовка електронного видання відрізняється лише відсутністю операції кольороподілу [К].
Один із видів електронного видання електронна вiзитка.
Електронна візитка має багато переваг відносно звичайної, надрукованої на паперовому носієві, візитки може розміщуватись непо рівняно більша кількість інформації можливість включення звуку,
відео чи анімування зображень покращують сприйняття, крім того, це більш приваблює, ніж статичні
об’єкти;
— можливість подачі інформації
декількома мовами при одному тиражі
Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ можливість безпосереднього посилання на ресурси Інтернету та організації зручної гіпертекстової
навігації.
Незважаючи на наведені переваги електронних візиток вони ще не посіли належного місця ні серед електронних видань, ні серед традиційної іміджевої продукції. З нашої
точки зору, це, зокрема є наслідком достатньо тривалого та досить дорогого (порівняно з традиційною поліграфічною продукцією) технологічного процесу розробки та виготовлення таких візиток, що базуються на типових технологічних процесах для більш масштабних електронних видань. Тому необхідно створити технологію розробки та виготовлення електронних візиток, що за термінами та собівартістю наближалася б до оперативної поліграфії.
Аналіз попередніх досліджень
Останні десятиріччя ХХ століття характеризується швидким вдосконаленням і розвитком електроніки та комп’ютерних інформаційних технологій. Саме в цей період,
практично всі видавництва перейшли на комп’ютерний набір та верстку газет, журналів та книг. Видання зберігалося в пам’яті комп’юте ра під час верстки та набору, тобто залишалося у електронній нематеріальній) формі під час усього процесу підготовки, аж до виводу на принтер так званого посторінкового оригінал макету. Повністю зверстане та підготовлене до друку видання, що зберігається у пам’яті
комп’ютера (на жорсткому магнітному диску) або на спеціальному запам’ятовуючому пристрої довготривалого типу можна назвати електронним виданням.
Однак для того, щоб електронна книга, журнал, газета дійсно могли б бути суперниками своїх друкованих аналогів, необхідні засоби їх поширення, доведення до читача.
В кінці ХХ століття ці засоби стали фактично масовими, тобто отримали дуже широке розповсюдження.
Періодичні електронні видання почали поширюватись по мережах,
зокрема, по глобальній мережі Інтернет. Інформаційним середовищем для поширення книг стали та залишаються останні 15 років компакт диски.
Отже, спочатку електронні видання існували як аналог друкованих, але не на матеріальному носієві. Природно, що для читання електронних видань, розповсюджених по мережі, був потрібен персональний комп’ютер. Якщо ж електронне видання було підготовлене на компакт диску, то додатково потрібен був накопичувач для зчитування компакт диску. Таким чином, видання на матеріальному носієві або електронне видання неможливо прочитати безпосередньо необхідне спеціальне обладнання, щоб зробити таке видання видимим для людського зору і забезпечити його візуалізацію Пізніше поняття Електронне видання почало містити у собі тексти книг, журналів, газет, розповсюджених убудь якому текстовому чи іншому форматі, наприклад у гіпертекстовому (HTML) або водному із інших існуючих форматів. В
останні десятиріччя ХХ в складі
електронних видань почали використовуватися ще й мультимедійні
компоненти, під якими маються на увазі цифрові звукові чи відео фрагменти, а також анімаційні
вставки. В результаті електронні
видання стали засобами комплексної інформаційної дії на людину,
схожими на радіо, телебачення,
кіно.
В останні десятиріччя з’явилися мережеві електронні видання. В
мережі Інтернет існує значна кількість сайтів, які по суті представляють собою електронні видання,
тобто аналоги книг, брошур, газет,
журналів але тільки в електронному мереженому представленні Відповідно до [1], класифікація електронних видань може бути проведена за декількома параметрами, із яких відокремлюються найважливіші періодичність видання коло користувачів продукції вид видання спосіб поширення та формат електронного ви дання.
Існують два принципово різних підходи до технології виготовлення електронного видання один передбачає відокремлені підготовку контенту примірника і наступна обробка його, а інший — базується на
ідеї розробки контенту видання безпосередньо на стадіях його створення (оброблення).
Електронна візитка — це диск, що формою схожий назви чайну пластикову чина кредитну банківську карту, яка на робочій поверхні має записану цифрову інформацію (магнітно оптичний диск візиткової форми).
Зазвичай електронна візитка вміщує 30—60 Мб інформації. Цього достатньо, щоб розмістити текстову інформацію (наприклад, історію підприємства, фотографії,
ілюстрації, анімацію, відео та звукові файли. Типові технології створення електронних видань розраховані на тривалі процеси з працею великої кількості спеціалістів вузьких галузей, а оскільки електронна візитівка потребує оперативного виготовлення, є потреба у розробці технологічного процесу, що дозволяв би швидко розробляти і
тиражувати примірники.
Мета дослідження
Розробка класифікації електронних візиток як окремого виду електронних видань та створення технологічного процесу розробки та виготовлення електронної візитки, спів ставного за термінами та собівартістю з оперативною полі
графією.
Результати досліджень
Відповідно до наведеної вище класифікації розроблена класифікація електронної візитки, як окремого виду електронних видань, з доповненням виходячи з класифікації друкованих візиток Ексклюзивні використовуються для того щоб справити гарне перше враження, як представника солідної компанії і підняти престиж.
Виконання даного виду візитних карток відрізняється оригінальним стильним дизайном, складністю виконання. Такі картки коштують у кілька разів дорожче звичайних візиток. Замовити такі візитні картки можна в невеликій кількості від декількох екземплярів.
Особисті використовуються для звичайних повсякденних робочих зустрічей і знайомств. Їх дизайні виконання, як правило, нескладні,
невеликого обсягу, але зберігають гарний стильний оригінальний ди зайн.
Корпоративні — це візитки компаній, що роздаються клієнтам, вони можуть містити телефони й імена одночасно декількох людей, або просто телефони відділів компанії.
Дизайн і виконання таких візиток,
як правило, строгі без надмірностей. Виготовлюються одним великим тиражем для багатьох співробітників компанії одночасно.
Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Рекламно довідкові електронні
візитки використовуються для реклами фірми або продукту, поширюються з іншими рекламними матеріалами, безпосередньо замовником або через партнерські організації. Дизайні виконання найчастіше, це нескладні за технологією електронні видання перенасичені
ілюстративними матеріалами й анімацією, іноді і зовсім виконані у вигляді ілюстрацій безпрограмного коду. Тираж друкуються найбільшими тиражами які зустрічаються в електронних візиток.
На рис. 1 подана розроблена класифікація електронних візиток,
як окремого виду електронних видань. Така класифікація має полегшити роботу розробників, якщо замовник визначиться із усіма параметрами електронної візитки відповідно до цієї класифікації.
Всі представлені принципи класифікації дозволяють врахувати окремі характеристики електронних видань.
Можливо використовувати й інші критерії класифікації, проте, в незалежності від цільового призначення, технології розповсюдження чи структурі, основою будь якого електронного видання є зміст (кон тент) та ідеї створення. Зміст елек
Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ b111Рис. 1. Класифікація електронних візиток

Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ b112Рис. 2. Загальна блок схема виробничо технологічних процесів
тронного видання завжди має бути адекватним існуючим стандартам та сучасним технологіям. Матеріал має бути структурований таким чином, щоб забезпечити гарну навігацію, інтуїтивно зрозумілу для ко ристувача.
Типову технологічну схему було опрацьовано відповідно до специфіки створення електронних візиток та виділено, які етапи робіт, коли і ким мають виконуватись, щоб отримати прийнятну швидкість створення продукції та належну якість. Нарис подано загальну блок схему виробничо технологічних процесів.
У процесі створення концепції
електронної візитки необхідно для кращого розуміння специфіки конкретного замовлення (диск візитка
є представницькою продукцією)
необхідно визначитись із тим , яка саме це має бути візитка відповідно до розробленої класифікації
електронної візитки, як окремого виду електронного видання (рис. Тобто, оскільки виробництво електронних візиток має оперативний характер, пропонується процес вибору програмних та апаратних засобів скоротити і автоматизувати за рахунок введення класифікації. Наприклад, при необхідності
розробки однотомної образотворчої довідково рекламної ексклюзивної електронної візитки із технологічних процесів майже зникнуть процеси програмування, але підготовка ілюстрацій набуде складнішого характеру.
Використовуючи запропонований підхід, розроблені класифікацію та технологічний процес створена електронна візитка Видавни чо поліграфічного інституту.
Електронна візитка ВПІ є мультимедійною, оскільки має
вміщувати анімаційні фрагменти довідково рекламною,
— однотомною корпоративною, бо вміщує
інформацію по всьому ВПІ,
— для екранного перегляду.
Таким чином отримана можливість обґрунтувати вибір програмних засобів для розробки технології створення.
Відповідно були обрані програми для обробки вхідних даних Microsoft Office Word 2003 програма для роботи над текстом електронної візитки ВПІ;
Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ b113Рис. 3. Зовнішній вигляд розробленої візитки ВПІ

— Adobe Illustrator 10 — для роботи із векторними ілюстраційни ми фрагментами (наприклад схеми під’їзду до корпусів Adobe Photoshop 7.0 — для обробки і роботи із растровими зображеннями і фотографіями Adobe ImageReady 7.0 було обрано для анімування зображень Icons Fordge — програма, в якій було створено іконку для електронної візитки Adobe Acrobat 5.0 — для обробка деяких елементів електронної візитівки ВПІ;
— Adobe GoLive CS (ENG) для конвертування і збору всіх елементів до
єдиного продукту і форматі html;
— за допомогою програми Nero
Start Smart було зроблено початковий тираж візиток, зовнішній вигляд та початкова сторінка яких зображені нарис. 3.
Висновки
Електронні візитки — самостійний вид електронних видань, який має риси оперативної поліграфії.
Розроблена класифікація електронних візиток, як окремого виду електронних видань спрямована на полегшення та формалізацію роботи розробників, якщо замовник визначить усі параметри електронної візитки відповідно до цієї
класифікації.
Типову технологічну схему було опрацьовано відповідно до специфіки створення електронних візиток.
Т ЕХ Н О ЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ. Вуль В. А. Электронные издания. — С. Пб БХВ, 2003. — 560 с. 2. Гасов В. М.,
Цыганенко А. М. Методы и средства подготовки электронных изданий. — М.:
МГУП, 2001. — 254 с. 3. ГОСТ 7.83 2001. Электронные издания. Основные выхо ды и выходные сведения.
Надійшла до редакції 26.06.06


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал