Вступ. Організм людини як біологічна система. ІрівеньСкачати 101.92 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір101.92 Kb.
Біологія
Тестові завдання
9 клас


Вступ.Організм людини як біологічна система.

Ірівень

 1. До природничих наук, які вивчають людину, належать:

а)правознавство б)фізіологія в)педагогіка г)історія

2.Наука, яка вивчає форму й будову людського організму:

а)гігієна б)фізіологія в)педагогіка г)історія

3. Структурна і функціональна одиниця живих організмів:

а)клітина б)тканина в)орган г)система органів

4 .Людина розумна належить до ряду:

а)людина б)примати в)гомініди г)плацентарні

5. На зернистій ендоплазматичній сітці перебуває безліч:

а)мітохондрій б)лізосом в)рибосом г)лейкопластів

6. Структурні елементи клітини, що забеспечують процес дихання:

а)мітохондрії б)лізосоми в)рибосоми г)комплекс Гольджі

7. Сполучна тканина утворює:

а)м’язи б)хрящі в)залози г)нейрони

8. Тканина, що вистилає слизові оболонки порожнистих органів:

а)м’язова б)епітеліальна в)сполучна г)нервова

ІІ рівень

9. До біологічних чинників антропогенезу належать:

а)праця б)спадковість в)природний добір г)мінливість

10. Особливості нервової регуляції:

а)здійснення через кров

б)швидкість і локальність

в)рефлекторний характер

г)участь біологічно активних речовин

д)здійснення через центральну нервову систему.

ІІІ рівень

11.Прочитайте текст, у якому пропущені слова й словосполучення, що позначені цифрами. Виберіть правильний варіант відповіді.

Найбільша органела клітини – 1 , її відокремлює від цитоплазми двомембранна (2). У ядрі зберігається й переписується (3). Енергетичними центрами клітини є (4).Найменші органели клітини (5). У них синтезуються необхідні клітині (6).

А. 1 –ядро, 2 –оболонка, 3 – спадкова інформація, 4 – ядро, 5 – рибосоми, 6 – білки.

Б . 1 –мітохондрія, 2 – оболонка, 3 – спадкова інформація, 4 – ядра, 5 – рибосоми, 6 – білки.

В. 1 – рибосоми, 2 – мітохондрія, 3 – спадкова інформація, 4 –ядра, 5 – білки. 6 – оболонка.

Г. 1 – ядро, 2 – рибосома, 3 – білок, 4 – оболонки, 5 – мітохондрії, 6 – спадкова інформація.

12. Установіть відповідність між поданими структурами та їхніми функціями:

А. Травна система 1) здійснює газообмін, постачає
Б. Видільна система органи поживними речовинами й виводить В. Дихальна система із них продукти обміну речовин;
Г. Нервова система 2) здійснює процес подрібнення,
Д. Кровоносна система 3) виконує функцію виведення продуктів
обміну речовин;
4) об’єднує всі інші системи, регулює й

узгоджує їхню діяльність.Опора і рух

І рівень

1.Кістки людини ростуть:

а)до 5 років б)до 18 років в)до 25 років г)до 40 років.

2.Нерухоме з’єднання кісток:

а) суглоб б)шов в)окістя г)остеон.

3.Кістка росте в товщину за рахунок поділу клітин:

а)окістя б)кісткової тканини в)хрящової тканини, яка покриває кінці кісток г)вставних пластинок.

4.Хрящ, який покриває суглобові поверхні:

а)еластичний б)волокнистий в)гіаліновий г)усі види хрящів.

5.Укажіть основні кістки, з яких складається вільна верхня кінцівка:

а)кисть, лопатка, ліктьова кістка

б)кисть, кістки передпліччя, кістки плеча

в)ключиця, лопатка, кисть

г)кістки передпліччя, кисть, ключиця.

6.Тканина елементиякої становлять основу скелетного м’яза:

а)гладенька б)посмугована в)епітеліальна г)сполучна.

7.Кількість хребців у людини:

а) 8 -10 б)18 – 24 в) 33 – 34 г)40 – 42.

8. Властивості м’язової тканини:

а)збудливість і скоротливість б)збудливість і провідність

в)тільки скоротливість г)тільки провідність.

ІІ рівень

9. Органічні речовини надають кістці:

а)гнучкості б)міцності в)твердості г)пружності

10. До складу плечового пояса належать:

а)плечова кістка б)ключиця в)лопатка г)ліктьва кістка.

ІІІ рівень


 1. Встановіть відповідність між назвами кісток та відділами скелета, до яких вони належать:

а) плечова кістка 1. Скелет голови

б) скронева кістка 2. Скелет вільної нижньої кінцівки

в) ребро 3. Пояс нижніх кінцівок

г) мала гомілкова кістка 4. Скелет вільної верхньої кінцівки

5. Грудна клітка

12Установіть правильну послідовність:

а) поперековий б) крижовий в) грудний г) шийний

Дихання. Будова і функції органів дихання

І рівень


  1. Місце утворення голосу:

а)гортань б) бронхи в) трахея г)глотка.

2. Об’єм повітря, який міститься у повітроносних шляхах):

а) залишковий б) резервний в) дихальний г) додатковий.

3. Місце розтащування дихального центру:

а) спинний мозок б) довгастий мозок в) середній мозок г)діафрагма

4. Укажіть, що відбувається при видиху:

а) міжреберні м’язи розслабляються;

б) міжреберні м’язи скорочуються й піднімають ребра;

в) об’єм грудної порожнини збільшується;

г) діафрагма скорочується.

5. Укажіть правильну послідовність проходження повітряпо повітроносних шляхах:

а) носова порожнина – трахея – гортань – бронхіоли – бронхи – альвеоли ;

б)гортань – носова порожнина – трахея – бронхіоли – бронхи – альвеоли ;

в) носова порожнина – бронхи – трахея – альвеоли – гортань – бронхіоли;

г) носова порожнина – гортань – трахея – бронхи – бронхіоли – альвеоли

6. Захворювання легень:

а) недокрів’я б) тромбофлебіт в) аритмія г) пневмонія.

7. Провідний гуморальний чинник у регуляції дихання:

а) кількість глюкози в крові б) концентрація кисню в крові

в) концентрація СО2 в крові г) кількість гемоглобіну в крові.

8. Тиск у плевральній порожнині:

а) дорівнює атмосферному б) вищий. ніж атмосферний

в) нижчий, ніж атмосферний г) дорівнює нулю.

ІІ рівень

9. Функція гортані:

а) проведення повітря б) аналіз запахів

в) утворення звуків г) знежирювання повітря.

10. Зовнішнє дихання – це:

а) окиснювальні процеси в клітинах б) аналіз запахів

в) вентиляція легень г) усе зазначене.

ІІІ рівень

11. Пронумеруйте етапи дихання в порядку їхнього чергування:

а) вентиляція легень б) дифузія газів у тканинах

в) окиснювальні процеси в клітинах г) транспорт газів кров’ю

г) дифузія газів у легенях.

12. Установіть відповідність між органами та функціями, які вони виконують:

а)носова порожнина 1. Містить голосові зв’язки

б) гортань 2.Найдовша частина дихальних шляхі

в) трахея 3. зволожує, зігріває, очищує повітря

г) альвеоли 4. місце газообміну між легенями і

кров’ю.

Кров і кровообіг

І рівень


       1. До формених елементів крові належать:

а) остеоцити б) міоцити в) тромбоцити г) хондроцити

2. Сироватка крові –це плазма позбавлена:

а) протромбіну б) тромбіну в) фібриногену г) фібрину

3. Місце, де спостерігається найменша швидкість руху крові:

а) аорта б) легені в) капіляри г) порожнисті вени

4. Функція тромбоцитів:

а) утворення згустків крові б) боротьба з інфекціями

в) транспорт кисню г) газообмін з навколишнім середовищем

5. Місце із найменшим тиском крові:

а) аорта б)великі артерії в) капіляри г) вени

6. Велике коло кровообігу починається:

а) у правому шлуночку б) правому передсерді

в) лівому передсерді г) лівому шлуночку.

7. Укажіть назву кровоносних судин, що несуть кров до серця:

а) капіляри б) вени в) артерії г) артеріоли

8. Укажіть, де руйнуються еритроцити:

а)червоному кістковому мозку б) жовтому кістковому мозку

в) селезінці й печінці г) нирках.ІІ рівень

9. Хвороби серця:

а) дистонія б) інфаркт міокарда в) аритмія г) тромбофлебіт.

10. Людям з ІІІ групою крові можна переливати кров групи:

а) І б) ІІ в) ІІІ г) ІV.

ІІІ рівень

11. У людей ізгрупоюкрові І (0):

а) в еритроцитахаглютиногенівнемає, а в плазмімістятьсяаглютиніни

α і β;


б) в еритроцитахміститьсяаглютиноген А, а в плазмі–аглютинін β;

в) в еритроцитахміститьсяаглютиноген В, а в плазмі – аглютинін α;

в) в еритроцитахмістятьсяаглютиногени А і В, а в плазмі- аглютинінівнемає.

12. Послідовністьрухукрові по великому колу кровообігу:

а) аорта

б) лівийшлуночок

в) вени

г) капіляриорганів і тканинд) праве передсердя.

Харчування і трвлення

 1. Жовчвиробляється:

а) жовчнимміхуром б) дванадцятипалоюкишкою

в)підшлунковоюзалозою г) печінкою.

2. Місцевсмоктуваннябільшоїчастини води:

а) товстий кишечник б) тонкий кишечник

в) шлунок г) пряма кишка.

3. Травніферменти соку підшлунковоїзалозирозщеплюють:

а) жири і білки б) жири і вуглеводи

в) тількижири г) жири, білки й вуглеводи.

4. Речовини з яких при асиміляціїїутворюютьсябілки:

а) амінокислоти б) вуглеводи в) гліцерин г) жирнікислоти.

5. Підвищенуопірність до застуднихзахворюваньзабеспечуєвітамін:

а) А б) В в) С г) Д.

6. Середовищешлунка:

а) нейтральне б) лужне в) кисле г) слабо лужне.

7. Надходження з навколишньогосередовища в організмречовин, їхнєперетворення й видаленняпродуктівжиттєдіяльностіназивають:

а) обміномречовин б) виділенням

в) всмоктуванням г) харчуванням.

8. Орган, у якийвідкривається протока підшлунковоїзалози:

а) шлунок б) дванадцятипала кишка

в) товстий кишечник г) сліпа кишка.ІІ рівень

9. Жиророзчиннівітаміни:

а) вітамін К б) вітамін Е в) вітамін Р г) вітамін С

10. Стінкишлункамаютьтакіоболонки:

а) серозна б0 підслизова в) ентодерма г0 мезодерма.

ІІІ рівень

11 Установітьвідповідністьміжвітамінмта та їхвмстом у продуктах харчування:

а) вітамін В1 1. Червонаікра

б)вітамін С 2. чорнийхліб

в) вітамін Д 3.Шипшина

4. Морква.

12. Вибудуйтеправильнупослідовністьруховоїфункціїтравноїсистеми:

переміщеннявздовж травного каналу, всмоктування, ковтання, виділеннярешток травлення.Сенсорні системи

 1. Оболонка, в середині якої розташована зіниця:

а) сітчаста б) судинна в) райдужна г) сітківка.

2. Апарат, до складу якого входять брови, вії та слізні залози:

а) руховий б) оптичний в) захисний г) допоміжний.

3. До барабанної перетинки з боку середнього вуха примикає:

а) молоточок б) коваделко в) стремінце г) євстахієва труба.

4. Місце розташування органа рівноваги:

а) зовнішнє вухо б) середнє вухо

в) внутрішнє вухо г) носова порожнина.

5. Частина головного мозку, в якій перебуває зорова зона:

а) тім’яна б) лобова в) скронева г) потилична.

6. До складу внутрішнього вуха входять:

а) кістковий лабіринт б) завитка

в) барабанна перетинка г) півколові канали.

7. Судинна оболонка виконує функцію:

а) захисту б) живлення ока

в) світлосприйняття г) перетворення енергії світла на нервові

імпульси.

8. Порушення оптичної системи ока:

а) кон’юктивіт б) астигматизм в) косоокість г) далекозорість

9. Аналіз слухових сигналів відбувається:

а) рецепторах б) скроневій частці головного мозку

в) слуховому нерві г) мозочку.

10. Колбочки – це фоторецептори, які:

а) чутливі до сутінкового світла б) заломлюють світлові промені

в) чутливі до денного світла г) сприймають світло.

11. Укажіть правильну послідовність проходження світла в очному яблуці:

А) Рогівка – зіниця – склоподібне тіло – кришталик – сітківка

Б) Рогівка – кришталик – зіниця – склоподібне тіло – сітківка

В) Зіниця – рогівка – кришталик – склоподібне тіло – сітківка

Г) Рогівка – зіниця – кришталик – склоподібне тіло – сітківка.

12. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та їхніми функціями:

А. Зовнішнє вухо 1. Вироблення спеціального секрету

Б. Отолітовий апарат - «вушної сірки»;

В. Стремінце 2. Передача коливань від мембранної

Г. Сірчані залози перетинки до коваделка;

3. Передача коливань на мембрану

овального вікна;

4. Сприйняття початку й кінця рівномірного

прямолінійного руху, його прискорення або

вповільнення.

13. Укажіть послідовність подій, спричинених рухом звукової хвилі через слуховий аналізатор:

1) коливання перетинки овального вікна;

2) коливання рідини, що заповнює лабіринт;

3) коливання барабанної перетинки;

4) передача нервових імпульсів у мозок;

5) подразнення слухових рецепторів6) коливання слухових кісточок.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал