Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення рекомендаці ї м. Чернігів 20 вересня 2013 рокуСторінка1/2
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2
ВСЕУКРАЇНСЬКА

МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА

РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

м. Чернігів 20 вересня 2013 року

«Діяльність органів внутрішніх справ

України щодо підвищення рівня обізнаності

громадськості з питань реалізації

прав учасників процесу у кримінальному провадженні

за Кримінальним процесуальним кодексом України»
Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відзначає.
Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383 (далі – Положення), основним завданням Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України) є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Відповідно до підпункту 61 пункту 4 цього Положення у порядку та у способи, передбачені законодавством, МВС України інформує щодо здійснення державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, захисту економіки та об'єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху.

Офіційним джерелом інформаційного забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ України є веб-сайт МВС України, який щоденно оновлюється та наповнюється актуальною інформацією. Кожна подія, яка має суспільно важливе значення, забезпечується її інформаційним супроводженням.

З метою доведення до відома громадян інформації про діяльність органів внутрішніх справ на офіційному веб-сайті МВС України розміщено інформацію щодо доступу до публічної інформації та взаємодії з громадськістю, нормативну базу, яка регулює діяльність органів внутрішніх справ. Окрім того, на офіційному веб-сайті МВС України розміщено рубрику «Права людини», у якій міститься інформація про плани організаційних заходів, спрямованих на імплементацію прав людини, публікації та рішення Європейського Суду з прав людини, у рубриці «Приймальня громадян» є інформація щодо порядку подачі письмового звернення, графік особистого прийому керівництвом МВС України, а також результати розгляду звернень.

Окрім того, на головній сторінці веб-сайту розміщений телефонний номер гарячої лінії МВС України, що надає змогу кожному громадянину звернутися із запитаннями, пропозиціями та отримати кваліфіковану відповідь фахівців відомства.

При МВС України діє Громадська рада, яка подає МВС України пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи МВС України, проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів МВС України; здійснює громадський контроль за врахуванням МВС України пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання, організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності МВС України, заходи з правової просвіти населення.

Відповідно до підпункту 78 пункту 4 Положення МВС України здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МВС України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються. У І півріччі 2013 року до Міністерства надійшло 8722 запити на інформацію, з яких: задоволено – 5155; надіслано належним розпорядникам інформації – 733; відмовлено – 180; надано роз’яснень – 2457.

Найбільш запитувані види інформації: правова інформація – 1354; інформація про особу – 2318; статистична інформація – 740; інформація про роботу, послуги (товар) – 326; інформація довідково-енциклопедичного характеру – 228; інша інформація про діяльність органів внутрішніх справ – 1806.

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), що відповідав би сучасним демократичним стандартам, є однією з умов членства України в Раді Європи. Це зобов’язання Україна виконала 13 квітня 2012 року, коли кодекс було прийнято  Верховною Радою України.  20 листопада 2012 року КПК вступив у дію. У  КПК кримінальний процес виписаний у якісно новій формі, порівняно з тим процесом, який мав місце за попереднім КПК. У ньому знайшли відображення положення, раніше не відомі кримінально-процесуальному законодавству України. У  новому КПК вдалося значною мірою усунути прогалини та недоліки регулювання, які мали місце у КПК 1960 року.

Так, з набранням чинності КПК впроваджено нову категорію у сфері його дії – «кримінальні правопорушення», яка поділяється на злочини та кримінальні проступки. Введено нового суб’єкта кримінального провадження «слідчий суддя». Вперше у КПК вводиться поняття розумних строків як однієї із засад кримінального провадження. Захисником особи в кримінальному провадженні може бути виключно адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. Потерпілим у кримінальному провадженні, окрім фізичної особи, може бути і юридична особа. Скасовано стадію порушення кримінальної справи. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), не пізніше 24 годин з моменту надходження інформації про кримінальне правопорушення. Скорочено строки досудового провадження. Обмежено застосування такого запобіжного заходу, як взяття під варту. Натомість запроваджено альтернативні заходи: домашній арешт, застосування електронних засобів контролю.

На законодавчому рівні закріплено нові засоби збирання доказів – «негласні слідчі (розшукові) дії» – різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню. Визначено їх перелік: аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Передбачено процедуру застосування угод між прокурором та обвинувачуваним про визнання винуватості та угоди про примирення між потерпілим та обвинувачуваним тощо.

На виконання доручення Президента України від 05 липня 2012 року № 1-1/1795 щодо здійснення невідкладних заходів, пов’язаних із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації КПК України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 травня 2012 року (протокол № 40), у МВС України розроблено План заходів МВС, спрямованих на реалізацію норм КПК України, який затверджено наказом МВС від 08 серпня 2012 року № 685. МВС України забезпечено неухильне виконання заходів, визначених зазначеним вище Планом.

Таким чином, під час проведення нарад керівництва МВС України на порядок денний постійно виносяться питання роботи МВС України за новим КПК.

З метою підвищення професійного рівня працівників оперативних та підготовки слідчих підрозділів щодо діяльності в умовах нового КПК України Головним слідчим управлінням спільно з вищими навчальними закладами, що перебувають у сфері управління МВС України, підготовлено дидактичний матеріал з повним курсом лекцій до нього.

Для забезпечення єдиного застосування положень КПК під час здійснення досудового розслідування підготовлено макети матеріалів кримінальних проваджень, які впроваджено у практичну діяльність слідчих підрозділів органів внутрішніх справ та в навчальний процес вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС України.

Взято участь у створенні Науково-практичного коментаря Кримінального процесуального кодексу України, виданого за загальною редакцією Тація В.Я., Пшонки В.П., Портнова А.В. у 2012 році.

З метою доведення до населення норм нового КПК та прав учасників процесу у кримінальному провадженні МВС України постійно здійснює висвітлення особливостей застосування окремих його положень, найрезонансніших подій, заходів реагування на порушення законодавства тощо, в засобах масової інформації. Оприлюднення таких матеріалів, зокрема, відбувається у відомчих виданнях – журналах «Іменем Закону» та «Міліція України», «Зустрічна смуга», та в інших, з якими МВС України налагоджено співпрацю, – «Юридичному віснику України», «Комсомольській правді в Україні», «Фактах», «Сегодня», а також шляхом виступів на телеканалах ІСТV (програма «Свідок»), «Інтер», Тоніс.

Публікації в періодичних виданнях здійснюються доступною та зрозумілою мовою, що надає їм популярності не лише серед правоохоронців, а й серед пересічних громадян.

Для висвітлення в ЗМІ діяльності органів внутрішніх справ розроблені графіки проведення брифінгів та прес-конференцій керівного складу МВС України з актуальних питань за напрямами діяльності структурних підрозділів МВС України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2012 року № 39590/0/1-12 з метою роз’яснення та обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ за участю керівництва МВС України проведено відеоконференцію на тему «Діяльність органів внутрішніх справ в умовах нового Кримінального процесуального кодексу України».

З метою вдосконалення професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ, поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, умінь і навичок МВС України видано наказ «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ у 2013 році». МВС України постійно організовується навчання особового складу органів та підрозділів органів внутрішніх справ з вивчення положень чинного КПК та відповідних відомчих актів зі складанням заліків.

Прийняття та ведення в дію нового КПК та пов’язаних з ним змін до інших законів України надало змогу зробити важливий крок у напрямі утвердження верховенства права і розбудови України як правової та демократичної держави, основною метою діяльності якої у сфері кримінального судочинства є не тільки покарання винного, а й забезпечення ставлення до нього як до особистості та надання такій особі якнайбільше можливостей для ефективного захисту своїх прав, свобод та інтересів.

Загальні вимоги інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудового розслідування та відповідний механізм на сьогодні визначені Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 (зі змінами) (далі – Порядок).

З метою належної реалізації Порядку МВС України розроблено та забезпечено виконання низки доручень, зокрема, щодо забезпечення у системі службової підготовки вивчення особовим складом вимог Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб; проведення робочих зустрічей з керівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та здійснення обміну необхідною інформацією для організації виконання вимог цього Порядку.

Для виконання окреслених доручень в підрозділах з числа керівного складу призначено посадових осіб для контролю за виконанням вимог Порядку, а безпосереднє інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги покладено на визначених слідчих та доповнено їх функціональні обов’язки відповідними вимогами. У слідчих підрозділах МВС України запроваджено ведення єдиного обліку інформації - журналу інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим; зобов’язано слідчих самостійно інформувати центри з обов’язковим записом у журналі, а в разі необхідності (перебування за межами підрозділу тощо) - через чергову частину.

Щокварталу територіальними підрозділами МВС України подається інформація про кількість фактів затримання осіб протягом звітного періоду до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; постійно вживаються заходи щодо контролю за виконанням вимог Порядку підпорядкованими органами і підрозділами внутрішніх справ та негайного реагування на всі факти порушень відповідно до законодавства.

Так, Головним слідчим управлінням МВС України вжито заходів щодо забезпечення співпраці з центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги. За сім місяців 2013 року органами внутрішніх справ в порядку статті 208 КПК України (затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду) затримано 10 515 осіб, про що інформувалися центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, за рахунок чого належним чином забезпечено конституційне право підозрюваних на захист.

Крім того, для ефективного впровадження положень нового КПК підготовлено та введено в дію сайт Головного слідчого управління МВС України (наказ ГСУ МВС від 04 вересня 2012 року № 56 «Про затвердження Положення про сайт ГСУ МВС»), на якому знаходяться текст КПК; бланки та взірці процесуальних документів; алгоритм дій; відомчі нормативні акти; лекції та статті за вказаною тематикою.

На виконання доручення МВС України від 04 липня 2012 року № 10272/Зр «Про невідкладні заходи щодо підготовки відеокоментаря до КПК України від 13.04.2012 № 4651-VI» МВС України спільно з вищими навчальними закладами, що перебувають у сфері управління МВС України, розроблено відео коментар КПК, який використовується в навчальному процесі вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління МВС України, та професійній підготовці працівників органів внутрішніх справ.

Крім цього, в Національній академії внутрішніх справ створено «Освітній портал МВС України». Для роботи з порталом запроваджено процедуру самореєстрації користувачів, після проходження якої вони отримують доступ до матеріалів. Портал містить текст КПК, курси лекцій з роз’яснень його положень, тести для самоконтролю знань тощо. Станом на кінець першого півріччя 2013 року на порталі вже зареєструвалися понад 800 працівників органів внутрішніх справ.

В Академії проведено міжвузівський методичний семінар «Впровадження у навчальний процес та наукову діяльність Кримінального процесуального кодексу України». У його роботі взяли участь відомі вчені, науково-педагогічні працівники відомчих вищих навчальних закладів і практики в галузі кримінального процесу. Особливу увагу було приділено розробці теоретичних засад кримінально-процесуального права, підготовці нових сучасних підручників і посібників з досудового розслідування та негласних (розшукових) слідчих дій.

Учасники семінару обговорили проект розробленої фахівцями академії навчальної програми «Кримінальний процес», відповідні тематичні плани та зразки процесуальних документів. За результатами проведеного заходу було ухвалено рішення взяти зазначений проект навчальної програми за основу і рекомендувати навчальним закладам МВС України справ як типову навчальну програму.

Крім зазначеного, в усіх вищих навчальних закладах, що перебувають у сфері управління МВС України, активізовано роботу юридичних клінік з надання безоплатної правової допомоги населенню. Вказане стало можливим завдяки залученню до роботи юридичних клінік за територіальним принципом досвідчених представників слідчих підрозділів ГУМВС, УМВС. Консультації переважно стосувались сфери цивільно-правових та кримінально-правових відносин.

На виконання Указу Президента України від 24 травня 2011 року № 597 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» та ураховуючи новітні європейські тенденції у забезпеченні захисту прав дітей, новели КПК щодо кримінального провадження стосовно неповнолітніх, МВС України вживаються заходи щодо профілактики правопорушень серед дітей. З метою надання учням та студентам навчальних закладів правової допомоги органами внутрішніх справ проводяться бесіди, лекції у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах з питань дотримання та реалізації положень відповідних нормативно-правових актів, з приводу шкоди паління, вживання алкоголю, наркотиків та психотропних речовин, правил дорожнього руху та поводження на воді. Особлива увага під час таких заходів приділяється і питанням щодо кримінального провадження стосовно неповнолітніх.

Окремо слід відзначити роботу, яка проводиться в областях України. Зокрема, органи внутрішніх справ Чернігівської області активно сприяють підвищенню рівня обізнаності громадськості з питань реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за КПК, про що свідчить участь представників УМВС України в Чернігівській області у правоосвітніх заходах, що проводились у минулому та першому півріччі поточного років, зокрема: бесіди-лекції для батьків під час проведення загальних батьківських зборів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Чернігова; виступи перед працівниками Державної митної служби Чернігівської митниці, посадовими особами Чернігівського прикордонного загону; заняття з працівниками охорони державного кордону Державної прикордонної служби України в рамках проходження стажування в Слідчому управлінні УМВС України в Чернігівській області; перед начальниками територіальних служб у справах дітей області на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського; перед учнями в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти; перед засудженими, які відбувають покарання у виправній колонії № 44; перед посадовими особами Деснянської районної ради у місті Чернігові; перед працівниками Державного пожежного нагляду МНС України; перед військовослужбовцями Територіального управління «Північ»; перед юрисконсультами державних підприємств міста Чернігова на базі Головного управління юстиції у Чернігівській області; семінар з начальниками оперативних підрозділів ВТК України на базі Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України тощо.

Впровадження КПК є тією подією, значення якої необхідно донести до громадян професійно, доступно, змістовно. У цьому напрямку спрямовують зусилля органи юстиції.

Так, головними управліннями юстиції у Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях в ефірі постійно діючих радіо-та телепередач проведено цикл виступів з питань кримінального права та процесу.

Загалом працівниками органів юстиції здійснено близько 1 500 виступів у ЗМІ з актуальних питань застосування КПК; особливої уваги у цьому напрямі приділено органами юстиції Львівської, Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської областей.

З метою надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам органами юстиції забезпечується функціонування мережі громадських приймалень, яких у І півріччі 2013 року налічувалось 728. Протягом І півріччя 2013 року працівниками органів юстиції безоплатну первинну правову допомогу надано 94 тисячам осіб, з них – 947 особам з питань кримінального права та процесу. Під час ведення прийому громадян в громадських приймальнях працівники управлінь юстиції системно інформують осіб про можливість отримання допомоги в рамках роботи системи безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

Значна увага територіальними управліннями юстиції приділяється розробці методичних рекомендацій, посібників, брошур, пам’яток, буклетів з питань кримінального права та процесу.

З метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб головними управліннями юстиції у Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській областях організовано проведення семінарів, «круглих столів» з обговорення новел КПК, до участі у яких залучено представників територіальних підрозділів МВС України, науковців та практикуючих адвокатів.

Головним управлінням юстиції у Волинській області налагоджено активну співпрацю з такими громадськими об’єднаннями, як Волинська обласна організація «Центр правової допомоги», «Волинський обласний центр консультації та правової допомоги», «Гендерний центр», «Фундація розвитку громад», Волинська правозахисна група в напрямі поширення правових знань з питань кримінального права та процесу.

Значної уваги проведенню правоосвітніх заходів з питань кримінального права та процесу в навчальних закладах приділено органами юстиції Автономної Республіки Крим, зокрема прочитано 193 лекції в загальноосвітніх навчальних закладах, проведено 10 семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів; 30 правоосвітніх заходів у формі конкурсів, вікторин, брейн-рингів. Також у зазначеному напрямі проведено значну роботу органами юстиції Сумської, Харківської, Черкаської областей.

Статтею 29 Конституції України встановлено, що кожній заарештованій чи затриманій особі має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено її права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Зобов’язання України щодо забезпечення належних прав особи у випадку її затримання або арешту містяться також у низці ратифікованих Верховною Радою міжнародних договорів. Зокрема, у статті 9 Загальної декларації прав людини наголошується на тому, що ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Статтею 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, що кожному заарештованому повідомляються при арешті причини його арешту та в терміновому порядку повідомляється про будь-яке обвинувачення, що висувається проти нього. Згідно із статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

Набрання чинності новим КПК та пов’язаними з ним змінами до інших законів України надало змогу зробити важливий крок у напрямі забезпечення принципів змагальності та рівності сторін у кримінальному процесі і забезпечити належну реалізацію процесуальних прав сторони захисту.

Правовим підґрунтям для забезпечення реалізації права затриманих осіб на захист від обвинувачення та отримання правової допомоги за рахунок держави стало прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу», згідно з яким з 01 січня 2013 року розпочато надання особам захисту, гарантованого державою. Зокрема центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, утвореними Міністерством юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, забезпечується надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт; які затримані за підозрою у вчиненні злочину; до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою; у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПК захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або для проведення окремої процесуальної дії.

Інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудового розслідування здійснюється відповідно до КПК та зазначеного вище Порядку.

Разом з тим практика його правозастосування, а також проведений Міністерством юстиції аналіз функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги протягом першого півріччя 2013 року свідчать про наявність проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням гарантованого державою права затриманих осіб на захист та надання безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок держави, серед яких: відсутність стовідсоткового повідомлення службовими особами органів внутрішніх справ центрів про випадки затримання осіб, несвоєчасне повідомлення службовими особами органів внутрішніх справ центрів про випадки затримання осіб.

Під час опитування, проведеного Міністерством юстиції у травні поточного року, адвокати, залучені до надання безоплатної вторинної правової допомоги, зазначали також інші ризики, серед яких, зокрема, труднощі доступу захисника, призначеного центром, до затриманої особи в ізоляторах тимчасового тримання, зокрема у нічний час, вихідні і святкові дні; обмеження права осіб на конфіденційне побачення із захисником, призначеним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та відсутність спеціальних приміщень для цього; проведення з особою, яка не мала процесуального статусу підозрюваного, розмов, опитувань, відбирання пояснень, вчинення інших процесуальних дій, що у подальшому можуть призвести до її затримання та/або повідомлення про підозру; спроби фізичного та/або психологічного впливу на затриманого з метою схиляння до відмови від захисника та отримання від затриманого відомостей, що можуть бути використані на користь сторони обвинувачення до першого побачення з адвокатом; неповне повідомлення затриманого про підстави затримання, право на захист, інформування близьких родичів та членів сім’ї тощо.

Вирішення цих проблемних питань потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян з питань захисту своїх прав у кримінальному провадженні, зокрема права на захист, гарантованого державою.

Державна цільова програма формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки (далі – Державна програма), яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 394, містить низку завдань і заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості громадян щодо захисту своїх прав. Зокрема, Державною програмою передбачено проведення інформаційно-розۥяснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. У рамках зазначеної кампанії протягом 2013 – 2017 років передбачено: друкування пам'яток для громадян, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення; виготовлення інформаційних плакатів, наклейок, буклетів з номером телефонної "гарячої лінії" безоплатної правової допомоги для розміщення, зокрема, у приміщеннях чергових частин, кабінетах слідчих, оперативних працівників, кімнатах утримання доставлених та затриманих, салонах службових автомобілів та, зокрема, автомобілів для переміщення підозрюваних, обвинувачених, камерах ізоляторів тимчасового тримання тощо.

Важливим для забезпечення права осіб на якісний захист за рахунок держави є робота із підвищення професійного рівня адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги. З цією метою Міністерство юстиції організує підвищення кваліфікації, проведення тренінгів для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім цього, вживаються заходи з підготовки пропозицій до навчальних та робочих навчальних програм з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів напрямів підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку відповідних фахівців.

З метою реалізації згаданих заходів та врегулювання порушених питань Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ необхідно здійснити комплекс спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадськості з питань реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за КПК та удосконалення функціонування системи безоплатної правової допомоги в України.

Враховуючи викладене та висловлені пропозиції, Всеукраїнська МКМР з правової освіти населення рекомендує:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал