Володимир ошкалоСкачати 105.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.03.2017
Розмір105.67 Kb.

Володимир ОШКАЛО, головний державний податковий ревізор
-
інспектор
відділу контролю за суб'єктами
господарювання,
що здійснюють розрахунки в готівковій формі
,
Департаменту податкового контролю
юридичних осіб ДПС України

НОВОВВЕДЕННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ


До прийняття Податкового кодексу (далі
-
ПК) існувало кілька нормативних документів, які регулювали порядок
проведення перевірок щодо розрахунків у готівковій формі. Тепер порядок проведення таких перевірок чітко
визначений нормами ПК. Крім того, у зв'язку із прийняттям ПК було внесено зміни, зокрема, до законодавства,
що регулює порядок здійснення розрахункових операцій. Розглянемо ці нововведення детальніше.

Порядок проведення фактичних перевірок

У ст. 80 розд.
II
ПК перевірки, зокрема, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових та касових операцій отримали назву «фактичні перевірки».
Так, фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом ДПС щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами).
Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи). Вона може
проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія
якого вручається платнику податків або його вповноваженому представнику під розписку до
початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких обставин:

за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів;

письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;

неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;

отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог за
- конодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алко
- гольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків;

виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пп. 75.1.3 розд.
II
ПК, а саме: дотримання порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудо
- вого договору, оформлення трудових відносин із працівниками;

отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями до
- ходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.
Згідно з п. 80.4 ПК перед початком фактичної перевірки з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій посадовими особами органів ДПС може бути проведена контрольна розрахункова операція (контрольна закупівля). При цьому товари, які були отримані під час такої закупівлі, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється від
-
повідно до законодавства з питань захисту прав споживачів (пп. 20.1.9 ПК).
Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу ДПС у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції
(
про порядок допуску посадових осіб до проведення перевірок та оформлення результатів перевірок, у т. ч. фактичних, читайте в консультації Людмили Слаутіної
«Податкові перевірки», опублікованій у цьому ж номері «БАЛАНСУ»
).
Під час проведення такої перевірки може проводитися хронометраж господарських операцій, за результатами якого складається довідка, яка підписується посадовими особами органу ДПС та посадовими особами суб'єкта господарювання (п.
80.7, 80.8 ПК).
Тривалість фактичних перевірок згідно з п. 82.3 ПК не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку такої перевірки здійснюється за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 5 діб. Під
- ставами для подовження строку перевірки є:

заява суб'єкта господарювання (у разі необхідності поданні ним документів, які стосуються питань перевірки);

змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу, суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.
Зміни до Закону про РРО
Із 01.01.11 р. набирають чинності зміни, унесені Законом від 02.12.10 р. № 2756
-VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» до
Закону від 06.07.95 р. № 265/95
-
ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(далі
-
Закон № 265) (крім окремих пунктів, які набирають чинності а 01.01.12 р.).
Зупинимось детальніше на основних змінах, що набирають чинності з 01.01.11 р. Згідно з новою редакцією п. 5, б ст. 9 Закону № 265 (звільнення від застосування РРО) розширено перелік суб'єктів господарювання яким дозволено працювати без РРО. Так тепер без застосування РРО можуть працювати підприємці
- платники фіксованого та єдиного податку, які реалізовують підакцизні товари
(для єдинників це не поширюється на лікеро
- горілчані, тютюнові вироби та ПММ, торгівля якими для них заборонена Указом Президента від 03.07.98 р. №727/98 у редакції Указу Президента від 28.06.99 р. № 746/99). Причому п. б ст. 9 уже не міс
ТИТЬ вимоги про обов'язкове ведення єдинниками книг обліку доходів і витрат.
Відповідно до п. 8 ст. 9 Закону № 265 для суб'єктів господарювання, які реалізують товари (крім підакцизних) та придбали пільгові торгові патенти згідно з п. 267.2 ПК, скасовано вимоги про ведення книг обліку доходів та витрат, про те, щоб ці суб'єкти господарювання були неплатниками ПДВ.
Також внесено зміни до порядку застосування штрафних санкцій. Для наочності новий Перелік порушень та розміри санкцій за них наведемо в таблиці.


п/п
Норми
Закону
№265
Можливі порушення
Розмір штрафної санкції
1 2
3 4
1
П. 1 ст. 17
Установлення протягом календарного року під час перевірки факту:
- проведення розрахункових операцій із використанням РРО
або розрахункових книжок (далі
-
РК) на неповну суму вартості
проданих товарів (наданих послуг);
- непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскаль ним режимом роботи;
- невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі
використання РК
- загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
- нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення
її без використання РК на окремому господарському об'єкті та кого суб'єкта господарювання
1 грн., якщо порушення вчинено вперше (протягом календарного року); 100 % вартості товарів
(послуг), проданих із зазначеними порушеннями, якщо порушення вчинено вдруге (протягом кален
- дарного року);
5- кратний розмір вартості товарів (послуг), проданих
із зазначеними порушеннями
- за кожне наступне вчинене порушення
(протягом календарного року)
2
П. 3
ст. 17
Невикористання під час здійснення розрахункових операцій у випадках, визначених Законом № 265, розрахункової книжки
(РК)
340 грн.
Використання незареєстрованої належним чином РК
Порушення встановленого порядку використання РК
Незберігання РК протягом установленого строку
3
П. 4 ст.
17
Невиконання щоденного друкування фіскального звітного чека або його незберігання
340 грн.
4
П. 5 ст. 17
Невиконання друкування контрольної стрічки
170 грн.
Нестворення в електронній формі на РРО контрольної стрічки
Незберігання контрольної стрічки протягом трьох років
Виявлення перекручення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі
5
П. 6
ст. 17
Проведення розрахункових операцій через РРО без викорис
- тання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості
85 грн.
6
П
. 7 ст.
17
Порушення встановленого в п. 1 ст. 9 Закону № 265 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ та організацій, у яких такі операції повинні проводитися з оформ
- ленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і засвідчених печаткою в установленому порядку
170 грн.
Порушення порядку оформлення розрахункових і звітних до
- кументів під час здійснення продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті
7
П. 8
ст. 17
Застосування під час здійснення розрахункових ояерацій
РРО, до конструкції або програмного забезпечення якого внесено зміни, не передбачені конструкторсько
- технологічною і програмною документацією виробника, за умови відсутності або пошкодження пломби центру сервісного обслуговування
1 700 грн.
8
Ст. 20
Здійснення суб'єктами господарювання реалізації товарів, які не обліковані в установленому порядку
2- кратний розмір вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше 170 грн.
9
Ст. 24
Установлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько
- технологічною та програмною документацією виробника змін до конструкції або програмного забезпечення належним чином опломбованого
РРО
- штраф на центр сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування та ремонт цього РРО
5 100 грн.

Із
01.01.12
р
.
набудуть

чинності

такі

зміни до

Закону


265.
Передбачається створення реєстраторами контрольних стрічок в
електронному вигляді
(
паперова форма контрольної
стрічки зберігається
).
Електронна контрольна стрічка повинна буде містити електронні
копії
всіх фіскальних чеків
і
2- звітів
Для цього до
Закону
№ 265 (
уже з
01.01.11 р
.) уводиться визначення модему
- пристрою для передачі
копій розрахункових документів
і
2- звітів за провідними та безпровідними каналами зв '
язку
Модеми застосовуватимуться для передачі
вказаних копій документів до органів
ДПС
Вимоги щодо створення електронних контрольних стрічок
і
модемів для передачі
даних уста
- новлюються
ДПАУ
(
хоча модеми вже зараз застосовуються суб '
єктами господарювання для обміну
інформацією за
РРО
між відокремленими підрозділами та головним офісом підприємств
).
Первинна реєстрація
РРО
, що створюють контрольну стрічку в
електронному вигляді
, починається з
01.12.11 р
, після підтвердження
їх відповідності
в затвердженому
ДПС
України порядку
Суб '
єкти господарювання повинні
будуть подавати до органу
ДПС
копії
контрольних стрічок в електронному вигляді
за провідними або безпровідними каналами зв '
язку
Порядок буде встановлено
ДПАУ
Ця вимога не поширюється на підприємців
, у
яких в
одному пункті
продажу товарів установлено від одного до трьох
РРО
, - вони продовжуватимуть здавати звітність за
РРО в паперовому вигляді
За порушення вказаних вимог
із подання електронних контрольних стрічок за провідними та безпровідними каналами зв '
язку передбачена штрафна санкція в
розмірі
10
НМДГ
(
крім першого допущеного у
2012 році
порушення
).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал