Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» навчально-методичний комплекс дисципліниСторінка3/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 1. Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ століття (2 год.)

План

 1. Реалізм як напрям у світовій літературі.

 2. Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук.

 3. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф. Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов.

 4. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.


Тема 2. Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне» (4 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Синтез романтизму й реалізму в його творчості.

 3. Роман «Червоне ічорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів.

 4. Гостра критика режиму Реставрації.

 5. Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману.

 6. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.

 7. Жіночі образи роману.

 8. Психологізм творчості Стендаля.


Тема 3. Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек» (4 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Бальзак і Україна.

 3. Бальзак - видатний французький письменник, зачинатель соціально-реалістичного роману.

 4. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі.

 5. «Людська комедія» - грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ ст., її проблематика і структура.

 6. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек».

 7. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образху «філософа й скнари» Гобсека.

 8. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто.

 9. Роль Дерівіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору.Тема 4. Федір Достоєвський (1821-1881). «Злочин і кара» (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури.

 3. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.

 4. Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного мислення.

 5. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору.

 6. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».

 7. Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини.

 8. Система образів роману, значення і символіка його назви.


Тема 5. Лев Толстой (1828-1910) «Анна Кареніна» (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури.

 3. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.

 4. Роман «Анна Кареніна». Історія створення роману.

 5. Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина.

 6. Суперечливий образ Анни.

 7. Образ Левіна, його автобіографічна складова.

 8. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.

 9. «Діалектика душі» толстовських героїв.


Тема 7. Волт Вітмен (1819-1892). Вірші (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Вітмен – американський поет-новатор.

 3. Зв'язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.

 4. Збірка«Листя трави», її провідні теми й мотиви.

 5. Звернення до вільного вірша(верлібру).

 6. «Пісня про себе» - програмовий твір поета.


Тема 8. Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія» (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Бодлер – французький поет другої половини ХІХ ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.

 3. Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка «Квіти зла».

 4. Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії «Альбатрос».

 5. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія».

 6. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»).


Тема 9. Із поезії французького символізму (2 год.)

План

 1. Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів.

 2. Поль Верлен (1844-1896). «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче», «Поетичне мистецтво».

 3. Артюр Рембо (1854-1891). «Відчуття», «П'яний корабель», «Голосівки».

 4. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його потрактування французькими символістами: спонтанність з'яви, непроясненість і багатозначність, «підказування» смислів і простір для відгадування.

 5. Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови.


Тема 10. Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея» (4 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Уайльд – письменник англійського раннього модернізму.

 3. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю.

 4. «Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-етичні та моральні проблеми твору.

 5. Риси інтелектуального роману.


План


 1. Тема 11. Основні тенденції розвитку драматургії ХІХ ст. «Нова драматургія» та її засадничі принципи.

  Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім» (4 год.)
  Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Генрік Ібсен – норвезький письменник, зачинатель європейської «нової драматургії».

 3. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

 4. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі.

 5. Аналітична композиція п’єси.

 6. Новаторство Ібсена-драматурга.


 7. Тема 12. Антон Чехов (1860-1904) «Чайка» (2 год.)
  Роль Ібсена у розвиткові нової європейської драматургії («ібсенізм»).План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Чехов – російський письменник. Його еволюція.

 3. Імпресіонізм пізньої прози і драматургії. Чехов і Ібсен.

 4. «Чайка» - перша п’єса російської нової драматургії.

 5. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору.

 6. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі.

 7. Новаторство Чехова-драматурга.


Тема 13. Джордж Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон» (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. «Театральна революція» англійського драматурга Б. Шоу, його «драми ідей».

 3. Шоу й «ібсенізм».

 4. Комедія «Пігмаліон» і давньогрецький міф про Пігмаліона.

 5. Динамізм дії і парадоксальність як невід'ємні риси творчості Шоу.

 6. Проблематика й художні особливості твору, його «філологічний конфлікт» і соціально-виховна спрямованість.

 7. Елайза Дулітл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді».

 8. Інтелектуальний характер драматургії Шоу.


Тема 14. Вступ. Модернізм як некласична модель культури (2 год.)

План

 1. ХХ ст. як літературна епоха, глибинний переворот в естетиці й художній практиці.

 2. Формування нових принципів і структур художнього мислення і творчості.

 3. Традиції реалізму ХІХ ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку ХХ ст., пошуки нових засобів і форм художнього вираження.

 4. Специфіка ліричної прози Шолом-Алейхема, О.Купріна, Україна в їхній творчості.

 5. Модернізм і авангард. Елітарна і масова культура.


Тема 15. Франц Кафка (1883-1924) «Перевтілення» (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Кафка – австрійський письменник-модерніст.

 3. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні «Перевтілення».

 4. Грегор Замза і його родина.

 5. Особливості стилю Кафки, поєднання реальності і міфотворчості.


Тема 16. Джеймс Джойс (1882-1941). «Джакомо Джойс» (2 год.)
План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Джойс – ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції.

 3. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності й піронізму, яскраво виражена інтертекстуальність.

 4. Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.Тема 17. Модернізм і основні течії європейської поезії ХХ ст. (4 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях Р.М. Рільке.

 2. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке.

 3. Вираження традиції відчуження людини в де гуманізованому світі.

 4. Ностальгіяя за втраченою єдністю людини зі світом.

 5. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.

 6. Житттєвий і творчий шлях Г. Аполлінера.

 7. Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму.

 8. Реакція на символізм, звернення до реального предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом».

 9. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього.

 10. Еліот – видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму в англомовних літературах.

 11. Еволюція від авангардизму до неокласицизму.

 12. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки нових позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття.

 13. Іспанський поет Гарсія Лорка, його міфопоетика.

 14. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.

Тема 18. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців «срібної доби» (4 год.)

План

 1. Своєрідність символізму в російській поезії.

 2. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.

 3. Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової.

 4. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.

 5. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна.

 6. Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму.

 7. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета.Тема 19. Вступ. Загальна характеристика літератури 1920-1940-х рр. (2 год.)

План

 1. Історико-культурне тло періоду «між двома світовими війнами», провідні тенденції літератури цієї доби.

 2. Увиразнення досвіду особистості, духовно знівеченої Першою світовою війною, у творах письменників «літератури втраченої генерації» (Е. Хемінгуея, Е.М. Ремарка, Р. Олдінгтона).

 3. Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники (Є. Замятін, О. Хакслі, Дж. Орвелл, к. Чапек).


 4. Тема 21. Михайло Булгаков (1891-1940). «Майстер і Маргарита» (2 год.)
  Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму, пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості у літературі 1920-1940-х рр. (Т.Манна, М. Булгакова, Б.Брехта, А. Камю, Пауль Целан та ін.).

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Булгаков – російський письменник.

 3. «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості «Магічний реалізм» роману.

 4. Часові шари в творі, художні засоби їхньої зв’язності (сонце, спека в Єршалаїмі межі старої й нової ер – сонце, спека в Москві 1930-х років; спільні образи).

 5. Особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі».

 6. Реальне та ірреальне у творі.

 7. Булгаков і Київ.


Тема 22. Томас Манн (1875-1955). «Маріо і чарівник» (2 год.)
План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Маріо і чарівник».

 3. Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляція тоталітарними режимами свідомістю людей).

 4. Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я».


 5. Тема 23. Альбер Камю (1913-1960). «Чума» (2 год.)
  Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.


План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії.

 3. Його філософські й естетичні погляди.

 4. Камю і екзистенціалізм, Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума».

 5. Проблема вибору людини в межовій ситуації та відповідальності за цей вибір.

 6. Композиція і стиль твору.


Тема 24. Світова література середини – другої половини ХХ ст.(2 год.)

План

 1. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямків, течій і тенденцій.

 2. Постмодернізм, його теоретичні засади й художня (літературна) практика.


Тема 25. Ернест Міллер Хемінгуей (1899-1961). «Старий і море» (2 год.)

План

 1. Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

 2. «Старий і море» - повість-притча про людину.

 3. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору.

 4. Проблематика повісті «Старий і море».


Тема 26. Джером Дейвід Селінджер (1919). «Ловець у житі» (2 год.).
Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

План

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Актуальні проблеми формування життєвих цінностей молодих людей та їхнє втілення в лірико-психологічній повісті «Ловець у житі».

 3. Протест Голдена Колфілда проти фальші та його роль у розвитку сюжету твору.

 4. Монолог сповідь як форма оповіді та її роль у втіленні концепції автора.


 5. Тема 27. Габрієль Гарсія Маркес (1928). «Стариган з крилами» (2 год.)
  Сенс та варіативність перекладів заголовку повісті.

План

 1. Органічне поєднання буденного й фанатстичного як характерні риси «магічного реалізму» в новелі «Стариган з крилами».

 2. Проблематика та система образів твору.Тема29. Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х рр. Художні відкриття «драми-параболи» (М. Фріш, Ф. Дюрренматт) та «театру абсурду» (Е. Йонеско, с. Беккет).

Ежен Йонеско (1912-1988). «Носороги» (2 год.)

План

 1. «Драма абсурду» у французькій літературі 2 пол. ХХ ст., її авангардистський характер. Йонеско як її талановитий представник.

 2. Життєвий і творчий шлях письменника.

 3. Переоцінка цінностей сучасної цивілізації і виявлення їх абсурдності.

 4. Гротескно-сатиричне зображення в «Носорогах» «омасовлення людей», перетворення їх на «бедлам недоліків», що загрожує цивілізації і культурі.

 5. Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині.

 6. Антитоталітарний підтекст п’єси.
План


 1. Тема 30. Вістен Гью Оден (1907- 1973). «Куди ж ти, куди?..», «В музеї образотворчого мистецтва», «Щит Ахілла» (2 год.)
  Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Оден – один із найбільших поетів ХХ ст..

 3. Широта тематичного і жанрово-стильового діапазону поезії Одена.

 4. Інтелектуальність, екзистенцій конкретика поезій і присутність у них глибинних буттєвих проблем.

 5. Висока поетична майстерність Одена.


Тема 32. Милорад Павич (1929). «Дамаскин» (2 год.)

План

 1. «Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич.

 2. Втілення в оповіданні «Дамаскин рис постмодернізму.

 3. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину».

 4. Інтенсивне використання фактів візантійської і поствізантійської культури («віртуальний історизм»).
Тема 33. Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій (1 год.)

План

 1. «Втеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).

 2. Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, харукі Муракамі.

 3. Загальна характеристика сучасного літературного процесу.

 4. Пріоритет сучасного зарубіжного книжкового ринку.

 5. Глобалізація як важливий чинник актуального літературного процесу.

 6. Література і мас-медіа.

 7. Література і кіно.

 8. Література і комп’ютерні технології.

 9. Основні тенденції в сучасній літературі.

 10. Осмислення досвіду різних генерацій другої половини ХХ ст., культурної пам'яті, пошуків ідентичності, гендерних стосунків та ін. провідні теми актуального літературного життя.Тема 34. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури (1 год.)

План

 1. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХVІІ століття (бароко, класицизм), ХVІІІ століття (Просвітництво), доби романтизму (перша половина ХІХ століття).

 2. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХІХ ст. (реалізм), а також межі ХІХ-ХХ століть (ранній модернізм, авангард).

 3. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ століття, а також межі ХХ-ХХІ століть, сучасної літератури.
Перелік семінарських занять


 1. Семінарське заняття № 1

Творчість Ф. Достоєвського як одна з вершин російської і світової літератури


 1. Семінарське заняття № 2

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ століття


 1. Семінарське заняття № 3

Срібне століття російської поезії


 1. Семінарське заняття № 4

Джордж Орвелл «Скотоферма»


 1. Семінарське заняття № 5

Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»


 1. Семінарське заняття № 6

Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ століття

Інструкційно-методичні
матеріали до семінарських
занять із
зарубіжної літератури


Семінарське заняття № 1

Тема. Творчість Ф. Достоєвського як одна з вершин російської і світової літератури

Мета: ознайомитись із життєвим шляхом, філософськими та естетичними поглядами Ф. Достоєвського; новим, поліфонічним типом художнього мислення письменника. Вчитись аналізувати персонажів твору; філософські та соціальні корені Р.Раскольникова; роль Соні в духовному очищенні Родіона; біблійні мотиви твору.

План заняття

 1. Дитячі роки Федора Достоєвського.

 2. Ф.М. Достоєвський та відомий критик Белінський.

 3. Участь письменника у діяльності гуртка «петрашевців».

 4. Творчий доробок письменника.

 5. Роман «Злочин і кара» - втілення нового, поліфонічного типу художнього мислення.

 6. Проблематика твору.

 7. Психологічна глибина викриття індивідуального свавілля Р. Раскольникова.

 8. Всепрощення та саможертовність Соні Мармеладової.

 9. Біблійні мотиви роману.

 10. Значення творчості Ф. М. Достоєвського у розвитку реалізму ХІХ століття.


Література

 1. Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский. – М.: «Просвещение», 1990.

 2. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: «Просвещение», 1982.

 3. Этов В.И. Достоевский. – Москва, 1968.

 4. Заславский Д.И. Ф.М. Достоевский. – Москва. – 1956.

 5. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література 10 клас. – Тернопіль. - 2003.


Семінарське заняття № 2

Тема. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ століття

Мета: ознайомитись з провідними шляхами розвитку поезії середини ХІХ століття, новими літературно-мистецькими течіями. Вчити сприймати, аналізувати поезію різних течій. Виховувати вміння бачити красу слова.
План

 1. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ століття.

 2. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики М. Некрасова.

 3. Нові грані романтичного поетичного світу в творчості «пізнього» романтика Ш.Бодлера, Ф.Тютчева.

 4. Провідні теми та мотиви збірки В.Вітмена «Листя трави».

 5. Принципи «чистого мистецтва» у поезії групи «Парнас» та в творчості А.Фета.

 6. Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі.


Література

 1. Безкоровайний Г.Є. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література 11 клас. – Тернопіль: «Навчальна книга –Богдан». – 2002.

 2. Збірки поезій А.Фета, Ф.Тютчева, М.Некрасова.

 3. Кеба О.В. Шулик П.Л. Зарубіжна поезія ІІ пол. ХІХ-ХХ ст. – Камянець Подільський: «Абетка-Нова», 2003.


Семінарське заняття № 3Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал