Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» навчально-методичний комплекс дисципліниСторінка2/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тематичний план занять:

з/пТема занять, його зміст
Кількість годин

Тип заняття

Забезпеченість заняття

Форми контролю


1

Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф. Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.2

Лекція

Навчальна література

Усне опитування


2

Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне» Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Роман «Червоне ічорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації. Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту. Жіночі образи роману. Психологізм творчості Стендаля.4

Лекція

Портрет.

Текст твору.

Виставка літератури.


Індивідуальне опитування.

Тестовий контроль.3

Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек»

Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна. Бальзак - видатний французький письменник, зачинатель соціально-реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» - грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ ст., її проблематика і структура. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образху «філософа й скнари» Гобсека. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дерівіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору.4

Лекція

Портрет. Текст твору. Індивідуальні картки завдання.

Індивідуальне опитування. Письмова робота.
4

Федір Достоєвський (1821-1881). «Злочин і кара». Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах. Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини. Система образів роману, значення і символіка його назви.

2Лекція


Портрет

Текст твору

Виставка літератури

Схеми для аналізу образів роману
Бесіда

Тестовий контроль
2

Семінар

План заняття

Індивідуальне опитування

5

Лев Толстой (1828-1910) «Анна Кареніна»

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника. Роман «Анна Кареніна». Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина. Суперечливий образ Анни. Образ Левіна, його автобіографічна складова. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю. «Діалектика душі» толстовських героїв.2

Лекція

Портрет

Текст твору Виставка літературиФронтальне опитування

2

Практичне

Текст роману. Допоміжна література

Контрольний твір

6

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики(М.Некарсов). Нові грані романтичного поетичного світу в творчості «пізніх» романтиків (Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева). Принципи «чистого мистецтва» у поезії (група «Парнас», творчість А.Фета). Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі. Поняття про декаданс.

2


Семінар


План заняття

Індивідуальне опитування

7

Волт Вітмен (1819-1892) Вірші

Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен – американський поет-новатор. Зв'язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом. Збірка«Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша(верлібру). «Пісня про себе» - програмовий твір поета.2

Лекція

Портрет

Тексти


Схеми аналізу поезій


Захист виразного читання поезії

8

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія».

Життєвий і творчий шлях письменника. Бодлер – французький поет другої половини ХІХ ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії «Альбатрос». Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»).2

Лекція

Портрет

Тексти


Схеми аналізу поезій


Аналіз поезії

Виразне читання напам'ять поезії9

Із поезії французького символізму

Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів.

Поль Верлен (1844-1896). «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче», «Поетичне мистецтво».

Артюр Рембо (1854-1891). «Відчуття», «П'яний корабель», «Голосівки».

Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його потрактування французькими символістами: спонтанність з'яви, непроясненість і багатозначність, «підказування» смислів і простір для відгадування. Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови.


2

Лекція

Портрет

Тексти


Схеми аналізу поезій

Аналіз поезії


2

Практичне

Тексти

Схеми аналізу поезій
Виразне читання поезії напам'ять та її аналіз


10

Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея».

Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд – письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю. «Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-етичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману.4

Лекція

Портрет

Текст твору Виставка літературиФронтальне опитування

Тестовий контроль

Письмова робота


11

Основні тенденції розвитку драматургії ХІХ ст. «Нова драматургія» та її засадничі принципи.

Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім»

Життєвий і творчий шлях письменника. Генрік Ібсен – норвезький письменник, зачинатель європейської «нової драматургії». «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Аналітична композиція п’єси. Новаторство Ібсена-драматурга. Роль Ібсена у розвиткові нової європейської драматургії («ібсенізм»)4

Лекція

Портрет

Текст твору

Роздатковий матеріал


Індивідуальне опитування

Складання плану характеристики образів12

Антон Чехов (1860-1904) «Чайка».

Життєвий і творчий шлях письменника. Чехов – російський письменник. Його еволюція. Імпресіонізм пізньої прози і драматургії. Чехов і Ібсен. «Чайка» - перша п’єса російської нової драматургії. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Новаторство Чехова-драматурга.2

Лекція

Портрет

Текст твору

Схема аналізу образів


Бесіда

Аналіз тексту13

Джордж Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон».

Життєвий і творчий шлях письменника. «Театральна революція» англійського драматурга Б. Шоу, його «драми ідей». Шоу й «ібсенізм». Комедія «Пігмаліон» і давньогрецький міф про Пігмаліона. Динамізм дії і парадоксальність як невід'ємні риси творчості Шоу. Проблематика й художні особливості твору, його «філологічний конфлікт» і соціально-виховна спрямованість. Елайза Дулітл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді». Інтелектуальний характер драматургії Шоу.2

Лекція

Портрет

Текст твору Виставка літературиФронтальне опитування
Тестовий контроль


2

Практичне

Текст твору

Схеми аналізу образівПисьмова робота

14

Вступ. Модернізм як некласична модель культури. ХХ ст. як літературна епоха, глибинний переворот вестетиці й художній практиці. Формування нових принципів і структур художнього мислення і творчості. Традиції реалізму ХІХ ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку ХХ ст., пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Специфіка ліричної прози Шолом-Алейхема, О.Купріна, Україна в їхній творчості. Модернізм і авангард. Елітарна і масова культура.

2

Лекція

Навчальна література

Фронтальне опитування

15

Франц Кафка (1883-1924) «Перевтілення» Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка – австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні «Перевтілення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю Кафки, поєднання реальності і міфотворчості.

2

Лекція

Портрет

Текст твору

Схеми для аналізу образів


Виписування цитат

Складання плану характеристики образів16

Джеймс Джойс (1882-1941). «Джакомо Джойс».

Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Харктерні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності й піронізму, яскраво виражена інтертекстуальність. Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.2

Лекція

Портрет

Текст творуФронтальне опитування
Тестовий контроль


17

Модернізм і основні течії європейської поезії ХХ ст.

Райнер Марія Рільке (1875-1926). «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось…»

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції відчуження людини в де гуманізованому світі. Ностальгіяя за втраченою єдністю людини зі світом. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.


Гійом Аполлінер (1880-1918). «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй».

Житттєвий і творчий шлях письменника. Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього.


Томас Стернз Еліот (1888-1965). «Ранок біля вікна». Суїні серед солов'їв», «Порожні люди».

Життєвий і творчий шлях письменника. Еліот – видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму в англомовних літературах.

Еволюція від авангардизму до неокласицизму. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки нових позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття.
Федеріко Гарсія Лорка (1898-1936) «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями»

Життєвий і творчий шлях письменника. Іспанський поет Гарсія Лорка, його міфопоетика. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.4

Лекція

Портрет

Тексти


Схеми аналізу поезій

Аналіз поезії

Виразне читання поезії напам'ять
18

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців «срібної доби».
Олександр Блок (1880-1921). «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю…», «Скіфи»

Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.


Анна Ахматова (1889-1966). «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужною», «Реквієм»

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна.


Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму.
Володимир Маяковський (1893-1930). «А ви змогли б?», «Лілічко! Замість листа»

Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета.4

2


Лекція

Семінар


Портрети

Тексти поезій

Схеми для аналізу поезії

План заняттяАналіз поезії

Виразне читання поезії напам'ять

Індивідуальне опитування


19

Вступ. Загальна характеристика літератури 1920-1940-х рр. Історико-культурне тло періоду «між двома світовими війнами», провідні тенденції літератури цієї доби. Увиразнення досвіду особистості, духовно знівеченої Першою світовою війною, у творах письменників «літератури втраченої генерації» (Е. Хемінгуея, Е.М. Ремарка, Р. Олдінгтона). Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники (Є. Замятін, О. Хакслі, Дж. Орвелл, к. Чапек). Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму, пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості у літературі 1920-1940-х рр. (Т.Манна, М. Булгакова, Б.Брехта, А. Камю, Пауль Целан та ін.

2

Лекція

Навчальна література

Фронтальне опитування

20

Джордж Орвелл (Ерік Блер) (1903-1950). «Скотоферма».

Життєвий і творчий шлях письменника. Викриття радянської сталінської тиранії в алегоричній казці «Скотоферма». Сатиричне зображення реалій радянського життя та міфів сталінської ідеології у творі. Дослідження закономірностей злоякісного переродження ідей комуністичної утопії. Художня своєрідність твору, афористичність його мови.2

Семінар

План заняття

КонспектиІндивідуальне опитування

21

Михайло Булгаков (1891-1940). «Майстер і Маргарита».

Життєвий і творчий шлях письменника. Булгаков – російський письменник. «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості «Магічний реалізм» роману. Часові шари в творі, художні засоби їхньої зв’язності (сонце, спека в Єршалаїмі межі старої й нової ер – сонце, спека в Москві 1930-х років; спільні образи). Особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі». Реальне ат ірреальне у творі. Булгаков і Київ.2


Лекція


Портрет

Текст роману

Схеми аналізу образів роману


Фронтальне опитування

Тести


2

Практичне

Текст роману

Контрольний твір

22

Томас Манн (1875-1955). «Маріо і чарівник».

Життєвий і творчий шлях письменника. Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Маріо і чарівник». Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляція тоталітарними режимами свідомістю людей). Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я». Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.2

Лекція

Портрет

Текст твору

Виставка літератури


Індивідуальне опитування

тести


23

Альбер Камю (1913-1960). «Чума».

Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм, Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.2

Лекція

Портрет

Текст твору

Виставка літератури


Індивідуальне опитування

тести


24

Світова література середини – другої половини ХХ ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямків, течій і тенденцій. Постмодернізм, його теоретичні засади й художня (літературна) практика.

2

Лекція

Навчальна література

Фронтальне опитування

25

Ернест Міллер Хемінгуей (1899-1961). «Старий і море».

Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю. «Старий і море» - повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.
2

Лекція

Портрет

Текст твору

Схеми аналізу образів


Фронтальне опитування

Письмова робота26

Джером Дейвід Селінджер (1919). «Ловець у житі».

Життєвий і творчий шлях письменника. Актуальні проблеми формування життєвих цінностей молодих людей та їхнє втілення в лірико-психологічній повісті «Ловець у житі». Протест Голдена Колфілда проти фальші та його роль у розвитку сюжету твору. Монолог сповідь як форма оповіді та її роль у втіленні концепції автора. Сенс та варіативність перекладів заголовку повісті.2

Лекція

Портрет

Текст твору

Схеми аналізу образів


Фронтальне опитування

Тести


27

Габрієль Гарсія Маркес (1928). «Стариган з крилами»

Органічне поєднання буденного й фанатстичного як характерні риси «магічного реалізму» в новелі «Стариган з крилами». Проблематика та система образів твору.2

Лекція

Портрет

Текст твору

Індивідуальне завдання


Бесіда

28

Кавабата Ясунарі (1899-1972). «Тисяча журавлів».

Життєвий і творчий шлях письменника. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі – «красою Японії народжений». Відображення національної етики та естетики в романі. Гармонія людини і природи – одна з головних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.2

Семінар

План заняття

Текст творуІндивідуальне опитування

29

Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х рр. Художні відкриття «драми-параболи» (М. Фріш, Ф. Дюрренматт) та «театру абсурду» (Е. Йонеско, с. Беккет).

Ежен Йонеско (1912-1988). «Носороги».

«Драма абсурду» у французькій літературі 2 пол. ХХ ст., її авангардистський характер. Йонеско як її талановитий представник.

Життєвий і творчий шлях письменника. Переоцінка цінностей сучасної цивілізації і виявлення їх абсурдності. Гротескно-сатиричне зображення в «Носорогах» «омасовлення людей», перетворення їх на «бедлам недоліків», що загрожує цивілізації і культурі. Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині. Анти тоталітарний підтекст п’єси.


2

Лекція

Навчальна література

Індивідуальне опитування

30

Вістен Гью Оден (1907- 19730). «Куди ж ти, куди?..», «В музеї образотворчого мистецтва», «Щит Ахілла».

Життєвий і творчий шлях письменника. Оден – один із найбільших поетів ХХ т.. Широта тематичного і жанрово-стильового діапазону поезії Одена. Інтелектуальність, екзистенцій конкретика поезій і присутність у них глибинних буттєвих проблем. Висока поетична майстерність Одена.2

Лекція

Портрет

Тексти


Схеми аналізу поезії

Аналіз поезії

Виразне читання напам'ять31

Вступ. Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ ст. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики; найяскравіші представники постмодерністської прози (У. Еко, Дж. Фаулз, Дж. Барт, Дж. Хеллер, І. Калвіно, П. Зюскінд, К. Рансмайр, М. Кундера, М. Павич). Постмодерністське мистецтво і масова культура.

2

Семінар

План заняття

Індивідуальне опитування

32

Милорад Павич (1929). «Дамаскин»

«Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич. Втілення в оповіданні «Дамаскин рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Інтенсивне використання фактів візантійської і поствізантійської культури («віртуальний історизм»).2

Лекція

Портрет

Текст твору

Схеми аналізу образів


Фронтальне опитування

Тести


33

Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Втеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).

Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, харукі Муракамі.Загальна характеристика сучасного літературного процесу.

Пріоритет сучасного зарубіжного книжкового ринку. Глобалізація як важливий чинник актуального літературного процесу. Література і мас-медіа. Література і кіно. Література і комп’ютерні технології. Основні тенденції в сучасній літературі. Осмислення досвіду різних генерацій другої половини ХХ ст., культурної пам'яті, пошуків ідентичності, гендерних стосунків та ін. провідні теми актуального літературного життя.1

Лекція

Навчальна література

Фронтальне опитування

34

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХVІІ століття (бароко, класицизм), ХVІІІ століття (Просвітництво), доби романтизму (перша половина ХІХ століття).

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХІХ ст. (реалізм), а також межі ХІХ-ХХ століть (ранній модернізм, авангард).

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ століття, а також межі ХХ-ХХІ століть, сучасної літератури.


1

Лекція

Навчальна література

Фронтальне опитування  1. Перелік навчальної літератури:

Назва підручника

Автор

Видавництво,

Рік видання

Зарубіжна література ХІХ ст. 10 клас

О.В. Пронкевич

Київ, 2000

Зарубіжна література посібник – хрестоматія 10 клас

Б.Б.Щавурський

Тернопіль, 2000

Зарубіжна література. Хрестоматія

За ред.. Чиркова

Київ, 1998

Зарубіжна література за програмою 2001 р.


Безкоровайний,

ЩавурськийТернопіль, 2002

Зарубіжна література. Хрестоматія


Упорядник Скрипник В.М.

Донецьк, 2000

Зарубіжна література. Хрестоматія 10 клас

Столій І. Л.


Харків, 2003

Зарубіжна література 10 клас


Наливайко Д.С.

Шахова К. О.

Кисельова Л.О.

Нагорна Н.М.Київ, 2004


Всесвітня література в середніх навчальних закладах України
Київ, «Педагогічна преса», 2010


  1. Доповнення та зміни до робочої навчальної програми на 2010/2011 н.р.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

___________________________________

«____» ________________________ 20___ р.


Розглянуто і схвалено на

засіданні Ц(П)К

______________________
Протокол № ______

від «_____» ___________ 20___ р.

Голова Ц(П)К _______________


  1. Доповнення та зміни до робочої навчальної програми на 2011/2012 н.р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

___________________________________

«____» ________________________ 20___ р.


Розглянуто і схвалено на

засіданні Ц(П)К

______________________
Протокол № ______

від «_____» ___________ 20___ р.

Голова Ц(П)К _______________


  1. Доповнення та зміни до робочої навчальної програми на 2012/2013 н.р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

___________________________________

«____» ________________________ 20___ р.


Розглянуто і схвалено на

засіданні Ц(П)К

______________________
Протокол № ______

від «_____» ___________ 20___ р.

Голова Ц(П)К _______________


  1. Для заміток

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перелік лекцій

із

зарубіжної літературиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал