Виступ на мо вчителів української та російської мови та літератури «Роль домашніх завдань в розвитку здібностей учнів»Скачати 71.64 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір71.64 Kb.
Виступ на МО вчителів української та російської мови та літератури
« Роль домашніх завдань в розвитку здібностей учнів»

Метою домашньої навчальної роботи учнів як форми організації пізнавальної діяльності учнів є розширення знань учнів, привчання їх до регулярної самостійної навчальної роботи, формування вмінь самоконтролю, виховання самостійності, активності, почуття обов'язку та відповідальності. Вона тісно пов'язана з уроком. Цей зв'язок полягає в тому, що пізнавальна діяльність на уроці потребує додаткової роботи: вправляння у застосуванні правил, розв'язанні завдань, знаходженні в підручнику відповідей на запитання вчителя та ін. Виконуючи домашнє завдання, учні готуються до сприймання нового матеріалу на наступному уроці. Однак це не означає, що домашню навчальну роботу слід обов'язково давати на кожному уроці. Доцільність, корисність її обумовлюється процесом уроку. Для успішної самостійної роботи вдома учень повинен бути уважним і спостережливим, вміти запам'ятовувати, мислити, цінувати й розподіляти час, фіксувати прочитане, побачене, почуте (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ін.).

Учителі української мови та літератури задають учням різноманітні домашні завдання: робота з текстом підручника, виконання різноманітних вправ, письмових, графічних робіт, розв'язування задач. Педагоги нерідко рекомендують учням прочитати статтю в науково-популярному виданні, переглянути кінофільм, поспілкуватися на відповідну тему з тією чи іншою особою, спостерегти природне або побутове явище, провести дослід та ін.

Даючи домашнє завдання, вчитель коментує способи його виконання. Якщо певний вид роботи звичний для учнів, то можна лише зазначити, який матеріал слід опрацювати. Не варто упродовж тривалого часу пропонувати однотипні завдання, тому що учні можуть втратити інтерес до них. Домашні завдання повинні містити елемент новизни, передбачати нові варіанти їх виконання. В окремих випадках доцільно давати учням індивідуальні завдання, які допомагають усунути прогалини у знаннях. Такі завдання для сильніших учнів покликані підтримувати інтерес до певного виду роботи.

Одним із засобів організації самостійної науково-пошукової роботи учнів є використання у навчально-виховному процесі випереджаючих пізнавальних завдань. Таке завдання спрямовує учнів на самостійне оволодіння матеріалом до його вивчення за програмою, сприяє формуванню в них позитивної мотивації до навчання, готовності до самоосвіти, вмінь і прийомів розумової діяльності.

Випереджувальні завдання учні виконують добровільно, за їх невиконання поганої оцінки не виставляють. Вибір та виконання таких завдань враховує інтереси та навчальні можливості учня, зону його найближчого розвитку. Воно може бути пов'язане з читанням додаткової художньої літератури, спостереженнями за розвитком сюжету, практичною та дослідницькою роботою, зі складанням власних завдань, пошуком навчального матеріалу.

Фронтальні та групові роботи організовують з метою привчання учнів до самостійного вивчення нового матеріалу за підручником, посібником, на основі самостійно здобутих даних. Індивідуальні завдання дають учням з високим та середнім рівнями пізнавальної діяльності з метою поглиблення та розширення знань, розвитку їх творчих засад. Учням з низьким рівнем самостійності такі завдання пропонують з метою запобігання та ліквідації прогалин у знаннях, розвитку мислення.

Під час виконання випереджувальних завдань учні отримують допомогу від учителя через інструктаж, складання планів, пам'яток, карток-підказок тощо.

Завершенням роботи над випереджувальними завданнями можуть бути відповіді на запитання, повідомлення, написання творів, доповідей, рефератів, виконання малюнків, експериментів, виготовлення наочних посібників тощо.

Визначаючи обсяг домашньої навчальної роботи з кожного предмета, вчителі повинні виходити з того, що вона має вкладатися в загальні часові межі домашньої навчальної роботи учнів: у 4—5 класах — до 2 год., у 6—7 — до 2,5 год., у 8 — до 3 год., у 9— 11 класах — до 4 год. Цей обсяг не повинен перевищувати третини зробленого на уроці у 1 — 7 класах і половини — у 8—11 класах. Напередодні вихідних і святкових днів домашніх завдань учням не задають. Домашнє завдання пропонують у той момент, коли воно природно випливає з процесу пізнавальної діяльності (в середині, наприкінці уроку), але не тоді, коли пролунав дзвінок.

Украй важливо привчити школярів виконувати домашнє завдання самостійно. Якщо учневі важко впоратися з ним самому, старші можуть допомогти йому тільки навідними запитаннями, нагадуваннями про подібну ситуацію в попередніх завданнях та ін. Обов'язок учителів і батьків — створити дитині належні умови (вона повинна мати вдома своє робоче місце, необхідні посібники) і привчити її виконувати завдання в день його отримання, напередодні термінів виконання, під час самостійної роботи дотримуватися певних педагогічних вимог. Виконання домашніх завдань у школах-інтернатах і групах подовженого дня здійснюється під безпосереднім керівництвом педагога (вчителя або вихователя), що є певною перевагою. Обов'язкове для всіх і щоденне виконання домашніх завдань виробляє звичку до систематичної самостійної навчальної праці, формує раціональні прийоми самостійної роботи.

Успішність учнів значною мірою залежить від їх уміння організувати виконання домашніх завдань. З цією метою учитель під час уроку роз'яснює зміст і методику виконання завдань. На уроках використовують роботу з підручником, довідковою літературою, проведення спостережень і дослідів, самоперевірки, необхідні учневі під час виконання домашніх завдань. У багатьох школах є стенди «Учись вчитися», які містять матеріали про правильну організацію самостійних занять, виконання домашніх завдань, застосування знань. Практикують також спеціальні бесіди з учнями. Бажано, щоб діти ділилися своїм досвідом підготовки домашніх завдань, розповідали, як вони долають труднощі.

Класний керівник повинен цікавитися дозуванням домашніх завдань, запобігати перевантаженню учнів, домагатися того, щоб учителі детально інструктували їх, розповідали і показували, як виконувати домашні завдання з окремих предметів.

Важливими умовами ефективності самостійної роботи учнів є систематична перевірка вчителем виконання домашніх завдань, об'єктивне оцінювання їх результатів. Цьому сприяє систематична перевірка ведення учнями записів у щоденнику, що допомагає посилити контроль за виконанням домашніх завдань.


Для круглого столу вчителів-предметників МО
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\1.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\2.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\3.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\4.jpg


c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\7.jpg

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\8.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\6.jpg
c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\7.jpg

МО вчителів української та російської мови та літератури
Анонси нових (сучасних) форм домашніх завдань з літератури з досвіду вчителів-філологів колегіуму


Зміст завдань


 • порівняти переклади твору різними авторами, зіставити літературний твір з його екранізацією;

 • скласти інформаційне гроно (історико-літературної доби, життєпису письменника, рис характеру літературного героя);

 • скласти головоломку, в якій визначити головну думку твору…;

 • створити презентацію творчого шляху письменника;

 • скласти фанфік-сонгфік до твору;

 • створити панораму життя літературного героя або автора твору;

 • підготувати тести для перевірки знань змісту твору (для учнів класу);

 • переказати епізоди опису природи (пейзажу) та з’ясувати їх роль у творі ;

 • скласти тези життєвого шляху письменника;

 • скласти письмову пам’ятку….;

 • придумати нові пригоди…..;

 • скласти опорно-логічну схему з теми;

 • скласти фанфік (гумореску) до вивченого твору;

 • скласти маршрут подорожі літературного героя;

 • написати лист герою або авторові твору;

 • скласти власний варіант кінцівки твору;

 • взяти інтерв’ю в письменника;

 • відтворити сюжет твору за наявними предметами;

 • створити художню рекламу до твору;

 • скласти піраміду життєвих цінностей письменника, героя твору;

 • скласти тести за змістом твору;

 • скласти власний сонет, баладу, рубаї;

 • скласти вікторину за прочитаним твором;

 • за описом зовнішності героя намалювати його портрет;

 • переказувати твір від імені головного героя;

 • скласти анкету літературного героя;

 • скласти питання для батьків за змістом актуального твору;

 • відтворити події сюжету твору створенням діафільму;

 • скласти власне оповідання, в якому всі слова розпочинаються з однієї й тієї ж літери;

 • визначити композиційну побудову твору;

 • скласти асоціативний кущ або ряд до вивченого терміну, образу літературного героя;

 • дослідницька робота: укласти словничок місцевих діалектів;

 • виступити з промовою на захист літературного героя.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал