Віолета Городиська, Микола Пантюк, Валерія Міляєва Педагогіка та психологія вищої школиPdf просмотр
Сторінка15/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Додаток Є
Практичні завдання
1. Скласти психологічний портрет “ідеального”, на Вашу думку, студента.
2. Запропонувати програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптації студентів.
3. У групі один студент постійно провокує викладача: піддає сумніву викладений матеріал, постійно ставить йому запитання, некоректно себе поводить. Одночасно цей студент є визнаним лідером у групі.
Чим можна пояснити таку поведінку студента?
На які запитання викладачеві треба відповідати?
Який обрати викладачеві оптимальний спосіб реагування на таку
поведінку студента?
4. Студент на заняттях із суспільної дисципліни часто висловлює необґрунтовані думки, вважаючи себе геніальним. Одночасно він підкреслює своє зверхнє ставлення до молодого викладача, бере під сумнів його обізнаність з предмета, щоразу на лекціях або семінарах ставить одне й те саме безглузде запитання: “Скільки портів у Нілу?”. Група мовчки спостерігала за цим поєдинком.
Чим можна пояснити таку зухвалу поведінку студента?
Як Ви вчинили б на місці викладача?
5. Здібний студент часто запізнюється і пропускає заняття, пояснюючи таку поведінку своїми психофізіологічними особливостями.
Дії викладача: а) оголосити догану, вжити рішучих заходів для встановлення суворих правил дотримання дисципліни, як крайній захід – відрахування; б) з’ясувати причини запізнень, запропонувати спільно знайти оптимальний режим роботи;

293 в) не змінювати нічого; г) запропонувати студентові організувати творчу групу для створення
інноваційного освітнього середовища; д) Ваш варіант.
6. Скласти модель творчої особистості фахівця: а) щодо професійної діяльності; б) щодо ставлення до інших людей; в) щодо самого себе.
7. Студент ігнорує вказівки викладача, робить усе по-своєму, не реагує на зауваження. Які мають бути дії викладача? а) з’ясувати мотиви впертості студента і, розуміючи їхню несуттєвість, застосувати звичайні адміністративні заходи; б) в інтересах навчання намагатися переконати студента, викликати прихильність до себе, налаштувати на сприятливий діловий контакт для подальшої спільної роботи; в) спробувати вплинути на студента через авторитетних для нього членів академічної групи; г) спочатку подумати про те, що залежить від поведінки викладача, чи не робить він сам помилок, а вже потім з’ясувати, у чому правий і в чому неправий цей студент; д) ваш варіант.
8. Педагогічні ситуації.
А. Зробіть зауваження студентові, який запізнився на заняття.
Б. Поясність студентові, що він не справляється зі своїми навчальними обов’язками.
В. Попросіть студента прийти до університету в неділю і допомогти Вам по кафедрі.
Г. Студент займає Вас розмовою, а Вам треба перевіряти конспекти для самостійної роботи.

294 9. Молодий викладач, що є профоргом кафедри, часто організовував різні заходи для створення дружньої атмосфери і розвитку неформального спілкування між колегами. Водночас на засіданнях кафедри, теоретичних семінарах неодноразово дорікав колективу і завідувачеві кафедри за неготовність до реформування, звинувачував у консерватизмі, небажані знаходити нові форми роботи зі студентами. Унаслідок цього стосунки переросли в конфліктну ситуацію.
Чим можна пояснити таку поведінку молодого викладача?
Як учинили б Ви, якщо б обіймали посаду завідувача кафедри?
10. Перед початком вивчення нової фахової дисципліни директор
інституту представив студентам 4-ого курсу нового викладача як людину, яка має повагу серед колег, активно займається науково-дослідницькою роботою і має багато друкованих праць, є визнаним фахівцем у своїй науковій галузі.
Через певний час, після кількох лекцій думки студентів щодо цього викладача розділилися: певна частина групи почала висловлювати різке незадоволення ним, інша – була лояльніша до нього, загалом їм подобався, а ще інші не виявили ніякого особистого ставлення.
Що могло змінити ставлення певної частини групи студентів до
викладача?
Чому група по-різному оцінила науково-педагогічну діяльність
викладача?
Від чого залежить авторитет викладача вищої школи?
11. Викладач через невідому причину достроково закінчив заняття. Одна студентка випадково потрапила на очі директорові інституту і на запитання, чому вона не на занятті, відповіла, що викладач відпустив групу. Після цього викладач мав неприємну розмову з дирекцією інституту.
Перед іспитом викладач заявив, що не буде його приймати, поки не буде з’ясовано особу, яка доповіла про нього дирекції.
Як вчинити в цій ситуації студентці? Групі?
Які норми педагогічної етики порушив викладач?

295 12. Студенти 2-го курсу написали деканові факультету заяву, в якій обґрунтовано просили замінити викладача з фахової дисципліни. Рішенням деканату прохання студентів виконано.
Через якийсь час ці самі студенти знову написали заяву з аналогічним проханням щодо іншого викладача.
Які можливі причини виникнення і повторення такої ситуації?
Що має зробити керівництво, щоб не виникало подібних конфліктів
студентів з викладачами?
Чи потрібна допомога психолога в цій ситуації? Яка? Кому?
13. Студенти на 4-ій парі вже 15 хв чекають викладача, розуміючи, що предмет профільний і важливий у їхній спеціалізації. Згодом між самими студентами виникає конфліктна ситуація: йти з лекції чи зачекати. Більшість вирішує йти, а менша частина залишається. Викладач прийшов через 30 хв і побачив, що частини студентів в аудиторії немає. Не пояснивши свого спізнення, одразу вирішив написати доповідну в деканат на цей курс.
Чи правильно вчинили студенти в цій ситуації, і ті, хто пішов, і ті, що
залишилися чекати викладача?
Як треба було вчинити викладачеві? Чому саме так?
14. Молодий викладач, зайшовши до аудиторії, намагався відразу привернути до себе увагу студентів, проте ті його знехтували, розмовляючи далі. Після кількох невдалих спроб організувати роботу, викладач підійшов до студентів, сів на вільне місце і кілька хвилин поспілкувався з ними, намагаючись ближче познайомитися з ними. Після цього він швидко організував групу до навчальної діяльності.
Чому студенти так поводилися?
Чи правильно повів себе викладач у цій ситуації? Як би Ви діяли за цих
обставин?
15. Перший курс навчання. Студент не складає іспиту. Вдома він говорить, що отримав негативну оцінку, але викладач оцінив його

296 необ’єктивно. Батьки звертаються до керівництва факультету з проханням з’ясувати конфліктну ситуацію.
Чому може виникнути така ситуація?
Як викладач може довести правоту власного погляду учасникам
конфлікту?Що можна порадити студентові в цій ситуації?
Які Ви бачите шляхи розв’язання конфліктної ситуації (з боку
викладача, дирекції)? Що порадите батькам?
16. Студенти одного з лекційних потоків щоразу спізнюються на п’ять хвилин і заходять в аудиторію поодинці.
Як ви будете реагувати?
17. Часто висловлюючи студентам невдоволення щодо їхніх запізнень на навчальні заняття, Ви самі спізнилися на 5-10 хв на лекцію або семінар.
Як Ви вчините?
18. Вам передають подарунок від академічної групи, в якій Ви будете приймати іспит.
Якими будуть Ваші дії, слова?
19. Після заняття студенти скаржаться Вам на іншого викладача, який часто робить негативні зауваження щодо їхньої розумової діяльності.
Як у цій ситуації не принизити гідність свого колеги?
Як можна виявити співчуття студентам?
20. Доведіть, що «навчатися і не розмірковувати над вивченим – даремно витрачати час. Розмірковувати не навчаючись – згубно» (Конфуцій).


297

Додаток Ж
Орієнтовна тематика ІНДЗ
1. Психологічна готовність першокурсників до навчання у вищій школі.
2. Розвиток потребісно-мотиваційної сфери студентів у процесі навчання.
3. Соціально-психологічні чинники соціалізації особистості студента як майбутнього педагога.
4. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.
5. Психологічна модель особистості фахівця з вищою освітою.
6. Пізнавальні психічні процеси в навчально-професійній діяльності студента.
7. Розвиток самостійного творчого мислення студентів у процесі навчання.
8. Психологічні проблеми реалізації принципів Болонського процесу у
ВНЗ України.
9. Соціально-психологічні передумови згуртування студентської групи.
10. Педагогічний конфлікт у взаєминах “студент – викладач”, його особливості, причини виникнення та моделі конструктивного розв’язання.
11. Соціально-психологічні чинники
і психологічні механізми формування національної самосвідомості студентів.
12. Психологічна культура як складник професіоналізму викладача.
13. Психологічна адаптація молодого викладача до науково-педагогічної діяльності.
14. Психолого-педагогічні особливості самостійної навчально- пізнавальної роботи студентів.
15. Психологічна служба у ВНЗ.

298

Додаток З
Робочий час викладача
Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному плані викладача. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік (при середньо-тижневій тривалості – 36 годин). Обсяг навчальних занять, доручених для виконання конкретному викладачеві, виражений в академічних годинах, визначає навчальне навантаження викладача. Види навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюється кафедрою. Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження на навчальний рік для викладачів встановлюється наказом по університету.
При необхідності у ВНЗ III і IV рівня акредитації викладач може бути залучений до проведення занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється наказом по університету і не може перевищувати 0,2 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження викладача.
Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його індивідуальний робочий план.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять, консультацій та іншими видами робіт, передбаченими
індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом, визначається в порядку, встановленому університетом.
Викладач зобов’язаний дотримуватись встановленого йому графіка робочого часу.

299
Забороняється відволікати викладачів від проведення занять, передбачених розкладом.

300

Додаток К
Навчальний час студента
Навчальний час студента визначається кількістю часу, відведеного на виконання програми підготовки спеціаліста. Обліковими одиницями навчального часу є:
– академічна година;
– навчальний день;
– навчальний тиждень;
– навчальний семестр;
– навчальний рік;
– навчальний курс.
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість – 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (“пара”).
Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 8 академічних годин.
Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 32
академічних годин.
Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю, канікул. Початок і закінчення навчання студента на конкретному семестрі, курсі оформлюються перевідним наказом.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового

301 контролю, екзаменаційних сесій, вихідних і святкових днів, виробничої практики (зборів), канікул.
Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального процесу. Навчальні заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом занять, який повинен забезпечувати виконання навчального плану в повному обсязі.
Забороняється відволікати студентів від навчальних занять без дозволу ректора.

302

Додаток Л
Тестові завдання з навчальної дисципліни
“Педагогіка та психологія вищої школи”
для магістрів
1. Сутність поняття “педагогіка вищої школи” означає: а) наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави; б) наука про опанування студентами, які мають загальну середню освіту і певний соціальний досвід, спеціальних наук, оволодіння відповідними фаховими уміннями та навичками; в) наука на здобуття фахових знань, умінь та навичок, професійний рівень педагога; г) наука про вищий рівень навчання та виховання дорослої людини; д) підготовку фахівця з вищою освітою, що передбачає виховання, професійну освіту і навчання.
2. Визначіть, що означає “психологія вищої школи”: а) досліджує роль «особистісного чинника» при впровадженні
інноваційних технологій навчання та виховання у ВНЗ, б) психологічні умови і механізми становлення особистості майбутнього фахівця в системі ступеневої вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр); в) вивчає закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності та специфіку науково-педагогічної діяльності викладача, а також соціально-психологічні особливості професійно- педагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів.
3. Перерахуйте, що входить до структури вищої освіти:

303 а) освітні рівні; б) освітньо-виховні рівні; в) типи усіх вищих навчальних закладів; г) рівні акредитації вищих навчальних закладів; д) професіограма педагога; е) правильної відповіді немає.
4. Об’єктом наукового дослідження педагогіки вищої школи є: а) психологічні особливості особи; б) методи педагогічного дослідження; в) педагогічний процес; г) вчення про принципи побудови теорії.
5. Визначіть, в яких документах окреслено типи вищих навчальних закладів України? а) закон України “Про освіту”; б) закон України “Про вищу освіту”; в) Національна доктрина розвитку освіти в Україні; г) державна програма “Вчитель”.
6. Перелічіть, що входить до основних структурних підрозділів вищого закладу освіти третього і четвертого рівнів акредитації: а) інститути; б) університети й академії; в) факультети; г) кафедри; д) курси; е) правильної відповіді немає.
7. Дидактика вищої школи – це:

304 а) галузь науки, що вивчає процеси навчання; б) галузь науки, що вивчає закономірності процесів навчання і виховання; в) галузь педагогіки вищої школи, яка розробляє теорію освіти, навчання і виховання; г) система пізнавальних дій, які направлені на розв’язання навчально- виховних задач.
8. Структурними компонентами навчального процесу є: а) викладачі, студенти, навчальний процес; б) викладачі, студенти; в) навчальна діяльність студентів; г) навчально-виховний процес.
9. Метод навчання, коли викладач, спираючись на знання і досвід студентів, за допомогою запитань спонукає до відтворення набутих знань, формування самостійних висновків і узагальнень називається: а) розповіддю; б) поясненням; в) лекція із заздалегідь запланованими помилками; г) бесідою; д) бінарна лекція; е) проблемна лекція
10. Який метод використовують на початкових стадіях дослідження: а) уявний експеримент; б) індукцію і дедукцію; в) класифікацію; г) порівняння; д) аналіз і синтез.

305 11. Доповніть функцію, яку виконує вища школа: а) освітня; б) виховна; в) загальнокультурна; д) науково-дослідна, г) інтернаціональна.
12. Самостійна навчально-пізнавальна робота студентів – це: а) індивідуальна діяльність студентів; б) колективна діяльність студентів; в) індивідуальна і колективна діяльність студентів; г) спільна діяльність викладача і студента у розв’язанні навчально- пізнавальних завдань; д) правильної відповіді немає.
13. Найважливішим джерелом масової науково-технічної інформації є: а) каталоги; б) архівні документи; в) довідники, словники; г) книги; д) електронні посібники; е) документи;
є) періодичні видання.
14. Дайте чітку відповідь, що таке рецензія: а) доповідь; б) зауваження; в) огляд, обстеження; г) положення, твердження.

306 15. Дайте визначення, що таке рефлексивний контроль: а) самоконтроль діяльності студента; б) систематична діяльність викладача; в) обмін думками між студентом і викладачем у рівноправному діалозі; г) підсумковий контроль.
16. Виберіть компоненти, що входять до навчальної програми: а) пояснювальна записка; б) план; в) тематичний зміст; г) мета, завдання; д) список літератури.
17. Доповніть основні напрями викладача вищого навчального закладу: а) навчальна; б) методична. в) дослідницька; г) виховна.
18. Доповніть види самостійної роботи студентів: а) самостійна робота на аудиторних заняттях; б) позааудиторна самостійна робота; в) самостійна робота студентів під контролем викладача (індивідуальні заняття з викладачем).
19. Яка із самостійних робіт вважається найважливішою: а) репродуктивна; б) реконструктивна; в) систематична; г) акордна;

307 д) творча.
20. У якому з компонентів використовують проблемні запитання та пізнавальні завдання: а) орієнтаційно-мотиваційному; б) інструктивно-настановчому; в) процесуальному; г) корекційному; д) контрольно-оцінювальному.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал