«Виникнення козацтва та Запорізької Січі»Скачати 46.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір46.52 Kb.

З досвіду роботи
Шаповал.Т.В., вчителя історії
Тростянецької СШ І-ІІІ ступенів № 3

Тема: «Виникнення козацтва та Запорізької Січі»
Мета: ознайомити учнів з причинами виникнення, устроєм та будовою Запорозької
Січі; виробити навички оцінювання історичних діячів на прикладі гетьмана Д.
Вишневецького; розвивати критичне і системне мислення, просторову уяву, навички встановлення причинно-наслідкових зв'язків, уміння учнів працювати з атласом, підручником, картою, таблицями та схемами; виховувати культуру мовлення, толерантність, демократизм і патріотизм.
Очікувані результати
Після уроку учні зможуть:
- називати причини виникнення козацтва;
- описувати будову та устрій Запорозької Січі;
- характеризувати особливості військово-адміністративної організації козацтва;
- показувати на карті розташування Запорозьких січей;
- застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «козак»,
«Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка»
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Методи: метод «Прес», критичне читання тексту, думати, працювати в парі, обмінюватися думками
Обладнання: підручник, атлас, плакати: «Запорозька Січ. Реконструкція», «Козацькі клейноди», «Устрій Запорозької Січі», портрет Дмитра Байди-Вишневецького, Д. І.
Яворницького, роздавальний матеріал ( історичні документи, тестові завдання), булава, люлька, додаткова література.
Основні поняття: «козак», «Січ», «козацькі клейноди», «старшина», «Дике Поле»,
«Великий Луг», «Дніпровські пороги», «зимівники».
Основні дати:
1489 р. — перша писемна згадка про козаків;
1556 р. — заснування першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця;
1517-1563 pp. — роки життя Дмитра Івановича Байди-Вишневецького.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
III. Мотивація навчальної діяльності
Учитель. В історії кожної країни існують неповторні сторінки. Запорозьке козацтво є унікальним явищем в історії України. Історія будь-якого народу, як і життя людини, має героїчні і трагічні, щасливі й нещасливі сторінки. І оскільки саме в героїзмі найповніше виявляються національний характер народу, його душевна краса, його талант; ці сторінки особливо хвилюють і викликають почуття національної гордості. В
історичному минулому українського народу було неповторне й легендарне явище, його святиня – Запорізька Січ, що стала синонімом свободи, незалежності, людської і національної гідності. кращих національних рис нашого народу, розглядати його як суспільну силу, що стала творцем нової форми державності на Україні, виступила оборонцем укра­їнського народу від зовнішніх ворогів.
Гра «Асоціативний ряд»

IV. ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
План
1.Виникнення українського козацтва
Великий кордон Дике поле
Далі учитель розповідає про причини (соціальні, економічні, політичні, національні, релігійні) виникнення Запорозької Січі, походження назви козацької фортеці.
Передумови
Досвід освоєння південних територій ватагами уходників.
Наявність великого масиву вільних земель зі сприятливими умовами для господарської діяльності.
Прагнення людей до переселення на вільні землі в пошуках кращої долі.
Причини формування
Нездатність Речі Посполитої захистити українські землі від набігів татар.
В окремих випадках організаторська роль міщан, прикордонних землевласників та урядовців.
Посилення соціального і релігійного гноблення, запровадження кріпацтва
1489р.
Життя та побут козаків
Як називалися козацькі поселення?
Якими заняттями займалися козаки?
Яким було головне заняття українських козаків?
2.Поява перших козацьких січей.Д.Вишневецький
Січ
Хортицька Січ 1555-1557рр.
Окремим підпунктом розглядається біографія «батька січі» Дмитра Івановича Байди-
Вишневецького (на дошці його портрет). Розповідь підкріплюється фактами вшанування пам’яті легендарного козацького ватажка (думи, пісні, прислів’я, назв вулиць міста (зокрема й обласного центру — Черкас тощо).
Робота здокументами
Документ 1
«Січ — то була простора площа на Дніпровім острові (спочатку на Хортиці, потім на
Базавлуці і Томаківці). З усіх боків омивали ці острови могутні води Дніпра, а ще, крім того, на самому острові був викопаний глибокий рів, наповнений водою, та й поставлено високий, гострий частокіл з міцними брамами. На брамах, що на ніч замикались, стояли гармати й козацька сторожа...
Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані...«курені». Ті хатки були накриті очеретом або кінськими шкірами. У тій хатці жив один курінь з курінним отаманом.
Посередині Січі стояла невелика церква св. Покрови, знадвору навіть скромна, але всередині оздоблена золотом й сріблом, бо козаки були набожні й дуже дбали про свою церкву, а під час читання Євангелія тримали шаблі наполовину витягнені з піхов на знак того, що готові будь-якої миті боронити свою віру. Частину своєї воєнної здобичі призначали на церкву і купували щораз кращі нові хоругви та ікони. На Січі, крім хаток-куренів, були й склади зі зброєю, з гарматами, з човнами та харчами. Коло складів стояла нічна сторожа» (Гриценко І. С, Карабанов М. М., Лотоцький А. Л.
Гомін віків. — К.: Проза, 1994. — С 74-76).
Запитання:
1. Як ви вважаєте, чому Запорозька Січ виникла на острові?

2. Які факти свідчать про те, що козаки були людьми набожними?
Документ 2
«Очолюючи військо, вони (гетьмани) мусять пам'ятати, що в небезпеці повинні відзначатися розумом, хитрістю, хоробрістю і передовсім уникати поразки: бо козаки лякливого провідника забивають як зрадника і на місце його ставлять нового... Козаки страшенно люблять свободу; смерть вважають кращою за рабство і для оборони незалежності часто повстають проти своїх гнобителів — поляків. У битві невтомні, відважні, хоробрі або, ліпше сказати, зухвалі і мало дорожать своїм життям. Влучно стріляють з пістолів, звичайної своєї зброї... Сотня (українських козаків)... не боїться ні тисячі ляхів, ні декількох тисяч татар». (Боплан. «Опис України», 1650 р.)
Запитання:
1. Що найбільше цінували козаки?
2. Чи боялися козаки смерті?
3. Чи можна стверджувати, що козацьке військо було краще за польське і татарське?
Документ №3
Козаки належать до грецької віри, яку називають руською; дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів, на які в них припадає 8 — 9 місяців на рік і під час котрих вони не вживають м’ясних страв. У цій формальності вони такі вперті, що переконують один одного, буцімто від цього залежить порятунок їхньої душі. Вони кмітливі і проникливі, дотепні й надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя. Задля цього так часто бунтують та повстають проти шляхтичів, бачачи, що їх у чомусь утискають.
Вони добре загартовані, легко переносять спеку й холод, спрагу й голод, невтомні в битвах, відважні, сміливі. Найбільш уміло і майстерно вони б’ються в таборі, під захистом возів (козаки дуже вправно стріляють із рушниць, своєї головної зброї), захищаючи кожен клаптик землі; вміють також воювати на морі. Правда й те, що сотня цих козаків, добре отаборившись, не боїться тисячі поляків чи навіть тисячі татар. Вони високі на зріст, вправні, енергійні, відзначаються міцним здоров’ям , мало хто з козаків умирає від недуги, хіба що у глибокій старості, бо більшість з них гине на полі слави.
Запитання:
Які риси характерні козакам?
3.Утворення Запорозької Січі
Запорозька січ
Республіка
Кіш
Гетьман
Козацькі клейноди
1. Якому органу на Запорозькій Січі належала вся повнота влади?
2. Хто приймав участь у козацькій раді?
3. Як відбувалися вибору керівників Січі?
4. Які питання вирішувала козацька рада?
5. На яких принципах будувалося управління на Запорозькій Січі?
Який тип державного управління склався на Запорозькій Січі?
Гетьман ( кошовий отаман ) – наділявся вищою судовою та виконавчою владою, був
Головнокомандуючим Війська Запорозького.

Обозний – керував артилерією.
Писар – очолював військову канцелярію й відав усім діловодством Січі.
Суддя – чинив суд.
Осавули ( 2 ) – порученці гетьмана.
На завершення учитель, поглиблюючи інтерес з означеної тематики, демонструє класу літературу з цієї теми. У переліку джерел провідна роль належить «патріарху козаччини» Д. І. Яворницькому, М. Костомарову, О. Апанович, Н. Яковенко, Т.
Чухлібу, Ю. Мисику та ін.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Сенкан
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ «Мікрофон»
Козацький рух в Україні був однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби народу за політичну і державну незалежність. У тому, що ми, українці, сьогодні є народом, нацією, провідна роль належить козацтву, яке із століття в століття було
єдиним і могутнім форпостом, що пильно стояв на сторожі свободи, гідності і честі
України, як незалежної держави. Недарма іноземці часто називали Україну
―Козацькою республікою‖, ―Країною козаків‖, а українців – ―козацькою нацією‖.
Запорізьке козацтво – гордість української нації. Його ідейно-моральний потенціал – це ядро козацької духовності, яка є невичерпною скарбницею громадського загартування підростаючих поколінь.
Про українське козацтво значна частина сучасної молоді має поверхове і спрощене уявлення. Насправді воно було не тільки військовим, а й соціальним, політичним, державним, педагогічним, культурно-історичним явищем. Сила, велич і могутність козацтва були настільки впливовими, що кожен українець прагнув стати козаком.
Палкий український патріотизм козаків був могутнім стимулом до державотворчого і незалежного життя.
Творче відродження культурно-освітніх і виховних козацьких традицій – одна з необхідних і найважливіших граней зміцнення незалежності України.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.
Опрацювати § 5,6,вивчити основні дати, поняття
2.
*підготувати питання «військове мистецтво козаків»Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал