Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів Загальні вимоги до ведення учнівських зошитівСкачати 143.18 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір143.18 Kb.
Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:

- писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом;

- зберігати поля з зовнішньої сторони;

- вказувати дату виконання роботи;

- вказувати, де виконується робота (класна чи домашня), позначати номер вправи, приклада, задачі;

- креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;

- дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка;

- якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком), і далі написати правильно;

виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем!!!Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

Виявлені помилки чи неправильно вжите слово вчитель підкреслює або закреслює скісною рискою, надписуючи правильно, і ставить помітку на полях. Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється.

Виявлені помилки позначають так:
орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (і - орфографічна,
v - пунктуаційна, г - граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки;
лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові
помилки (логічні - втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні - неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й
на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л - лексична, с - стилістична, з - змістова помилки).

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з української мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури

Види письмових робіт

Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української та російської мов є:

класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ - одна або


дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені,
то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);;

словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 - у 5 класі, 24 - у 6-7 класах, 36 - у 9-10 класах, 48 - в11 класі);

словникові навчальні диктанти, твори й перекази;

самостійні роботи;

тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання. Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант ( в кінці кожного семестру).

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з літератури (української та світової ,російської і зарубіжної) є:

відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;

написання навчальних класних і домашніх творів;

виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе, створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами;

тестування;

складання планів (простих і складних);

складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів, робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Основними видами класних і домашніх усних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури є:

виразне читання художніх текстів;

відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;

складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;

читання напам‘ять;

переказ (докладний і стислий) тощо.Основними видами контрольних робіт з української та світової (російської і зарубіжної) літератури є:

тест;


відповіді на запитання;

контрольний літературний диктант;

анкета головного героя;

комбінована контрольна робота;

письмові контрольні твори (можна посеред семестру літературний блок закрити твором).

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних контрольних робіт з української мови, української та світової (зарубіжної) літератури повинна відповідати вимогам чинної програми.

Кількість контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності повинна відповідати вимогам чинної програми.

Кількість контрольних творів з української та світової (зарубіжної) літератури – два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній).Кількість тематичних контрольних робіт з української та зарубіжної літератури однакова в усіх класах - не менше шести на рік (у профільних класах - не менше восьми на рік).

Кількість контрольних творів з української та зарубіжної літератури визначається за класами:
5-8 класи - один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п’ятого класу учні творів не пишуть);
9-11 класи - два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній)
; у профільних класах - два контрольних твори на семестр.

Аналіз контрольних робіт

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української мови учні повинні мати один робочий зошит у 10-11 класах і два в 5-9 класах.

Для контрольних робіт з української мови в учнів повинен бути один зошит.

Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української та світової (зарубіжної) літератури в учнів має бути по одному зошиту .

Для контрольних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури використовують по одному зошиту.

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися протягом навчального року.

З літератури (української, світової) учні 5-11 класів повинні вести читацькі щоденники. Оцінки за читацькі щоденники виставляються раз на семестр.Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української (російської) мови перевіряють:


у 5-6 класах - двічі на тиждень;
у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;
у 10-11 класах - двічі на місяць.

Оцінки за ведення зошитів з української(російської) мови, української та світової (зарубіжної) літератури виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої тематичної атестації.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

наявність різних видів робіт;

грамотність (якість виконання робіт);

охайність;

уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чи світової (зарубіжної)), викладач обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

Орфографічний режим

Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

Між класною та домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з української (російської) мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури записують так: в першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна). У зошитах з української та світової (зарубіжної) літератури в 10-11 класах можливим є й інше оформлення: в першому рядку записують вид роботи, а на полі цього ж рядка зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт з мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота.

Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.


Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з іноземних мов

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови рекомендовано мати один зошит. Для виконання тематичних підсумкових, контрольних робіт бажано завести окремі зошити. У зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Наявність словників перевіряється один раз у семестр. Викладач виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням таких вимог: • писати акуратно та розбірливо;

 • записувати словами дату виконання роботи (назву дня тижня, число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота);

 • вказати номер вправи, або вид роботи, що виконується;

 • зошити та словники з іноземної мови підписуються мовою, яка вивчається.

Результати перевірки зошитів виставляються до журналу теоретичного навчання один раз у місяць у графу без дати з надписом Зошит і не враховуються при виставленні тематичного або семестрового балу.
Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів

1. Наявність зошитів у всіх учнів класу.

2. Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.

3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома).

4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).

5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.

6. Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для контрольних робіт).

7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.

8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.

9. Перевірка зошитів учителями (періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).

10. Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).

11. Культура ведення, каліграфія.12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в журнал теоретичного навчання. Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.


Памятка перевірки ведення зошитівЗміст роботи
1

Назва предмета
 • Клас
 • Кількість зошитів
 • Кількість учнів у групі(класі)
2

Дотримання єдиного мовного режиму:
 • Підпис
 • Зовнішній вигляд
 • Культура ведення (додержання полів, назва робіт, дата, наявність схем, підкреслень, чистота виконання)
Наявність робочих зошитів та зошита для контрольних робіт
3

Зміст робіт, відповідність їх вимогам програми
 • Різноманітність видів робіт
 • Рівень складності робіт
4

Обсяг і характер робіт:
 • Кількість сторінок у класній та у домашній роботі
 • Робіт за зразком (класних і домашніх)
 • Кількість творчих робіт (класних і домашніх)
Кількість самостійних робіт (класних і до-машніх)
5

Система письмових робіт (класних і домашніх):
 • Всього робіт
Співвідношення за обсягом між домашніми і класними роботами
 • Систематичність ведення письмових робіт

(на уроках і вдома)
6

Наявність диференційованого та індивідуального підходів
7

Система роботи над помилками, грамотність
8

Оцінювання письмових робіт, відповідність оцінок нормам
9

Робота викладача з зошитами

(система перевірки, якість перевірки, методи ви-правлення помилок, зразки та записи викладача)


10

Виставка зошитів
11

Дозування домашніх завдань, їх диференціація
12

Висновки і пропозиції

Наказ

Про стан ведення учнівських

зошитів з ________ і _________

Протягом ______________ 20__ року в навчальному закладі було здійснено перевірку ведення зошитів з ___________ і ___________ з метою контролю за дотриманням державних вимог щодо змісту, обсягу домашнього завдання з ______________ та _______________.

Наслідки вивчення свідчать про те, що викладачі регулярно пере-віряють зошити, виставляють оцінки за ведення зошитів щомісяця, пишуть зразки ______, _________, дотримуються єдиного орфографічного режиму, вчать правильно підписувати зошити, охайно виконувати письмові завдання.

Слід відмітити роботу з учнівськими зошитами__________. Зошити учнів цієї групи відзначаються охайністю, порядком запису, чітко виділяються види робіт, виконані на уроці. Поряд з оцінкою є вербальна характеристика роботи. Обсяг класних і домашніх робіт відповідає вимогам.

Разом з тим при перевірці виявлено недоліки щодо виконання єдиних вимог до ведення зошитів:

1. У переважній більшості випадків контроль за учнівськими зошитами з ____________ (___, ___, групи) формальний, немає аналізу допущених помилок, не з'ясовано причини їх виникнення, відсутня цілеспрямована робота для їх попередження.

2. Відсутні роботи над помилками в зошитах з _________ та ___________ в групі № ___ (викладач_____________).

3. Мало уваги приділяється на уроці роботі над _______________. Особливо це помітно в ___-ій групі, де викладач____________зрідка звертає увагу на неправильне написання (оформлення тощо), __________.

4. Не відповідає вимогам обсяг класних і домашніх робіт з ____________ в __ групі (викладач___________________).

Виходячи з вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

1. Викладачам________________________проробити методичні рекомендації щодо _____________ (до __.____.______).

2. Оформити корекцію знань (роботу над помилками) в зошитах учнів, які потребують особливої уваги (до __._____.______).

3. Указати викладачу (викладачам) _________ _______________ на невідповідність об'єму та змісту класних і домашніх завдань учнів __ ої групи.

4. Викладачам__________вказати на особливу увагу щодо написання ________, ________ учнями (протягом року).

5. Заступнику директора з НР ___________________ взяти на контроль питання дотримання єдиного орфографічного режиму учнями ______ груп.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НР _____________.

Список використаної літератури

1. Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класі // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №17-18.

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2004-2005 навчальному році (особливості вивчення навчальних предметів) // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2004. - №13-14.

3. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009. - №14-15.

4. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006/2007 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №19-20-21.

5. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009 - №14-15.

6. Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році // Лист МОН України від 21.08.2010.року №1/9-580 (ведення журналів, зошитів, єдиний орфографічний режим).

7. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009. - №14-15.

8. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2006/2007 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №19-20-21.

9. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009. - №14-15.

11. Про вивчення іноземних мов у 2006/2007 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №19-20-21.

13. «Наша школа. - 2009.-№ 4,с.70-74 (вимоги до виконання письмових і усних робіт учнів ЗНЗ і перевірки зошитів тощо).14. Наказ МОН України № 371 від 05.05.2008 (оцінювання навчальних досягнень учнів ).

15. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2008 - №18 (Галузева програма. Вивчення українською мовою навчальних предметів у школах з російською мовою навчання).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал