Використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у професійно-теоретичній підготовці кваліфікованих робітників із професії верстатник широкого профілюСкачати 60.14 Kb.
Дата конвертації01.06.2017
Розмір60.14 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації

ДПТНЗ «Луцьке ВПУ»
Використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у професійно-теоретичній підготовці кваліфікованих робітників із професії верстатник широкого профілю

Підготувала:

викладач спецдисциплін

Касянчук М. В.

Луцьк – 2015

Вступ


Професійно-технічна освіта на сучасному етапі вступила в нову еру – еру інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, постала потреба не тільки активного впровадження інформаційних технологій, але й ефективної їхньої інтеграції з іншими навчальним галузями.

Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджували І. В. Роберт, психологічні основи комп'ютерного навчання визначив Ю. І. Машбіц, систему підготовки педагога до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував і обґрунтував М. І. Жалдак. Американському вченому С. Пейперту належить ідея "комп'ютерних навчальних середовищ", на якій базується більшість сучасних навчальних комп'ютерних програм. Він досліджував можливості комп'ютера як засобу для розвитку розумової діяльності учнів.

Будувати кожен урок так, щоб у всіх учнів був стійкий інтерес, навчальна активність і бажання творити й пізнавати, експериментувати, формулювати й перевіряти гіпотези – завдання сучасного вчителя. Без застосування ефективних педагогічних ідей, інноваційних методів та комп’ютерних технологій тут не обійтися.

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки і передачі інформації засобом здійснення якої є комп'ютер.

При цьому дослідники зазначають, що комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя являє собою: • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;

 • графічний редактор;

 • засіб підготовки виступів;

 • обчислювальна машина великих можливостей.

Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;

 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • Зростання обсягу виконаних за урок завдань;

 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи.

Проте, існують і недоліки у застосуванні ІКТ:

Перш за все, варто зазначити можливу недостатню комп'ютерну грамотність вчителя; по-друге, у робочому графіку педагогів не відведено часу для дослідження можливостей Інтернету, а у розкладі не передбачено час для використання Інтернету на уроках; не у всіх навчальних закладах є комп’ютери для кожного учня, при цьому, при недостатній мотивації до роботи, учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках спецдисциплін можна стисло визначити так:

-   посилення мотивації навчання;

-   активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

- індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності учнів;

-    урізноманітнення форм подання інформації;

-    урізноманітнення типів навчальних завдань;

-    створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні виробничі ситуації;

-    забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

-    можливість відтворення фрагмента учбової діяльності [2].

На уроці спецдисциплін викладач може показати відео файли, котрі демонструють будову інструменту, його геометрію; обладнання, принцип роботи того чи іншого пристрою, технологію обробки чи складання деталей.

За допомогою презентацій виконаних у Microsoft Office Power Point можна подавати графічний матеріал, редактор Microsoft Office Word допоможе педагогу у створенні роздаткового друкованого матеріалу (текстів, індивідуальних завдань, тестів для перевірки рівня засвоєння фактичних знань, рівня сформованості вмінь тощо).

Навчаючи спецдисципліни варто познайомити учнів з можливостями мережі Internet. Значення технічних термвнів, їх пояснення і способи вживання варто шукати в електронних словниках: Технічної термінології - http://www.eudusa.org/NTShOnline/36; Російсько-українському словнику технічної термінології http://shron.chtyvo.org.ua/Sheludko_I/Slovnyk_tekhnichnoi_terminolohii;

Для перегляду технології обробки деталей на відповідному обладнанні можна порекомендувати відео канали YouTube – Stanki Knuth, Обучение ХЦПТО, IT ProfiT.

Сучасні ІКТ передбачають використання педагогічних програмних засобів, які можуть містити такі модулі:

- електронна бібліотека;

- електронний підручник (посібник, що ґрунтується на гіпертекстовій основі; загальновідомим і яскраво вираженим прикладом гіпертексту служать веб-сторінки; дозволяє працювати за індивідуальною освітньою траєкторією, а також визначити зручний темп роботи з матеріалом, що відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття (Матеріалознавство і технологія матеріалів http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/924/MZTM_KONSP_LEK; Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство - http://elibrary.nubip.edu.ua)

- електронний довідник (дозволяє оперативно одержати необхідну довідкову інформацію (http://pl.wiktionary.org/));

- тренажерний комплекс: комп'ютерні моделі, конструктори й тренажери (дозволяють закріпити знання й одержати навички їхнього практичного застосування в ситуаціях, що моделюють реальні);

- комп'ютерна тестуюча система (забезпечує, з одного боку, можливість самоконтролю для користувача, а з іншого боку – приймає на себе рутинну частину поточного або підсумкового контролю) [1].

Поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних комп’ютерних технологій може допомогти вчителю налагодити навчальний процес . Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання індивідуальним, мобільним, цікавим. Працюючи з комп’ютером учитель може об’єктивніше оцінити здібності і знання дитини. Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах уроку: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, а найдоцільніше при контролі.

Нові інформаційні технології надають величезні можливості вчителям у розвитку здібностей учнів. Особливо це корисно для роботи з обдарованими дітьми: з’явились умови надати талановитим доступ до більшої кількості потрібної інформації. Для відстаючих також є можливість надолужити прогаяне. Окрім того, важливо всім учасникам педагогічного процесу набувати практичних навичок пошуку та використання інформації і в Інтернеті (базова інформація на серверах, різноманітні бази даних провідних бібліотек, наукових центрів, вищих навчальних закладів, музеїв), і на електронних носіях. Набуваючи нових знань, читаючи нову корисну літературу, учень і педагог розвивається, пізнає невідоме і в майбутньому зможе цим скористатися. Тому також необхідно звертати увагу на використання комп’ютера на уроці і вдома, в позаурочний час [2].

ВИСНОВКИ

Отже, використання ІКТ у навчанні спецдисциплін дозволяє кожному учневі використовувати новітні досягнення науки і техніки безпосередньо під час процесу вивчення конкретної теми.

Інформаційні технологій (IT) сприяють підвищенню ефективності практичних занять приблизно на 30%, збільшують об'єктивність контролю знань учнів – на 20-25%, прискорюють накопичення активного професійного словника у 2-3 рази.

Проте при підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не повинен замінити викладача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гороль П. К. Сучасні інформаційні засоби навчання: навчальний посібник / П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, В. О Шестопалюк. – К.: Освіта України. – 2007. – 535с.

2. Сальникова Т. П. Педагогические технологии: Учебное пособие/ Т.П Сальникова. – М.: ТЦ Сфера, 2008

3. Lorens Roman. Nowe technologie w edukacji/ Roman Lorens. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011. – 127s.

4. Paśko Jan Rajmund. Uczelnia – nauczyciel – szkoła a wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie nauczania / Jan Rajmund Paśko // Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. – Kraków : «Impuls», 2008. – S. 401 – 405.

5. Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego na II etapie edukacyjnym. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/publikacja_10-12_galant.pdf6. Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach języka polskiego. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl/attachments/article/12/Innowacja_HB_na_poczatku_bylo_slowo%20.pdf

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал