Використання інтерактивних форм і методів у процесі навчання школярів та педагогів КіровоградСторінка5/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5
Тема: Система індивідуально-диференційованого навчання

Мета: розробити проект програми розвитку (перспективного плану роботи) школи з реалізації індивідуального підходу в процесі навчання.

Завдання: змінити відношення педагогів до проектованих нововведень; формування культури діалогу та співробітництва, вміння працювати в команді.

План підготовки

План проведення

1. Визначення кількості груп та їхнього значення в ході гри.

1. Виступ ведучого з уточненням теми, мети та завдань гри, її особливостей і значення для подальшого розвитку школи.

2. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів – на допомогу учасникам гри.

2. Пояснення та прийняття правил і ходу попередньої роботи.

3. Розробка правил і ходу (сценарію) гри.

3. Групова робота в 3-х групах: «Негатив», «Позитив», «Експерти»; в перших 2-х групах учасники грають ролі учнів, вчителів, управлінців та батьків:

І етап – рефлексивний: 1-ша група обговорює питання «Що не влаштовує в роботі школи з організації системи індивідуально-диференційованого навчання?»; 2-а група обговорює можливі шляхи удосконалення системи індивідуально-диференційованого навчання в школі, розробляє мету та завдання на новий етап роботи школи;

ІІ етап – експертний: лідери груп представляють матеріали експертам, які класифікують напрацьовані названі «Негативи» та складають проблемний аналіз роботи школи поданій проблемі.

1 та 2 групи в цей час розробляють проекти програм розвитку (плану роботи):

- презентація всіма групами своїх проектів;

- підведення підсумків, аналіз результатів гри, оцінка діяльності всіх її учасників.4. Вибір та підготовка лідерів груп.
5. Оформлення наочності (діаграми, складені за результатами діагностики школярів і вчителів, що демонструють ступінь ефективності роботи школи з реалізації індивідуально-диференційованого підходу).
6. Розробка системи критеріїв оцінки діяльності учасників гри.
Додаток 2Методичний семінар-практикум

Тема: Діяльність сучасного вчителя на уроці

Мета: розглянути суттєві характеристики педагогічної діяльності сучасного вчителя на уроці як систему, її цільові, змістові та процесуальні компоненти.

План підготовки

План проведення

1. Визначення основних проблем для обговорення, виходячи з алгоритму діяльності вчителя на уроці:

а) постановка мети уроку;

б) відбір змісту;

в) вибір методів, засобів і прийомів навчання.1. Виступ – слово ведучого про мету та завдання, актуальні аспекти педагогічної діяльності вчителя (сучасного).

2. Формування 3-х творчих груп, визначення лідерів груп:

- теоретичне обґрунтування питань з назвою використаною при підготовці відповідей літератури;

- практичне обґрунтування питань з використанням відповідей, відеофільмів чи дидактичних засобів, чи виступів конкретних учителів з досвіду роботи:

- підбір літератури, організація книжної виставки.2. Обговорення написаних на дошці правил для учасників семінару, питань та завдань, погодження регламенту.

3. Збір інформації про особливості дидактичних систем творчо працюючих вчителів, аналіз досвіду їхньої роботи.

3. Робота в творчих групах:

1-шо група – «Мета уроку» - на прикладах уроків із досвіду колег обговорює питання:

- Що таке мета та завдання уроку?

- Якою буває мета уроку?

- Чим визначається зміст мети?

- Як перевести мету в результат?

- Які критерії досягнення мети?

2-га група – «Зміст уроку» - обговорює підкріплюючи свої доведення із практики, наступні питання:

- Що таке зміст уроку?

- Як ми визначаємо, чому вчити?

- Як зробити зміст уроку радісним, якісно значимим?

- Що таке інтерес, мотивація?

- Чим визначається логічна структура змісту уроку?

3-а група – «Методика навчання» - питання практичного змісту:

- Що таке метод, методика, прийом навчання?

- Від чого і як залежить вибір методу?

- Доведіть взаємозв’язок методів та змісту навчання.

- Як пов’язані методи, засоби та прийоми навчання?

- Як Ви визначаєте правильність, оптимальність обраних методів? Покажіть на прикладах із практики.


4. Відбір чи підготовка фрагментів відеофільмів про діяльність вчителів школи на уроках.

4. Виступ лідерів груп за розробленим алгоритмом.


5. Оформлення наочності.

5. Заключне слово ведучого з аналізом роботи кожної групи та семінару в цілому.

Додаток 3

Організаційно-діяльна гра «Карусель»

Тема: Шляхи реалізації гуманістичного підходу в освітньому процесі

Мета: формувати готовність педагогів до реалізації гуманістичного підходу в навчально-виховному процесі.

План підготовки

План проведення

1. розробка анкети та проведення анкетування за питаннями:

- Чи бачите Ви відмінність мети навчання в умовах гуманізації школи від традиційних цільових установок навчальних програм?

- Чи вважаєте Ви, що сучасна школа відступає від ідей гуманізації? В чому це проявляється?

- Чи вважаєте, що для гуманізації освіти демократичний стиль спілкування з дітьми – найважливіша умова? Якщо справа не тільки в цьому, то які елементи шкільного життя повинні бути перебудовані?

- Від яких шаблонів в роботі, по-вашому, необхідно відмовитися сучасному вчителеві?


1. Вступне слово ведучого про мету та завдання гри, актуальність даної проблеми.

2. Визначення та підготовка ведучих лідерів груп.

2. Обговорення та прийняття правил гри.

3. Аналіз результатів анкетування ведучими для визначення предметної сфери гри.

3. Ознайомлення з ходом гри: ведучі згідно «маршрутних листів» переходять від однієї групи до іншої; знайомлять з аналізом результатів анкетування вчителів, проведеного в період підготовки, кожен по своєму питанню.

4. Розробка сценарію гри.

4. Обговорення з допомогою ведучих кожного питання анкети в кожній групі 10 хвилин.

5. Вироблення та оформлення правил гри.

5. Виступ лідерів груп з аналізом їх роботи та напрацьованими пропорціями.

6. Підбір і розробки методичних матеріалів: «маршрутних листів» із зазначенням порядку переходу ведучих із однієї групи до другої і т.д.

6. Підведення підсумків гри ведучим-керівником, аналіз та оцінка діяльності її учасників.

7. Розробка критеріїв оцінки учасників гри.
8. Оформлення наочності: правил гри, плакатів та гуманізація і т.д.Додаток 4Рефлексивно-проектуючий семінар

Тема: Самоаналіз індивідуально-авторської методичної системи педагога

Мета: допомогти педагогам на основі рефлексивного аналізу власних індивідуальних методичних систем спроектувати можливі шляхи їх оптимізації та варіанти.

План підготовки

План проведення

1. Визначення мети та завдань семінару.

1. Вступне слово ведучого про мету семінару, актуальності теми.

2. Відбір змісту та визначення ключових питань для обговорення в групах (див. п. 3 в плані проведення).

2. Обговорення ходу семінару, правил майбутніх питань та завдань.

3. Формування 3-х проблемних груп.

3. Робота в 3-х групах:

- особливості індивідуально авторської методичної системи вчителя;

- суть моделі навчання як основи індивідуальної методичної системи;

- критерії аналіза та оцінки індивідуально-авторської методичної системи.4. Підбір літератури, складання списку рекомендованої літератури.

4. Виступ лідерів груп за підсумками групової роботи.

5. Консультативна робота з лідерами груп.

5. Індивідуальна робота вчителів – рефлексивний самоаналіз власних індивідуальних методичних систем.

6. Напрацювання правил для учасників семінару.

6. Проектування в групах можливих шляхів оптимізації індивідуальної методичної системи та її варіантів.

7. Оформлення наочності.

7. Презентація розроблених групами проектів.
8. Резюмування, підведення підсумків семінару та роботи його учасників.

Додаток 5Організаційно-діяльнісна гра «Діалог»

Тема: Педагогічна майстерність сучасного вчителя

Мета: розглянути відмінність сучасного розуміння педагогічної майстерності вчителя від традиційної.

План підготовки

План проведення

1. Визначення ігрових цілей основних ролей.

1. Вступне слово ведучого про цілі гри, актуальність обговорюваних проблем, основні правила та хід гри.

2. Розробка змісту гри – її предметної сфери.

2. Робота в малих групах – «Тихий діалог» - по 5 чоловік з розподілом ролей – «захисник», «опонент» і 3 «суддя» - за такими питаннями:

- Чи є володіння учителем інноваційними педагогічними технологіями показником його педмайстерності?

- Чи на всякому уроці доцільно використовувати форми навчання?


3. Продумування методичного забезпечення.

3. «Судді» оцінюють виступи «захисника» та «опонента» в спеціальних картках, які здають ведучому.

4. Розробка сценарію гри.

4. Ведучий підводить підсумки роботи в малих групах і за оцінками в картках призначає «головних захисника та опонента».

5. Підготовка карток для роботи в малих групах: ролі – 1-й суддя, 2-й суддя, 3-й суддя, захисник, опонент.

5. Публічний виступ – діалог «головних захисника та опонента».

6. Визначення правил гри.

6. Колективне обговорення їхніх аргументів – помилок.

7. Розробка системи оцінювання.

7. Підведення підсумків гри ведучими та оцінювання роботи учасників.

Додаток 6Дидактична гра «Педагогічний пробіг»

Тема: Інтерактивні форми навчання

Мета: виявити рівень теоретичної готовності педагогів до використання інтерактивних форм, методів та прийомів навчання.

План підготовки

План проведення

1. Визначення мети та завдання гри.

1. Виступ ведучого про актуальність теми та мети «педагогічного пробігу».

2. Розробка сценарію гри – визначення основних «станцій».

2. Обговорення правил, ходу гри, регламенту.

3. Визначення ключових питань – відбір змісту.

3. Робота в групах – по «станціям»:

- «теоретична»: назвати відмінні особливості та основні емпіричні характеристики інтерактивних форм навчання;

- «методична»: перерахуйте десять способів активізації миследіяльності учнів, котрі характеризують систему інтерактивного навчання;

- «діагностика»: поясніть, за якими критеріями можна судити про рівень готовності педагога до використання інтерактивних форм і методів навчання;

- «аналітична»: як можна в ході аналізу урока визначити ступінь його активності?


4. Продумування забезпечення гри: конкретних рекомендацій по проходженню групами кожної «станції», методик оцінювання результатів гри і т.д.

4. Виступ «аналітиків» та «експертів» з аналізом та оцінкою ефективності роботи всіх учасників та груп в цілому.

5. Визначення предметної сфери: діагностичних даних та методик.

5. Підведення підсумків гри ведучим.

6. Розробка правил гри для її учасників.
7. Визначення комплекту ролей: «лідер групи», «аналітик» та «експерти».
8. Оформлення наочності.
9. Розробка критеріїв оцінки діяльності учасників гри.

Використана література
1. Голубєва М. О., Єгорова В. В. Історія виникнення і розвит-

ку методу випадків і ситуацій / М. О. Голубєва, В. В. Єгоро-

ва // Наукові записки НаУКМА : Педагогічні, психологічні

науки та соціальна робота. – 2006. – Т. 59. – С. 16–21.

2. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в

контексті Болонського процесу / В. Андрущенко // Вища

освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5–9.

3. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. /

М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

5. Зязюн І. А. Культура в контексті політики та освіти /

І. А. Зязюн // Мистецтво та освіта. – 1998. – № 2. – С. 2–8.

5. Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України;

гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Ягупов В. В. Педагогіка : Навч. посіб. – К. : Либідь, 2003. –560 с.

7. Зязюн І. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи //Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспекти-

ви: Монографія. – К., Глухів. – РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал