Виконавчий орган київської міської радиСторінка10/10
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ»

(для держслужбовців-початківців)Мета тренінгу: сформувати уміння адаптуватися до роботи держслужбовця, визначити способи ефективної професійної діяльності, розробити систему сомомотивації та самоконтролю, оптимізувати спроможність самостійно та свідомо планувати, корегувати і реалізовувати перспективи професійного та особистісного розвитку:
Структура семінару-тренінгу

I. Вступна частина (вступ, знайомство, правила, очікування, самооцінка поінформованості по даному питанню: анкетування, рефлексія).

ІІ. Основна частина:

 1. Актуалізація проблеми: сходинки до себе (самооцінка, самоприйняття, рівень домагань, життєві цілі і цінності, мотивація).

 2. Професійне і особистісне самовизначення. Особистісне зростання (чинники розвитку й особистісного росту, психологічна зрілість особистості).

 3. Розвиток профкомпетентностей (підходи, засоби, вплив процедури проходження профвідбору на складові структури особистості).

 4. Життєвий сценарій (почуття часу, усвідомленість етапів життєвого шляху, локалізація ціннісних орієнтацій особистості, соціальна обумовленість діяльності).

ІІІ. Підсумкова частина (рефлексія, завершення роботи).

У програмі семінару-тренінгу:


 • теоретичні анонси психологічних основ самопізнання у контексті проблем професійного зростання;

 • активізуючі блоки: самоанкетування, компактні інформаційні тести,

 • рефлексійні вправи;

 • релаксаційні заходи;

 • методики для підвищення профкомпетентності;

 • резюмуючий блок.


Тренери: Лебідь Неля Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Бреус Юлія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.ТРЕНІНГ «РОБОТА В КОМАНДІ»Мета тренінгу: формування комунікативних навичок та умінь, необхідних для досягнення взаємовигідних рішень.
Цілі тренінгу:


 • усвідомлення психологічних особливостей ділової комунікації;

 • навчитися встановлювати та підтримувати контакт зі співрозмовником;

 • розвинути навички активного та пасивного слухання;

 • оволодіти технікою зчитування невербальної комунікації;

 • засвоїти вміння адекватно висловлювати свої думки та почуття;

 • вдосконалити техніки вербальної комунікації.


Зміст тренінгу:


 1. Проблема прийому та передачі інформації: механізми викривлення інформації;

 2. Основи інтерпретації невербальної інформації;

 3. Встановлення та підтримання простого і складного психологічного контакту;

 4. Навички активного і пасивного слухання;

 5. Проблема прихованих інтересів;

 6. Техніки захисту від прохань і захисту від відмов;

 7. Способи аргументування або техніки вербального самозахисту;

 8. Навички захисту від агресії;

 9. Рольовий розподіл у спілкуванні;

 10. Правила індивідуальної та групової бесіди.


Тренер: Максюта Наталія Дмитрівна – директор Центру інноваційних управлінських технологій, тренер.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ»Мета семінару: формування знань про емоційний інтелект як важливий особистісний ресурс; розвиток навичок усвідомлення та управління власними емоціями.
Результати тренінгу:

 • розвиток уявлень про емоції, емоційний інтелект;

 • підвищення мотивації розвитку емоційного інтелекту;

 • розширення досвіду емоційного реагування;

 • розвиток навичок розпізнання та усвідомлення своїх емоцій;

 • формування навичок управління власними емоціями.

Основний зміст:
 1. Поняття емоційного інтелекту.

 2. Вплив емоційного інтелекту на вирішення завдань в особистому та діловому житті.

 3. Важливість усвідомлення своїх емоцій.

 4. Інструменти усвідомлення емоцій.

 5. Способи вираження емоцій та наслідки їх придушення.

 6. Методи роботи з деструктивними емоціями і думками.


Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладач: Бреус Юлія Володимирівна - старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ»Мета семінару: оволодіння системою знань та умінь, що становлять основу конструктивної емоційної взаємодії з іншими людьми; розвиток навичок розпізнавання і управління емоціями іншої людини.
Результати тренінгу:

 • розвиток навичок розпізнання емоцій інших людей;

 • формування навичок управління емоціями інших людей;

 • розвиток навичок спілкування та поведінки в ситуаціях емоційної напруги;

 • розвиток партнерських, командних стосунків у колективі.Основний зміст:


 1. Вербальні і невербальні індикатори емоцій.

 2. Помилки сприйняття інших людей.

 3. Люди відкриті і люди закриті: розпізнання їх переживань.

 4. Основні упередження у світі емоцій.

 5. Емоції жінок і емоції чоловіків – гендерні відмінності.

 6. Управління емоціями інших людей.


Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладач: Бреус Юлія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ»Мета семінару: формування комунікативної компетентності державного службовця.
Результати тренінгу:

 • формування уявлень про процес комунікації та комунікативну компетентність державного службовця;

 • розуміння етапів та ролі суб’єктів в діловій бесіді;

 • розвиток комунікативних навичок та умінь.Основний зміст:


 1. Теоретичні основи комунікації. Комунікативна компетентність.

 2. Вербальне та невербальне спілкування.

 3. Розуміння та управління емоціями інших людей як основа ефективної взаємодії.

 4. Етапи ділової бесіди.

 5. Техніки ефективної взаємодії: встановлення контакту, активне та пасивне слухання, аргументація. Розвиток навичок їх використання.Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладачі: Лебідь Неля Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Бреус Юлія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ»Мета семінару: підвищити комунікативну компетентність учасників з метою ефективного подолання конфліктів; сформувати навички асертивної поведінки у конфліктних ситуаціях.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:


 • розширити знання про поняття конфлікт як соціально-психологічний феномен;

 • навчитися оцінювати та аналізувати конфліктну ситуацію;

 • сформувати вміння прояснювати інформацію та висловлювати власну позицію у конфліктних ситуаціях;

 • засвоїти правила і техніки асертивної поведінки у конфліктних ситуаціях.Основний зміст:


 1. Поняття конфлікту: суттєві ознаки та формула конфлікту.

 2. Структура конфлікту: характеристика структурних компонентів.

 3. Причини виникнення конфліктів у державній службі.

 4. Динаміка конфлікту: етапи розвитку.

 5. Позиції учасників конфлікту.

 6. Конфліктна взаємодія: стилі поведінки в конфліктних ситуаціях.

 7. Навчання ефективній поведінці в конфліктах і їх вирішенню.Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладачі: Лебідь Неля Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Бреус Юлія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ»Мета семінару: формування знань про стрес, стресові ситуації, стресори, ресурси стресостійкості; розвиток навичок ефективного подолання стресових ситуацій та регуляції стресового стану.
У результаті тренінгу учасники зможуть:


 • розвинути уявлення про стрес і його вплив на психіку, тіло людини;

 • проаналізувати стресори і ресурси стресостійкості людини;

 • виявити наявний рівень стресу;

 • сформувати навички відстеження ознак стресу у себе та інших людей;

 • освоїти техніки регуляції емоційного стану, техніки аналізу схем мислення, методів саморегуляції поведінки.Основний зміст:


 1. Поняття та види стресу.

 2. Види стресорів у професійній діяльності державних службовців.

 3. Ресурси стресостійкості людини.

 4. Техніки ефективного подолання стресових ситуацій та регуляції стресового стану.Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладач: Лебідь Неля Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«ТЕХНІКИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ»Мета семінару: розширення уявлень про прогнозування та планування життєдіяльності; освоєння ефективних технік цілепокладання.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:


 • усвідомити необхідність прогнозування і планування життєдіяльності;

 • сформувати ставлення до цінностей як до важливої складової особистості;

 • визначити шляхи і перешкоди на шляху досягнення цілей;

 • сформувати навички планування та постановки цілей.Основний зміст:


 1. Мотивація у процесі досягнення цілей.

 2. Поняття про ресурси особистості.

 3. Психологічні бар’єри на шляху досягнення цілей.

 4. Техніки планування та постановки цілей.


Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладачі: Лебідь Неля Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Бреус Юлія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

«ЕФЕКТИВНА РОБОТА У КОМАНДІ»Мета семінару: сформувати уявлення учасників щодо командної роботи; відпрацювати навички ефективної командної взаємодії.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:


 • актуалізувати потребу командної взаємодії;

 • навчитися розуміти поведінку людини та її вплив на інших людей;

 • виявити найбільш важливі аспекти роботи в команді;

 • підвищити відповідальність та гнучкість у командній роботі;

 • удосконалити власні навички командної роботи.Основний зміст:


 1. Поняття про команду та критерії її ефективності.

 2. Рольова взаємодія у команді. Розвиток рольової гнучкості.

 3. Ефективна комунікація як основа результативної співпраці.

 4. Перешкоди у груповій роботі.

 5. Процес прийняття рішення у команді.

 6. Оцінка власної поведінки у групі.


Форми занять: лекція-практикум, тренінг.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладачі: Лебідь Неля Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Бреус Юлія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.УСПІШНИЙ ПРОЕКТ: ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ВТІЛЕННЯ
Мета семінару ‒ ознайомити слухачів із теоретичними основами проектного менеджменту, розкрити технології підготовки проекту, стадії його реалізації, продемонструвати учасникам мінімальний набір інструментів і методик написання проектів для застосування в повсякденній роботі.
У результаті участі в роботі семінару слухачі повинні знати:

 • теоретичні основи управління проектами;

 • формування команди проекту;

 • фази написання та втілення проектної заявки;

 • можливості залучення фінансових ресурсів різних фондів з метою вирішення соціальних проблем;

 • ознайомитися з успішними прикладами реалізації проектів.


У результаті участі в роботі семінару слухачі повинні вміти:

 • правильно формувати потребу для проекту; ставити чіткі і вимірні мету та завдання;

 • розробляти бюджет проекту, робити SWOT- / GAP–аналіз для визначення проблеми, WBS-структуру проекту, OBS-структуру проекту, матрицю відповідальності;

 • знаходити потрібні гранти для організації;

 • правильно сформувати та подати заявку на отримання гранту;

 • технології виконання та закриття проектів.


Основні питання для розгляду:


 1. Управління проектами як інструмент державної політики та стратегічного планування. Сутність проекту.

 2. Формування команди проекту.

 3. Життєвий цикл проекту.

 4. Аналіз зацікавлених сторін.

 5. Моніторинг і оцінювання проектів.


Цільова група: державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування.

Форми занять: лекція, практикум, кейс-стаді.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладач: Садовська Альона Леонідівна - позаштатний викладач Центру.

МИСТЕЦТВО ДІАЛОГУ З МЕДІА
Мета семінару-тренінгу – надати учасникам теоретичну інформацію щодо ефективного діалогу з медіа та набуття державними службовцями навичок надання інтерв’ю.
У результаті участі у семінарі-тренінгу слухачі повинні знати:

 • теоретичні основи медіа-рілейшнз, види засобів масової комунікації та специфіку їхньої роботи;

 • головні принципи комунікації з журналістами;

 • теоретичні основи спічрайтингу та створення інформаційних повідомлень.


У результаті участі у семінарі-тренінгу слухачі повинні вміти:

 • удосконалити навички надання інтерв’ю перед камерою;

 • вміти відповідати на складні запитання;

 • опанувати техніки нейтралізації страху перед телекамерою;

 • вміти говорити «синхронами»;

 • впевнено говорити «на камеру».

Основні питання:

 1. Основи спічрайтингу. Правила написання текстів виступу, вітальних промов. Аналіз текстів виступів.

 2. Спілкування з пресою як елемент комунікативної культури державного службовця. Інформаційні повідомлення. Приклади публікацій (позитивні та негативні), в яких інформацію журналісту надають держслужбовці.

 3. «Абетка» проведення інтерв’ю та ефірів.

 4. Як підготувати виступ на радіо та телебаченні? Формула «максимум інформації – мінімум часу»: як сказати головне. Поняття «супер-фрази». Правило «ліфту». Вміння говорити готовими синхронами.

 5. Практична частина: запис інтерв’ю та синхронів на камеру. Перегляд і аналіз відео-інтерв’ю.

Цільова група: державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування.

Кількісний склад: 10-15 учасників.

Форми роботи: інформаційні повідомлення, інтерактивні ділові ігри, відео- тренінг, кейс-стаді.
Тривалість семінару: 4/8 годин.
Викладач: Садовська Альона Леонідівна - позаштатний викладач Центру.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙКАТАЛОГ

тематичних короткострокових семінарів

Відповідальний за випуск З.І. Бабічева

Комп'ютерна верстка Т.М. Кушнір

Видавництво Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій03150, Київ-150, вул. Лабораторна, 1/62,

тел. 521−20−74, 521−20−76,

E-mail:cpk@kievcity.gov.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал