Виконавчий орган київської міської радиСторінка1/10
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙКАТАЛОГ

тематичних короткострокових семінарів
Київ - 2016

ЗМІСТ


ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 5

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ 6

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. 7

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 7

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 8

ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 9

ДЕРЖАВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 10

Основний зміст: 10

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ КЕРІВНИКА 11

ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 12

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 13

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 14

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ 15

ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 15

ФОРМИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 16

ІМІДЖ ОРГАНІВ ВЛАДИ 17

Основний зміст: 17

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 18

Основний зміст: 18

ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 19

СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 20

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 21

УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 22

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 23

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 24

Основний зміст: 24

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 25

Тривалість семінару: 4 години. 25

ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК СКЛАДОВА 26

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 26

Основний зміст: 26

ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 27

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 28

«ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ КАДРІВ» 28

Мета тренінгу: оволодіння системою знань та умінь, що становлять основу ефективного управління, забезпечують сприятливі організаційні та морально-психологічні умови управлінської діяльності та вирішення професійних завдань керівника. 28

Результати тренінгу: усвідомлення сутності управлінської діяльності, психологічної природи керівництва та лідерства, основних управлінських функцій; уміння використовувати професійні знання для вибору ефективних способів впливу; уміння розрізняти стилі керівництва, розуміти слабкі та сильні сторони кожного зі стилів, добирати стиль керівництва з урахуванням особливостей управлінської системи; уміння здійснювати добір методів управління; розуміння сутності та причин стресів в діяльності працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, знаходження шляхів виходу із стресових ситуацій. 28

Зміст тренінгу: 28

ТРЕНІНГ «КРЕАТИВНОСТІ» 29

ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ» 30

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 31

«ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ» 31

(для держслужбовців-початківців) 31

ТРЕНІНГ «РОБОТА В КОМАНДІ» 32

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 33

«РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ» 33

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 34

«РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ» 34

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 35

«КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 35

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ» 35

«СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ» 36

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 37

«ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ» 37

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 38

«ТЕХНІКИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ» 38

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 39

«ЕФЕКТИВНА РОБОТА У КОМАНДІ» 39ПЕРЕДМОВА
Ефективність державного управління нерозривно пов’язана із забезпеченням професіоналізму державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Професіоналізація державної служби розглядається як одне з першочергових завдань, без вирішення якого неможливо зробити реальним входження України до спільноти провідних Європейських держав.

На сучасному етапі важливо, щоб кожен державний службовець, кожна посадова особа місцевого самоврядування володіли знаннями та уміннями, необхідними для роботи в непростих соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України.

У світовому та вітчизняному досвіді навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування особливе значення надається підвищенню кваліфікації як виду навчання, що забезпечує його безперервність та актуальність протягом усієї їх трудової кар’єри.

Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткотермінових семінарів відіграє особливу роль у професіоналізації державної служби, оскільки має низку переваг:  • чітка спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб та професійних інтересів;

  • можливість за відносно короткий час удосконалити окремі елементи професійної компетентності, зокрема розширити та систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння вміннями, необхідними для виконання посадових обов’язків.

Для надання державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування можливостей більш цілеспрямовано та ефективно підвищувати професійну компетентність Центром розроблено каталог тематичних короткотермінових семінарів.

Розробка планів тематичних семінарів здійснювалась з урахуванням таких принципів:  • відповідності вимогам сучасності;

  • науковості;

  • професійної спрямованості;

  • зв’язку теорії з практикою;

  • системності.

Зміст навчального матеріалу семінарів розроблено з урахуванням результатів вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у навчанні кадрів, аналізу положень про їх структурні підрозділи.

Кожен план тематичного короткотермінового семінару включає висвітлення мети семінару, зокрема досить детально визначено компоненти професійної компетентності, які можуть бути вдосконалені державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування у результаті їх участі в роботі семінару, основний зміст кожного семінару.

До каталогу також входить інформація про загальну тривалість кожного семінару, яка визначається в академічних годинах (1 академічна година - 45 хв). Загальна тривалість семінару включає час, передбачений для навчальних занять під керівництвом викладачів та самостійної навчальної роботи слухачів.

До проведення тематичних семінарів Центром залучаються науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії державного управління при Президентові України, вищих навчальних закладів і наукових установ України, експерти міжнародних організацій, а також досвідчені керівні працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал