Виховна система життєдіяльності класу «Ти громадянин України. Будь творцем своєї долі. Будь творцем вільної єдиної України»Скачати 79.94 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір79.94 Kb.

rzgcl1fu


Виховна система життєдіяльності класу

«Ти - громадянин України. Будь творцем своєї долі.

Будь творцем вільної єдиної України»

Ти – частинка великого і незвіданого світу, наповненого теплом і радістю, щасливими і неприємними хвилинами; цей світ вміщає в себе щастя і горе, добро і зло, біль і смуток… Ти повинен визначитись – хто ти і який, віднайти своє місце в цьому безмежному світі, пізнати і знайти себе в різноманітті шляхів, проявити себе на благо своєї родини, на благо рідної України…

Ми живемо в надзвичайно складний і напружений час, час швидких змін і великих нововведень. Виховання дітей та учнівської молоді здійснюється в нових соціально - економічних та суспільно - політичних умовах.

Досвід показує, що ніякі плани не приносять бажаних результатів, якщо до них не застосовується системний підхід. Саме система дозволяє створити умови для прояву, реалізації та розвитку її учасників.

Систематичне проведення діагностики рівня вихованості, громадської активності учнів, їх ставлення до навчання сприяло вирішенню ряду завдань, які стали стратегічними у побудові системи виховної роботи класу.

Виховна система діє, вдосконалюється у взаємодії основних компонентів виховання: мети, завдань, суб’єктів.

Стратегічна ціль:


 • створення оптимальних умови для формування кожної особистості, що сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей учнів класу;

 • формування особистості, яка у своїй життєдіяльності буде керуватися культурно-національними та моральними цінностями;

 • проведення заходів, спрямованих на активізацію громадянської позиці та удосконалення соціального досвіду, утвердження загальнолюдської моралі.

Система виховної роботи підпорядкована державній політиці щодо стратегії виховання.

Генеральною метою виховання є:

 • Виховання морально-духовної, життєво - компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин - патріот;

 • Формування вільної і відповідальної особистості, здатної відстоювати свої права, бути відповідальною за себе, за свою Батьківщину;

 • сприяння максимальному саморозвиткові, самовдосконаленню, самореалізації кожного учня;

 • розвиток творчої особистості, здатної жити в злагоді з довкіллям і собою, проектувати життєві перспективи.

Актуальність

 • сучасні зміни в політиці, економіці, освіті висувають нові вимоги до особистості;

 • випускник школи сьогодні повинен бути більш самостійністним, відповідальним, креативним; вміти адаптуватися до динамічних змін;

 • знецінення вічних цінностей, а саме: доброти, порядності, вихованості, ввічливості, милосердя, толерантності, чесності, справедливості виводять на перший план проблеми виховання справжніх патріотів України, активних і самовідданих будівників і захисників нашої незалежної держави.

Система виховної роботи з класом ґрунтується на:

 • гуманістичній спрямованості виховного процесу;

 • організації життя колективу на засадах демократизму, самоврядування;

 • залученні учнів до різноманітної творчої та соціально значимої діяльності;

 • психолого-педагогічному супроводі виховання та розвитку дітей;

 • створенні єдиного творчого колективу учні – вчителі – батьки;

 • тісна співпраця з усіма службами в школі та громадськими організаціями в селищі.

Учасники:

 • учні класу ,

 • класний керівник,

 • батьки учнів, члени їх родини,

 • вчителі-предметники.

Виховна система базується на педагогічних принципах:

1. Добровільності. (Учні беруть участь у всіх заходах на добровільній основі).

2. Корисності і діяльнісного підходу. (Під час участі у виховних заходах учні накопичують досвід колективної, групової та індивідуальної діяльності).

3. Співтворчості дітей і дорослих.

4. Орієнтація не тільки на результат діяльності, але і на сам процес творчості. Спільна праця є фактором об’єднання колективу.

5. Доброзичливості.

6. Принцип різноманітності видів діяльності. (спільно затверджуємо і впроваджуємо різноманітні види діяльності).

7. Принцип колективного пошуку. ( Плани виховної роботи на півріччя і на наступний навчальний рік виносяться на колективне обговорення).Етапи становлення виховної системи

Виховна система класу розпочала своє становлення у 2009 році, коли учнів 5 класу необхідно було згуртувати, об’єднати в єдиний колектив. Спільно з психологічною службою школи було проведено аналіз виховної роботи, діагностику вихованості та постановку виховних завдань за результатами моніторингу.

Виховна модель класу базується на основі програми виховної роботи з класом, що відповідає стратегічним цілям виховної системи. Реалізація виховної системи здійснюється завдяки впровадженню виховної програми «Ми – громадяни України» з використанням ефективних форм і методів роботи з класом. Досягнути цього результату можна лише через спільну діяльність усіх учасників педагогічної взаємодії (учні – вчителі – батьки).

Навчальний рік поділяється на два тематичні періоди: • перший період «Життя людини- найвища цінність»(вересень-грудень);

 • другий період «Я-українець. Гордий тим. Цю гордість внукам заповім!» (січень – травень).

Кожен тематичний період поділяється на тематичні місяці й декади, тематика яких підпорядкована назві тематичного періоду.

У ході реалізації виховної системи та завдяки активній участі у житті школи та селища клас став позитивним прикладом для однолітків та молодших школярів.Гносеологічно- аксіологічний компонент

Працюючи над проблемою «Спільна діяльність педагогічного та батьківського колективу щодо формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі, як громадянин-патріот» діяльність класного керівника спрямована на досягнення стратегічної цілі в системі виховання успішної людини «Сьогодні - учень, завтра – громадянин».Пріоритетні напрямки:

• Відповідальне ставлення до власного життя, до свого соціального і природного оточення.

• Розвиток задатків і здібностей дитини.

• Формування моральної та громадянської спрямованості учня.

Виховна система життєдіяльності класу – це спосіб життя класного колективу, спрямований на формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин - патріот. Досягнути цього результату можна лише через спільну діяльність усіх учасників педагогічної взаємодії (учні – вчителі – батьки).

Організаційно-педагогічний компонент

Педагогічні умови ефективності виховного процесу полягають у забезпеченні умов індивідуального педагогічного супроводу кожного учня; готовності учня та педагога до самоактуалізації; формуванні в класі середовища, що сприяє творчому самовираженню особистості учня й педагога; діагностиці якості виховної системи на всіх етапах впровадження.Практично-діяльнісний компонент

Працюючи над створенням виховної системи класу класний керівник підбирає необхідні форми і методи щодо створення психолого-педагогічних умов для своєчасного виявлення оптимального розвитку дитини, організації різноманітної творчої, особистісно і суспільно-значущої діяльності заради саморозвитку, визначення кожним учнем планомірного пошуку правильних рішень у досягненні своєї мети.Форми діяльності з колективом класу

Клас

Форми діяльності

10

година спілкування, класні збори, година класного керівника, анкета думок, зустріч, відверта розмова, гра-експрес, спартакіада, родинне свято, рольова гра, вікторина, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), проекти, виставка-конкурс, фестиваль, похід, колаж, ігрова програма, пошукова гра, акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, трудовий десант, конкурс-інсценізація. конкурсна програма, інтелектуальна гра тощо

11

диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, моделювання розвивально-виховних ситуацій, музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон довіри, філософський стіл, складання індивідуальних програм саморозвитку, дебати, похід, екскурсія, презентація, вечір (поезії, пам'яті та інші), круглий стіл, прес-конференція, мобільний консультаційний пункт, презентація-захист, проектна діяльність, поетична вітальня, волонтерський рух учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу, конкурсна програма, вікторина, інтелектуальна гра тощо


Діагностико-результативний компонент

Реалізацію головних завдань виховної роботи здійснено успішно: • клас два роки поспіль займає перше місце у рейтингу серед учнів 9-11 класів школи;

 • значно покращився рівень навчальних досягнень учнів;

- зріс рівень організації учнівського самоврядування;

- налагодились толерантні стосунки між учнями, педагогами та батьками;

- збільшилася кількість учнів – учасників та переможців олімпіад та конкурсів;

- створився по-справжньому дієвий колектив: учні-батьки-вчителі.

- клас став працювати на покращення іміджу школи;

- учні класу є організаторами найцікавіших справ у школі;

- учні класу є активними учасниками селищних, районних та обласних заходів.

За моніторинговими дослідженнями в класі досить високий рівень розвитку самоврядування (81%), рейтинг участі учнів в шкільному врядуванні (78%), класний колектив високо організований (84%), клас має досить високий показник рівня вихованості та відповідальності за шкільні справи. Ефективність виховної системи прослідковується за результатами вивчення рівня вихованості за два роки.Законами життя класу стали:

- даруй людям радість: геть нудьгу із шкільного життя;

- неси у світ красу: будь красивим сам і бережи красу навколо;

- твори добро: будь чуйним і уважним до людей;

- не цурайся праці: працюй сам і поважай працю інших людей;

- цінуй дружбу: хочеш мати друга – будь ним;

- проявляй повагу: якщо хочеш, щоб тебе поважали, – поважай інших;

- будь відповідальним: кожен повинен бачити наслідки своїх вчинків.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал