Відділ освіти юр’ївської районної державної адміністраціїСкачати 418.7 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір418.7 Kb.
  1   2
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Юр’ївської районної державної адміністрації

Водянська неповна середня загальноосвітня школа I-II ступенів

Юр’ївської районної ради Дніпропетровської області


Проблеми молодої сім’ї

Практичний психолог

Садигова Раміна Шакіровна
Зміст

Вступ


Глава 1. Молодая сім'я як особлива соціальна категорія

1.1 Теоретичні підходи до понять «шлюб», «сім'я», «молода сім'я»

1.2 Типи молодої сім'ї і стадії її розвитку

1.3 Функції молодої сім'ї

Глава 2. Проблеми молодої сім'ї

2.1 Соціально-економічні проблеми молодої сім'ї

2.2 Соціально-психологічні проблеми молодої сім'ї

Висновок


Список використаних джерел

Вступ

Сім'я в усі часи постійно перебувала в центрі уваги передової суспільної думки, прогресивних діячів і вчених, починаючи від стародавніх філософів і закінчуючи сучасними реформаторами. І це не дивно. Сім'я являє собою систему соціального функціонування людини, один з основних інститутів суспільства. Вона знаходиться в русі, змінюється не тільки під впливом соціально-політичних умов, а й у силу внутрішніх процесів свого розвитку.

Роль сім'ї в суспільстві не можна порівняти за своєю значущістю ні з якими іншими соціальними інститутами, так як самев сім'ї формується і розвивається особистість людини, відбувається оволодіння соціальними ролями, необхідними для безболісної адаптації дитини в суспільстві. Сім'я виступає як перший виховний інститут, зв'язок з яким людина відчуває протягом всього свого життя.

Саме в родині закладаються основи моральності людини, формуються норми поведінки, розкриваються внутрішній світ та індивідуальні якості особистості. Сім'я сприяє не тільки формуванню особистості, але і самоствердження людини, стимулює його соціальну, творчу активність, розкриває індивідуальність.

З точки зору суспільства благополучна сім'я - це та, в якій створені умови для її нормальної життєдіяльності та оптимального виконання її функцій, перш за все, звичайно, репродуктивної та виховної. Такий природний соціальний аспект проблеми сімейного благополуччя, закономірно випливає з того факту, що сім'я - це мікрогнізда суспільства, найважливіший інститут духовного і фізичного відтворення її членів. Тому благополуччя кожної сім'ї є благополуччя суспільства в цілому.

Сім'я, будучи соціальним інститутом, безумовно, знаходиться під впливом суспільства, і з точки зору перспектив його розвитку, його оновлення особливу соціальну цінність має саме молода сім'я, що представляє собою важливий чинник соціально-економічних і демографічних змін.

Молоді сім'ї - це динамічна і легко реагує на різні соціально-економічні зміни частину суспільства. Стан даної категорії населення багато в чому відображає відбуваються в суспільстві перетворення, що виражається у зміні особливостей формування молодої сім'ї, її структури, складу, типів сімейного укладу. Молоді сім'ї акумулюють на собі ряд досить складних проблем, які є наслідком всебічних змін останніх десятиліть. На основі вибіркових обстежень та експертних оцінок в даний час в Російській Федерації налічується близько 10 млн. молодих сімей, що складає приблизно одну п'яту частину від загальної кількості сімей.Від того, які стартові можливості в сучасній Росії мають молоді сім'ї, які їм надані альтернативи рішення проблем, багато в чому залежать стан і розвиток різних сфер суспільства через одне-два десятиліття, що доводить необхідність особливої ​​концентрації уваги саме на стані даної категорії населення і демонструє актуальність її проблем та їх можливих способів вирішення.

Глава 1. Молода сім'я як особлива соціальна категорія

1.1. Теоретичні підходи до понять «шлюб», «сім'я», «молода сім'я»

Перш ніж перейти до обговорення поняття «молода сім'я», необхідно проаналізувати наявні теоретичні підходи до двох інших споріднених понять - «сім'я» і «шлюб».

У повсякденному поданні та спеціальній літературі поняття «сім'я» нерідко ототожнюється з поняттям «шлюб». Данітерміни мають спільне, проте не є синонімами. Вихідна точка для існування сім'ї - це найчастіше укладання шлюбу. Правда, наявність зареєстрованого шлюбу між чоловіком і жінкою не обов'язково означає, що вони - єдина сім'я. Слід розглянути декілька найбільш відомих визначень шлюбу, щоб розділити ці два поняття.

У Юридичному енциклопедичному словнику дано таке визначення шлюбу: це вільний, добровільний, рівноправний союз чоловіка і жінки заснований на почуттях взаємної любові та поваги, що полягає для створення сім'ї і породження взаємних прав та обов'язків подружжя.

А.Г. Харчев так розкриває дане поняття: це історично змінюється форма відносин між чоловіком і жінкою, за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя і встановлює їхні подружні та споріднені права і обов'язки.

Ю.І. Семенов вважає, що шлюб є певна соціальна організація відносин між статями, він припускає наявність певних прав і обов'язків між пов'язаними їм сторонами.

Важливий сутнісна ознака шлюбу відображений у визначенні цього поняття, даному в Малому енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона: шлюб - це постійний союз чоловіка з жінкою з метою створення сім'ї і продовження роду; користується охороною і заступництвом законів лише при вчиненні за відомими формами ... тягне за собою відомі юридичні наслідки в області особистих і майнових прав та обов'язків подружжя по відношенню один до одного і до дітей (право на утримання, спадкування тощо).

Таким чином, шлюб - це, перш за все, офіційне визнання взаємних зобов'язань двох дорослих людей. Але не кожний шлюбний союз можна назвати сім'єю; самий явний приклад - так званий фіктивний шлюб, який визначається Сімейним кодексом як "ув'язнений без мети створення сім'ї".

Отже, шлюб - це історично змінюється соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, за допомогою якої суспільствовпорядковує і санкціонує їх статеве життя і встановлює їхні подружні та батьківські права й обов'язки. Існували з давніх часівморальні норми шлюбних відносин доповнюються релігійними та юридичними установами, за допомогою яких держава і суспільство захищають шлюб і карають порушників установлень.

Говорячи про сім'ю і шлюб, слід мати на увазі те, що виникли вони у різні історичні періоди, а також те, що родина являє собою більш складну систему відносин, оскільки вона, як правило, об'єднує не тільки подружжя, але і їхніх дітей, інших родичівабо просто близьких подружжю і необхідних їм людей.

Сім'я є об'єктом вивчення багатьох наук: соціології, психології, педагогіки, демографії, етики, історії та інших, цей факт зумовлює існування досить різних визначень даного поняття.

На думку А.Г. Харчева, сім'ю можна визначити як історично конкретну систему взаємин між подружжям, члени якої пов'язані шлюбними чи родинними відносинами, спільністю побуту, емоційним зв'язком і взаємними моральними обов'язками.

Таким чином, сімейні відносини можуть складатися як реально існуючі союзи незалежно від форми їх укладення, тобто фактичні (незареєстровані) та зареєстровані шлюби. На перший план виступає наступний ознака сім'ї: усвідомлення і прийняття обома подружжям факту спільності в моральному, емоційному, фінансовому та господарсько-побутовому планах. У даному випадку важливе і визначальне значення має добровільне визнання даного факту і чоловіком і жінкою. На думку В.П.Шахматова, шлюб і сім'я існують лише тоді, коли обоє визнають себе одруженими і усвідомлюють себе членами однієї сім'ї.

Проаналізувавши поняття «сім'я» і «шлюб», перейдемо до обговорення поняття «молода сім'я».

У розділі «Загальні положення» постанови Верховної Ради Російської Федерації від 3 червня 1993 № 5090-1, «Основні напрямки державної молодіжної політики в Російській Федерації» дано таке визначення молодої сім'ї: «Молода сім'я - це сім'я в перші 3 роки після укладення шлюбу ( у разі народження дітей - без обмеження тривалості шлюбу) за умови, що один з подружжя не досяг 30-річного віку ».

Таким чином, законодавчо встановленими ознаками молодої сім'ї є: 1. наявність офіційно укладеного шлюбного союзу;

 2. тривалість спільного життя - до 3 років;

 3. межа віку подружжя - від 18 до 30 років.

Однак для цілей формування ефективної сімейної політики щодо молодих сімей та її реалізації за допомогою розробки і прийняття цільової програми такий підхід, на наш погляд, застарів. Необхідно вийти за межі даної правової дефініції для того, щоб максимально повно враховувати наявні соціальні реалії та тенденції, які виявляються при їх дослідженні, якщо ставити на перше місце не формальні критерії (в першу чергу наявність зареєстрованих шлюбних відносин), а фактично сформовані відносини, які характеризуються спільним проживанням, веденням спільного господарства, взаємною любов'ю і турботою, наявністю спільної дитини (загальних дітей).

Молоду сім'ю відрізняє від інших типів сім'ї те, що в ній основна вісь відносин визначається не спорідненістю і батьківством, а подружніми відносинами, які домінують в порівнянні з усіма іншими.

Резюмуючи вищесказане, ми приходимо до необхідності визнання пріоритетного значення саме реально існуючих сімейних відносин, оскільки саме такі союзи чоловіків і жінок здатні виконувати функції, покладені суспільством на сім'ю. Ми жодним чином не хочемо применшити роль офіційного визнання шлюбного союзу, здійснюваного шляхом його державної реєстрації, однак цей юридичний факт значущий в першу чергу в плані встановлення правовідносин, усунення невизначеності в сфері юридичних прав і обов'язків подружжя, їхніх дітей та інших родичів. Наша ж мета полягає в тому, щоб зрозуміти реальні проблеми сім'ї, визначити напрямки сімейної політики, спрямованої на організацію ефективної підтримки цього соціального інституту.

Таким чином, дослідження молодої родини та її проблем передбачає включення в генеральну сукупність сімей, що володіють такими характеристиками: • молоді люди перебувають у зареєстрованому шлюбі або проживають спільно і ведуть спільне господарство (цивільний шлюб);

 • вік подружжя до 30 років;

 • тривалість спільного життя - до 3 років (у разі народження дітей - без обмеження тривалості спільного життя).

Згідно зі статистикою близько чверті дітей народжуються поза шлюбом. Батьки цих дітей не перебувають у шлюбі, хоча часто і проживають спільно, ведуть спільне господарство, тобто є сім'єю. Нам видається, що відмова від реєстрації шлюбу у фактично сформованих молодих сім'ях продиктований цілою низкою причин, найважливішою з яких є бажання краще пізнати один одного (так звані пробні шлюби). Після виникнення вагітності або народження дитини шлюби найчастіше реєструються за ініціативою жінки, яка бажає зміцнити своє становище і забезпечити захист інтересів дитини. Однак також виявляється тенденція відмови від реєстрації шлюбних відносин для отримання пільг та переваг, право на які набуває самотня мати.

1.2. Типи молодої сім'ї і стадії її розвитку

У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі пропонуються різні типології та класифікації сім'ї - сім'ї різняться за такими ознаками: за кількістю дітей, за складом, структурою, за типом верховенства в сім'ї, за однорідністю соціального складу, по сімейному побуті і укладу, за типом споживацького ставлення і ін. В якості підстави для класифікації виступає і сімейний стаж.Саме залежно від віку подружжя і від кількості прожитих спільно років прийнято виділяти молоду сім'ю, а також сім'ю середнього подружнього віку, сім'ю старшого подружнього віку та особи похилого пари.

Сучасні молоді сім'ї також можна класифікувати, наприклад, за структурою - повні та неповні сім'ї.

На думку Ф.А. Мустаевой, існує три типи молодих сімей.

Перший тип - традиційний. Сім'я такого типу характеризується орієнтацією подружжя виключно на сімейні цінності, на дводітну (або більше) сім'ю. Лідером в сім'ї, принаймні формальним, є чоловік. Проте лідерство в сім'ї значною мірою визначається лідерством в господарсько-побутової сфери її діяльності (фінанси, влаштування житла). Коло друзів у подружжя, як правило, загальний і досить обмежений, можливий навіть тимчасовий відхід тільки в сімейні справи. Дозвілля частіше спільний, закритий.

Другий тип - подружжя орієнтовані переважно на розвиток особистості, мають установку на малодітну сім'ю.Спостерігається соціально-рольовий рівновагу (по можливості використовується допомогу батьків подружжя). Сім'я може бути і відкритою, і закритою для мікрооточення. Тип лідерства - демократичний: спільний або роздільний за сферами життєдіяльності сім'ї.

Третій тип - молоде подружжя орієнтовані переважно на розваги. При цьому чоловік і дружина мають як спільних друзів, так і кожен своїх з числа, як правило, колишнього оточення. Репродуктивні установки припускають бездітну або малодітну сім'ю. Лідерство в сім'ї може бути як авторитарним, так і демократичним.

Більш змістовної класифікацією, на наш погляд, є розподіл молодих сімей на благополучні сім'ї та сім'ї соціального ризику. У цю останню групу найчастіше потрапляють: сім'ї самотніх матерів і батьків, студентські сім'ї, сім'ї неповнолітніх матерів та сім'ї, де батько проходить військову службу.

Вельми цікавим і спірним представляється висвітлення в літературі питання про етапи, або стадіях, розвитку молодої сім'ї.

Наприклад, на думку Н. Акермана, молода сім'я в своєму розвитку проходить три стадії. Перша стадія - стадія монади -описана в кінці 1960-х років на прикладі американської сім'ї, коли самотній парубок або дівчина, фінансово самостійні, живуть окремо від батьківської сім'ї, самостійно реалізуючи свої потреби, виробляючи якийсь досвід самостійного життя, перевіряючи на своєму досвіді правила , засвоєні в батьківській родині. На цій стадії формуються усвідомлені і перевірені на практиці правила власного існування, дуже важливі для індивідуального психічного розвитку і для розвитку майбутньої сім'ї.

У російських сім'ях стадія монади дуже рідкісна, її відсутність пов'язана виключно з неможливістю придбання окремого житла для фінансово залежних молодих людей. Відповідно молоді люди не мають можливості «подивитися з боку» на ті сімейні правила, які існують в їх батьківських сім'ях. У такій ситуації важко виробити свій власний погляд на сімейні установки. До правил батьківської сім'ї зазвичай існує відношення, яке вкладається в схему «подобається - не подобається». Молоді люди часто дають собі обіцянки: «ніколи не буду як мама» чи «ніколи не буду як тато». Але чітко усвідомленого «яким же я буду?"Або хоча б «як я хочу, щоб було?» Зазвичай немає. Саме взаємне вирішення цих питань і є основним завданням, яка повинна бути вирішена в період діади.

Зауважимо, що стадію монади в сучасній Росії змушені проживати молоді люди, які приїжджають з сільської місцевості до міста для отримання професійної освіти або влаштування на роботу, а також мігруючі з інших причин. Саме вони отримують можливість, у відриві від батьківської сім'ї, перевірити на практиці справедливість правил, засвоєних у батьківській родині, практичну цінність сімейних установок. Придбання власного досвіду дозволяє внести у свою поведінку корективи, іноді досить істотні. Зокрема, з'являється толерантність до інших, в порівнянні з його власними, формам побутового поведінки, чужим звичкам і думок.

Діада - це пошук компромісу, коли молодята встановлюють правила свого спільного життя, проходять період адаптації, звикають до нових сімейних ролей. Стадія діади надзвичайно важка і важлива для молодят, і від того, як і в якій обстановці будуть вироблені правила спільного існування, чи будуть ці правила дійсно прийняті подружжям, або один з них буде домінувати, а інший просто підкориться нав'язаним йому правилами в силу слабшого характеру або під впливом якихось інших обставин, залежить життєвий стиль розвитку сім'ї: чи будуть там накопичуватися проблеми або дружини з позиції співробітництва будуть вирішувати проблемні ситуації на стадії їх виникнення.

Згодом молода сім'я, часто незалежно від того, наскільки успішно вона вирішила проблеми діади, вступає в наступну стадію життєвого циклу - тріаду: у молодят народжується дитина. Цей час серйозної кризи для будь-якої сім'ї. Подружжя думає, що з народженням дитини все стане краще, адже традиційно прийнято ідеалізувати материнство.

Справді, відносини в молодій сім'ї піддаються серйозним випробуванням, наприклад таким, як структурний криза сім'ї.Часто у людей виникає відчуття, що вони стали далі один від одного. У будь-якому випадку саме на цю стадію припадає пік чоловічих зрад, який пов'язаний скоріше з труднощами перегляду сімейних правил і обов'язків. Ці труднощі є головною причиною можливого емоційного «розлучення», який може спровокувати і справжній розлучення. І те, як реально буде розвиватися сім'я при появі новонародженого, багато в чому буде залежати від того, яку базу, не тільки емоційну, але іматеріальну, заклали подружжя, розуміючи, який важкий період їм доведеться пережити. Зрозуміло, що якщо ніякої, то в перші ж дні після народження дитини подружжю доведеться звертатися не тільки за психологічною підтримкою, але й за матеріальноюдопомогою до своїх батьківських сім'ям, що неминуче спричинить за собою якусь втрату самостійності. У цьому випадку сім'я, хоча б на час, стає дисфункциональной, тому що дисфункціональна сім'я - це сім'я, яка не справляється зі своїми завданнями.

Необхідно нагадати і про роль батька у вихованні дитини. У нашій країні існує загальноприйнятий стереотип, що виховання дітей - здебільшого турбота матері. Швидше за все, деякі чоловіки були б не проти більше займатися з дитиною. Але в ситуації спільного проживання з батьками у молодого тата зовсім мало можливостей реалізувати це природне бажання, тому що дві жінки (мати і теща або мати і свекруха) - начебто цілком достатньо для одного малюка. Поступово неучасть батька у догляді за малюком стає негласним правилом, батько вже й не намагається цього робити, мимоволі усуваючись від виконання виховної функції. І якщо під час вагітності і після народження малюка в більшості сімей взаємовідносини стають хоча б на якийсь час віддаленими, то при неучасть батька у вихованні дитини емоційний контакт ще більше порушується. Сім'я стає дисфункциональной, і в конфліктній ситуації тато обов'язково отримує докір.

У сучасній Україні народження дитини відкладається на довший термін (більше трьох років з моменту укладення шлюбу).Відповідно і вік молодих батьків виявляється більшим, ніж 30 років. З цієї причини багато молодих сімей не встигають дійти до стадії тріади в термін, коли вони юридично вважаються молодою сім'єю. Необхідно нагадати також, що ця трехстадийная модель Н. Акермана побудована на основі дослідження американських молодих сімей. Нам вона видається цікавою, проте специфіка російської ситуації вимагає, на наш погляд, іншого підходу до виділення етапів розвитку молодої сім'ї.

При створенні альтернативної класифікації на перше місце необхідно поставити змістовні аспекти міжособистісних відносин. Динаміка розвитку цих глибоко особистісних, інтимних стосунків молодої пари передбачає зазвичай етапність, з поступовим переходом від одного етапу до іншого. Пропонується виділити у розвитку молодої сім'ї такі етапи: 1. Етап взаємного інтересу, що виникає як при першому знайомстві, так і в ситуаціях, коли вже знайомі раніше люди потрапляють в обставини, які передбачають більш тісний особистий контакт. На цьому етапі відносини характеризуються виникненням взаємної симпатії, інтересу.

 2. Етап проби, коли особисті контакти стають глибшими і постійними. Молода пара переходить до гатунку відносин (дослідження збігів смаків, пристрастей, думок). На цій стадії розвитку відносин відбуваються звичайно і перші сексуальні контакти, які теж є специфічною пробою, тим більш важливою, якщо молоді люди вже мають сексуальний досвід. На цих стадіях формування відносин відбувається зазвичай без їх афішування, навпаки, іноді вживаються заходи для того, щоб приховати факт їх існування.

 3. Етап публічних відносин, коли пара демонструє відношення оточуючих людей. Настає період більш тривалих контактів (у тому числі і сексуальних), які відбуваються, так би мовити, «на різних територіях»: молоді люди зустрічаються, а іноді нетривалий час разом живуть то в квартирах батьків або знайомих, то в кімнатах гуртожитків, то в готелях (наприклад, в туристичних поїздках). Однак на цьому етапі розвитку відносин грошові кошти в кожного свої, немає, так би мовити, «спільної каси». Цей період відносин характеризується тим, що молодих людей знайомі і родичі сприймають як стійку пару. У колишні часи цього періоду відповідало час від заручин до весілля, з поправкою, звичайно, на строгість моралі. Для молодих людей важливим є те, як їх відносини «вписуються» у кожного в систему вже існуючих відносин і зв'язків.Наприклад, на цій стадії відбувається знайомство з батьками та родичами, з друзями. У зв'язку з цим особливу роль грають ті оцінки, які дають оточуючі. Ці оцінки стають індикаторами потенціалу розвитку відносин.

 4. Етап цивільного шлюбу - не є обов'язковим, оскільки передбачає в обов'язковому порядку економічну незалежність молодих або хоча б їх «територіальну автономію» - проживання окремо від батьків. Цивільний шлюб, який передбачає спільне ведення господарства та спільне проживання, - це наступна стадія розвитку молодої сім'ї, яка стає можливою у зв'язку і в залежності від економічної самостійності молодих.

 5. Етап офіційного, зареєстрованого шлюбу - стадія, на якій відносини оформляються для додання їм значущого з точки зору правових наслідків статусу. Момент реєстрації шлюбу можна вважати днем офіційного народження молодої сім'ї.Однак необхідно враховувати той факт, що сім'єю молода пара може вважати себе і на більш ранніх стадіях розвитку відносин. Мова в цьому випадку може йти про існування сім'ї в соціологічному сенсі.

Необхідно зауважити, що таке послідовне, поетапне розвиток відносин - це теоретична модель. У реальності відносини на будь-якому етапі можуть бути перервані, можлива і регресія відносин, з поверненням їх на більш ранні стадії розвитку.

1. 3. Функції молодої сім'ї

Сім'я як спільність людей, пов'язаних відносинами подружжя, батьківства, спорідненості, спільного домогосподарства, виконує найважливіші соціальні функції, основними з яких є: генеративна (репродуктивна), психологічна (психотерапевтична), соціально-культурна, економічна і господарсько-побутова, комунікативна, гедоністична.

Генеративна (репродуктивна) функція обумовлена ​​необхідністю продовження людського роду, що є не тільки біологічною потребою, але також має величезне соціально-економічне значення для збереження популяції. Суспільство зацікавлене в тому, щоб кожне наступне покоління було, принаймні, не малочисленнее, ніж попереднє. Найбільший внесок у задоволення цієї потреби вносять саме молоді сім'ї. І для них ця функція може бути визнана пріоритетною.

У той же час сім'я зацікавлена ​​в дітях, причому сьогодні це скоріше не економічна (діти - гарантія забезпеченої старості батьків), а морально-емоційна потреба. Сім'я без дітей у деякому роді неповноцінна. Дорослі люди, не продовжили себе в дітях, переживають почуття ущербності, порожнечі. Тим часом в останні роки спостерігається тенденція збільшення частки сімей, що складаються з 2-3 осіб, майже третина сімей в Росії не мають неповнолітніх дітей. Це в кращому випадку ті, хто вже виростив своїх дітей, у гіршому - ті, хто їх не мав і обзаводитися дітьми не збирався. Установка на бездітність, на жаль, не просто є - вона поширюється серед подружжя дітородного віку, в першу чергу - в молодих сім'ях. Це викликано, з одного боку, зростаючими матеріально-економічними труднощами, перетворенням дитини «в предмет соціальної розкоші», з іншого - з висловлювань наших респондентів - небажанням потенційних батьків обмежувати свою свободу: в освіті, роботі, підвищенні кваліфікації, проводження вільного часу, реалізації своїх здібностей, і, нарешті, духовним і морально-етичним кризою, що уразила сучасне суспільство, в системі цінностей якого - престижні речі, машина, породиста собака, але немає місця дитині. Молоді сім'ї з цієї причини відкладають народження первістка, а народження другої, а тим більше третю дитину, іноді не планують взагалі.

Психологічна (психотерапевтична, рекреаційна) функція. Коли мова йде про психологічні аспекти функціонування сім'ї, вона постає не стільки як інститут, скільки як мала група з характерними для цього утворення особливостями групової взаємодії. Отже, в основі психологічного функціонування сім'ї лежать тільки такі індивідуальні потреби, задоволення яких неможливо або надзвичайно утруднено поза сім'єю.

Для молодих сімей психологічна функція сім'ї полягає у перетворенні закоханості і взаємного потягу у відносини взаємної прихильності, взаємного емоційного комфорту. Сім'я для молодих людей стає простором реалізації їх почуттів і умовою для формування зрілої взаємної любові, коли чоловік чи дружина стають тим єдиною людиною, спільне життя з яким і становить глибинний внутрішній сенс сім'ї.

У багатьох зарубіжних роботах психологічна функція сім'ї позначається як «функція психотерапії». Сім'я здатна одночасно забезпечувати своїм членам почуття безпеки («притулок»), належності до групи, емоційні зв'язки, можливість самоствердження, тобто в кінцевому рахунку створити базу для розвитку вищого типу потреб (за Маслоу) в самоактуалізації та реалізації творчого потенціалу.

Психологічна функція сім'ї здійснюється через міжособистісні відносини. У сучасних соціально-психологічних дослідженнях сім'ї (О. І. Антонова, О. В. Артюхова, І. В. Бестужева-Лада) вичленяються три основних компоненти міжособистісних відносин, що забезпечують психологічну солідарність: інтимність (близькість), кооперація (взаємодопомога) і когнітивне згода (взаєморозуміння). Різні елементи психологічної солідарності мають різний «питома вага» у тому чи іншому етапі життєвого циклу сім'ї. Так, в дошлюбний період та до народження першої дитини найбільше значення має інтимність.Після народження першої дитини вирішальну роль починає грати ступінь і характер кооперації: цим можна частково пояснити помічену у дослідженнях «традіціоналізацію» сімейного життя в цій фазі (чоловік на час стає основним годувальником, івідповідні зміни зазнає весь характер сімейного взаємодії). Надалі постійно зростає внесок у психологічну солідарність когнітивного згоди.

Соціально-культурна функція. Властива сім'ї висока ступінь психологічної солідарності забезпечує успішне виконання завдання соціалізації дітей і батьків, яка складає основний зміст соціокультурного функціонування сім'ї. Деякі автори (наприклад, М. А. Галагузова) виділяють функцію первинної соціалізації, яка обумовлена ​​тим, що сім'я, будучи першою і головною соціальною групою, активно впливає на формування особистості дитини. Саме в сім'ї переплітаються природно-біологічні та соціальні зв'язки батьків і дітей, які визначають особливості розвитку психіки та первинну соціалізацію дітей на самому ранньому етапі їх розвитку. Сім'я впливає в цілому на фізичний, психічний і соціальний розвиток дитини. Роль сім'ї полягає в поступовому введенні дитини в суспільство, щоб його розвиток йшов по природі дитини і культурі країни, де він з'явився на світ. Навчання дитини тому соціальному досвіду, який накопичило людство, культурі тієї країни, де він народився і росте, її моральним нормам, традицій народу - пряма функція батьків.

Соціалізація включає в себе завдання виховання (деякі автори виховну функцію також виділяють окремо), але не обмежується нею. Таким чином, за аналогією з формуванням базових психологічних потреб особистості, сім'я закладає ікультурні базові цінності, що регулюють майбутню поведінку людини в різних сферах діяльності, формує сценарії всіх можливих ролей, які належить людині зіграти.

Виховання дитини в сім'ї включає вплив всієї атмосфери і мікроклімату сім'ї на формування особистості дитини.Можливість виховного впливу на дитину закладена вже у самій природі ставлення батьків до дітей, сутність якого полягає в розумній опіки, свідомої турботі старших про молодших. Існують різні за характером вимоги батьків і особливості взаємини батьків і дітей.

Економічна функція - одна з основних функцій сім'ї. Історично сім'я завжди була основною господарської осередком суспільства. У ринковій економіці не просто сім'я, але домашнє господарство являє собою економічну одиницю в складі одного або декількох осіб. Вона приймає самостійні рішення, визначає себе власником якого-небудь фактора виробництва (частіше за все робочої сили). На здійснення економічної функції сім'ї роблять вплив, з одного боку, система соціально-економічних потреб і ціннісних установок і орієнтацій, життєвих цілей та ідеалів суспільства, з іншого - суб'єктивні особливості членів сім'ї, їх схильності, характер особистості, споживчі запити, рівень культурного розвитку, національні та етнічні особливості.Відтворення людини як особистості означає виховання його в сім'ї не як інфантильного споживача, а як трудящого, яке сподівається в першу чергу на себе. Це означає підготовку дітей до праці, професійне орієнтування та економічне виховання, формування господаря свого життя.

Різні напрямки економічної функції тісно пов'язані і взаємозумовлені. Кожне з них характеризує будь-яку конкретну сторону сімейної економіки. Сім'я вирішує різноманітні проблеми сімейного бізнесу, ведення домашнього господарства, виробництва та відтворення робочої сили, забезпечення необхідного рівня споживчого попиту, створення інвестиційногокапіталу та ін

В умовах ринкової економіки в структурі економічної функції сім'ї можна виділити два великих блоки: • участь сім'ї в суспільному поділі праці з метою формування сімейного бюджету, забезпечення нових потреб і можливостей сім'ї, нормальних побутових умов і соціальної підтримки неповнолітніх та непрацездатних її членів;

 • розподіл ролей у процесі ведення домашнього господарства, побутове обслуговування членів сім'ї, організації процесуспоживання.

Для молодої сім'ї реалізація економічної функції є досить проблемною. Але не більш проблематичною, ніж для представників більш старших поколінь, оскільки в психологічному плані сучасні молоді люди вже добре орієнтуються в ринкових економічних реаліях, значною мірою орієнтовані на створення власного бізнесу, розуміють необхідність матеріальноїбази для створення сім'ї.

Комунікативна функція. Спілкування в сім'ї необхідно як дітям, так і дорослим (особливо молодим і літнім людям).Проблемою для сім'ї є те, що її члени або просто не спілкуються, обмежуючись короткими фразами з приводу будь-яких побутових питань, або спілкуються вкрай мало. Предметом обговорення стають події, але не почуття і думки одне одного.

У молодій сім'ї спілкування виявляється набагато більш інтенсивним. При цьому воно має не тільки кількісні, але і якісні особливості: молоде подружжя багато говорять про почуття, емоції, і значну роль відіграє невербальний компонент (інтонація, погляди, дотику).

Гедоністична функція, яку прийнято також називати функцією здорового сексу, пов'язана з наявністю у людини общебиологической статевої потреби, задоволення якої так само важливо і необхідно, як потреби в їжі, житло і так далі.Протягом багатьох століть репресивна церковна і світська мораль осудливо і запрещающе ставилися до фізичної любові, визнаючи її як поступку гріховної людської природи, але відмовлялися цінувати її як джерело плотського і духовної насолоди.Сьогодні вже загальновизнано, що задоволення сексуальної потреби займає своє законне і не останнє місце в повноті прояву людської сутності, а блокада цієї життєво важливої ​​потреби призводить до важких спотворень особистості, серйозним психічним і психосоматичних розладів. Можливість жити нормальним статевим життям, мати регулярні статеві стосунки визнається однією з передумов здорового способу життя. Зайве говорити, що ця функція для молодої сім'ї виключно значима.Слід зауважити також, що навіть просте спілкування приносить величезне задоволення, радість пізнавання, відчуття себе коханою, фізично привабливим.

Звичайно, в сучасному суспільстві те, що дає людині сім'я, з більшим чи меншим успіхом можна отримати і поза нею. Так, для забезпечення економічного боку свого існування сучасній молодій людині зовсім не обов'язково вступати в шлюб, створювати свою сім'ю, як це було в доіндустріальному суспільстві, коли саме кооперація економічних зусиль кількох осіб (причому різної статі і віку) допомагала вижити кожному з них. Зростання особистих доходів призвів до зменшення сімейної взаємозалежності. В економічному плані в умовах постіндустріального суспільства одиночці (звичайно, при наявності роботи) вижити навіть простіше.

Гедонистическую функцію (у тому числі і сексуальну) можна заповнити без особливих проблем у зв'язку із збільшеною толерантністю суспільства до до-і позашлюбних зв'язків.

Ефект психологічної (психотерапевтичної, рекреаційної) функції здатні забезпечити робота і колеги по роботі, розважальні центри і заходи, друзі та професійні психотерапевти, психологи, соціальні працівники та інші фахівці.

Саме тому в сучасному суспільстві створення сім'ї не є необхідністю. Але, тим не менш, у своїй сукупності саме в сім'ї названі функції реалізуються найкращим чином, оскільки, по-перше, не вимагають зусиль на пошук місця, де їх можна задовольнити (кафе, кабінет психотерапевта, досуговое установа), а по-друге, забезпечують індивідуальність та адресний підхід (оскільки ти - не один з багатьох клієнтів, а єдиний і неповторний, якого чекають і люблять, готові враховувати твої смаки та інтереси); по-третє, нарешті, задоволення найважливіших потреб відбувається швидко і як би «саме собою », як результат повсякденної турботи один про одного членів сім'ї.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал