Відділ освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації Районний методичний кабінетСкачати 316.67 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації09.05.2017
Розмір316.67 Kb.
  1   2   3
Відділ освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Комунальний заклад Новомиколаївська СЗШ№2 І-ІІІ ступенів Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області

Використання проектної
технології як засобу розвитку
навчально – пізнавальної
активності молодших школярів
Ваніна Світлана Вікторівна,
учитель початкових класів,
кваліфікаційна категорія
спеціаліст вищої категорії,
педагогічне звання
старший учитель
2015
В досвіді роботи описано використання проектної технології навчання на уроках в початковій школі, а також на годинах спілкування.
Подано розробки уроків – проектів з основ здоров’я, економіки, української мови, українського читання та подані зразки дитячих газет Вулик (до уроку – проекту Займенникова країна, Друг (до години – спілкування Про кого кажуть:Він справжній другі модульна таблиця до уроку – проекту А дружити, треба вміти.
Робота буде цікава вчителям початкових класів, хто на практиці впроваджує взаємного навчання.


Зміст


Вступ

Практичне використання проектної технології
на уроках в початковій школі
Урок – проект з основ здоров’я Позитивні та негативні емоції»………. 11
(2 клас)

Урок – проект з української мови Займенникова країна»………………… 16
(4 клас)

Фрагмент уроук – проекту з українського читання
«А дружити, треба вміти»………………………………………………………. 22
(4 клас)
Використання проектної технології
на годинах спілкування
Ранкова зустріч Про кого кажуть:Він справжній друг?»………………. 29
Додатки

Список використаної літератури………………………………………… 35
Головне завдання сучасної початкової школи, його пріоритетною освітньою метою є якісна підготовка молодого покоління до життя у новому демократичному європейському суспільстві. Незаперечним є той факт, що молодший школяр має володіти незалежною думкою, особистими роздумами та судженнями, які б відповідали вимогам компетентносних реалій. Це питання можна вирішити в процесі освоєння навчальних предметів, які б відповідали вимогам нових Державних стандартів з творчим використанням проектних технологій.
З плином часу, впровадженням новітніх технологій, ми рухаємось вперед, а разом з нами – і наші вихованці.
Якими є сучасні діти Це діти, які вимагають від нас нового, ще невідомого їм темпу розвитку. Звісно все нове повинно на чомусь базуватися. Ми дотримуємось класно – урочної системи, яку започаткував Я. А.
Коменський, а от якою вона має бути сьогодні, що ми маємо на самому уроці
– це свого роду мистецтво. Отже, миє митцями своєї справи. Маючи певний стажі досвід роботи, я не зупиняюсь на досягнутому. Враховуючи вимоги часу, змінив освіті, її модернізації, продовжую вчитися, поповнювати професійно – фахові знання і вміння. Адже треба володіти неабиякою майстерністю, щоб при сучасному розвитку суспільства його технологізації діти хотіли вчитися, знали і вміли застосовувати свої знання, щоб ці знання були глибокими і якісними. Я завжди пам’ятаю проте, що вчитель - то є
новатор, для якого важливим є професійний розвиток і подальше його вдосконалення, організаційна та педагогічна культура, особистісні якості, цінності та педагогічна компетентність, які намагаюся впродовж всієї своєї педагогічної діяльності удосконалювати, поповнювати новизною, використовувати інноваційні технології.
Ми, вчителі, виконуємо державне замовлення застосовані нами освітні технології повинні відіграти ведучу роль у формуванні творчої особистості, готової до інтеграції в демократичне суспільство. І моя роль, роль учителя – значна я маю бути людиною, яка вирощує дві думки там, де раніше росла одна (Е. Хаббард). Мене давно приваблює проектна технологія. Я думаю, що найбільш доречними питаннями у цій роботі, є не лише постійний науковий пошук інформації та координація цього процесу, ай можливість більш детально дізнатись про психофізичній розумові здібності учнів, їхні можливості, працездатності, ерудиція, уподобання, вміння досягати бажаного, їх креативність та толерантність під час роботи над проектом.
Причиною свого інтересу до проектної технології я вбачаю в наступному
- По–перше, працювати цікаво як вчителю, такі учням батьки бачать реальні
результати навчання дітей і отримують задоволення від освітніх послуг.
- По–друге, обдаровані, талановиті діти потребують особливих моделей взаємодії з оточуючим світом, в яких би враховувались саме ті особливості пізнавальних потреб, мислення, якими володіє людина.
Учні з великим інтересом включаються в проектну діяльність, тому що це їм цікаво. Ця робота від початку й до кінця, від визначення мети, способу її виконання до презентації результату – захоплює їх розум, їх здібності, почуття. Вони пережили гордість від свідомості того, що труднощі були подолані (В. Сухомлинський.
Застосування проектної технології як на уроках, такі в позакласній роботі є важливим засобом сучасної освіти і громадянського виховання, розвитку критичного мислення і творчих здібностей дитини. Дана технологія стимулює навчально – пізнавальну активність учнів, сприяє створенню плідного освітнього середовища й утвердження системного характеру навчання та самонавчання. Вона відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти щодо переходу до нового типу гуманістично – інноваційної освіти, коли увага переноситься на процес набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, таких необхідних компетенцій. Пошуки, аргументація допомагають компонувати і застосовувати нові знання та інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань. А це розвиває критичне мислення й прагнення до саморозвитку та творчості.
Однією з головних ознак проектної діяльності є нетрадиційні функції учасників навчально – виховного процесу. Отже, вчитель виступає координатором, консультантом, носієм інформації, а учень – активним розробником та виконавцем проекту.
Пріоритетними напрямками в своїй навчально-виховної діяльності
вважаю: Удосконалення навчально-виховного процесу Спрямованість на реалізацію принципів індивідуалізації та особистісної орієнтованості Активізацію діяльності учнів на уроці Підвищення інтересу учнів до матеріалу
Прищеплення любові до навчання, бажання вчитися, бутив постійному науково – творчому пошуку Зміцнення і поглиблення знань, розширення світогляду, виховання естетичних смаків у школярів Стимулювання інтересів учнів до певних проблем, практичного застосування надбаних знань Вирішення проблеми застосування знань у практичній діяльності Всебічний розвиток кожного школяра
Реалізацію принципу доступності у навчанні, проблемності зв’язку з життям, раціонального використання часу Розвиток навичок колективної, самостійної роботи та роботи в парах, групах, індивідуально та ін. Розвиток пізнавальних навичок учнів Формування вміння самостійно конструювати свої знання Формування вміння орієнтуватися в інформаційному просторі Активний розвиток критичного мислення, сфери комунікації тощо.
Поставлені задачі реалізовую через впровадження елементів проектної технології на уроках української мови, українського читання, економіці, основах здоров’я та на ранкових зустрічах, корекційних годинах спілкування. Хочу зауважити, що немає розробленого наперед планування проектів, оскільки в основі їх розробки лежать потреби, мотиви, інтереси конкретного учня або класу. Проте, зважаючи на інтегративний характер проектної діяльності, в будь – якій із навчальних тем можна виділити проблему, яку можна розв’язати у формі проекту.
Перед плануванням проекту з’ясовую для себе такі запитання
1. Для чого створюється цей проект Яким буде результат Як це буде використовуватись у подальшій роботі
3. Чи зрозумілою буде для учнів висунута проблема та чи зацікавить вона дітей
4. Яким має бути проект для того, щоб відповідати програмовим вимогам
5. Якою мірою кожен з учасників зможе втілити задум проекту
6. Які знання й уміння потрібні учням для роботи над проектом та якими новими знаннями й уміннями вони оволодіють у процесі діяльності
7. Що необхідно підготувати до початку роботи над проектом Робота над будь – яким проектом трудомістка. Вона потребує культури спілкування, високого рівня організованості під час праці Проекти, які я проводила нарівні класу, за тривалістю проведення часу були середньої тривалості, носили інформаційно – пошуковий, дослідницько – пошуковий, прикладний та ігровий характер діяльності.
Під час планування уроку – проекту Займенникова країна з української мови у 4 класі, щоб зацікавити учнів проблемою Яку роль відіграють займенники у нашому мовленні я запропонувала дітям віршики, які є підтвердженням того, що треба вивчати і знати цю частину мови.
Вивчим цю частину мови, Вивчимо обов’язково,
Бо вона потрібна дуже
І мені, й тобі, мій друже. Я до тебе усміхнусь
І з тобою подружусь,
Усміхнися ти в отвіт Ми з тобою цілий світ.
Всі сміються навкруги –

Він, вона, воно, вони, бо усмішка в всіх одна,
Вжити в дружбі помага.
Плануючи урок – проект з економіки у 3 класі на тему Продукт. Послуга, я поставила собі замету поглибити знання учнів про продукти праці, розширивши її знаннями про молочну продукцію. Чому саме обрала цей продукт Саме молочні продукти є джерелом здоров’я багатим на вітаміни та мікроелементи, які дуже необхідні дитині,щоб вона росла, розвивалася і набиралася сил. Для зацікавлення учнів при вивченні даної теми, я привела їм кілька незнайомих їм фактів про молоко.
Перевагою проектної діяльності я домоглась того, що учні розкрили свої творчі здібності, починаючи з 2 класу. Більшість моїх вихованців стали членами загальношкільного проекту – створення у шкільній республіці Мрія дитячого лялькового театру Маска. Я очолила групу своїх вихованців, які побажали приймати участь у цій роботі. Довгострокова натхненна робота над створенням бажаного проекту увінчалась успіхом ми показали батькам школи та учням кінцевий результат – театралізовані лялькові вистави Півник Підбийоко» та Пригоди Поросятка. Ці ігрові проекти передбачали виконання ігрових ролей у моделях – ситуаціях, що об’єднуються загальною ідеєю розвитком комунікативних здібностей мовлення, почуттів, бачення світу тощо. Ці казкові ролі допоможуть дітям зрозуміти у подальшому житті ролі історичних постатей, персонажів літературних творів, соціальні, професійні ролі. Діти зрозуміють надалі, що ігрові проекти можуть здійснюватися не лише у формі театралізованої гри, айв інших формах – віртуальної подорожі, великої читацької конференції за кількома творами, дослідження та демонстрації результатів експерименту, створеного фільму, газети, ролика.
Ігрові проекти я використовую не тільки у виховній роботі, ай на уроках.
Так на уроці з основ здоров’я у 2 класі по темі Позитивні та негативні емоції був створений ігровий проектна якому діти вирішували проблему Вплив емоційна здоров’я людини. Також з’ясували, які ж емоції сприяють зміцненню здоров’я (диву Розробки уроків – проектів) Діяльність учнів 4 класу у творчих проектах була спрямована на складення віршів,на створення малюнків, ребусів, колажів до уроків – проектів та корегуючих класних годин.
Вірші Сежченко Анастасії були надруковані у дитячій газеті Долоньки.
Думаю, що отримані знання під час роботи над проектом школярі вміло застосують у різних життєвих ситуаціях.

На мою думку, уроки – проекти дозволяють не тільки розширити мету і завдання уроків, ай дають можливість зняти зайве перевантаження з молодших школярів тане викликають напруження розумових процесів дітей. Атому проекти можна вважати технологією, яка зберігає здоров’я дитини. За час роботи над проектами в учнів початкової школи закладаються основи проектування. Всі етапи підготовки і планування учні здійснюють разом зі мною. Ми спільно формуємо тему, мету проекту, основні напрямки діяльності, форми представлення звіту, визначаємо склад груп, підбираємо їм назву, розподіляємо обов’язки між їх членами, плануємо хід подальшої реалізації проекту. Подальша робота виконується дітьми самостійно, але обов’язково під моїм керівництвом. Звіт про виконану роботу презентується на уроці.
Метод проекту я використовую не тільки при закріпленні вивченого матеріалу на підсумковому уроці (диву додатку Розробки уроків – проектів урок – проект з української мови у 4 класі по темі Повторення і закріплення вивченого про займенника й при вивченні нового розділу, нової теми(див. у додатку Розробки уроків – проектів фрагмент уроку – проекту з українського читання у 4 класі по темі А дружити треба вміти, диву додатку Розробки уроків – проектів урок – проект з економіки у 3 класі по темі уроку Продукт. Послуга та урок – проект з основ здоров’я у 2 класі по темі Позитивні та негативні емоції. Тому захист цих проектів органічно вплітається в структуру уроку, даючи при цьому дітям можливість активно приймати участь в оволодінні новими знаннями.
Особливістю даних проектів є те, що вони мають інтеграційну спрямованість, адже діти отримують знання з інших предметів музичного мистецтва, української мови та читання, образотворчого мистецтва, економіки.
Проектні роботи вимагають попередньої підготовки, тому завдання до них я визначаю заздалегідь (зазвичай за 1 – 2 тижні до запланованого уроку чи виховного заходу. Їх діти виконують нарізних уроках і самостійно вдома або в групі продовженого дня. Це і складання віршів, малювання побаченого, складання ребусів, кросвордів, читання художніх творів, гра у шкільному театрі Маска, дослідження, підбірка матеріалу для розкриття поставленої проблеми.
Під час уроку – проекту діти захищають свої роботи, які виконували спільно з учителем, батьками. Матеріали цих робіт лягли в основу для створення газет Вулик, Друг та модульної таблиці Закони дружби диву додатках) Ці наробки я продовжую використовувати у подальшій своїй роботі на уроках української мови, українського читання та на годинах спілкування. Працюючи над проектом Займенникова країна учні 4 класу зібрали великий матеріал про займенник, який став додатковим дидактичним матеріалом при вивченні даної частини мови. Надалі цей матеріал буде доповнюватися роботами інших учнів.
Таким чином, навчальний проект з точки зору учня – це можливість робити щось цікаве самостійно, у групі, максимально використовуючи свої можливості. Ця діяльність дозволяє кожному проявити себе, випробовувати
свої сили, поповнити свої знання і публічно демонструвати досягнуті результати. Вся моя робота спрямована на розв’язання поставленої проблеми, а результат цієї роботи – знайдений спосіб вирішення проблеми – носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих відкривачів.
У початковій школі своя специфіка проектування, адже на етапі підготовки та здійснення проекту я маю залучити до роботи батьків учнів. І тут дуже важливо, щоб робота була виконана дітьми, а не батьками. Тому вони з вдячністю відвідують наші презентації проектів – проведені класні виховні заходи, відкриті уроки. Разом з учнями вони бачать, що продуктом проекту можуть бути випущені плакати, картки, індивідуальні розповіді, модульні таблиці, ілюстрації, малюнки з підписами.
Та найважливіше, що це дитячі роботи. Яка ж нагорода очікувала мене в кінці кожного проекту Дитячі очі, допитливі, цікаві, добрі, люблячі. Правим був Дейл Постман, який нагадував нам проте, що дитина, вступаючи до школи, являє собою знак питання. Закінчуючи її – крапкою. Вчитель же – знаком оклику.
Той факт, що я останніми роками - реалізую принципи проектної діяльності, вносить впевненість у мою роботу, змінює мої позиції як вчителя такі класовода, надає підтримку розвитку школяра вході дослідницької діяльності, що стала пізнавальною.
Навчальний проект з моєї точки зору – це різновид творчої роботи, де учень виступає її активним учасником. Тому в основі цього методу лежить не інформаційний підхід, зорієнтований на розвиток пам’яті учнів, а діяльнісний, спрямований на формування комплексу різноманітних вмінь та навичок, необхідних передусім для дослідницької діяльності.
Завдяки впровадженню в практику своєї роботи проектної технології я побачила перші результати високий рівень позитивного ставлення дітей до школи (додаток 1); висока навчальна активність учнів (додаток 2); зацікавленість у кінцевому результаті праці (додаток 3);
● бажання приймати участь у конкурсах з різних предметів (додаток 4). Хочеться відзначити, що не можна не погодитися з думкою вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів, що технологія проектів на сьогодні – одна з найбільш розповсюджених видів дослідницької роботи школярів. Вона немає витісняти класно – урочну систему і стати панацеєю, її варто використовувати як доповнення до інших видів прямого чи непрямого навчання. І, як показує досвід роботи, метод проектів поряд з іншими активними методами навчання може ефективно застосовуватися в початкових класах.
На мою думку, робота над проектами, як один із видів інноваційної педагогічної діяльності, дає змогу не тільки робити навчально – пізнавальний процес привабливішим, ай виконувати високу освітню місію.
Я завжди пам’ятаю, що кожна дитина – особистість, яка прийшла до школи, щоб збагачувати і розвивати свої розумові сили і здібності. Тому й ставлю собі замету підготувати дитину не до наступного уроку, а до
самостійного життя, тобто виявити творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв’язувати проблему, здатна займатися власною освітою.
Мій досвід роботи над проектами показав, що виступати вчителеві в такій ролі значно важче, ніж викладати заздалегідь розфасовані порції знань за підручниками, задачниками та ін..
Я дуже хочу, що життя дітей було щасливим і радісним. Хочу, щоб вони були охоплені таким бажанням творчості, яке б подовше було невичерпним, адже (знову, в котрий раз цитую слова великого вчителя – В. Сухомлинського) вчитель повинен продовжити дитячі радощі, а не позбавляти їх.

Урок – проект з основ здоров’я у 2 класі
Тема уроку. Позитивні та негативні емоції
Ігровий проект
Мета проекту формувати уявлення про позитивні та негативні емоції, про їх вплив на здоров’я людини вчити дітей керувати своїми емоціями з метою зміцнення свого здоров’я; розвивати допитливість, ініціативність, вміння працювати з додатковою літературою виховувати бажання мати і примножувати позитивні емоції.
Проблема проекту «Вплив емоційна здоров’я людини
Ключове питання Які емоції сприяють зміцненню здоров’я?
Очікувані результати:зацікавити учнів проектною діяльністю формування навичок роботи в групах, навичок роботи з додатковою літературою створення плакату до журнала Малятко Здоров’ятко».
Форма проведення подорож до країни емоцій
Термін виконання тиждень
Обладнання: книга Т. М. Цидзіної Буквар емоцій, таблиця Позитивні та негативні емоції, піктограми, малюнки Усмішки, Чомусика, Дивусика та Слізки, пелюстки квітки успіху, плакат Тримайсь за життя, кошики для емоцій, чарівні літери.
Хід реалізації проекту
I етап. Стратегія проекту.
На цьому етапі були визначені тема, мета проекту, навчальний предмет, вид проекту та його тривалість.
II етап. Планування проекту.
1. Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою та ключовим питанням.
2. Формування груп, обрання керівника групи, отримання завдань для реалізації проекту.
3. Вибір об’єкту та надпису для створення плакату.
III. Виконання проекту (групова пошукова діяльність.
IY. Захист проекту.
Країна емоцій
Урок – подорож
I.Організація класу.
Привітання гостям.
- Рівно стали, підрівнялись.
День у нас сьогодні незвичайний. А чому
- Бо гості до нас завітали. Тож привітайте, діти, гостей.
- Добрий день
Щиро ми вас всіх вітаємо, Добра та здоров’я вам бажаємо
- А явам, діти хочу побажати гарного уроку Щоб було цікаво всім нам працювати, Щоб хотіли дуже всі відповідати,
Щоб допомагало вам уміння міркувати
І дванадцять балів легко заробляти.
II. Мотивація навчальної діяльності.
Учитель звертає увагу на 6 чарівних літер – о, е, м, ц, ї, і.
- Чому ці літери можуть бути чарівними (З них можна утворити слово емоції.
- Давайте згадаємо з попереднього уроку, що таке емоції
- Якщо звернутись до тлумачного словничка, слово емоції означає душевне переживання, почуття, хвилювання. Людина завжди реагує на все, що її оточує, і що вона робить сама, а виражає свої почуття емоцією, яка з’являється на її обличчі. Продовжіть речення Якщо почуття приємні – людина почувається якою (веселою, задоволеною, якщо неприємні засмучена, невесела. Емоції супроводжують нас усе життя.
- А навіщо нам треба вивчати емоції Як ми можемо скористатися ними вжитті
(Для того, щоб їх розуміти, щоб навчитися володіти ними, вміти правильно поводити себе в тій чи іншій ситуації, так, щоб нікого не образити, щоб всім було добре, приємно і радісно.
III. Повідомлення теми і мети уроку.
- Сьогодні ми помандруємо до країни емоцій. Ви познайомитесь з позитивними і негативними емоціями, будете вчитись розпізнавати їх та висловлювати, спробуєте керувати своїми емоціями. І все для того, щоб відповісти на головне питання - «Які емоції сприяють
зміцненню здоров’я?»
Урок наш пройде під таким гаслом «Не зашкодь своєму здоров’ю і
здоров’ю оточуючих!»
А допомагатимуть подорожувати нам наші помічники – Усмішка,
Чомусик, Дивусик, Слізка, які ближче познайомлять вас із такими емоціями як радість, інтерес, подив. Кожному з вас країна емоцій подарує чарівну квітку успіху, кожний пелюсточок якої оцінюється в 2 бала.
- На попередньому уроці ви отримали завдання для створення проекту. Сьогодні будете його захищати. Виконуючи проект, кожна група отримала своє завдання. А результатом нашої роботи буде створений нами плакат для журнала Малятко Здоров’ятко», який має назву « Тримайсь за життя.

Виконуючи завдання наших помічників ви повині будете закінчити роботу над плакатом.
IY. Основна частина уроку.
- Спочатку давайте розберемось з позитивними і негативними емоціями.
Творча гра Збери кошик
- Спробуйте зібрати емоції, які я буду пропонувати в 2 кошики. В перший зберіть - позитивні, які допомагають нам жити, у другий – негативні, які заважають нам, пригнічують наше здоров’я, а ще й скорочують життя.
(Кожній групі роздаються відомі їм почуття, емоції, переживання, а вони складають їх у кошики. Це – доброта, злість, чесність, співчуття, жадібність, щедрість, любов, брехливість, надія, жорстокість, ненависть, страх, радість, заздрість, доброзичливість, захоплення, насолода, лють, смуток, огида) Це не всі емоції, науковці налічують їх близько 28.
- Які серед цих емоцій зміцнюють здоров’я, покращують життя
- Отже, з першим завданням впорались. Заповнюємо перший силует плаката) Переходимо до звіту груп.
Звіт групи 1.
- Наша група побувала в гостях у Усмішки. Вона нас познайомила з такою емоцією як радість. їЇ можуть відчувати не тільки люди, ай тварини. Ми, навіть, підготували вірш, який називається Що таке радість
Що таке радість
Радість – це пісня, радість – це сонечко,
Радість – коли усміхається донечка.
Радість – із квітів килим строкатий,
Радість – це мамині руки і тата.
Радість - веселки шарфик барвистий,
Радість – із зірок сріблясте намисто.
Радість – дарунки, радість – це свято,
Радість – це сніг, перший, ніжний, лапатий.
Радість – оцінка, радість – це друзі,
Радість – метелик в зеленому лузі.
Радість – робота, радість – це успіх,
А після всього – втомлений усміх.
Радість – це мирів сім’ї, і в країні,
Так було завжди, так воно й нині.
Радість – це усмішка й теплеє слово,
Що з твоїх уст злетіти готове.
Радість – добро, без якого на світі

Не можуть жити й дорослі і діти.
Найголовніше для вас, любі діти, - Бачити радість навкруг і радіти,
Вміти її по краплинах збирати
І одне одному їх дарувати.
Т. Цидзіна
- А що є радістю для вас Діти прикріплюють до дошки свої квіточки радості, на пелюстках яких записані їхні вислови про радість.
- Ви зможете перейти до плаката тільки тоді, виконаєте завдання Усмішки.
Продовжіть речення Радість – це емоція … . Радість можна навіть не тільки відчути, ай подарувати – це значить …
Спікер продовжує роботу над плакатом.
Гра Дружба починається з усмішки
- Як видумаєте, з чого починається дружба (з посмішки) Посмішку можна дарувати. Я до вас посміхнулася – подарувала посмішку, і вам стало приємно.
- Діти, встаньте, поверніться один до одного, лагідно візьміться заруки та подаруйте один одному посмішку. (Тренінг)
Звіт 2 групи.
- Наша група побувала у гостях у Чомусика. Тепер ми знаємо, що Чомусик – це інтерес, без якого неможливо про щось дізнатися, чомусь навчитися, чогось досягти. Інтерес робить нас допитливими.
- Діти, коли вам буває цікаво
(Діти прикріплюють до дошки свої хмарки із своїми надписами.
Загадки від Чомусика
1. Мовчить, а розуму вчить.
2. Не куща з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розповідає.
- А тепер послухайте пораду від Чомусика.
- Питайте, читайте, спостерігайте, не відступайте перед труднощами
- Продовжіть речення інтерес – це емоція … .
- Молодці, справились із завданням Чомусика. Прошу спікера продовжити роботу над плакатом.
Звіт 3 групи.
- Ми побували в гостях у Дивусика. Дивусик – це подив. Він з’являється у кожного при зустрічі з чимось незвичайним, дивним, незрозумілим,
несподіваним, раптовим. Подив – це емоція короткотривала. Вона може бути приємною і неприємною. ЇЇ можуть викликати речі, тварини, люди, різні події. Вчитель
- Цікаво дізнатися і Дивусику, і всім нам, як вирозумієте цю емоцію Щонайбільше дивувало вас вжитті Діти прикріплюють свої різнокольорові кульки із своїми надписами.
Завдання від Дивусика
- Яка із даних піктограм виражає подив
- Продовжіть речення подив – це емоція … .
- Ваша група добре попрацювала над цією емоцією. Надається право і вашому спікеру продовжити роботу над плакатом.
- А зараз ми трішки з вами перепочинемо, спробуємо тренувати свої емоції, а допоможуть нам у цьому всі органи відчуття.
Діти стають в півколо. Пропоную дітям
Уявіть себе та насуптесь, як осіння хмара, як сердита людина.
Уявіть себе і посміхніться, як саме сонце, як хитра лисиця
Здивуйтесь, ніби ви побачили диво.
Уявіть себе та позліться, як дитина, в якої забрали яблуко, два баранина мосту, як людина, яку вдарили.
Уявіть себе та злякайтеся, як дитина, яка загубилася в лісі, заєць, що побачив вовка.
Заморіться, як людина, що піднімає важке.
Звіт 4 групи.
- Наша група гостювала у Слізки. Ох і важко було в неї гостювати. Мине гарно себе почували, тому що весь часу неї бігли сльози. А були вони від болю, страждання, переживання, горя, біди, смутку, образи, а більше від горя.
- Від чого у вас бувають слізки
- Кого називають плаксами (Діти які плачуть по причині і без причини.

- Тож навчіться стримувати сльози навіть тоді, коли вам боляче. Як колись це робила Леся Українка, коли була малою.
Завдання від Слізки
- З якими емоціями дружить слізка?(Радістю, страхом, смутком.
- Що робити, коли в когось сталася біда
- Ви теж добре справились із завданнями. Надається право і вам закінчити роботу над плакатом.
III. Підбиття підсумків.
- Ось наш плакат Тримайсь за життя готовий.
- Діти, ви маєте найцінніше право – право на життя. Життя дається людині раз, тому за нього слід триматись, його слід берегти.
1. Бліцопитування- Які бувають емоції
- З якими емоціями ми сьогодні ближче познайомились
- Чи впливають емоції на здоров’я людини
- Від яких емоцій покращується здоров’я?
- Чи може людина обійтись без емоцій
- Вам сподобався цей урок – проект Чим
- Чи вдалося нам вирішити проблему, над якою працювали протягом тижня
- Так, які ж емоції срияють зміцненню здоров’я?
2. Оцінювання учнів.
Із отриманих пелюстків скласти квітку успіху та підрахувати бали.
3. Побажання дітям.
Нехай ці знання, які ви сьогодні одержали Вам вжитті допоможуть,
Хай серденько ваше частіше співає,
А горя і сліз хай ніколи не знає.
IY. Домашнє завдання.
Намалюйте нащо може бути схожим гарний настрій?
Урок – проект з української мови у 4 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал