Відділ освіти, молоді та спорту Запорізької районної державної адміністраціїСкачати 236.53 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір236.53 Kb.
Відділ освіти, молоді та спорту Запорізької районної державної адміністрації

Комунальний заклад «Освітньо-аналітичний центр»

Запорізької районної ради Запорізької області

Районний методичний кабінет

Затверджено науковою методичною радою

протокол № 21 від 13.12.2013 р.

РАЙОННА ПРОГРАМА

ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ТА НАСТУПНОСТІ

МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ Й ПОЧАТКОВИМИ ЛАНКАМИ

на 2014-2017 роки

Запорізький район

Автори: методисти РМК КЗ «ОАЦ» ЗРР ЗО

Лапенкова Н.І., Сергєєнко О.О., Коваленко О.Я.
Рецензенти: директор КЗ «ОАЦ» ЗРР ЗО

Мойсюк Ю.В.

Завідуюча РМК

Холод М.В.

Вступ

Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють забезпечення наступності між суміжними ланками освіти. Відповідно до чинного законодавства та нормативно – правових документів саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. Реалізація принципу безперервності освіти має починатися із забезпечення наступності між першими її сходинками – дошкільною і початковими ланками.Неперервність освіти визначається як один із пріоритетних напрямів її модернізації в нормативних документах: «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті»; Законах України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», « Про дошкільну освіту»; «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні», «Державному стандарті початкової загальної освіти», листі МОН, молодьспорт України від 19.08.11р. №1\9 – 634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку». В умовах сучасної освіти виділено багато спільного у цілях та змісті діяльності дошкільної та початкової освітніх ланок, зокрема формування в дітей особистісних цінностей, адекватної самооцінки, самоповаги , навичок соціальної поведінки, потреб характеру, пізнавальних потреб,пізнавальних та психічних процесів. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток.

Завданням дошкільної ланки освіти є перспективність – передбачення майбутнього розвитку дитини. Наступність у початковій школі передбачає поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім, перспективність у дошкільній освітній ланці – створення умов для здобуття дитиною певного життєвого досвіду.

Районним методичним кабінетом протягом 2012 – 2013 н.р. складено районну програму перспективності та наступності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2012 -2013 н.р. В ході реалізації програми було розроблено:


 • програму підготовки до школи майбутніх першокласників на базі навчальних закладів;

 • методичні рекомендації щодо прийому дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів;

 • програму підготовки вчителів майбутніх першокласників відповідно до вимог нової програми та ДС;

 • рекомендації щодо системи роботи навчальних закладів з батьками майбутніх першокласників;

 • методичні рекомендації щодо психологічної готовності дитини до шкільного навчання;

 • методичні рекомендації щодо функціонування при ЗНЗ груп короткотривалого перебування для дітей 5-річного віку.

За результатами реалізації районної програми проаналізована якість підготовки дітей до школи, яка показала невідповідність взаємодії дошкільної й початкової ланок освіти. Не всі діти охоплені постійним перебуванням у ДНЗ і тому вирішення цієї проблеми стає фрагментарним процесом. Щоб охопити підготовкою дітей до школи ДНЗ і школи ще й організовують підготовчі курси, консультаційні пункти. Наслідком такого розмаїття є добре підготовлені в інтелектуальному плані, але дезадаптовані, розгублені першокласники, які значною мірою часткою своєї свідомості чинять опір насильству. До моменту вступу до школи діти, які одержали невідповідні навички, вже втомлюються вчитися – не хочуть читати, відчувають небажання писати та розв’язувати задачі.

Така підготовка зводилась до того, щоб навчити дітей читати, писати. І в 1 класі зусиллям волі дітям доводиться виконувати те саме,що й до школи. Батьки ж, побоюючись великих вимог, які висуває програма, і не маючи психологічних знань щодо закономірностей дитячого розвитку, часто намагаються прищеплювати ці навички самостійно.

Виявивши ці проблеми, визначили певні резерви для розкриття питання особливостей науково – методичного та практичного забезпечення неперервності навчально-виховного процесу в дошкільній та початковій ланках освіти.


 1. Узгодження змісту нових навчальних програм ДНЗ та ЗНЗ та приведення викладання у відповідність до рівня навчальних можливостей дітей.

 2. Забезпечення більш тісної взаємодії усіх учасників єдиного освітнього простору дитини на етапі переходу її від дошкільної до початкової ланки освіти.

 3. Розробка та впровадження спільних психолого – педагогічних проектів педагогів ДНЗ і ЗНЗ, залучення до участі у цих проектах батьківської спільноти. Забезпечення володіння вихователями ДНЗ змістом і завданнями нового ДС початкової освіти, вчителями початкових класів – змістом та завданнями нового Базового компоненту дошкільної освіти.

 4. Налагодження взаємодії між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом на основі угоди про співпрацю, у якій визначається мета співпраці, права і обов язки дошкільного і загальноосвітнього навчального закладу.

 5. Обговорення , складання щорічного плану спільної роботи між ДНЗ і ЗНЗ.Орієнтовна схема взаємодії між ДНЗ та ЗНЗ:


 • складання плану спільних заходів відповідно завдань, що необхідно вирішити на тому чи іншому етапі роботи;
  проведення круглих столів за участю адміністрацій і методистів РМК, батьків дітей майбутніх першокласників;

 • затвердження спільного плану заходів на методичних об єднаннях вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ.

Районним методичним кабінетом було прийнято рішення (протокол № 1 від 28.08.2013 р. ) про розробку нової Програми перспективності та наступності між дошкільною та початковою освітою на 2014 – 2017 н.р., яка буде спрямована на вирішення завдань нових ДС ДНЗ та ЗНЗ, з врахуванням резервних заходів, визначених за результатами реалізації попередньої районної програми.

Програму на 2014-2017 р.р. розроблено в удосконаленому варіанті, який зберігаючи підходи до формування змісту наступності, але, на більш високому рівні та сприяє розвитку напрямків діяльності, започаткованих раніше.

Реалізацію змісту нової Програми розраховано на 4 роки.


ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:


 • координація діяльності усіх підрозділів освітньої системи щодо створення єдиного освітнього простору дитини на етапі переходу від дошкільної до початкової ланки освіти;

 • методична та психологічна підтримка діяльності освітніх закладів району щодо вирішення завдань нових Держстандартів початкової та дошкільної освіти в умовах наступності між дошкільною і початковою освітніми ланками;

 • реалізація психолого-педагогічних функцій наступності в умовах гуманізації та індивідуалізації освіти;

 • підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють в умовах наступності;

 • забезпечення дотримання наступності у змісті навчальних програм ДНЗ та початкової школи, формах та методах його реалізації;

 • широке використання медіа освіти на вирішення завдань перспективності та наступності освітніх ланок;

 • забезпечення якісної підготовки дітей до школи та прийому їх до школи відповідно державних нормативів;

 • сприяння успішній адаптації першокласника до шкільного життя;

 • збереження фізичного, психічного ,соціального та духовного здоров я дитини старшого дошкільного віку;

 • забезпечення освіти батьків у галузі навчання, розвитку та виховання дітей на етапі переходу;

 • вдосконалення оновлених підходів до управління навчально – виховним процесом в умовах наступності.


Зміст районної Програми наступності та перспективності
Програмні заходи


Завдання

Розділ І.

Координація

діяльності усіх

підрозділів освітньої

системи щодо

створення єдиного

освітнього простору

дитини на етапі її

переходу від

дошкільної до

початкової ланки освіти.Форма реалізації

1. Укладання угод про сумісну діяльність у галузі наступності

між усіма підрозділами освітньої системи району.

Розробка сумісних заходів.

2. Орієнтування змісту взаємодії на впровадження

компетентністного підходу до розв'язання основних завдань

дошкільної та початкової ланок освіти.

3. Забезпечення зворотного зв'язку, взаємозвітності, здійснення

самоаналізу та взаємоаналізу діяльності у галузі наступності.

4. Організація сумісних заходів: круглого столу «Єдність взаємодії та узгодженість у формах та прийомах освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах впровадження нових Держстандартів дошкільної та початкової освіти»;семінарів-практикумів: «Забезпечення наступності у

формуванні комунікативно-мовленнєвої компетентності у

дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

згідно з вимогами нових Держстандартів»

«Наступність у формуванні природничих знань у дітей згідно


Термін

Щорічно


серпень

2014 2015


Щорічно

Серпень


Вересень

Щорічно


Грудень

Травень


2014

2015Виконавці

ДНЗ,ЗНЗ


ДНЗ, ЗНЗ, методисти

ДНЗ,ЗНЗ


методисти

ДНЗ,ЗНЗ


Методисти

ДНЗ,ЗНЗ


методисти
ДНЗ,ЗНЗ

методисти
Розділ II
Програмно- методичне забезпечення освітніх закладів району

Розділ III Збереження здоров'я дитини

Розділ IV Підготовка та прийом дітей до школи

Розділ V Забезпечення компетентнісно- орієнтованого навчання та виховання

Розділ VI

Взаємодія з батькамиРозділ VII Управління навчально- виховним процесом в

умовах наступностіз вимогами нових Держстандартів»; ділових зустрічей щодо обговорення навчальних програм, навчальних методик, сучасних технологій тощо

5. Організація сумісного відвідування навчальних занять у ДНЗ та ПШ з метою забезпечення варіативності форм організації освітнього простору як необхідної умови впровадження особистісно-орієнтованого підходу та формування життєвої компетентності дитини.

6. Проведення сумісних консиліумів з питань адаптації першокласників до умов шкільного навчання.

1. Діагностика стану програмно-методичного забезпечення щодо впровадження нових Держстандартів в умовах наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

2. Створення та поповнення дидактичної бази для підготовки дитини до школи відповідно до завдань нових Держстандартів дошкільної та початкової освіти.

3. Створення методичного банку для самоосвіти педагогів, які працюють в умовах єдиного освітнього простору дитини на етапі переходу від дошкільної до початкової ланки освіти.

4. Організація роботи районних творчих груп:


 • вихователів ДНЗ: «Впровадження вимог Базового компоненту щодо формування різних груп компетентностей старших дошкільників в практику роботи дошкільних закладів»;

 • вчителів початкових класів:

 • «Впровадження ІКТ в практику роботи в умовах нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

 • «Розробка інформаційно-методичних матеріалів щодо впровадження нового Держстандарту».

5. Організація динамічних груп вихователів старших груп та

вчителів початкової ланки: • «Взаємодія дошкільної та шкільної ланок освіти в єдиному освітньому просторі дитини 5-7 років»;

 • «Зв"язок змісту навчальних програм, методів і форм навчання в дошкільному закладі та початковій школі»;

 1. Методична підтримка педагогів ДНЗ та ЗНЗ, які розробляють і

авторські програми, методичні рекомендації та посібники для успішної підготовки та адаптації дітей до шкільного навчання.
1. Моніторинг стану фізичного, психічного, соціального здоров'я дітей. Розробка комплексних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я в умовах ДНЗ та ЗНЗ з урахуванням результатів поглибленого медичного огляду дітей при організації з ними різних форм активного відпочинку та проведенні занять (уроків) з фізкультури.

2. Медичний контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей з вирішенням питань індивідуальної корекційної роботи та оцінки ефективності проведених оздоровчих заходів.

3. Активізація батьківської громадськості з відповідного питання.

4. Планування заходів щодо покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

5. Запровадження єдиних підходів (врахування віку, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог, адекватність вимог, методик навчання, розвитку та виховання) між учасниками навчально-виховного процесу:

- у створенні умов для виконання раціонального режиму дня, правильній організації харчування та питного режиму для дітей;

- у виконанні санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу;

- в урізноманітненні проведення форм активного відпочинку з використанням здоров'язберігаючих та здоров'яформуючих технологій;

- в популяризації ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської

громадськості.

6. Пошук нових методик профілактики та лікування дитячих захворювань. Впровадження інноваційних технологій та методик фізкультурно-оздоровчої роботи на основі особистісно-орієнтованої моделі з метою підвищення інтересу та забезпечення позитивного ставлення до занять фізичними вправами, з метою виховання бажання самостійно та систематично фізично розвиватися.
1. Діагностика стану фізичної, психічної, соціальної, інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання.

2. Вивчення матеріалів про індивідуальні особливості дитини та її родини, отриманих із ДНЗ вчителями початкових класів та керівниками початкової ланки ЗНЗ.

3. Методичний супровід провадження районної програми підготовки та прийому дітей до школи в умовах впровадження нових Держстандартів дошкільної та початкової освіти.

4. Здійснення контролю за: • підготовкою дітей до школи на базі ДНЗ та ЗНЗ

 • прийомом дітей до загальноосвітніх начальних закладів,

 • організацією роботи з батьками майбутніх першокласників.

1. Створення моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку вихованця ДНЗ та учня 1 класу в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання.

2. Організація динамічних, творчих груп вчителів початкових класів та вихователів-методистів ДНЗ з питання опрацювання критеріїв щодо визначення рівня сформованості ключових компетенцій у вихованців ДНЗ та учнів 1 класу ЗНЗ.

3. Діагностика професійної компетентності вчителя (вихователя) з метою визначення готовності педагогів до реалізації компетентнісного підходу в сучасному освітньому процесі дітей старшого дошкільного віку.

4. Моніторингові дослідження рівня сформованості ключових компетенцій у вихованців ДНЗ в умовах впровадження Базового компоненту дошкільної освіти.

5. Моніторингові дослідження сформованості предметних компетентностей у учнів 1 класів ЗНЗ в умовах впровадження Державного стандарту загальної освіти.


1. Впровадження методичних рекомендацій щодо роботи з батьками майбутніх першокласників та учнів 1 класу в умовах впровадження нових Держстандартів дошкільної та початкової освіти

2. Ознайомлення батьків з чинними державними нормативами.


3.Вивчення запиту батьків на освітні послуги.

4. Впровадження сучасних форм просвіти та всеобучу батьківської громадськості з проблем розвитку дитини дошкільного (шкільного) віку; родинного виховання; формування показників шкільної зрілості; особливостей взаємодії батьків з дошкільною та шкільною ланками на етапах підготовки та вступу до школи:

- проведення засідань «Шкіл свідомого батьківства», «Клубів сімейного спілкування», «Батьківських гостинних», «Сімейних ліцеїв»;

- висвітлення інформації перед батьками через тематичні куточки, брошури, буклети, динамічні стенди.

5. Проведення сумісних відкритих заходів ДНЗ та ЗНЗ з метою виявлення та подолання існуючих проблем у переході дитини до нового вікового періоду (конференцій, майстер-класів, днів відкритих дверей, місячників, ін.).

6. Аналіз результативності проведених заходів через анкетування батьків, різних форм спілкування, круглих столів.

7. Розробка тематики роботи з батьками та розподіл її на навчальний рік, перспективне планування відповідних заходів.
1. Методичний супровід діяльності цільової структури управління через постановку сумісних цілей, сумісне планування заходів на їх реалізацію.

2. Контроль за здійсненням навчально-виховного процесу в умовах наступності у впровадженні нових Держстандартів дошкільної та початкової освіти.

3. Забезпечення зворотних зв'язків між усіма підрозділами єдиного освітнього простору дитини.

2015


Щорічно

Вересень


Жовтень

Впродовж року (згідно плану)


Щорічно

Листопад, грудень.


Щорічно серпень


Щорічно


вересень-листопад

Щорічно


вересень-листопад

2014-2017


2015-2017


2014-2017


Щорічно за потребою


Щорічно за потребою

Щорічно за потребою

Щорічно серпень, вересень

Систематично щороку

Постійно
Щорічно, січень, серпень

Впродовж 2014-2017

Впродовж

2014-2017

Щорічно, вересень, травень

Щорічно серпень, вересень

Щорічно березень-червень

Щорічно лютий-квітень

Щорічно за планом
2014-2015

Щорічно

Щорічно за планом

Щорічно


травень

Щорічно


Протягом року
Щорічно

Протягом року


Щорічно
2014-2017

Щорічно на початку навчального року

Щорічно жовтень-листопад

2014-2017


Щорічно згідно плану роботи навчального закладу


Постійно

Постійно


Щорічно

Постійно, травень

За потребою

Протягом року


Щороку, травень


Січень


Серпень-вересень

Постійно
Грудень, травень
ДНЗ,ЗНЗ


Методисти

Керівники ДНЗ, ЗНЗ

ЗНЗ, методисти
Керівники ЗНЗ, ДНЗ

ДНЗ, ЗНЗ
ДНЗ, ЗНЗ

ДНЗ

ЗНЗ


ДНЗ, ЗНЗ

ДНЗ, ЗНЗ

ДНЗ, ЗНЗ

Методисти РМК

ЦРЛ, ФАП, ДНЗ, ЗНЗ

ЦРЛ, ФАП, ДНЗ, ЗНЗ

ДНЗ, ЗНЗ

ДНЗ, ЗНЗ

Керівники ДНЗ, ЗНЗ; вихователі та інструктори з фізкультури ДНЗ, керівники гуртків ДНЗ; вчителі ЗНЗ.

Керівники ДНЗ, ЗНЗ; вихователі та інструктори з фізкультури ДНЗ, керівники гуртків ДНЗ; вчителі ЗНЗ.


ДНЗ, ЗНЗ

ДНЗ, ЗНЗ, практичні психологи, соціальні педагоги.

ДНЗ, ЗНЗ.

Керівники ЗНЗ, ДНЗ.


Методисти РМК, ЗНЗ, ДНЗ.

Методисти РМК, ЗНЗ, ДНЗ.


ДНЗ

ДНЗ
Методисти РМК, ЗНЗ


ЗНЗ, ДНЗ

ЗНЗ, ДНЗ

ЗНЗ, ДНЗ


ЗНЗ, ДНЗ

Методисти РМК


ЗНЗ, ДНЗ

ЗНЗ, ДНЗ

ЗНЗ, ДНЗ
ЗНЗ, ДНЗ

Методисти РМК, ЗНЗ, ДНЗ


ЗНЗ, ДНЗ

Учасники освітнього простору

Методисти РМК

Керівники ДНЗ, ЗНЗ

Керівники ДНЗ, ЗНЗРозділ VIII

Психологічний супровід навчально- виховного процесу в умовах наступності


1. Психодіагностична робота

Вивчення рівня розвитку психічних процесів дітей старшої групи з метою виявлення можливих труднощів в шкільному житті
2. Розробка комплексу психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку через систему вправ, ігор
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота.

Проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми за результатами діагностики.


4. Психодіагностична робота.

Діагностика комплексної готовності дітей до навчання у школі (повторне психологічне діагностування).

Оформлення супровідної документації.
5. Дослідження процесу адаптації учнів 1-х класів.
6. Проведення спільного психолого-педагогічного консиліуму «адаптація першокласників»
7. Виділення труднощів в адаптації першокласників, моделювання системи взаємодії з психологами ДНЗ, вихователями, батьками щодо усунення проблем у навчальній діяльності.
8. Косультаційна робота.

Консультування батьків майбутніх першокласників.

Консультування батьків першокласників.

Консультування педагогічних працівників.


9. Підготовка методичних рекомендацій для вихователів, учителів і батьків з питань успішної адаптації дітей.
10. Взаємовідвідування розвивальних занять, заходів.

Щорічно, вересень


Щорічно, вересень, жовтень

Щорічно, протягом рокуПрактичні психологи,


Практичні психологи, вихователі

Практичні психологи


Щорічно, за індивідуальним графіком


Щорічно, вересень
Щорічно, жовтень, листопад

Щорічно

Щорічно, протягом року

Щорічно, протягом року


Щорічно, за графіком


Практичні психологи

Практичні психологи, вчителі

Практичні психологи, вчителі, вихователі


Практичні психологи, вчителі, вихователі

Практичні психологи, вчителі, вихователіПрактичні психологи, вчителі, вихователі
Практичні психологи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал