Відділ освіти Борзнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Кинашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Відвідування уроків адміністрацієюСторінка4/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 1. Комплексність підходу до фізичного виховання учнів: уроки фізичної культури, фізкультурні заходи в режимі навчального дня (фізкультхвилинки, гімнастика до уроків, вправи та ігри на перервах), робота в позаурочний час (спортивні години в групах продовженого дня, спортивні змагання, секції).

 2. Відповідність методики уроків фізичної культури віковим особливостям дітей, специфіці даного предмета. Забезпечення різноманітності вправ і додержання рухового режиму.

 3. Заходи щодо зміцнення здоров'я школярів.

 4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог на уроках та інших заняттях фізичної культури і спорту.

 5. Робота з дітьми з ослабленим здоров'ям.

 6. Медичний контроль, диспансеризація дітей.

 7. Відповідність фізичного розвитку дітей програмним вимогам.

 8. Формування ціннісних орієнтирів щодо культури здоров'я і здорового способу життя, потреби та звички регулярно займатися фізичною культурою та спортом.

 9. Добір змісту, засобів навчання.

 10. Дозування фізичних навантажень.

 11. Формування уявлень і понять про фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я; безпеку життєдіяльності учнів удома, в школі, у громадських місцях, на дорозі тощо; залежність здоров'я від стану природного середовища; вплив на здоров'я соціального середовища.

 12. Перевага практичним діям і вправлянням.

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

 1. Робота з формування уявлень про те, що здоров'я розглядається як окреме ціле, а його складовими є фізична, соціальна, духовна і психічна.

 2. Робота з формування уявлення і поняття про взаємозв'язки людського організму з природним та соціальним оточенням.

 3. Робота з формування знань, умінь і навичок безпечної поведінки вдома, в школі, на вулиці, у громадських місцях.

 4. Робота з формування здатності передбачати наслідки своїх вчинків, здійснювати самооцінку власних дій та оцінку дій інших людей.

 5. Робота з формування вмінь надавати само- і взаємодопомогу та самооцінювати своє здоров'я.

 6. Робота з розвитку активної мотивації щодо збереження і зміцнення здоров'я, самовдосконалення фізичної, соціальної, психічної та соціальної складових здоров'я.

 7. Робота з розвитку вміння керувати собою і розв'язувати життєві конфлікти, контактувати з людьми в соціумі, протистояти негативному впливу оточення.

 8. Робота з розвитку вмінь прогнозувати можливість виникнення небезпеки в мікросоціумі, навколишньому природному середовищі, самостійно приймати правильні рішення, творчо і критично мислити.

 9. Робота з виховання потреби в здоров'ї як важливої життєвої цінності.

 10. Рівень сформованості життєвих навичок, які сприяють фізичному здоров'ю:

 • раціонального харчування (дотримання режиму харчування, уміння зберігати і визначати якість харчових продуктів);

 • рухової активності (регулярні заняття фізичною культурою, спортом, руховими іграми, посильною фізичною працею);

 • санітарно-гігієнічні (особистої гігієни, виконання гігієнічних процедур — догляд за шкірою, волоссям, зубами тощо);

 • режим праці (чергування розумової і фізичної активності, знаходження часу для регулярного харчування та активного відпочинку).

11. Рівень сформованості життєвих навичок, які сприяють соціальному здоров'ю:

 • ефективного спілкування;

 • поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації;

 • спільної діяльності і дискримінації.

12. Рівень сформованості життєвих навичок безпечної поведінки:

 • безпечної поведінки вдома;

 • безпечної поведінки в школі;

 • безпечної поведінки пішоходів;

 • безпечної поведінки пасажирів;

 • безпечного відпочинку.

 1. Ефективність способів навчально-пізнавальної діяльності школярів для формування через правила, вказівки, алгортитмічні приписи умінь і навичок.

 2. Багаторазове вправляння на уроках.

 3. Використання фольклору.МУЗИКА

1. Методика проведення уроків: • якість роботи над розвитком вокально-хорових навичок (звукоутворення, дихання, чистота інтонації);

 • зв'язок співів з поняттям «музична грамота»;

 • якість бесід після прослуховування музики.

 1. Робота з учнями, які не мають розвиненого музичного слуху.

 2. Добір репертуару для співу та слухання музики. Використання уроків музики для виховання та всебічного розвитку учнів. Зв'язок з іншими видами мистецтва.

 3. Використання спеціального обладнання під час навчання музики (музичні інструменти, програвач, платівки, фоно- і радіозаписи).

 4. Використання на уроці досягнень учнів у позакласній роботі (хоровий гурток, вокально-інструментальний ансамбль, оркестр, відвідування театру, зустрічі з композиторами, заняття в школах мистецтв тощо).

 5. Рівень знань і вмінь учнів: уміння співати чисто, виразно, сольфеджувати, сприймати музичний матеріал.

 6. Імпровізація музично-ритмічних рухів (сприяє розвитку почуття ритму, емоційності, виховання інтересу до фольклору).

 7. Застосування різних видів музичної діяльності (співацькі імпровізації, ігрові ситуації, музичні діалоги тощо).

 8. Створення виховуючого характеру мелодії за допомогою засобів музичної виразності (темп — повільний, помірний, швидкий; динаміка — тихо, голосно; ритм — різна тривалість звуків; лад — мажорний, мінорний; тембр голосу — дзвінкий чи не дуже).

 9. Складання музичних і словесних текстів. Зв'язок музики і природи в житті дітей.

 10. Стимулювання музичної творчості.

 11. Розвиток музичних здібностей дітей у процесі діяльності: спів, гра на музичних інструментах, слухання музики тощо.

 12. Спілкування вчителя та учнів.

 13. Роль фольклору на уроці.

 14. Розгляд української музичної культури в діалектичній єдності з музикою інших народів.

 15. Уведення учнів у світ добра та краси, відображений у музичних творах.

 16. Засвоєння початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва.

 17. Формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей творчої особистості.

 18. Формування здатності до різних видів акгивної музично-творчої діяльності, опанування елементарними практичними уміннями та навичками.

 19. Сприймання та інтерпретація творів народного і професійного музичного мистецтва.

 20. Розвиток в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика.

 21. Формування музичної культури. В основі уроку — різні грані музики як цілісного явища, а не різні види діяльності.

 22. Навчання хоровому співу.

 23. Імпровізація пісенних мелодій, придумовування нескладних мотивів, інсценування сюжетів пісень, складання елементарних танців, темброво-ритмічних супроводів тощо.

 24. Виконання музично-ритмічних рухів (пластичне інтонування, вільне диригування, танцювальні рухи, крокування, «гра» на уявних музичних інструментах тощо).

 25. Гра на елементарних музичних інструментах.


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 1. Правильне визначення величини малюнка і розміщення його на сторінці залежно від формату.

 2. Розвиток уявлень і спостереження під час малювання на відповідні теми.

 3. Елементарні прийоми роботи з акварельними фарбами і гуашшю.

 4. Формування елементарних навичок перспективного малювання.

 5. Використання на уроці досягнень учнів у позакласній роботі (гурток малювання, виставки дитячих малюнків, клуб шанувальників образотворчого мистецтва).

 6. Рівень знань і вмінь учнів:

 • уміння бачити форму і колір, пропорції, взаємозв'язок частин і цілого;

 • побудова малюнка за сприйманням характерних фрагментів моделі (натури);

 • уміння вільно проводити лінії у різних напрямах;

 • уміння передавати на малюнку об'єм предметів.

 1. Формування в учнів навичок читання картини, виявлення своїх поглядів на неї.

 2. Накопичення мистецтвознавчих знань.

 3. Оволодіння спеціальними практичними навичками.

 4. Відчуття учнями духовного піднесення, емоційного напруження, що виникають від спілкування з мистецтвом, від власної творчої діяльності.

 5. Створення на уроці позитивного піднесення, емоційної атмосфери, почуття радості, захопленості роботою.

 6. Ознайомлення з основами кольорознавства.

 7. Ознайомлення з основами перспективи.

 8. Знання властивостей та засобів виразності кольорів.

 9. Позитивне, стимулююче оцінювання дитячих робіт учителем (виконання учнями поставлених завдань уроку, передача характерних особливостей предметів і явищ, емоційна виразність композиції, вияв фантазії та уяви, оригінальність задуму, культура роботи з художнім матеріалом).

 10. Формування художньої •компетентності учнів у порцесі засвоєння основ образотворчої грамоти (лінія, колір, форма, простір, композиція, основні художні техніки та матеріали).

 11. Організація уроків за законами мистецтва (нестереотипність, структурна різноманітність, створення відповідно до теми уроку емоційного настрою, залучення учнів до співпереживання тощо).

 12. Забезпечення задоволення від художньої праці шляхом емоційного зацікавлення нею.

 13. Формування вміння бачити, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, естетичні якості різноманітних явищ і об'єктів навколишнього світ)'.

 14. Переважання у практичній діяльності учнів імпровізаційного стилю роботи (близький до роботи народних майстрів).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал