ВасютаВ. Б., доцент, к т. н., Тронь А. Ю., магістрантСкачати 24.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації13.02.2017
Розмір24.01 Kb.

Економічні науки/10. Економіка підприємства
ВасютаВ.Б., доцент, к.т.н., Тронь А.Ю., магістрант
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка,Україна
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Раціональна організація праці є важливою умовою ефективного функціонування підприємства. Оцінити стан організації праці можна за допомогою аналізу системи трудових показників підприємства, а також аналіз стану нормування праці та рівня організації робочих місць.
Впровадження на підприємстві наукової організації праці дасть змогу підвищити продуктивність праці; скоротити витрати робочого часу при збереженні якості роботи; використовувати передові методи організації праці та нормування праці; підвищувати кваліфікацію персоналу, проводити систему постійного контролю, за якістю праці та відповідності рівня кваліфікації
вимогам посад та робочих місць.
Управління ефективністю організації праці пов'язане з розробкою тактики та стратегії розвитку підприємства. В основі усіх розробок та проведення робіт стоїть працівник. Тому вкрай важливим є вивчення тих соціальних та функціональних характеристик працівника, які визначають характер, способи та форми трудової поведінки, від яких в значній мірі залежить ступінь напруженості та інтенсивності соціальних зв’язків. Саме від того, наскільки ефективно мотивовані робітники до досягнення результатів праці, залежить виконання виробничих планів та програм.
На основі проведеного аналізу системи організації праці на підприємстві
ТОВ «Техпроект» було запропоновано наступний перелік напрямів вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві з метою
стимулювання зростання продуктивності праці: стратегічне планування діяльності підприємства; вдосконалення кадрової політики підприємств;
проведення спостережень за раціональністю використання робочого часу;
впровадження в системі преміювання нових механізмів заохочення до продуктивної праці не допускаючи перевитрат фонду оплати праці; організація роботи консультативного медичного пункту; відновлення і ремонт побутових приміщень для санітарного обслуговування персоналу; організація вечірніх курсів підвищення кваліфікації для робітників; впровадження системи оцінки праці персоналу за рейтинговою системою на основі атестації працівників та робочих місць.
Відродження підприємства та підвищення ефективності його діяльності
пов'язане і з відновленням технічного нормування праці, яке дозволить планувати економічну діяльність більш ефективно. Найбільш важливі напрями цієї діяльності такі: поширення технічного нормування праці на основні роботи в цехах, де виготовляється продукція; розповсюдження практики використання нормативних спостережень за виробничими процесами; застосування на вітчизняних підприємствах укрупнених нормативів і типових, групових норм;
застосування розроблених на підприємстві, а також типових норм і нормативів з праці; застосування комп’ютерної техніки для розрахунку часу, виробітку,
обслуговування та оброблення даних нормативних спостережень; впровадження систематичного підвищення кваліфікації персоналу відділів, які займаються економічною роботою; комплектування підприємства кваліфікованими фахівцями з нормування праці.
Ефективність виробництва досягається, коли забезпечується безперервність завантаження виробничих ділянок і робочих місць і
максимально можлива безперервність руху предметів праці. Узгодження і
оптимізація відмічених умов можливі при дотриманні ряду вимог до організації
і управління виробництвом, які мають пряме відношення до нормування праці.
Виробнича система, що включає взаємопов'язані ланки повинна бути оптимально структурована. Без цього неможливі раціональна організація
виробництва і використання інформаційної системи управління, що дозволяє
відстежувати хід виробничого процесу, виконання робіт на конкретних робочих місцях, ухвалення відповідних управлінських рішень.
Важливо забезпечити ритмічну, узгоджену роботу всіх ланок виробничого процесу, упорядкувати рух предметів праці між виробничими ділянками і
робочими місцями на основі технологічних схем. Все це безпосередньо пов'язано з нормуванням праці. Забезпечення ритмічності обумовлює
застосування жорстких норм праці (нормованих завдань) на робочих місцях.
Синхронізація циклів виробничого процесу по виготовленню виробів обумовлена неприпустимістю непотрібних заділів продукції на робочих місцях,
ведучих до зростання незавершеного виробництва.
Таким чином, застосування заходів щодо удосконалення системи організації праці на підприємстві ТОВ «Техпроект» за вище означеними напрямами можна сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємства.
Напрями вдосконалення організації праці на підприємстві передбачають оптимізацію всіх її елементів, забезпечення їх відповідності технічним параметрам виробництва, цілям діяльності, критеріям її ефективності.
Запропоновані заходи мають за мету не лише досягнення підвищення рівня продуктивності праці, зниження зарплатомісткості продукції, але й підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства, поліпшення якісного складу працівників, посилення мотиваційних чинників праці,
оптимізацію витрат праці на виробництво продукції.
Література:
1. Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В., Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012.
- 328 с.
2. Погріщук Б. В. Організація праці на підприємстві. – Київ, 2010. – С. 62.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал