Варіант «Королем інформаційних жанрів» називаютьСкачати 121.69 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір121.69 Kb.
Варіант 1.
1. «Королем інформаційних жанрів» називають :
а) звіт
б) репортаж
в) нарис
2.Жанр філософської, естетичної літературно-критичної публіцистики, що поєднує індивідуальну позицію автора з невимушеним викладенням, орієнтованим на розмовну мову.
а) есе
б) огляд
в) коментар

3.Спеціаліст будь-якої галузі, з великим життєвим досвідом ( космонавт, заслужений лікар, відома балерина), який веде власну передачу, висловлює власну думку, коментує знятий для цієї передачі відеоматеріал, (як правило, має енциклопедичні знання) :
а) модератор
б) оглядач
в) коментатор

4. В матеріалі якого жанру можна знайти критичний відгук.

а) інтерв’ю в) рецензія

б) есе г) огляд

5. Що таке жанр журналістики.

а) стиль матеріалу

б) спосіб і форма написання журналістського матеріалу

в) загальна назва змісту всіх матеріалів6. В якому жанрі поєднується журналістика і соціологія

а) замітка в) огляд

б) прогноз г) опитування

7. На яке питання не відповідає замітка.

а) що? б)чому?

в) де? г) скільки

8.Хто з відомих журналістикознавців присвятив цілу книгу жанровій системі.

а) Михайлин б) Тертичний

в) Ворошилов в) Здоровега

9. Яке завдання стоїть перед автором репортажу.

 а) домогтися ефекту присутності читача на місці подій

 б) намалювати докладний портрет героя матеріалу

 в)укластися в заданий обсяг


10. Що необхідно робити при проведенні інтерв'ю журналісту.

а) представлятися г) Паузою змушувати співрозмовника говорити

б) Розповідати про себе д) Триматися основної теми

 в) Задавати відразу кілька запитань е) Записувати відповіді співрозмовника

 

11. Що таке «лайф» у телерепортажі.

а) життєво-емоційний момент кадру

б) передача журналістом неочікуваної або цікавої ситуації, моменту через призму атрибутів або небезпеки

в) інтенсивне коментування в кадрі події або проблеми
Варіант 2.

1. ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ: ЕСЕ –

1. самостійний жанр публіцистики, в якому на документальній основі узагальнюються важливі суспільно-політичні явища, розкриваються події, в центрі яких є зображення людини, розкриття її характеру

2. жанр публіцистичної літератури вільної фактури, що поєднує в собі підкреслено індивідуальну позицію автора з розлогим, вільним викладом документального матеріалу

3. жанр, який містить оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей протягом певного часу, з метою дати читачеві об’єктивну і цілісну картину дійсності, своєрідну панораму життя, одну із його сфер

4. сатиричний жанр художньої публіцистики і журналістики, що виявляє комічну сутність подій і явищ.

2. Що таке стенд-ап – в телерепортажі.

а) журналіст в кадрі коментує важливий фрагмент події

б) герой сюжету коментує подію, ситуацію

в) передача журналістом неочікуваної або цікавої ситуації, моменту через призму атрибутів або небезпеки

3. ВИЗНАЧТЕ ТИП ЗАПИТАННЯ, НА ЯКІ ВАЖКО ВІДПОВІСТИ ОДНИМ СЛОВОМ, ЯКІ ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗІ СЛІВ «ЧОМУ», «НАВІЩО», «ЯКИМ ЧИНОМ», «ЯКА ВАША ДУМКА ІЗ ПРИВОДУ»

1. відкрите 3. навідне

2. закрите 4. Альтернативне

4. НАЗВІТЬ, ХТО ПРАКТИЧНО ЗАПОЧАТКУВАВ ЖАНР ПАМФЛЕТУ В ІСТОРІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

1. Д. Дефо 2. Д. Свіфт

3. Дж. Аддісон 4. Р. Стіл5. НАЗВІТЬ: ДО ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЖАНРІВ НАЛЕЖИТЬ:

1. нарис, есе, фейлетон, памфлет 2. коментар, огляд, памфлет, фейлетон

3. стаття, рецензія, інтерв’ю 4. анотація, рецензія, замітка

6. Що головне в ЗАМІТЦІ.

  а) новий факт і стислий виклад

  б) Краса стилю викладу і факт

  в) Авторська позиція і висвітлення події.7. Автор репортажу - це ... *

А)  учасник і свідок подій  В) той, хто вміє отримувати інформацію від людей   Б) людина з уявою8. СКАЖІТЬ, ТРАДИЦІЙНО ДО ЯКИХ ЖАНРІВ ВІДНОСЯТЬ ЛИСТ…

1. інформаційних 2. аналітичних

3. художньо-публіцистичних 4. ні до жодного

9. Яка мета інтерв’ю.

а) отримати інформацію про проблему, подію, постать та провести часткове обговорення-аналіз

б) зібрати якомога більше інформації, фактів для вирішення проблеми

в) висвітлити події від першоджерела10 До якої групи жанрів відноситься «шарж»…

а) художньо-публіцистичні в) аналітичні

б) сатиричні г) інформаційні

Варіант 3.
1. СКАЖІТЬ, ТРАДИЦІЙНО ДО ЯКИХ ЖАНРІВ ВІДНОСЯТЬ ЛИСТ…

1. інформаційних

2. аналітичних

3. художньо-публіцистичних

4. ні до жодного

2. ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ: СТАТТЯ – ЦЕ…

1. журналістський жанр, в якому основне повідомлення є висновком або прогнозом, зробленим на підставі численних фактів та свідчень

2. жанр, у якому на конкретному матеріалі у порівняно не широкому масштабі в плані аналітики розглядається актуальна тема, вирішується якась проблема

3. жанр критики, що містить оцінку, аналіз та інтерпретацію тексту

4. жанр журналістики, у якому у формі звернення до конкретної особи, групи осіб чи громадськості висловлюється авторська позиція, дається оцінка фактам, подіям і явищам, аналізуються і оцінюються вчинки і погляди адресата

3. СКАЖІТЬ, ЯКА МЕТА АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ?

1. дати оцінку, аналіз явища, предмету, події 2. показати взаємозв’язок суджень, висновків з проблемами

3. повідомити про виступи, заходи, події 4. скерувати увагу аудиторії на окремий факт

4. ВИЗНАЧТЕ: ДЛЯ ПУБЛІЦИСТИКИ ХАРАКТЕРНЕ ПОЄДНАННЯ

1. раціонального й емоційного 2. конкретного й точного

3. поняття й образу 4. фактичного й логічного

5. СКАЖІТЬ, ЯКОГО ВИДУ НАРИСУ НЕ ІСНУЄ?

1. проблемний 2. подорожній

3. історичний 4. художній

6. НАЗВІТЬ: САТИРИЧНИМ ЖАНРОМ ПУБЛІЦИСТИКИ НЕ Є:

1. фейлетон 3. некролог

2. легенда 4. памфлет

7. СКАЖІТЬ, ЧИМ ГУМОР ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД САТИРИ?

1. добродушністю підсміювання 2. гострою насмішкою

3. висміюванням вад та недоліків 4. коментуванням й дослідженням актуальних проблем

8.ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ: ЕСЕ –

1. самостійний жанр публіцистики, в якому на документальній основі узагальнюються важливі суспільно-політичні явища, розкриваються події, в центрі яких є зображення людини, розкриття її характеру

2. жанр публіцистичної літератури вільної фактури, що поєднує в собі підкреслено індивідуальну позицію автора з розлогим, вільним викладом документального матеріалу

3. жанр, який містить оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей протягом певного часу, з метою дати читачеві об’єктивну і цілісну картину дійсності, своєрідну панораму життя, одну із його сфер

4. сатиричний жанр художньої публіцистики і журналістики, що виявляє комічну сутність подій і явищ

9. Ознаки якісного телерепортажу

а) тематична атрибутика, емоційність викладу, велика кількість стенда пів, начитка

б) тематична атрибутика, емоційність викладу, велика кількість стенд-апів, начитка, різноманітні синхрони, висвітлення кількох тематичних ліній, стислість, зацікавлення.

в) тематична атрибутика, емоційність викладу, велика кількість стенд-апів, начитка, різноманітні синхрони, висвітлення кількох тематичних ліній, ефект присутності на місці події.Варіант 4.
1. ВИЗНАЧТЕ: ПУБЛІЦИСТИКА – ЦЕ…

1. твори, в яких оперативно досліджуються й узагальнюються актуальні факти та явища

2. повідомлення, де аналізуються та порушуються актуальні проблеми

3. звітні повідомлення про останні події, явища, факти

4. реальні життєві явища через людські долі та характеристики
2. ВИЗНАЧТЕ, ЯКІ ЗАСОБИ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ КОМІЧНОГО?

1. алегорія, символ 2. гіпербола, літота

3. професіоналізми, неологізми 4. гротеск, іронія
3. ВКАЖІТЬ, ДО ЯКИХ МЕТОДІВ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ВІДНОСЯТЬ ІНТЕРВ’Ю, АНКЕТУВАННЯ, ОПИТУВАННЯ:

1. економічних 2. юридичних

3. психологічних 4. соціологічних
4. ВКАЖІТЬ, ЯКІ ВИДИ ЕСЕ Є НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМИ..

1. художні, портретні, проблемні 2. проблемні, соціальні

2. культурні, описові 3. подорожні, проблемні
5. ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ…

1. репортаж 2. стаття

3. новина-факт 3. прес-реліз
6. СКАЖІТЬ, ЯКА МЕТА АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ?

1. дати оцінку явища, предмету, події

2. показати взаємозв’язок оцінок, суджень, висновків з реальними проблемами

3. повідомити про виступи, заходи, події

4. скерувати увагу аудиторії на окремий факт
7. НАЗВІТЬ, ЩО РОБИТЬ ІНТЕРВ’Ю АНАЛІТИЧНИМ?

1. велика кількість запитань і відповідей 2. насиченість елементами оцінки дійсності

3. широке коло тих, в кого беруть інтерв’ю 4. скерування уваги аудиторії на важливих фактах
8. ВИЗНАЧТЕ, ВІДПОВІДЬ НА ЯКЕ ЗАПИТАННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ТВЕРДА ЗАМІТКА?

1. що? де? коли? 2. хто? коли? навіщо?

3. навіщо? з якою метою? хто винен? 4. як? яким чином? навіщо?
9. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ РОЗМОВА ЖУРНАЛІСТІВ З ТИМИ, ХТО Є ЦІКАВИМ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА?

1. інтерв‘ю 2. прес-конференція

3. інтерв’ю 4. стаття
10. ВИЗНАЧТЕ, ЯКИЙ ЖАНР ПЕРЕДБАЧАЄ ОПЕРАТИВНУ І ЯСКРАВУ РОЗПОВІДЬ ПРО ПОДІЮ?

1. інтерв‘ю 3. репортаж

2. замітка 4. звіт

Варіант 5.
1. ЗАЗНАЧТЕ, ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ РЕАЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ЯВИЩА В ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧИ В МИНУЛОМУ ЧАСІ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

1. фактом 2. інформаційним розслідуванням

3. подією 4. репортажем

2. НАЗВІТЬ, ЩО ДАЄ ПРАВО ФАКТУ СТАТИ ТЕМОЮ ЗАМІТКИ?

1. масштабність 2. доступність

3. новизна 4. актуальність

3. ЗАЗНАЧТЕ, ЯКИХ ЗАМІТОК НЕ БУВАЄ?

1. полемічна, хронікальна, некролог 2. тверда, м’яка

3. стисла, поширена, аналітична 4. досліджувальні

4. ОБЕРІТЬ КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ НА ЖАНРИ:

1. об‘єкт відображення; призначення виступу; масштаб узагальнення, масштаб охоплення дійсності; особливості літературно-стилістичних засобів вираження задуму

2. об‘єкт відображення; масштаб узагальнення; масштаб охоплення дійсності; призначення виступу

3. призначення виступу; особливості об‘єкту відображення; масштаб літературно-стилістичних засобів вираження задуму

4. лаконізм, об‘єктивність, неупередженість, подієва інформація, доступність викладу

5. ВИЗНАЧТЕ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ:

1. замітка 3. стаття

2. репортаж 4. інтерв‘ю

6. НАЗВІТЬ ОСНОВНІ ОЗНАКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ:

1. збір та оцінка фактів, постановка проблеми, рекомендації щодо її вирішення

2. присутність факту, немає оцінки, немає проблеми, немає жодних рекомендацій

3. проблема, присутність та оцінка фактів, оцінки, рекомендації

4. оперативне інформаційне повідомлення про факт, в центрі якого є людина

7. Особливу жанрову форму «есе» ввів..

а) М. Монтень б) Ф. Бекон в) Бен Джонсон8. НАЗВІТЬ, ЩО НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ В АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРАХ?

1. аналізувати та зіставляти факти 2. супроводжувати коментарями різних людей

3. подавати чистий фактаж 4. велика кількість запитань і відповідей

9. СКАЖІТЬ, ЯК МОЖНА УНИКНУТИ ОДНОБОКОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЇ В АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ?

1. зробити більший вступ, де б ширше подавався фактаж 2. залучити кількох осіб з абсолютно протилежними поглядами

3. звести усе до жанру інтерв’ю 4. правильно та лаконічно ставити питання

10. НАЗВІТЬ: ДО ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЖАНРІВ НАЛЕЖИТЬ:

1. нарис, есе, фейлетон, памфлет 2. коментар, огляд, памфлет, фейлетон

3. стаття, рецензія, інтерв’ю 4. анотація, рецензія, замітка

11. ЩО Є ГОЛОВНИМ У ЖАНРІ «ОГЛЯГ»……..

А) ЕМОЦІЙНІСТЬ Б) ПРОБЛЕМА, АНАЛІЗ, ЦИКЛІЧНІСТЬ ОГЛЯДАНИХ ФАКТІВ

в) СТРУТКТУРА МАТЕРІАЛУ Г) СПРОБА ЖУРНАЛІСТА ПЕРЕЛІЧИТИ ВСЕ, ЩО ВІДБУЛОСЯ

ВАРІАНТ 6.
1. ВИЗНАЧТЕ: ПУБЛІЦИСТИКА – ЦЕ…

1. твори, в яких оперативно досліджуються й узагальнюються актуальні факти та явища

2. повідомлення, де аналізуються та порушуються актуальні проблеми

3. звітні повідомлення про останні події, явища, факти

4. реальні життєві явища через людські долі та характеристики

2. ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ: ЕСЕ –

1. самостійний жанр публіцистики, в якому на документальній основі узагальнюються важливі суспільно-політичні явища, розкриваються події, в центрі яких є зображення людини, розкриття її характеру

2. жанр публіцистичної літератури вільної фактури, що поєднує в собі підкреслено індивідуальну позицію автора з розлогим, вільним викладом документального матеріалу

3. жанр, який містить оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей протягом певного часу, з метою дати читачеві об’єктивну і цілісну картину дійсності, своєрідну панораму життя, одну із його сфер

4. сатиричний жанр художньої публіцистики і журналістики, що виявляє комічну сутність подій і явищ.

3. ВИБЕРІТЬ, ЩО З НИЖЧЕНАВЕДЕНОГО НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЖАНРІВ?

1. нарис 2. памфлет

3. кореспонденція 4. фейлетон4. ОБЕРІТЬ: ОДНИМ ІЗ НАЙПОШИРЕНІШИХ АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ Є…

1. кореспонденція 2. огляд 3. стаття 4. анотація5. НАЗВІТЬ, ЩО ВИМАГАЄТЬСЯ ВІД ЖУРНАЛІСТА У БЕСІДІ?

1. правильно та лаконічно ставити питання

2. бути компетентним і кваліфікованим у питаннях, які обговорюються

3. уважно вислуховувати співрозмовника, не перебиваючи його6. ВИЗНАЧТЕ, ВІДПОВІДЬ НА ЯКЕ ЗАПИТАННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ТВЕРДА ЗАМІТКА?

1. що? де? коли? 2. хто? коли? навіщо?

3. навіщо? з якою метою? хто винен? 4. як? яким чином? навіщо?

7. НАЗВІТЬ, ЩО ТАКЕ ОБ’ЄКТИВНІСТЬ?

1. трактування події з власними коментарями 2. достовірна подача факту без своєї оцінки

3. подача матеріалу крізь призму важливості 4. використання новітньої термінології

8. НАЗВІТЬ, ЩО ВИМАГАЄТЬСЯ ВІД ЖУРНАЛІСТА У БЕСІДІ?

1. правильно та лаконічно ставити питання

2. бути компетентним і кваліфікованим у питаннях, які обговорюються

3. уважно вислуховувати співрозмовника, не перебиваючи його

4. супроводжувати коментарями різних людей

9. ВИЗНАЧТЕ: СЕРЕД ОСНОВНИХ ОЗНАК АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ НЕ ВИДІЛЯЮТЬ…

1. постановка проблеми 2. оцінка фактів

3 стислість 4. наявність аргументів

10. З’ЯСУЙТЕ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ?

1. передача події 2. заохочення читача до роздумів3. подача найновішої інформації 4. бути читачеві компетентним і кваліфікованим проблемі

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал