Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 10 класу Профіль – українська філологіяСкачати 409.87 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.12.2016
Розмір409.87 Kb.
1   2   3
Тема №5. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця ХІХ – початку XX ст.

Національно-визвольний рух в Україні на початку ХХ ст. та його вплив на літературний процес, Початок нового етапу в розвитку новітньої української літератури епохи модернізму. Новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури (європейський літературний імпресіонізм К.Гамсуна, А.Чехова).

Розширення тематичних обріїв української прози, її художнє оновлення (поетизація, психологізм).Збагачення літературних жанрів та їх взаємопроникнення, урізноманітнення новелістичного жанру. Неоромантизм у творчості Лесі Українки та О.Кобилянської.

Риси імпресіонізму в творчості М.Коцюбинського, символізму та експресіонізму в творчості В.Стефаника.

Новаторські пошуки в поезії. “Молодомузівці” та зародження українського модернізму.

Творчі здобутки української драматургії (жанрова різноманітність неоромантичних драматичних поем Лесі Українки, символістські твори О.Олеся та С.Черкасенка).ТЛ: модернізм та його тенденції.

1
66
Михайло Коцюбинський

Життєвий і творчий шлях. Гуманізм світогляду митця. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму.

Михайло Коцюбинський-новеліст. Ранній період творчості.

Новелістична акварель “На камені”. Майстерність художньої деталі та зорових образів. Своєрідність композиції. Образи Алі та Фатьми.1
67
Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини у новелі “Цвіт яблуні”.

Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості.1
68-69
Лірико-психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії в прозі” як невеличкий імпресіоністичний шедевр. Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, смисл назви. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Майстерність зображення картин природи у творі у стилі імпресіонізму. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього світу людини, оригінальність побудови внутрішнього монологу та діалогу. Символічні звукові і світлові образи, ускладнені метафори.

2
70
Останні новели М.Коцюбинського (“Хвала життю!”, “На острові”), вираження в них оптимістичної віри в торжество життя на землі.

Повість “Fata morgana”, висвітлення в ній проблеми людини і землі (образ Маланки). Ідейне і композиційне значення опису “Ідуть дощі…”. Місце повісті серед визначних прозових творів світової літератури початку XX ст.
1
71
Повість “Тіні забутих предків”. Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер.

1
72
Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів та трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

1
73
Використання імпресіоністських та символічних засобів зображення дійсності, світу людини у зв’язку зі світом природи. Особливості стилю прози М.Коцюбинського, її новаторство, місце в українській і світовій літературах. Вшанування пам’яті письменника.

ТЛ: імпресіонізм, новела, психологічна новела.

1
74
Контрольна робота № 5 за темою «Українська література кінця ХІХ – початок ХХ століття. Творчість М.Коцюбинського» (тестові завдання).

1

КР № 5

75
Ольга Кобилянська

Життєвий і творчий шлях буковинської письменниці періоду раннього українського модернізму, “пишної троянди в саду української літератури” (М.Старицький). Формування світогляду (стиль європейської культури, феміністичного руху).1
76
Новаторські пошуки в українській прозі. Ідея краси вільної думки, аристократизм духу як провідні мотиви.

1
77
Своєрідність новел письменниці (неоромантичне змалювання дійсності, поетичність, психологізм). Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист («Битва»).

1
78
Образи нових жінок-інтелектуалок — талановитої піаністки Софії, гордої духом Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у новелі “Valse melancholique ”. Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу.

1
79
Ідея емансипації жінки у творчості О.Кобилянської, образи Олени та Наталії (“Людина”, “Царівна”).

1
80
Романтичне змалювання дійсності, гімн високим людським почуттям (повість “В неділю рано зілля копала…”). Ліричні та драматичні елементи в епічному творі.

1
81
ПЧ О.Кобилянська. Повість «У неділю рано зілля копала».

1

ПЧ №3

82
Соціально-психологічна повість “Земля”. Глибоке психологічне трактування в ній проблем: людини і землі, злочину і кари на українському матеріалі.

1
83
Модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на ній.

1
84-85
Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка — втілення цінностей народної моралі; Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації.

2
86
Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської. Філософські роздуми, ліричні сцени, пейзажі, художні деталі та їхня роль у творі. Особливості художнього стилю О.Кобилянської.

ТЛ: взаємопроникнення літературних родів та жанрів (використання засобів лірики та драми в епічному творі).

Екранізація повісті, її місце серед шедеврів світової літератури.
1
87
Урок виразного читання уривків із повісті «Земля» О.Кобилянської.

1

ВЧ №2

88

Василь Стефаник

Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника, неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі. “Се найвищий тріумф поетичної техніки” (І.Франко). Творча співдружність В.Стефаника з Л.Мартовичем та Марком Черемшиною (“покутська трійця”). Поезія в прозі “Моє слово” як художній маніфест, кредо письменника. Роздуми в ньому автора про призначення художнього слова.
1

89
Два періоди творчості В.Стефаника. Змалювання трагічного становища галицького селянства в ранній творчості (Збірки новел “Синя книжечка”, “Камінний хрест”, “Дорога”).

Новела “Новина”, її ідейний зміст, художня майстерність, образ Гриця Летючого. Пейзажі, художні деталі, портретні характеристики дітей, глибокий психологізм новели.1
90-91
Новела “Камінний хрест”. Історична основа твору (психологічне розкриття теми еміграції галицького селянства в Канаду). Сюжетно-композиційні особливості (в центрі новели — трагічна подія). Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображеного в стилі експресіонізму. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. Художні деталі у творі. Символічний смисл назви новели. Камінний хрест – уособлення долі людини.

2
92
РМ Диспут на тему «Чи варто покидати рідний край?».

1

РМ №3

93
Творчість В.Стефаника другого періоду (збірка “Земля”), її антивоєнне спрямування, гуманістичний та патріотичний пафос, зображення наростання національно-визвольного руху в Галичині, боротьби Січових стрільців за незалежну соборну Україну (“Марія”, ”Сини”).

Новела “Марія”. Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки.

Вшанування пам’яті письменника.

ТЛ: експресіонізм, поезія в прозі.


1
94
Контрольна робота № 6 за темою «Українська література кінця ХІХ – початок ХХ століття. Творчість О.Кобилянської та В.Стефаника» (тестові завдання).

1

КР № 6


95
Леся Українка (Лариса Косач)

Життєвий і творчий шлях письменниці, що мужньо вела тридцятилітню боротьбу з невиліковною хворобою. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.1
96
Збірка поезій “На крилах пісень”, її місце в літературі, висока оцінка її І.Франком. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Основні цикли поезій: “Подорож до моря”, “Сім струн”, “Мелодії”, “Невільничі пісні”, “Пісні про волю”.

1
97
Мотиви поетичної творчості Лесі Українки: ідея патріотизму (“Сторононько рідна! коханий мій краю!..”), утвердження незламності духу людини (“Хто вам сказав, що я слабка...”), призначення поета і поезії (“Слово, чому ти не твердая криця...”), прагнення до волі (“Мріє, не зрадь!..”), краса рідної природи (“Нічка тиха і темна була”), інтимна лірика (“Квіток, квіток...”, “Ви щасливі, пречистії зорі...”).

1
98
Вірш “Contra spem spero!”. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у поезії. Афористичність мови.

1

Напа м’ять вірш “Contra spem spero!”


99
Громадянські мотиви у поезії “І все-таки до тебе думка лине...”, вираження у ній співчуття патріотки до страждань свого народу. Емоційно наснажені епітети у творі. Заклик до активних дій за визволення рідного краю.

1
100
Вірш “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”. Використання в ньому біблійних мотивів і образів, порівняння з долею України. Актуальність поезії. Болісний докір сучасникам за пасивність у національно-визвольних змаганнях, у пробудженні національної свідомості.

1
101
Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші “Хвиля”.

Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну…”

Поезія в прозі “Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами…”. Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах “Все-все покинуть, до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!”, «Квіток, квіток…»


1
102
Поєднання патріотичних мотивів із співчуттям до болю інших народів у поезії “Дим”. Майстерність у володінні білим віршем. Філософська лірика To be or not to be?..»).

Особливості поетичного стилю Лесі Українки, її новаторство в галузі ритміки, строфіки. Співзвучність її лірики з поезією Г.Гейне.1
103
Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої майстерності, новаторство, сміливе звернення до світових образів і мотивів (“Одержима”, “Кассандра”, “Камінний господар”), до історії свого народу (“Бояриня”).

Бояриня”, історична основа драматичної поеми. Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві.1
104
Драматична поема “Одержима”, її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам.

1
105-106
Лісова пісня” — шедевр світової драматургії. Оригінальність жанру (драма-феєрія). Фольклорно-міфологічна форма сюжету, піднесена до філософських узагальнень. Особливості композиції (переплетення життя двох світів — світу природи і людини).

2
107
Майстерне розкриття у творі загальнолюдських проблем (взаємини людини з природою, людина і власність, краса в людському житті, вірність і зрада, вічність життя). Ідея невмирущості людської мрії про щастя.

1
108
Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Роздвоєність душі Лукаша.

1

Напа м’ять останній монолог Мавки

109
Природа і людина у творі. Мистецтво (зокрема музика) в житті людини. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі людини, дійсністю і мрією.

1
110
Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини.

1
111
Художні особливості драми-феєрії. “Лісова пісня” в інших мистецтвах (музика, хореографія, кіно). Зв’язок “Лісової пісні” із західноєвропейською драмою М.Метерлінка, Г.Гауптмана.

Особливості неоромантизму Лесі Українки.ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія, білий вірш, драматична поема.

1
112
Контрольна робота № 7 за темою «Українська література кінця ХІХ – початок ХХ століття». Контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки (тема).

1

КР № 7


113
Микола Вороний

Життя і творчий шлях поета-новатора, “ідеолога” модернізації української літератури, першого представника українського символізму. Літературна полеміка з І.Франком про роль мистецтва в житті народу.

Інтенсивна діяльність на театральній ниві. Переклади. Вимушена еміграція і повернення в Україну.

Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поезії бути “цілим чоловіком”.1
114
Вірш “Іванові Франкові”, заклик рівнятися на модерністські течії в новій літературі, на багатогранну поезію, що підносить красу в житті.

Пейзажна лірика М.Вороного. Вірш “Блакитна Панна”, неоромантичне змалювання природи, єдність краси природи і мистецтва. Образотворчі засоби твору.1

Напа

м’ять вірш “Блакитна Панна»

115
Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і багатства почуттів ліричного героя, душевних страждань через нерозділене кохання (“Ти не любиш мене”). Уславлення безкорисливої материнської любові (“Легенда”).

1
116
Вірш “Інфанта” написаний в дусі французького та російського символізму. Мотив самотності в земному житті. Узагальнено-ідеалізованим жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень.


1
117
Новаторство М.Вороного в українській поезії.

Поема “Євшан-зілля”, її патріотичний зміст, проблема історичної пам’яті у творі (узагальнювальне повторення).

ТЛ: символізм.


1
118
РМ Письмова творча робота (за поетикою віршів М. Вороного) (назва).


1

РМ №4

119
Олександр Олесь (Кандиба)

Життя і творчість митця. Формування ідейно-естетичних поглядів під впливом І.Франка, “молодомузівців”. Підтримка національно-визвольного руху. Еміграція за кордон. Неоромантичні, символістські тенденції у його творчості.1
120-121
Збірка поезій “З журбою радість обнялась…” як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя, в якому переплелися добро і зло, горе і щастя, радість і сум. Майстерне використання антитези для відображення контрастів життя у однойменному вірші зі збірки.

Вірш “О слово рідне! Орле скутий!..” Експресивне висловлювання патріотичних почуттів, любові до рідного слова та осудження тих, хто його цурається. Образотворчі засоби вірша, символічні образи. Художня довершеність ритмомелодики.2
122
Алегоричний образ народного співця як лебедя — символу незнищенності української нації (“Лебідь”). Відгук поета на національно-визвольний рух народу. Алегоричне зображення у вірші втрачених надій і сподівань. Осудження рабської покори, віра в національне відродження. Художній засіб контрасту у вірші, досконалість тропів. Інструктаж до написання контрольного домашнього фанфіку за поетичними творами Олександра Олеся.

1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал