В. И. Белянин М.: Флинта. 2008. С. 69-85. 101Сторінка2/11
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВСТУП


На сучасному етапі розвитку України, ефективність управління в системі освіти залежить від знання психологічних основ спілкування, соціальних, культурних та комунікативних навичок. Практичне розв’язання завдань, поставлених перед системою освіти України процесами державотворення, кардинальними змінами у суспільно-політичному та економічному житті суспільства, вимагає належної підготовленості керівників, здатних ефективно здійснювати управлінське спілкування в процесі керівництва загальноосвітніми навчальними закладами.

Відомо, що одним з основних напрямів оновлення сучасної освіти науковці визнають професійне становлення особистості керівника на принципах гуманізму, демократизму, співтворчості і діалогу. Тому сьогодні різко змінюється суспільний запит на провідні якості і професійну компетентність керівника, які необхідні для ефективного управління освітянськими установами.Актуальність дослідження. В умовах демократизації суспільства домінуючою стає здатність керівника здійснювати гуманістичний підхід в управлінні, виявляти високу психологічну компетентність у взаємодії з підлеглими, вміння встановлювати ділові та доброзичливі стосунки у педагогічному колективі. Нинішня різноманітність міжособистісних контактів, їх змістовна насиченість вимагають від керівників високого рівня управлінського спілкування для забезпечення якості та ефективності діяльності освітніх закладів. В нормативно-правовій базі управління, зокрема в Законах України Про освіту, Про вищу освіту, Про ПТО наголошується на саме демократичний стиль управління, який базується на засадах гуманізму.

Аналіз психолого-управлінської літератури свідчить про те, що проблема спілкування раніше виступала предметом уваги дослідників. Дослідження явища управлінського спілкування, на основі соціально-психологічного наукового підходу, знайшли своє відображення в наукових працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених Т.Василевської, Л.Воронько, Є.Кузьміна, М.Логунової, О.Оболенського, Л.Пашко, М.Пірен, О.Урбановича та ін.

Аналізу методологічних проблем спілкування присвячені роботи К.О. Абульханової-Славської, Л.П. Буєвої, М.С. Кагана, О.М. Леонтьєва, Орбан-Лембрик Л.Е. та ряду інших авторів. Різні аспекти спілкування розглядалися у працях Б.Г. Ананьєва, В.В. Москаленко та ін. Особливості професійного спілкування розкрито в працях Г.О. Балла, Н.Л. Коломінського, Л.М. Карамушки, Орбан-Лембрик Л.Е. та ін. Значну увагу також було приділено дослідженню проблем спілкування в процесі формування колективу, в тому числі в освітніх організаціях (Н.Л. Коломінський). Окремі аспекти управлінського спілкування в освітніх організаціях були розглянуті у працях Л.М. Карамушки, Н.Л. Коломінського, Орбан-Лембрик Л.Е. та ін.

Предметом уваги дослідників переважно були дослідження формування психологічної готовності керівника до управлінської діяльності загалом (І.Л. Лікарчук, Т.І. Білобровко, Л.М. Карамушка та ін.), удосконалення психологічної компетентності керівників в процесі підвищення кваліфікації (О.І. Бондарчук, Н.Л. Коломінський, В.Ф. Моргун, С.О. Нікітчина та ін.), проблеми психологічної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності. Що ж до особливостей психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування в системі післядипломної педагогічної освіти, то ця проблема не виступала раніше предметом психологічних досліджень. Разом з тим, проблема підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування досліджена недостатньо. Тому для більш детального аналізу проблеми дослідження нами була вибрана дана тема роботи.Об’єктом дослідження вибрано: управлінське спілкування в системі освіти.

Предмет дослідження: розвиток управлінського спілкування в системі підготовки керівників навчальних закладів.

Мета роботи полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні розвитку управлінського спілкування в системі підготовки керівників навчальних закладів і виявленні можливостей використання інноваційного психолого-педагогічного досвіду.

Завданням для виконання роботи є:

1. Проаналізувати стан досліджень проблеми управлінського спілкування в системі освіти у вітчизняній літературі для з’ясування підходів до його розвитку.

2. Розкрити теоретичні основи управлінського спілкування в системі освіти як наукової категорії (визначити його складники і їх зв’язки з виконанням консультативно-дорадчих і організаційно-розпорядчих функцій та з’ясувати його соціально - психологічні аспекти ).

3. Уточнити суть поняття «управлінське спілкування» в системі освіти.

4. Визначити основні методичні умови функціонування ділового мовлення.

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження: теоретичні (аналіз та синтез, порівняння, класифікація, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків та систематизація) та емпіричні (спостереження, аналіз документації, праць та результатів діяльності та експертна оцінка результатів пошуку) методи, оптимальне поєднання яких уможливлює досягнення мети роботи та завдань дослідження.Наукова новизна дослідження полягає у наявності результатів, що обґрунтовують потребу розвитку управлінського спілкування в існуючій системі підготовки керівників навчальних закладів. Дослідження розкриває слабкі сторони системи підготовки та наголошує власне на їх покращенні. Актуальними є присутність білінгвізму в діловому спілкуванні в Україні та соціально-психологічні аспекти управлінського спілкування майбутніх керівників.

Теоретичне значення роботи обумовлена наявністю теоретичної частини дослідження, що викладена у РОЗДІЛі І. В розділі обґрунтовується поняття «управлінське спілкування» як об’єкт наукового дослідження та огляд існуючих праць вітчизняних та зарубіжних вчених з культури мовлення. В РОЗДІЛі ІІ викладені результати дослідження по темі робот. Розділ містить теоретичний аналіз існуючої системи підготовки керівників навчальних закладів із соціально-психологічної точки зору. РОЗДІЛ ІІІ розкриває значення культури українського ділового мовлення в системі освіти за умов українсько-російського білінгвізму в державі. Розділ висвітлює причини виникнення білінгвізму в державі, та методи боротьби з ним.

Практична значущість дослідження полягає у можливості використання матеріалів дослідження для практичного застосування при модифікації існуючої системи підготовки керівників навчальних закладів. Також ДОДАТКИ в роботі містять тести для визначення якостей керівника навчального закладу у діловому спілкуванні.

Структура роботи. Дана робота складається із вступу, трьох основних складних розділів, до кожного розділу висновків, загального висновку, додатків та списку використаної літератури.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал