«Узгоджено» «Затверджую» Заступник директора з нвр директорСторінка1/3
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3


«Узгоджено» «Затверджую»

Заступник директора з НВР Директор

_________________________ _______________________

І семестр І семестр

_________________________ _______________________

ІІ семестр ІІ семестр

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ЗАХИСТ

ВІТЧИЗНИ

10-11 класи

(дівчата)

(рівень стандарту, академічний рівень)

Вчитель ______________

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 14.08.09 №1/11-6881)

Програму підготували: В.М. Мелецький (керівник авторського колективу),

А.М. Бахтін, В.В. Добровольський, С.І. Жевага, О.В. Капштик, А.К. Кравцов, С.І. Осипенко, А.О. НегрієнкоПідручники рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(наказ про надання грифу навчальній літературі № 235 від 16.03.2011 р.)

h:\z_v_b_10.jpg

Герасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П. Захист Вітчизни : Підруч. для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту для хлопців). — Тернопіль : Видавництво «Астон», 2011. — 280 с. : іл.

 

h:\z_v_g_10.jpgГудима А. А., Пашко К. О., Герасимів І. М., Фука М. М. Захист Вітчизни: Підруч. для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат «Основи медичних знань»).— Тернопіль : Астон, 2011. — 280 с. : іл.
  


h:\z_v_b_11.jpg

 Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю. П., Фука М. М. Захист Вітчизни : Підруч. для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців). — Тернопіль : Астон, 2011. — 280 с. : іл.h:\z_v_g_11.jpg


Гудима А. А., Пашко К. О., Герасимів І. М., Фука М. М. Захист Вітчизни: Підруч. для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат «Основи медичних знань»). — Тернопіль : Астон, 2011. — 280 с. : іл.
   
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Головна мета навчання предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовністі до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Завдання курсу предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ;

- викладення навчального матеріалу предмета у відповідності з положеннями загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів НАТО;

- впровадження компютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки у межах території навчальних закладів.

Предмет викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, тобто, оболонкою навчання, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм. Наприклад, практичні заняття проходять у формах тактико-стройового, тактичного заняття та інших.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання першої допомоги.

Програму побудовано з урахуванням основних ліній Державного стандарту та існуючої в Україні системи військової підготовки. Розділи, з яких структурована програма, наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки в Збройних СилахУкраїни. Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях; перша медична допомога хворим та догляд за хворими. Основи цивільного захисту, як розділ програми, для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи. Для позначення нормативів у програмі застосовуються такі скорочення: Н – норматив, Т – тактична, В – вогнева, М – військово-медична, ПФП –прикладна фізична підготовка, ОЦЗ – основи цивільного захисту, ПМД–перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. Топ –військова топографія.Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях викладачами створюються відповідні умови. Розвитку емоційно-вольової сфери учнів сприяє насичення занять елементами незначної напруженості, раптовості, небезпеки і ризику з дотриманням вимог безпеки.

Програма складається із пояснювальної записки, основної частини і додатків. Основна частина програми предмета подає перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат.

Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин.

До основної частини програми також включено оцінювання навчальних досягнень учнів. Об’єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги; досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп’ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі).

Викладення змісту навчального матеріалу передбачає поступове ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних занять, засвоєння знань і набуття практичних умінь і навичок в ході занять на базі навчального закладу; закріплення рівня знань, умінь і навичок в ході навчально-польових зборів і занять у лікувально-оздоровчому закладі. Розділи програми для групи юнаків містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.

f:\снимок.png

Розділ 1, тема 2, заняття 1 Кольором виділені теми для самостійного вивченняПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН

на курс навчання дівчат, навантаження 1.5 годин на тиждень


№ теми

Назва розділу, теми

Кількість годин

10

11

пз

Всього
Вступний урок

1

-

-

1

Розділ 1. Основи цивільного захисту

14

-

-

14

1.1

Нормативно-правова база цивільного захисту

1

-

-

1

1.2

Надзвичайні ситуації

4

-

-

4

1.3

Захист населення від надзвичайних ситуацій

6

-

-

6

1.4

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

2

-

-

2

1.5

Організація цивільного захисту навчального закладу

1

-

-

1

Розділ 2. Міжнародне гуманітарне право про захист життя людей

-

3

-

3

2.1

Основні положення міжнародного гуманітарного права

-

1

-

1

2.2

Застосування міжнародного гуманітарного права

-

1

-

1

2.3

Засоби і методи ведення воєнних дій

-

1

-

1

Розділ 3. Основи медичних знань і допомоги

19

-

-

19

3.1

Основи законодавства України про охорону здоров’я людини

1

-

-

1

3.2

Здоров'я людини і навколишнє середовище

2

-

-

2

3.3

Основні системи організму людини, їх функції. Травми систем та їх наслідки. Втрата свідомості.

7

-

-

7

3.4

Захворювання основних систем організму людини. Інфекційні захворювання

3

-

-

3

3.5

Опіки та отруєння організму людини. Уражаюча дія електричного струму. Укуси отруйних змій і комах

3

-

-

3

3.6

Ураження організму людини від зброї масового ураження

1

-

-

1

3.7

Оцінювання стану критичних систем організму людини. Термінальний стан

1

-

-

1

3.8

Медична допомога при порушенні здоров’я людини

1

-

-

1

Розділ 4. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу

13

18

4

35

4.1

Застосування заходів і засобів з надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях

3

-

-

3

4.2

Перша допомога при гострих порушеннях дихання та під час зупинки серця

1

-

-

1

4.3

Перша медична допомога при пораненнях. Перев’язка пораненого

9

-

-

9

4.4

Перша допомога при переломах та вивихах. Транспортування потерпілих

-

6

-

6

4.5

Перша допомога при опіках. Допомога при тепловому та сонячному ударі, обмороженні і електротравмах

-

4

-

4

4.6

Перша допомога при утопленні, синдромі тривалого здавлювання та інших паталогічних станах

-

4

-

4

4.7

Перша допомога при отруєннях і укусах

-

2

2

4

4.8

Перша медична допомога при радіаційних ураженнях і від отруєння речовинами, що є хімічною зброєю

-

2

2

4

Розділ 5. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими

-

13

12

25

5.1

Перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму людини. Догляд за хворими

-

4

2

7

5.2

Основні способи реанімації і транспортування при гострих захворюваннях. Застосування лікарських препаратів

-

3

4

7

5.3

Профілактика інфекційних захворювань

-

3

2

6

5.4

Гострі захворювання органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої медичної допомоги

-

3

4

7

6

Резерв часу (години тематичних оцінювань)

5

1

2

6
РАЗОМ:

52

35

18

105


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал