Уроку з теми «Особливості харчування окремих груп споживачів»Скачати 234.02 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір234.02 Kb.
ТипУрок
d:\рабочая\обложки\куба.png


Вступ

Самостійна робота учнів — це один із видів навчання, яке на відміну від аудиторних занять відбувається без викладача. Проте викладач регламентує її обсяг і зміст, здійснює безпосереднє керівництво та визначає методи контролю. Саме тому при проведені підсумкового уроку з теми «Особливості харчування окремих груп споживачів» типом уроку був обраний семінар-конференція. Учнівська конференція — це важлива форма навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь і навичок учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню й систематизації; це комплексна форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності учителя й учнів. Семінар як форма організації навчання об'єднує бесіду та дискусію учнів. Проведення семінару-конференції створює комфортне середовище для навчання, підвищує ефективність засвоєння знань завдяки мотивації та активізації сприйняття, орієнтує на практичну діяльність, систематизує знання, а в цілому розвиває творчий потенціал учня і формує стійкий пізнавальний інтерес до предмету.

Така форма організації навчально-виховного процесу передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об’єднані однією метою — вирішення певної теоретичної і практичної проблеми. Роль викладача полягає в коментуванні полеміки учнів, підбитті підсумків обговорення. Ця форма організації навчання розрахована на учнів, які мають сформовані вміння й навички роботи з літературою. Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення знань учнів; формування позитивного ставлення до самоосвіти; розвиток і саморозвиток творчих здібностей учнів, їхньої активності; створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів, тому що навчання — це спілкування, у процесі якого відтворюються та засвоюються знання та досвід (у тому числі й досвід творчої діяльності), накопичені людством.

Самостійній роботі передували лекції, на яких розглядався базовий та проблемний матеріал теми. Після цього учні самостійно ознайомились з головними питаннями теми, рекомендованими підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями та додатковими джерелами інформації. Підсумкова конференція «Проблеми харчування у світі та роль науки у їх вирішенні» проводиться як заключний етап вивчення теми навчальної програми зі спорідненими проблемами різних навчальних предметів.План-конспект заняття

Тема заняття: Проблеми харчування у світі та роль науки у їх вирішенні

Тип уроку: семінар-конференція

Мета проведення заняття:

навчальна:

 • ознайомити учнів з проблемами харчування, принципами здорового харчування, різними теоріями та концепціями харчування, науково-технічною політикою у сфері здорового харчування та науковими розробками для підприємств ресторанного господарства;

 • поглибити і конкретизувати, систематизувати знання, засвоєні під час лекційних занять та у процесі самостійної роботи учнів.

розвиваюча:

 • спонукати учнів до самоосвіти протягом всього життя;

 • розширити знання учнів щодо використання біологічно-активних добавок при конструюванні страв функціонального призначення;

 • удосконалити уміння працювати з різними джерелами інформації, розвинути логічне мислення учнів;

 • оволодіти методами аналізу зібраного та систематизованого матеріалу з теми, яка вивчається.

виховна:

 • формувати активну громадянську позицію в питаннях використання неякісної сировини для приготування страв, погіршення екологічної ситуації, що тягнуть за собою погіршення харчового статусу;

 • прищепити любов до обраної професії; виховати екологічну та економічну культури і мислення;

методи проведення:

 • інформаційний, ілюстраційний, дискусія.

комплексно-методичне забезпечення: тематичний план, робоча програма, план-конспект заняття, доповіді учнів, презентації учнів у PowerPoint, збірник рецептур страв і кулінарних виробів з використанням біологічно-активних добавок.

Технічні засоби навчання: проектор, ноутбук.

Міжпредметні зв’язки:

  1. Мікробіологія тема «Поняття про раціональне харчування», «Фізіологічні основи лікувально-профілактичного харчування», «Фізіологічні основи лікувального та дієтичного харчування»

  2. Товарознавство харчових продуктів. Теми «Овочі та продукти їх переробки», «Молоко та молочні продукти», «Риба та рибні продукти», «М'ясо та м’ясні продукти»

  3. Комп’ютерна техніка. Тема «Редактори текстової інформації»

Алгоритм проведення занять

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми, мети, питань семінарського заняття.

 3. Мотивування та стимулювання навчальної діяльності.

 4. Обговорення навчальних питань семінару.

 5. Закріплення матеріалу теми.

 6. Підведення підсумків заняття.

 7. Повідомлення домашнього завдання.

Хід проведення занять

 1. Організаційний момент

Дії викладача

Дії учнів

Викладач вітається з учнями.

Перевіряє готовність учнів до занять.Староста повідомляє про відсутніх учнів, причини їх відсутності та готовність до уроку

 1. Повідомлення теми, мети, питань семінарського заняття

Викладач концентрує увагу учнів на темі конференції та меті її проведення

Тема уроку Проблеми харчування у світі та роль науки у їх вирішенні

Мета заняття: ознайомитись з проблемами харчування, принципами здорового харчування, різними теоріями та концепціями харчування, науково-технічною політикою у сфері здорового харчування та науковими розробками для підприємств ресторанного господарства у лікувально-профілактичному та дієтичному харчуванні.

Викладач пояснює учням, що великий відсоток програмного матеріалу винесений на самостійне опрацювання, а питання, які будуть розглядатися, є у екзаменаційних білетах. Тому матеріал даної конференції надзвичайно важливий для засвоєння.

Викладач пропонує затвердити регламент роботи

Доповідь — до 5 хв.

Обговорення доповіді – до 3 хв.

Викладач закликає до дотримання чіткої процедури проведення конференції; забезпечення позитивної установки на сприйняття змісту повідомлень, відповідного морального та психологічного мікроклімату, атмосфери поваги та довіри.Учні слухають подану інформацію

Вносять пропозиції щодо регламенту конференції.

Учні слухають, осмислюють інформацію викладача, налаштовуються на активну участь в обговоренні актуальних питань теми.


 1. Мотивування та стимулювання навчальної діяльності

Якщо взяти все населення України за 100%, здорових людей виявиться тільки 20%, із зниженою адаптаційною резистентністю — 40%, а у стані передхвороби і хвороби — по 20% відповідно. Відомо, що тривалість і якість життя людини визначає її харчування. Однак в Україні погіршення екологічної ситуації, а звідси якості питної води та харчових продуктів, значні зловживання в галузі торгівлі та зубожіння населення призвело до погіршення харчового статусу. Від складу харчових продуктів, що ми вживаємо, залежить не тільки вид і кількість шкідливих речовин, які надходять з їжею, а й характер їх дії в організмі. Людина сучасного урбанізованого суспільства при традиційному харчуванні по суті приречена на ті чи інші види харчової недостатності. А з ними його завжди буде супроводжувати нездатність відповідних захисних систем організму адекватно відповідати на несприятливі впливи навколишнього середовища, що різко підвищує ризик розвитку багатьох захворювань, у тому числі найпоширеніших серцево-судинних, цукрового діабету і раку. Відновлення структури харчування, підвищення його якості і безпеки в даний час повинні бути однією з найважливіших і пріоритетних завдань держави. Наукові дослідження свідчать, що за допомогою традиційних харчових продуктів неможливо досягти високого профілактичного ефекту. Харчовий фактор має відповідати не лише сучасним вимогам раціонального харчування, а й враховувати комплекс спеціальних лікувально-профілактичних заходів. Одним із них є створення нових видів кулінарної продукції з біологічно-активними добавками та конструювання нових страв, які посилять захисні функції організму людини, що надзвичайно актуально для студентів-технологів.

Слухають викладача.


1.Що таке БАДи?

Відповідають.

Бажана відповідь:

БАДи – біологічно-активні харчові добавки з мінеральної, рослинної або тваринної сировини, призначені для вживання одночасно з їжею або введення до складу харчових продуктів.

2. Як ви вважаєте, чим слід збагатити раціон людей, які проживають на забрудненій радіонуклідами території?

Бажана відповідь:

Продуктами, що містять пектинові речовини.3. Що слід обмежити в харчуванні людей

літнього віку?Бажана відповідь:

Продукти з високою енергетичною цінністю 1. Обговорення навчальних питань семінару

Викладач грає роль головуючого конференції. Він повідомляє тему, презентує план проведення конференції:

 1. Сучасні проблеми харчування населення. Основні напрями розвитку та сучасні аспекти оздоровчого харчування.

 2. Основні теорії харчування.

 3. Наукові основи розробки новітніх технологій у ресторанному господарстві

 4. Біологічно-активні речовини: характеристика та використання:

 5. Конструювання рецептур страв лікувально-профілактичного призначення

 6. Особливості приготування страв для дієтичного харчування.

 7. Головуючий запрошує до виступу доповідачів.

Співдоповідачі доповнюють виступи, відповідають на запитання присутніх

Учні слухають, приймають участь в обговоренні тем, задають питання. 1. Закріплення матеріалу теми

Викладач з`ясовує причини нерозуміння певного елементу змісту навчальної інформації. Здійснює це за допомогою серії оперативних усних фронтальних опитувань.

Учні відповідають на поставленні запитання.

 1. Підведення підсумків заняття

Викладач підводить підсумки, оцінює виступи учнів та їхню активність у підготовці та проведенні конференції. Відзначає кращі виступи учнів.

Учні слухають, аналізують.

VII. Повідомлення домашнього завдання

Викладач пропонує учням підготуватися до заліку з курсу.

Учні приймають інформацію до уваги.

Список використаних джерел

 1. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів (технологічних карт) з використанням біологічно-активних добавок. –К: КНИГА, 2004, — 428 с.

 2. Освітні технології: Навч. — метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.

 3. Пересічний М.І., Кравченко М.Ф.,Карпенко П.О. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно-активних добавок Монографія. — Київ: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

 4. Пересічний М.І., Пятницький Т.А., Якименко Д.М. Раціональне харчування в умовах іонізуючої радіації. –К: Либідь, 1992. -200 с.

 5. Психологія и педагогіка: Учебное пособие / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Изд-во «Центр», 1997 р. – 255 с.

 6. Циприян В.И.Анистратенко Т.И.Научные основы конструирования продуктов питания для массовой профілактики радиационных воздействий // Тезисы докл. Науч. Конф. «Разработка комбинированных продуктов питания».- Кемерово, 1991, -20 с.

 7. Шевчук С.С., Сілаєва І.Є. Сучасний урок в педагогічній та організаційно-методичній діяльності керівних кадрів ПТНЗ (методичні рекомендації). – Донецьк:ДІПО ІПП, 2003. – с. 8-9,15-20.


Київ - 2016
d:\d\d\секретар наталія\обложка\новый титул\обложка 2014.png
Виконала:

учениця групи ВТТ-401

Лунгу Анастасіякерівник:

Куба О. М.

Пошукова робота

за темою


«Особливості приготування страв для дієтичного харчування»Особливості

Страви готують відповідно до рекомендованих дієт. Використовують продукти свіжі, без добавок, м’ясо охолоджене телятини, нежирної яловичини, птиці (курей, індиків). Рибу краще прісноводну, не жирну, або напівжирну, яка має мало міжм`язових кісток.Закуски

Для заправки салатів замість оцту використовують 2% розчин лимонної кислоти Для дієт № 5, 7, 8, 9, 10 нашатковану ріпчасту цибулю перед пасеруванням бланшують 1-2 хв. Для дієти № 5 використовують яблука солодких і кислих сортів. Для дієт № 8, 9 цукор замінюють ксилітом або сорбітом ; яблука використовують кислі або кисло-солодкі. На дієту №1 цибулю не використовують. На дієти № 8, 9, 15 використовують квашену капусту.Салат з буряків з курагою (дієти № 5, 7, 10, 15)

 • Зварений буряк нарізають соломкою, + замочену і нарізану курагу, цукор, перемішують. Заправляють сметаною.

Риба фарширована (дієти № 1, 2, 5, 7, 8, 10, 15)

 • Готують, як за звичай, але без цибулі і часнику.

Сир м`ясний(дієти № 1, 2, 5, 7, 10, 15)

 • Зварене м’ясо (2 сорт) і в`язку рисову кашу охолодити до 60°, подрібнити на м’ясорубці з мілкою решіткою, + вершкове масло, сіль, збити, сформувати у вигляді батона і охолодити. Перед відпуском нарізати на порції по 30-100г.

Супи

 • На дієти № 1, 5, 7, 8, 9, 10 готують вегетаріанські супи , а на 2, 15, періодично 8, 9 на м’ясному бульйоні.

 • Моркву, ріпу припускають з вершкового масла; цибулю бланшують (крім дієти №15), а потім пасерують (на дієту №5 не пасерують). Білі корінці сирими за 20 хв. до кінця варіння.

 • Для дієти №1 готують протерті супи з круп, овочів на відварах, солодкі

 • Для дієти №2 крім зазначених супів рекомендують супи на бульйонах.

 • Для дієти №5 готують заправні супи на овочевих відварах або на воді без цибулі. Овочі тушкують або припускають, але не пасерують. Рекомендують також різні молочні, а влітку холодні супи.

Суп з овочів дієти (№2, 5, 7, 8, 9, 10, 15)

 • Цвітну капусту, кабачки, моркву, зелений горошок, помідори припускають з вершкового масла. При приготуванні в воду кладуть спочатку капусту, варять 15 хв., картоплю, варять 5-10 хв., припущені овочів. Для дієти №2 овочі подрібнюють.

Суп з фрикадельками (дієти №2, 5, 10, 150)

 • Виконують всі правила для дієтхарчування. На дієти №2, 15 фрикадельки варять в супові. Для дієти №5 цибулю не пасерують і варять суп на воді.

Суп – пюре з птиці (дієти № 1, 2)

 • Зварену м`якоть птиці без шкіри подрібнюють на м`ясорубці з мілкою решіткою і протирають, бульйон або воду і розтирають. Зварену рисову крупу відціджують, протирають, з`єднують з курячим пюре, розводять гарячим молоком, сіль і доводять до кипіння. Готовий суп заправляють льєзоном і вершковим маслом.

Суп – крем з овочів (дієти № 1, 2)

 • Всі овочі після теплової обробки протирають, + молочний соус, молоко, сіль і доводять до кипіння. Заправляють прокип`яченими вершками.

Страви з риби

 • Використовують пісну або напівжирну рибу

 • Із нерибних продуктів – кальмари і креветки.

 • Страви з риби використовують як натуральними, так і у вигляді кнельної і котлетної маси. Їх подають з овочевими гарнірами, в`язкими кашами.

Хлібці рибні парові (дієти №1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15)

 • В підготовлену рибну котлетну масу вводять розм`якшене вершкове масло, жовток яйця. Масу збивають, + збитий білок, обережно перемішують. Готують на пару. При подачі поливають вершковим маслом.

 • Тюфтельки готують з бланшованою цибулею на дієти №2, 15.

Суфле рибне (дієти №2, 5, 7, 8, 9, 10)

 • Зварене рибне суфле подрібнюють 2 рази на м`ясорубці. густий молочний соус, жовтки яєць, збивають і вводять яєчні збиті білки. Обережно перемішують, розкладають у змащені вершковим маслом формочки і запікають 10-15 хв. Відпускають з гарніром і вершковим маслом.

Страви з м`яса

Використовують не жирну яловичину і телятину. Свинину використовують тільки для дієти № 15. Страви готують відварними, припущеними і відпускають з овочевими та круп`яними гарнірами. Для дієт № 5, 7, 8, 9, 10 перед смаженням, тушкування або запіканням , м`ясо попередньо відварюють. Вироби із котлетної маси попередньо не панірують.Бефстроганов із відварної яловичини

 • М`ясо ( частина задньої ноги) зварити, нарізати брусочками, з єднати з вареною протертою морквою, сметанним соусом і тушкувати 5-10 хв. відпустити з відварною картоплею пюре, з пюре із моркви або буряка.

Плов із відварного м`яса (дієти №5, 7, 10, 15)

 • Готують, як звичайний плов, але моркву припускають, а цибулю бланшують. Готується без томату. Страви із смаженого м’яса готують на дієту №15, а із попередньо відвареного – на 7, 8, 10. Смажать на топленому вершковому маслі.

Суфле з яловичини або телятини (дієти № 1, 2, 5, 7)

 • Відварене м’ясо подрібнюють, + жовтки яєць, густий молочний соус, збивають і + збиті білки. Масу обережно перемішують, викладають у форми, замащені маслом, і варять на пару 25-30 хв. При відпуску поливають вершковим маслом.

Кнелі з рисом (дієти №1, 2, 5, 7)

 • Готують як котлетну масу, але з відварним рисом. Масу протирають + яєчний білок і молоко. Збивають. В кінці + сіль. Припускають.

Суфле з птиці і цвітної капусти (Дієти №1, 2, 5, 7)

 • м’ясо птиці 2 рази подрібнюють, капусту припускають у молоці і протирають. З’єднують з м’ясом птиці. , + густий молочний соус, жовтки яєць, сіль. Збивають і + збиті білки. Викладають у підготовлені формочки і припускають 25-30 хв.

Список використаної літератури

 1. Пересічний, М. І. Раціональне харчування в умовах іонізуючої радіації [Текст] / М. І. Пересічний, Т. А. Пятницький, Д. М Якименко. –К: Либідь, 1992. -200 с.

 2. Пересічний, М. І. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно-активних добавок [Текст]:Монографія / М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко, П. О. Карпенко . - Київ: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

 3. Використані Інтернет джерела:

http://medbib.in.ua/rasprostranennyie-teorii-pitaniya.html

http://revolution.allbest.ru/cookery/00260824_0.htmld:\d\d\секретар наталія\обложка\новый титул\обложка 2014.png
Виконала:

учениця групи ВТТ -401

Литвиненко Аліна

керівник:

Куба О.М.

Пошукова робота

за темою


«Концепції харчування»Київ - 2016


Вступ

В останні десятиліття з'явилося багато нових оригінальних теорій харчування, які не вписуються в рамки традиційних уявлень, що мають глибокі історичні корені. Однак у кожній із цих теорій є раціональне зерно. Для вибору своєї методики харчування важливо знати сильні і слабкі сторони теорій харчування. В даній роботі розглядаються основні з них.Класичні теорії та концепції харчування

 1. Усі універсальні природничо-наукові концепції містили теорію харчування як важливий і необхідний складник. Історія науки розглядає три основні теорії харчування:

 2. античну;

 3. збалансованого харчування;

 4. адекватного харчування
  1. Антична теорія харчування

Антична теорія сформувалася в добу давньогрецького мислителя Аристотеля (384-322 до н. є.) і проіснувала до часів давньоримського лікаря Галена (близько 150-200 до н. є.) - Відповідно до цієї теорії, живлення всіх структур організму відбувається за рахунок крові, що безперервно утворюється в травній системі з харчових речовин у результаті складного процесу невідомої природи, певною мірою подібного до бродіння. На основі цієї теорії було побудовано численні лікувальні дієти давніх людей. Вона послугувала одним з обґрунтувань очищення організму від шкідливих речовин за допомогою кровопускання.


  1. Теорія збалансованого харчування

Ця теорія виникла понад 200 років тому і донедавна мала перевагу в дієтології. Вона набула розвитку на основі досягнень природознавства й безпосередньо спиралася на дослідження Германа Гельмгольца і Роберта Майера, які сформулювали закон збереження енергії в живому організмі.. Суть теорії збалансованого харчування:

ідеальним вважається харчування, за якого надходження харчових речовин в організм відповідає їх витраті;їжа складається з кількох компонентів, які різняться за фізіологічним значенням: корисних, баластних і шкідливих, чи токсичних. У ній містяться і незамінні речовини, що не можуть утворюватися в організмі, але необхідні для його життєдіяльності;


  1. Теорія адекватного харчування

 1. Теорія адекватного харчування увібрала все цінне, що було в теорії збалансованого харчування, але заявилися і нові положення.

 2. Відповідно до цієї теорії, необхідним компонентом їжі є не тільки корисні, а й баластні речовини (харчові волокна). Сформувалася уява про внутрішню екологію (ендоекологію) людини, що існує завдяки взаємодії організму та його мікрофлори.

Концепції харчування

 • На основі теорії адекватного харчування розроблено різні наукові концепції харчування.

Концепція диференційованого харчування

 • Ця концепція ґрунтується на найсучасніших відомостях про склад харчових продуктів І біологічну конституцію (генотип) людини.

 • Користь, яку приносить організму їжа, залежить від складу їжі та здатності організму її засвоювати. Прихильники концепції диференційованого харчування розглядають склад продуктів та індивідуальні особливості обміну речовин як основні складники практичного харчування, тоді як традиційне харчування враховує лише один із них (склад продуктів).

 • Вважають, що під час розроблення раціону необхідно враховувати не лише склад продуктів, а і взаємодію різних харчових речовин з індивідуальною системою метаболізму тієї чи іншої людини.

 • Однак успіх диференційованого харчування залежить від методів оцінки харчового статусу у взаємозв’язку з особливостями обміну речовин і факторами довкілля. На жаль, ефективних методів оцінки через складність проблеми дотепер не розроблено.

Концепція спрямованого (цільового) харчування

 • Норми харчування, якими користуються різні фахівці у галузі харчування, розраховано на середню людину. Однак у природі такої людини не існує. Доведено, що будь-яка формула збалансованого харчування не може бути однаковою мірою адекватна одразу для всіх процесів життєдіяльності організму певної людини. Неможливо підібрати раціон, що захищає одразу від усіх ксенобіотиків(чужорідні для біосфери хімічні речовини). Людина часто створює собі такі умови існування, до яких її не міг підготувати процес еволюції предків (робота в космосі, в умовах підвищеної радіації, хімічних виробництв та ін.).

Концепція індивідуального харчування

 • Індивідуалізація харчування залежно від генетичних особливостей людини для профілактики проявів генетичних аномалій - цілком досяжне завдання початкуXXI століття. Нині деяким людям уже вдалося індивідуалізувати споживання їжі відповідно до своїх антропометричних показників, підтримуючи харчування на рівні, що забезпечує таке співвідношення маси тіла і зросту, яке відповідає найсприятливішому прогнозу довголіття і профілактики низки хронічних захворювань.

 • Відповідно до цієї концепції, людина запроваджує у свій раціон різноманітні страви. Зауважено: якщо людина готує їжу самостійно, її смакові потреби, а відповідно, надходження необхідних речовин задовольняються повніше. В окремих випадках, підбираючи відповідні страви, можна викликати в своєму організмі цілеспрямовані зміни самопочуття.

 • Як індивідуальне харчування можна розглядати підбір за своїм смаком цілеспрямованістю стандартних і самостійних дієт.

Альтернативні теорії та концепції харчування

 • В останні десятиліття з'явилося багато нових оригінальних теорій харчування, які не вписуються в рамки традиційних уявлень, що мають глибокі історичні корені. Однак у кожній із цих теорій є раціональне зерно. Для вибору своєї методики харчування важливо знати сильні і слабкі сторони альтернативних теорій харчування. Розгляньмо основні з них.

Вегетаріанство

Переваги вегетаріанства: • зменшення ризику захворювання атеросклерозом;

 • нормалізація артеріального тиску;

 • зниження в'язкості крові;

 • зменшення ризику пухлинних захворювань кишечника;

 • поліпшення відпливу жовчі та функцій печінки.

Недоліки:

 • під час харчування винятково рослинною їжею виникають великі труднощі в достатньому забезпеченні організму повноцінними білками, насиченими жирними кислотами, ферумом, деякими вітамінами, оскільки більшість рослинних продуктів містять порівняно мало цих речовин;

 • під час дотримання принципів суворого вегетаріанства необхідно споживати надмірну кількість рослинної їжі, яка відповідала б потребам організму в енергії. Звідси - перевантаження діяльності травної системи великою кількістю їжі, яка зумовлює високу вірогідність виникнення дисбактеріозу, гіповітамінозу і білкової недостатності;

 • для людей, уражених тяжкими захворюваннями, такими як злоякісні пухлини, хвороби системи крові, таке харчування може мати фатальні наслідки; з часом за суворого вегетаріанства у людини може розвиватися дефіцит феруму, цинку, кальцію, вітамінів В2, В12, D, незамінних амінокислот - лізину і треоніну.

Лікувальне голодування

 • Період повного утримування від їжі може бути короткочасним (1-3 доби), середньої тривалості (7-10 діб) чи тривалим (до 40-50 діб). Останній повинен проводитися тільки під суворим контролем лікаря. Курс лікувального голодування - серйозне навантаження для організму, своєрідна стресова ситуація.

 • Нині дозоване голодування і розвантажувальна дієтотерапія є одними з методів лікування багатьох гострих і хронічних захворювань: серцево-судинних, шлунково-кишкових, алергійних, органів дихання, суглобів, ожиріння, низки психічних розладів. За гострого гастриту, ентероколіту, гострого холециститу, панкреатиту, шлункової кровотечі, серцевої астми, інфаркту міокарда, надлишкової маси тіла з лікувальною і профілактичною метою широко призначають одноденне (24-годинне) голодування.

Теорія роздільного харчування

Основні положення теорії Г. Шелтона: • Не можна одночасно вживати білкову і крохмальну їжу - м'ясо, риба, яйця, сир, молоко, кисломолочний сир несумісні з хлібом, борошняними виробами і кашами, Пояснюється це тим, що білки перетравлюються в кислому середовищі в нижній частині шлунка, а крохмаль - у верхніх його частинах П:. дією ферменту слини і потребують лужного середовища. У кислому середовищі шлунка активність ферментів слини пригнічується, і перетравлювання крохмалю припиняється.

 • Кислі продукти не можна поєднувати з білковою і крохмалистою їжею. оскільки вони руйнують пепсин шлунку. У результаті білкова їжа загниває, а крохмалиста не засвоюється.

 • Цукор і солодкі фрукти рекомендується їсти окремо від усього іншого.

Концепція індексів харчової цінності

 • Суть концепції полягає в тому, що цінність харчових продуктів або раціону для організму є сумою кількісних величин, які характеризують хімічні складники продукту. Однак такі спроби призводять до того, що якісно неоднозначні компоненти раціону постають в індексі як взаємозамінні. Це створює небезпеку формування неповноцінних раціонів, оскільки за основу береться не збалансованість харчування за основними харчовими речовинами, а кількість нарахованих індексів.

Концепція "живої" енергії

 • Концепція "живої" енергії відома з початку XIX століття, її прихильники переконані, що в довкіллі існує особлива, властива лише живій істоті енергія - "жива". Вона передається через певні речовини, структури, які ніяк не вдається "матеріалізувати". Можливо, таким матеріальним субстратом є аденозинтрифосфорна кислота (АТФ). Однак розрахунки виявили, що макроергічні сполуки фосфору спроможні дати лише стотисячні частки процента енергії білків, жирів і вуглеводів. До того ж у травному каналі не виявлено систем, здатних засвоювати енергію фосфатів. Трагічний досвід останньої світової війни засвідчив, що раціон з енергетичною цінністю близько 4,2 МДж (1000 ккал) спричиняє дистрофічні порушення в організмі.

Концепція "уявних" ліків

 • Прихильники цієї концепції знаходять в окремих продуктах особливі цілющі властивості. На цій підставі певний продукт або речовина необґрунтовано звеличується і рекламується.

 • Використання таких продуктів рекомендується за всіх захворювань без винятку і для всіх людей.

 • Як приклади можна навести модні захоплення пророслим насінням, перепелиними яйцями, гідролізатами АУ-8 і 1-1 та ін. Організм людини дуже складний, і навряд чи можна суттєво вплинути на узгоджену діяльність його органів і систем будь-яким одним продуктом або речовиною, навіть якщо вона містить дуже корисні властивості.

Концепція абсолютизації оптимальності

 • Прихильники цієї концепції намагаються відкрити склад харчового раціону і відповідну формулу співвідношення харчових продуктів, які були б оптимальними одразу для всіх сторін життєдіяльності організму людини. Іншими словами, робляться спроби створити ідеальну дієту.

 • Описані вище теорії і концепції харчування не вичерпують усіх наявних підходів до харчування. Крім того, сучасний стан екології і розвиток основних наукових досліджень у галузі здорового харчування зумовлюють формування нового бачення щодо класичних і альтернативних теорій харчування.

 • Потребам організму відповідає лише раціональне харчування, збалансоване за складом і калорійністю з урахуванням індивідуальних особливостей організму. "Утримуйся їсти і пити більше, ніж вимагають твої голод і спрага" - ці мудрі слова сказав Сократ понад дві тисячі років тому.

Список використаної літератури

 1. . Збірник рецептур страв і кулінарних виробів (технологічних карт) з використанням біологічно-активних добавок [Текст]: / Колектив розробн. М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, П.О. Карпенко. –К: КНИГА, 2004, - 428 с.

 2. Пересічний, М.І. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно-активних добавок [Текст]: Монографія. / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, П.О. Карпенко - Київ: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

 3. Пересічний, М.І. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно-активних добавок [Текст]:Монографія / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, П.О. Карпенко .- Київ: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

 4. Використані Інтернет джерела:

http://medbib.in.ua/rasprostranennyie-teorii-pitaniya.html;

http://revolution.allbest.ru/cookery/00260824_0.html

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал