Уроку екології №2 Дата група Тема Природа і людина: системний підхідСкачати 83.09 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір83.09 Kb.
ТипУрок
План уроку екології № 2 Дата___________ група______________
Тема 2. Природа і людина: системний підхід.

Тема уроку: Біосфера. Вчення В.І.Вернандського. Ноосфера. Наслідки антропогенного впливу на природу.

Мета:

Сформувати уявлення про біосферу як оболонку Землі; поглибити знання учнів про роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі; розкрити суть вчення

В.І. Вернандського про ноосферу та його значення для попередження глобальної екологічної кризи;Розвивати сучасне екологічне уявлення про стан навколишнього середовища та наслідки антропогенного впливу на природу; вміння обґрунтовувати та висловлювати особисте ставлення до екологічних проблем людства та шляхів їх вирішення.

Виховувати почуття відповідальності не тільки за свої дії а й суспільства в цілому.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: ноутбук, ММП, документальні фільми: «Земля – наш дім», «Суть вчення Вернандського про ноосферу» , «Біосфера.Вернандський»; презентації учнівські: « Про життя та творчість Вернандського В.І.», «Як народжується каміння», «Вчення Вернандського про біосферу.», портрет Вернандського В.І., роздаткові картки, схеми, кросворди.
Ключові поняття: біосфера, біосферологія, біогеохімія, жива речовина, озоновий екран, біомаса, ноосфера, психогенез , закони Коммонера.
Міжпредметні зв’язки : Біологія, хімія, астрономія, природознавство, основи здоров’я, географія.
Форми та методи роботи на уроці: термінологічна розминка, розповідь, бесіда, перевірка випереджального домашнього завдання (учнівські презентації та виступи); розбір навчального блоку з переглядом відеосюжету, групова робота з кросвордами, тестами, картками – завданнями, таблицями, елементи дискусії, гри (лото); вправи на розвиток логіки («логічний брифінг»)
Структура уроку:

І. Організаційний момент.Оголошення теми та мети уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 1. Учнівська презентація «Як народжується каміння»

 2. Розповідь вчителя

(відео сюжет «Бісфера . Вернандський»)
На першій сторінці книги В.І. Вернандського «Біосфера» написаний епіграф:
Невозмутимый строй во всем.

Созвучье полное в природе…

Мабуть , ці тютчевські рядки довго звучали у свідомості Вернандського, перш ніж його думки оформилися у вчення про біосферу.


Який великий зміст захований у цих рядках?
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда:

 1. Чи завжди на планеті були живі організми?

 2. Які властивості живих організмів ?

 3. Як впливають живі організми на планету?

 4. Чи можуть живі організми бути геологічною силою?

І\/. Вивчення нового матеріалу.
План:

 1. Поняття про біосферу, її межі та структуру. (відео сюжет «Біосфера»)

 2. Властивості та функції живої речовини. (робота з опорними схемами, презентація «Вчення Вернандського про біосферу.»)

 3. Суть вчення В. І. Вернандського про ноосферу. (відеосюжет)

 4. Закони Б. Коммонера. Я і біосфера.(творчі завдання, фотоколлаж «Чи в наших силах все змінити»)

Основні тези:

 1. Біосфера – це єдина планетарна система. Це оболонка Землі, яка включає частини атмосфери, гідросфери і літосфери, заселені живими організмами. Сучасна біосфера характеризується стабільністю та високою надійністю функціонування. Стабільність – є наслідком високого рівня організованості, цілісності й структурованості.

Межі біосфери: по Вернандському – верхня межа біосфери є променевою 9 захищає озоновий екран), а нижня – термічною (3-3,5 км глибина) .

За даними Ф. Шипунова (1980), найбільшу товщину біосфера складає на тропічних широтах – 22км, найменшу – на полярних – 12 км. Приблизна маса біосфери – 3∙1024г, а об’єм – 10 24см.Біомаса – загальна маса особин виду, або всіх живих організмів, що населяють планету.

Структура біосфери: За Вернандським існує шість головних типів речовин біосфери:

 1. Жива речовина, представлена організмами різних видів;

 2. Біогенна речовина, що є продуктом життєдіяльності організмів ( камяне вугілля, торф);

 3. Нежива, косна речовина, в утворенні якої живі організми участі не брали 9 наприклад гірські породи та мінерали);

 4. Біокосна речовина, сформована за рахунок взаємодії живої та косної речовини (грунт);

 5. Радіоактивна речовина;

 6. Космічна речовина (метеорити)

 1. Жива речовина в біосфері утворена живими організмами, що відіграють важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю.

Властивості живої речовини: (робота з схемою 1)

 • Постійний обмін речовин

 • Висока активність (кругообіг речовин та енергії)

 • Акумуляція сонячної енергії (вугілля, нафта)

 • Нагромадження металів (залізо, мідь, марганець)

Завдання учням: Термінологічна розминка:

пригадайте , які організми називаютьсяПродуценти…

Консументи…

Автотрофи…

Гетеротрофи…

Редуценти…

 1. Ноосфера . (демонстрація сюжетів з фільму «Земля – наш дім»

Ноосфера – сфера розуму. Концепцію ноосфери Вернандський сформулював на початку 20 – х років ХХ століття вона – джерело оптимізму і причина великих дискусій, під час яких її іноді намагаються спростувати за допомогою конкретних фактів руйнування природи, які й справді змушують думати про не розумні дії людини.

(учні працюють з таблицею №1, потім висловлюють свою думку, що до поглядів Вернандського та Тейяра де Шардена.)
Табл. №1.

проблеми

Погляд Вернандського

Погляд Тейяра де Шардена

 1. Фактори, що впливають на формування ноосфери

Ноосфера формується під впливом праці людей, завдяки виробленій великої кількості вільної енергії (біологічної, виробничо – механічної, інтелектуальної); особлива роль науки.

Ноосфера утворюється унаслідок поглиблення людської свідомості (рефлексії), науки у союзі з релігією, під дією інтелектуально – духовної енергії; сили любові об’єднують розрізнені частини світу.

 1. Співвідношення людини і природи

Єдність природно – соціальних процесів на основі перетворення біосфери.

Людина – дитина природи, але утворення ноосфери проходить над біосферою та поза нею.

 1. Проблема людини

Людська особливість унікальна, її цінність визначається ступенем причетності до життя всього людства. Смерть – перехід в інший стан, розчинення в загальному, у безмежності матеріального та ідеального. Зі смертю особистості сфера розуму не руйнується, тому безсмертя ноосфери – є безсмертям людини.

Особлива людська риса – рефлексія (самосвідомість). Універсальна людська властивість – стати над особистістю в точці Омега, яка є центром свідомості ноосфери, оскільки діалектичне злиття частинок людського розуму робить можливим утворення ідеально – духовної оболонки Землі.

 1. Просторово – часові характеристики ноосфери

Межі – космо – планетарні, час виникнення ноосферного світу точно не визначено

Початок ноосфери – з появою людини. Людство навряд чи зможе налагодити інтелектуально – духовний зв'язок з іншими осередками високої свідомості в космосі.

 1. Зміст історії

Єднанням цивілізації з природою, що її оточує, через досягнення безсмертя кожної людини в ноосфері здійснюється безсмертя всього людства

Злиття людських душ у центрі ноосфери (Омега) є завершенням земного шляху людської цивілізації.


Завдання учням: (робота в малих групах) напишіть, які ви вважаєте дії требо здійснювати, щоб ноосфера відігравала оптимальну роль на природу.

Шляхи оптимізації біосфери через гармонізацію життєдіяльності людини в біосфері; науково обґрунтоване природокористування:

 • Економія ресурсів та енергії

 • Комплексне використання природних ресурсів

 • Відмова від споживацького підходу

 • Регулювання кількості населення

 • Використання нетрадиційних джерел енергії

 • Переробка вторинної сировини

 • Зменшення викидів шкідливих речовин у довкілля

 1. Закони Б. Коммонера: (американський вчений) Вони звучать просто і зрозуміло і не схожі на традиційні закони. Для їх реалізації необхідна нова, екофільна свідомість та спільні дії окремих людей і держав в цілому.

Усе пов’язано з усім (закон про екосистему і біосферу)

Усе повинно кудись діватись

За все потрібно платити (ніщо не дається задарма)

Природа знає краще (не можна підкорити природу, треба співпрацювати)
\/. Закріплення. Рефлексія. (групова робота учнів з кросвордами, тестами, картками, взаємоперевірка)

Гра: «Екологічне лото»

на дошці таблиця :Продуценти

Тепло від предків
редуценти


Парни

ковий ефект
біосфера
консументи

Ноосфера

автотрофи
Береже природу
Картки, що розташовані окремо з зображенням асоціативних малюнків учні підбирають відповідність:зелена рослина, мегаполіс, СО2 , звір, бактерії, портрет Вернандського, квітка, учень, людина.
Гра «Логічний брифінг»

На дошці картки з словами , потрібно розташувати їх у логічній послідовності.Минуле - рослини – смерть – вугілля – тепло – шахтар – я - людина – розум – майбутнє
\/І. Перевірка домашнього завдання. (учнівські презентації , реферати , виступи про творчість та життєдіяльність В. І. Вернандського та про майбутнє планети).
\/ІІ. Заключне слово вчителя. З розвитком цивілізації виникли нові форми взаємодії людини і природи – соціуму, у межах якого людська діяльність стала визначним фактором розвитку всіх взаємодіючих сил.

Усі продукти взаємодії – наука, культура, техніка, де активним діячем стала людина, було названо ноосферою – сферою розуму.

Отже, перед людством стоїть завдання не лише зберегти природу, а й допомогти їй створити те, чого вона сама без розуму людини створити не може.

\/ІІІ. Підведення підсумків. Оцінювання учнів.Звіт учня «Моя оцінка»


Вид діяльності


Максимальна кількість балів

заробив

Домашня робота

2
Усна відповідь

1 бал – за кожну
Робота у групі

1
Робота по карткам

1
Тести

1 бал за кожне питання
Кросворд

1 бал за кожне правильне слово
Додаткова інформація

2
Участь у іграх

1
Активність

1Всього:

\/ІІІ. Д/з: вивчити теоретичний матеріал за даною темою,

підготувати виступи на тему «Основні етапи антропогенного впливу на довкілля»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал