Уроки для 3 класу на сайті «Шкільне життя»Сторінка3/4
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4


Календарно-тематичне планування уроків

природознавства, 3 клас (на виконання Програми зі змінами)

І семестр

(2 години на тиждень)з/п

Дата

Тема уроку

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ ( 2 години)

1
Різноманітність природи. Вплив Сонця на природу

 • знає про вплив Сонця на природу Землі;

 • розпізнає предмети неживої природи, живі організми та предмети, створені людиною;

 • працює з інформацією: читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;

 • характеризує різноманітність живої і неживої природи;

 • встановлює взаємозв’язки між тваринами і компонентами неживої природи, тваринами і рослинами

2
Вивчення природи людиною.

 • знає методи дослідження природи;

 • працює з інформацією: читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного

Вода ( 7 годин)

3
Вода в природі. Світовий океан, його частини.


 • знає, що таке Світовий океан;

 • визначає частини Світового океану на фізичній карті;

 • характеризує значення води для живих організмів
4
Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

 • розуміє, чим відрізняється між собою прісна і морська вода;

 • має уявлення про розподіл запасів прісної води на Землі;
5
Використання прісної і морської води людиною.

Практичне завдання. Опріснення води.

 • наводить приклади використання прісної і морської води людиною;

 • презентує результати практичного завдання, робить відповідні висновки
Опріснення води , спосіб обробки води з метою зниження концентрації розчинених солей до міри (зазвичай до 1 г / л ), при якій вода стає придатною для питних і господарських цілей.
6
Властивості води. Три стани води. Знаходження води на Землі у трьох станах. Температура плавлення льоду та кипіння води.

 • називає властивості води;

 • називає температуру плавлення льоду та кипіння води;

 • називає приклади практичного використання людиною знань про властивості води;

 • пояснює прояв властивостей води у природі; існування води у трьох станах як основну умову існування життя на Землі;

 • розуміє важливість вивчення властивостей води для практичних потреб людини;

 • спостерігає та виконує деякі досліди, що демонструють властивості води

7
Розчинні та нерозчинні речовини. Вода - розчинник.

Практичне завдання. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

 • пригадує властивості води;

 • наводить приклади розчинних та нерозчинних у воді речовин;

 • наводить приклади використання води у побуті;

 • розуміє важливість вивчення властивостей води для практичних потреб людини;

 • досліджує розчинність речовин, що використовуються у побуті (солі, цукру, соди, муки, крохмалю, піску, глини, повітря ін.)

8
Використання води людиною. Охорона води.

 • наводить приклади практичного використання людиною знань про властивості води;

 • наводить приклади використання води у побуті;

 • розуміє важливість вивчення властивостей води для практичних потреб людини;

 • стисло характеризує шляхи забруднення води, способи її охорони і збереження;

 • обґрунтовує цінність чистої води; свою участь в охороні і збереженні води;

 • висловлює оцінні судження про значення чистоту води у природі

9
Навчальний проект. Вода - руйнівник, чи вода - рятівник?

 • знаходить (за завданням учителя) в підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання «Вода - руйнівник, чи вода - рятівник?»;

 • систематизує інформацію та готує розповідь;

 • презентує власну розповідь;

 • висловлює оцінні судження про свою роботу та роботу однокласників на уроці

Повітря (8 годин)

10
Повітря, його склад та властивості: пружність, розширення повітря при нагріванні та стискання при охолодженні.

Практичне завдання. Виявлення властивостей повітря.

 • знає склад повітря (азот, кисень, вуглекислий газ та інші гази);

 • наводить приклади домішок у повітрі (водяна пара, пил, сажа, дим та інші речовини);

 • розуміє значення кисню для життя людини;

 • називає його властивості;

 • спостерігає досліди, які демонструють властивості повітря;

 • виявляє розширення повітря при нагріванні та стискання при охолодженні;

 • узагальнює і робить висновки про способи виконання дослідів, їх результати

11
Властивості повітря: теплопровідність .

Практичне завдання. Виявлення властивостей повітря.

 • пригадує властивості повітря (пружне, розширюється при нагріванні, стискується при охолодженні, погано проводить тепло) );

 • спостерігає досліди, які демонструють теплопровідність повітря;

 • досліджує властивості повітря за допомогою безпечних дослідів;

 • узагальнює і робить висновки про способи виконання дослідів, їх результати

12
Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею.


 • пригадує властивості повітря;

 • розуміє, що повітря над сушею нагрівається і охолоджується швидше, ніж над водною поверхнею;

 • пояснює досліди, що підтверджують погану теплопровідність повітря, його пружність, розширення при нагріванні;

 • проводить власні дослідження

13
Рух повітря. Виникнення вітру. Вплив вітру на природу Землі.


 • розуміє як виникає вітер;

 • називає характерні ознаки вітру – сила, швидкість, напрямок;

 • користується приладами і матеріалами, які необхідні для виконання дослідів;

 • знає, що таке флюгер та вміє ним користуватися;

 • розпізнає позитивне і негативне значення вітру для природи та людини;

 • висуває власні гіпотези на тему: «Як змусити вітер працювати»;

 • висловлює оцінні судження щодо гіпотез, висловлених однокласниками

14
Практичне завдання. Встановлення джерел забруднення повітря.


 • пригадує значення кисню для життя людини;

 • називає приклади джерел забруднення повітря;

- презентує свою частку роботи у створенні міні-проекту «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення»

15
Охорона повітря від забруднення. Узагальнюючий урок з тем «Вода» та «Повітря»

 • пригадує джерела забруднення повітря;

 • обґрунтовує значення кисню для життя людини;

 • стисло характеризує шляхи забруднення повітря та способи його збереження від забруднення;

 • висловлює оцінні судження про чистоту повітря в класі, в природі та необхідність охорони повітря від забруднення

16
Тематичне оцінювання № 1 з тем «Вода», «Повітря»17
Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

 • знає, що таке гірські породи;

 • розпізнає гірські породи в твердому, рідкому і газоподібному станах;

 • стисло характеризує значення гірських порід в природі

 • моделює життєві ситуації, вибирає допустимі форми поведінки, які не шкодять довкіллю

18
Корисні копалини. Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин.


 • знає, що таке корисні копалини, їх види та способи їхнього видобутку;

 • наводить приклади корисних копалин в різних станах;

 • розуміє значення корисних копалин для людей та необхідність їхнього збереження;

 • розрізняє зразки корисних копалини у колекції;

 • описує використання корисних копалин у господарській діяльності людини;

 • висловлює власне ставлення до корисних копалин та їхнього економного використання

19
Види корисних копалин, способи їх видобування.


 • знаходить (за завданням учителя) в підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання «Які корисні копалини є у моєму краї?»;

 • презентує систематизовану ним інформацію з теми;

 • висловлює оцінні судження про власну роботу і роботу однокласників з підготовки результатів навчального проекту

20
Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Значення корисних копалин в житті людини.

 • розуміє значення корисних копалин для людей та необхідність їхнього збереження;

 • розкриває свою участь у збереженні корисних копалин;

 • висловлює оцінні судження про власне ставлення до корисних копалин та їх економного використання;

 • моделює життєві ситуації, вибирає допустимі форми поведінки, які не шкодять довкіллю

21
Навчальний проект. Корисні копалини рідного краю.


 • виготовляє навчальний проект;

 • презентує і захищає зміст навчального проекту, знаходить спосіб його практичного застосування;

 • висловлює власну думку щодо проектів, створених однокласниками

22
Склад ґрунту.

Практичне завдання. Виявлення складу ґрунту.

 • знає, що таке «ґрунт»;

 • визначає головну ознаку ґрунту;

 • знає склад ґрунту;

 • пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту;

 • досліджує склад ґрунту за допомогою безпечних дослідів

23
Родючість - основна властивість ґрунту. Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід


 • пригадує склад ґрунту;

 • обґрунтовує роль живих організмів в утворенні ґрунту;

 • встановлює зв’язок між складом ґрунту і його родючістю; ґрунтом на іншими компонентами неживої природи (повітрям, водою, гірськими породами);

 • презентує знайдену за двома і більше джерелами інформацію про те, як поліпшити властивості ґрунту

24
Значення і охорона ґрунтів.

 • висловлює оцінні судження про стан ґрунту в природі;

 • пояснює цінність ґрунту; свою участь в охороні ґрунту;

 • стисло характеризує шляхи руйнування ґрунту і відповідні способи його збереження;

 • висловлює оцінні судження про ставлення людей і своє власне до ґрунту

Сонце - джерело енергії на Землі ( 9 годин)

25
Поняття про енергію. Сонце, вітер і вода - невичерпні джерела енергії.

 • має уявлення про енергію як кількісну міру різних форм руху матерії;

 • має уявлення про відновлювальні джерела енергії як потоки енергії, що постійно або періодично діють в природі (променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія, і т. д);

 • пояснює, які джерела енергії є невичерпними і чому саме

26
Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Вплив енергії Сонця на природу Землі.

 • має уявлення про перетворення енергії Сонця у інші види енергії;

 • розуміє, який вплив здійснює енергія Сонця на природу Землі;

 • характеризує Сонце як невичерпне джерело енергії

27
Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною.

 • наводить приклади використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною;

 • знаходить (за завданням учителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію про використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною;

 • систематизує інформацію та готує розповідь;

 • презентує власну розповідь;

 • висловлює оцінні судження про свою роботу та роботу однокласників на уроці

28
Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

Навчальний проект. Економне використання тепла і світла у побуті

 • знає для чого потрібна енергія , як її економити в побуті; як зменшити втрати тепла і електроенергії у власній оселі;

 • знаходить інформацію про шляхи втрати тепла у будинку та способи заощадження тепла і електроенергії у будинку (квартирі);

 • висловлює власну думку щодо збереження тепла та електроенергії у побуті;

 • виготовляє у групі освітній продукт (плакат, малюнок, розповідь тощо);

 • презентує освітній продукт, знаходить спосіб його практичного застосування

29
Узагальнюючий урок з тем «Гірські породи. Ґрунти», «Сонце - джерело енергії на Землі» Творчий проект. Захисти природу (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження).

 • виготовляє творчий проект на тему «Захисти природу»;

 • презентує і захищає зміст творчого проекту, знаходить спосіб його практичного застосування;

 • висловлює власну думку щодо проектів, створених однокласниками

31
Тематичне оцінювання № 2 з тем «Гірські породи. Ґрунти» та «Сонце - джерело енергії на Землі»

ІІ семестр


з/п

Дата

Тема уроку

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Рослини, тварини і середовища їх існування (25 годин)

1 (33)
Рослини - живі організми. Різноманітність рослин.


 • визначає ознаки рослин як живих організмів;

 • має уявлення про різноманітність рослинного світу;

 • пояснює роль рослин в утворені поживних речовин і кисню;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про рослини свого регіону, обговорює отримані дані;

 • стисло характеризує значення рослин у природі і для людей;

 • обґрунтовує цінність рослин (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична);

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи

2 (34)
Умови розвитку рослин.

Практична робота. Умови розвитку рослин.

 • знає способи розмноження рослин; умови розвитку рослин;

 • бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин і рослин свого регіону, обговорює отримані дані;

 • встановлює зв’язки між рослинами і компонентами неживої природи (повітрям, водою, ґрунтом)

3 (35)
Різноманітність культурних рослин

 • наводить приклади культурних рослини своєї місцевості;

 • наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи;

 • оцінює вплив людини на природу

4 (36)
Квіткові рослини. Пристосування квіткових рослин до різних умов.


 • знає умови розвитку квіткових рослин;

 • наводить приклади квіткових рослин своєї місцевості;

 • порівнює квіткові рослини, встановлює їх відмінність;

 • наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про квіткові рослин свого регіону, обговорює отримані дані;

 • характеризує органи квіткової рослини;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи

5(37)
Практична робота. Робота з гербарними зразками квіткових рослин.

 • наводить приклади квіткових рослин своєї місцевості;

 • порівнює квіткові рослини, встановлює їх відмінність;

 • характеризує органи квіткової рослини;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи

6 (38)
Розмноження квіткових рослин

 • знає способи розмноження квіткових рослин;

 • наводить приклади квіткових рослин своєї місцевості;

 • уміє розмножувати квіткові рослини різними способами;

 • характеризує органи квіткових рослини

7 (39)
Практична робота. Розмноження кімнатних рослин.

 • знає способи розмноження кімнатних рослин;

 • наводить приклади кімнатних рослин;

 • уміє розмножувати кімнатні рослини різними способами;

 • характеризує органи кімнатних рослини

8 (40)
Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи.

 • наводить приклади хвойних рослин своєї місцевості;

 • порівнює хвойні рослини, встановлює їх відмінність;

 • пояснює роль хвойних рослин в утворені поживних речовин і кисню;

 • наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

 • бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про хвойні рослин свого регіону, обговорює отримані дані;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи;

 • оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу

9 (41)
Ботанічні сади.

 • знає для чого створені ботанічні сади;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про рослини свого регіону, обговорює отримані дані;

 • оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу

10 (42)
Тварини. Різноманітність тварин.

 • має уявлення про різноманітність тваринного світу;

 • визначає ознаки тварин як живих організмів;

 • наводить приклади тварин своєї місцевості;

 • встановлює зв’язки між тваринами і компонентами неживої природи ( повітрям, водою, ґрунтом);

 • стисло характеризує значення тварин у природі і для людей ( пізнавальне, моральне, естетичне, оздоровче, практичне);

 • висловлює оцінні судження про ставлення інших і своє власне до тварин у природі

11 (43)
Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких

 • знає і називає істотні ознаки свійських тварин;

 • наводить приклади свійських тварин своєї місцевості;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин, обговорює отримані дані;

 • характеризує значення свійських тварин в житті людини;

 • знаходить у підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання, готує розповіді та обговорює їх;

12 (44)
Поділ тварин за способами живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні, (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини

 • наводить приклади найпоширеніших тварин своєї місцевості;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин свого регіону, обговорює отримані дані;

 • описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників рослиноїдних, м’ясоїдних, всеїдних тварин (на прикладах і своєї місцевості);

 • класифікує зображення тварин на групи за способом живлення, пояснюючи суть класифікації;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи

13 (45)
Звірі (ссавці). Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток звірів

Практична робота. Складання ланцюгів живлення.

 • визначає істотні ознаки звірів;

 • наводить приклади звірів своєї місцевості;

 • порівнює звірів і встановлює їх схожість та відмінність;

 • розрізняє рослиноїдних, хижих та всеїдних звірів;

 • розпізнає деякі ознаки пристосування звірів до умов навколишнього середовища;

 • моделює ланцюги живлення звірів;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин (звірів) свого регіону, обговорює отримані дані;

 • описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників звірів (на прикладах і своєї місцевості);

 • характеризує значення звірів в житті людини (на прикладі своєї місцевості)

14 (46)
Птахи. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток птахів.

Практична робота. Складання ланцюгів живлення.

 • визначає істотні ознаки птахів;

 • наводить приклади птахів своєї місцевості;

 • порівнює птахів і встановлює їх схожість та відмінність;

 • розрізняє рослиноїдних, хижих та всеїдних птахів;

 • розпізнає деякі ознаки пристосування птахів до умов навколишнього середовища;

 • моделює ланцюги живлення птахів;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин (птахів) свого регіону, обговорює отримані дані;

 • описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників птахів (на прикладах і своєї місцевості);

 • характеризує значення птахів в житті людини (на прикладі своєї місцевості)

15 (47)
Риби. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток риб.

Практична робота. Складання ланцюгів живлення.

 • визначає істотні ознаки риб;

 • наводить приклади риб своєї місцевості;

 • порівнює риб і встановлює їх схожість та відмінність;

 • розрізняє рослиноїдних, хижих риб;

 • розпізнає деякі ознаки пристосування риб до умов навколишнього середовища;

 • моделює ланцюги живлення риб;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин (риб) свого регіону, обговорює отримані дані;

 • описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників риб (на прикладах і своєї місцевості);

 • характеризує значення риб в житті людини (на прикладі своєї місцевості)

16 (48)
Комахи. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток комах.

Практична робота. Складання ланцюгів живлення.

 • визначає істотні ознаки комах;

 • наводить приклади комах своєї місцевості;

 • порівнює комах і встановлює їх схожість та відмінність;

 • розпізнає деякі ознаки пристосування комах до умов навколишнього середовища;

 • моделює ланцюги живлення комах;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин (комах) свого регіону, обговорює отримані дані;

 • описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників комах (на прикладах і своєї місцевості);

 • характеризує значення комах в житті людини (на прикладі своєї місцевості)

17 (49)
Дослідницький практикум. Як тварини дбають про своє потомство?

 • працює у групах;

 • проводить власні дослідження;

 • спостерігає та досліджує об’єкти, які відповідають тематиці запитань, аналізує здобуті результати

18 (50)
Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.

Запитання до природи. Які легенди про рослини і тварини складали наші пращурі?

 • проводить спостереження під час екскурсії «Різноманітність рослин і тварин рідного краю»;

 • виконує правила поведінки в природі;

 • бере посильну участь в охороні і примноженні рослинного та тваринного світу своєї місцевості;

 • знаходить і систематизує інформацію за двома і більше заданими джерелами (легенди про рослини та тварини);

 • робить висновки на основі отриманої інформації

19 (51)
Охорона рослинного та тваринного світу. Червона книга України.

 • знає рослини і тварини рідного краю, які потребують охорони;

 • наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

 • бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;

 • характеризує роботу людини з охорони природи;

 • характеризує для чого створена Червона книга України,

 • оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу;

 • стисло характеризує причини зникнення рослин і шляхи їх збереження

20 (52)
Державні заповідники. Заповідні території рідного краю.

 • знає рослини і тварини рідного краю, які потребують охорони;

 • знає назви заповідників України та рідного краю;

 • наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

 • пояснює, для чого створені заповідники,

 • бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;

 • стисло характеризує причини зникнення рослин і шляхи їх збереження;

 • характеризує роботу людини з охорони природи;

 • оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу

21 (53)
Гриби - живі організми. Будова грибів. Гриби їстівні та отруйні. Значення грибів для природи.

 • має уявлення про відмінні ознаки грибів від рослин і тварин;

 • знає правила збирання грибів;

 • наводить приклади їстівних та отруйних грибів;

 • розпізнає найпоширеніші їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

 • стисло характеризує значення грибів у природі і житті людей;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи;

 • оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу

22 (54)
Бактерії. Значення бактерій для природи.

Запитання до природи. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?

 • має уявлення про бактерії; корисні та хвороботворні бактерії;

 • дотримується правил особистої гігієни;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про бактерії, обговорює отримані дані;

 • стисло характеризує значення бактерій у природі і житті людей

23 (55)
Віруси.

 • має уявлення про віруси;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про віруси, обговорює отримані дані

24 (56)
Узагальнюючий урок з теми «Рослини, тварини і середовища їх існування»

 • має уявлення про віруси;

 • знає способи розмноження рослин; рослини і тварини рідного краю, які потребують охорони; правила поведінки у природі; умови розвитку рослин;

 • наводить приклади квіткових і хвойних рослин своєї місцевості; культурних рослини своєї місцевості; найпоширеніших диких тварин своєї місцевості; свійських тварин своєї місцевості;

 • описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників комах, риб, птахів, звірів (на прикладах і своєї місцевості);

 • порівнює хвойні і квіткові рослини, встановлює їх відмінність;

зовнішній вигляд і особливості будови комах, риб, птахів, звірів і встановлює їх відмінність;

 • характеризує: органи рослини;

значення диких і свійських тварин в житті людини (на прикладі своєї місцевості);

роботу людини з охорони природи; • пояснює роль рослин в утворені поживних речовин і кисню;

 • характеризує значення бактерій для природи; значення грибів для природи;

для чого створена Червона книга України, Державні заповідники, ботанічні сади;

 • уміє розмножувати рослини різними способами;

 • розрізняє їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

 • висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи;

 • оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу;

 • наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

 • бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин і рослин свого регіону, обговорює отримані дані;

 • проводить спостереження під час екскурсії «Різноманітність рослин і тварин рідного краю».

25 (57)
Тематичне оцінювання № 3 з теми «Рослини, тварини і середовища їх існування»
Людина та її організм (13 годин)

26 (58)
Організм людини. Система органів тіла людини та їх значення в житті людини.

 • має уявлення про організм людини, як єдине ціле;

 • розрізняє органи людини;

системи органів людини (опорно-рухову; нервову; чуття; травлення; дихання; кровообігу);

 • пояснює:

відмінність людини від тварин;

значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження; • розпізнає органи у своєму тілі;

 • розкриває зв’язки між системами органів в організмі;

 • доводить, що організм людини – єдине ціле; здоров’я – найбільша цінність людини

27 (59)
Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри.

Практична робота. Вивчення властивостей шкіри.

 • має уявлення про будову шкіри та її значення в організмі людини;

 • характеризує основні функції і особливості будови системи органів людського тіла; правила надання першої допомоги при нещасних випадках;

 • знає і дотримується правил гігієни;

 • бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;

 • висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я

28 (60)
Опорно-рухова система. Формування постави.

Практичне завдання. Перевірка власної постави.

 • знає основні частини скелету людини і його значення в організмі людини;

 • має уявлення про роботу м’язів тіла людини та їх значення в організмі людини;

 • знає правила зміцнення скелету і м’язів і дотримується їх;

 • розкриває зв’язки між органами кожної із систем (скелета і м’язів);

 • уміє перевірити власну поставу;

 • бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;

 • висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я

29 (61)
Травна система. Харчування .

Дослідницький практикум. Раціон здорового харчування.

 • знає основні органи травлення;

 • знає правила гігієни і дотримується їх;

 • має уявлення про перетворення їжі в органах травлення;

 • розкриває зв’язки між органами однієї системи (травлення);

 • висловлює оцінні судження про залежність здоров’я від харчування

30 (62)
Дихальна система. Попередження захворювань органів дихання.

 • знає основні органи дихання;

 • має уявлення про газообмін в легенях;

 • розкриває зв’язки між органами однієї системи (дихання);

 • бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;

 • висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я

31 (63)
Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування.

Практичне завдання. Вимірювання частоти пульсу.

 • знає основні органи кровообігу;

 • має уявлення про рух крові в організмі;

 • знає правила зміцнення серця і дотримується їх; розкриває зв’язки між органами однієї системи (кровообігу);

 • пояснює значення клітин крові для організму людини;

 • розкриває зв’язки між органами кожної із систем (кровообігу);

 • вимірює свій пульс у стані спокою та після фізичного навантаження;

 • бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;

 • висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я

32 (64)
Нервова система. Її значення.

 • має уявлення про нервову систему, її значення в організмі;

 • наводить приклади факторів, які задають шкоду нервовій системі людини;

 • визначає шляхом виконання практичних дій , яка кора головного мозку розвинута більше: ліва чи права;

 • складає розповідь про зміцнення власної нервової системи;

 • оцінює, наскільки результативними є власні дії щодо зміцнення нервової системи

33 (65)
Органи чуття. Гігієна органів чуття.

Дослідницький практикум. Як визначити гостроту свого зору?

 • розрізняє органи чуття людини;

 • знає правила збереження здоровими органів чуття і дотримується їх;

 • досліджує свій організм у процесі виконання практичних робіт, узагальнює і робить висновки про способи виконання практичних робіт, їх результат

 • бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я; характеризує основні функції і особливості будови системи органів людського тіла; правила надання першої допомоги при нещасних випадках
34 (66)
Попередження захворювань. Здоровий спосіб життя.

 • має уявлення про організм людини, як єдине ціле;

 • пояснює переваги здорового способу життя;

 • характеризує основні функції і особливості будови системи органів людського тіла; правила надання першої допомоги при нещасних випадках;

 • бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;

 • здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника й інших джерел (енциклопедії, довідники) про особливості будови і життєдіяльності організму людини, обговорює отримані дані.

35 (67)
Тематичне оцінювання № 4 з теми «Людина та її організм»
36 (68)
Резерв часу

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал