Уроки для 3 класу на сайті «Шкільне життя»Сторінка1/4
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4

Усі уроки для 3 класу на сайті «Шкільне життя»

Українська мова

За підручником М.Д. Захарійчук,А.І. Мовчун

( І семестр – 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень)
Види і обсяг перевірних робіт

Аудіювання

Діалог

Усний

переказ

Письмовий

переказ

Знання і уміння з мови

Диктант

Списування

Усний твір

Загальна кількість

І семестр

1

1

-

-

2

2

1

-

7

ІІ семестр

1

-

-

1

2

2

1

1

8


уроку

Тема уроку

Дом.

завдання

Дата

І семестр

Мова і мовленняМова — найважливіший засіб людського спілкування. Формуємо навички етикетного спілкування

С.6

Впр.4Рідна і державна мова

С.8

Впр.8Культура усного та писемного мовлення. Слова ввічливості.

С.9

Впр.12


правило
ТекстТекст і його ознаки. Тема та основна думка тексту. Роль заголовка

С.11

Впр.16


правила


Змістовий зв’язок між частинами тексту

С.13

Впр.20Абзац. Роль абзаців у тексті

С.15

Впр.23


правило


Ознаки художнього і наукового текстів

С.16

Впр.27


правила


Урок розвитку писемного мовлення. Поняття “Інструкція”. Написання правил “Поведінка в осінньому лісі”

С.17

Впр. 28(2)
Ознаки ділового тексту. Зразки ділових текстів: оголошень, наказів, документів, законів

С.19

Впр.32


правило


План тексту

С.21

Впр.36


правило


Текст-розповідь

С.23

Впр.40


правило


Текст-опис

С.25

Впр.43


Правило


Текст-міркування

С.26

Впр.47


правило
РеченняПовторення відомостей про речення

С.28

Впр.51


правила


Типи речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речень

С.30

Впр.55


правила


Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту з опорою на ілюстративний матеріал

С.30

Впр.56(2)
Речення окличні та неокличні

С.32

Впр.60


правило


Звертання, розділові знаки при них

С.33

Впр.64


правило


Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

С.36

Впр.68


правила


Зв’язок між словами у словосполученні та реченні

С.37

Впр.72


правило


Однорідні члени речення

С.38

Впр.76


правило
Слово. Значення слова.Пряме й переносне значення слів

С.40

Впр.80


правило


Слова, що мають кілька значень

С.42

Впр.84Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту з опорою на ілюстративний матеріал

С.42

Впр.85(2)
Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

С.44

Впр.89


правило


Синоніми. Роль синонімів у тексті

С.45

Впр.93


правило


Антоніми. Роль антонімів у мовленні

С.97

Впр.97


правила


Фразеологізми. Роль фразеологізмів у мовленні

С.48

Впр.101


правило


Культура мовленого слова. Розрізнення літературної лексичної норми і ненормативної лексики (вульгаризмів,

суржику, русизмів тощо)С.49

Впр.105


Будова слова


Закінчення слова як важливий засіб зв’язку слів у реченні

С.51

Впр109


правило


Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

С.53

Впр.113


правило


Урок розвитку писемного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом

С.54

Впр.114(2)
Корінь. Спільнокореневі слова

С.56

Впр.118


правила


Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

С.57

Впр.122


правила


Чергування приголосних [г], [к], [х], із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

С.59

Впр 126


правила


Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

С.60

Впр.130


правило


Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

С.61

Впр.134


правило


Орфограма. Перевірні слова

С.63

Впр.138


правило


Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Опрацювання програмових слів. Робота з орфографічним словником

С.64

Впр 142


правило


Урок розвитку писемного мовлення. Складання інструкції “Як зробити рамку для фотографії”

С.64

Впр.143 дописати
Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Опрацювання програмових слів. Робота з орфографічним словником

С.66

Впр.147Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових слів. Робота з орфографічним словником

С.67

Впр.151Вимова та правопис слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці та в середині слів перед глухими. Опрацювання програмових слів. Робота з орфографічним словником

С.70

Впр.155Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових слів. Робота з орфографічним словником

С.71

Впр.159Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових слів. Робота з орфографічним словником

С.72

Впр.163Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Складання зв’язної розповіді за малюнком, кінцівкою і словами з довідки


С.73

Впр.167Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Написання записки

С.74

Впр.171Урок розвитку писемного мовлення. Написання листа

С.75

Впр.172(3)
Префікс. Словотворча роль префіксів

С.77

Впр.176 правило
Творення слів з найуживанішими префіксами

С.78

Впр.180Префікси, співзвучні з прийменниками

С.79

Впр.184


правило


Правопис префіксів роз-, без-. Правила переносу слів з префіксами

С.80

Впр.188


правило


Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса і кореня

С.82

Впр.192Написання префіксів з-, с-

С.83

Впр.196


правило


Апостроф після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед я ,ю, є, ї

С.84

Впр.200


правило


Урок розвитку писемного мовлення. Написання запрошення або привітання

С.85

Впр.201(3)
Перенос слів з префіксами. Написання оголошення

С.86

Впр.205


правило


Суфікс. Словотворча роль суфіксів

С.88

Впр.209


правило


Суфікс. Словотворча роль суфіксів

С.89

Впр.213Творення слів з найуживанішими суфіксами

С.90

Впр.217Збіг приголосних звуків на межі кореня і суфікса

С.91

Впр.221


правило


Поділ для переносу слів із суфіксами

С.93

Впр.225


правило


Узагальнення вивченого про будову слова

С.94

Впр.229Урок розвитку писемного мовлення. Навчальний переказ

С.94

Робота над помилками


ІІ семестр

Частини мови. Загальне поняття.Узагальнення знань про іменник, прикметник, дієслово як частини мови. Службові слова. Роль службових слів у реченні

С.96-98

Впр.234, 238
Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови. Головні та залежні слова у словосполученнях. Зв’язок слів у реченні

С.99-100

Впр.242, 246


ІменникІменник як частина мови. Навчальний діалог

С.103

Впр.250Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом

С.103

Впр251(3) дописати
Власні та загальні іменники. Велика буква у власних назвах

С.105

Впр.255


ПравилоВелика буква у кличках тварин

С.106

Впр.258Поняття предметності. Іменники, що називають опредмечені якості та дії

С.108

Впр.261


правило


Вживання іменників у прямому і переносному значенні

С.109

Впр.265Рід іменників

С.111

Впр.269


правило


Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями

С.112

Впр.270(2)

дописатиРід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Віднесення слова до одного з родів

С.114

Впр.274Число іменників: однина і множина. Змінювання іменників за числами

С.116

Впр.277


Правило


Число іменників: однина і множина. Змінювання іменників за числами

С.117

Впр.280Практичне ознайомлення з відмінками іменника

С.119

Впр.284


правило


Практичне ознайомлення з відмінками іменника

С.120

Впр.288Зміна іменників за відмінками. Синтаксична роль прийменників та закінчень

С.122

Впр.293Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі

С.121

Впр.289(2)
Узагальнення знань про іменникПрикметник
Прикметник як частина мови

С.124

Впр.296


правило


Зв’язок прикметників з іменниками

С.125

Впр.299Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях

С.126

Впр.303Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми

С.128

Впр.307Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису «Соняшник»

С.128

Викон.


завд.зош.


Вживання прикметників у загадках

С.129

Впр.311Вживання прикметників в описах

С.130

Впр.314Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Аналіз прикметника як частини мови

С.132

Впр.317Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Аналіз прикметника як частини мови

С.133

Впр.320Родові закінчення прикметників

С.135

Впр.324


правила


Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом

С.136

Виконати завд.зош.
Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

С.138

Впр.331Узагальнення знань про прикметник

С.140

Впр.335

ДієсловоДієслово як частина мови

С.142

Впр.339


Правило


Зв’язок дієслова з іменником у реченні

С.143

Впр.342Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки

С.144

Дописати


переказ


Дієслова-антоніми

С.146

Впр.346Дієслова-антоніми

С.147

Впр.349Дієслова-синоніми

С.148

Впр.352Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті

С.150

Впр.356


Правило


Змінювання дієслів за часами. Вживання часових форм дієслів у мовленні

С.150

Впр.359Урок розвитку писемного мовлення. Складання висловлювання (близько 60 слів) на основі вражень від прочитаного твору

С.152

Впр.363Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Опрацювання програмових слів

С.154

Впр.367Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Опрацювання програмових слів

С.156

Впр.371Написання не з дієсловами.

С.157

Впр.374


правило


Написання не з дієсловами

С.158

Впр.377Написання не з дієсловами

С.159

Впр.381Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері

С.158

Впр.378(2)
Написання не з дієсловами

С.161

Впр.385Розпізнавання часових форм дієслів у тексті

С.162

Впр.389Узагальнення знань про дієслово

С.163

Впр.393

ПовторенняЩо ми знаємо про текст, речення

С.165

Впр.395(3)
Урок розвитку писемного мовлення. Складання розповіді на тему “Мої літні канікули”

С.165

Виконати


завд.зош.


Що ми знаємо про будову слова

С.166

Впр.398(2)
Що ми знаємо про частини мови

С.167

Впр.400(1)
Що ми знаємо про частини мови

С.168

Впр.402(3)
Підсумковий урок

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал