Урок№65 євген маланюк. Життєвий І творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника «празької школи»Сторінка57/59
Дата конвертації01.12.2016
Розмір15.5 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
  Навігація по даній сторінці:
 • Зміст
Література

 1. Багряний Іван. Автобіографія : З листів Івана Багряного до Дмитра Нитченка //Слово і час.— 1994.— № 2.— С. 9-12.

 2. Бажан М. Поема про кохання і безсмертя // Літературна Україна. — 1980.— 4 березня.

 3. Барокові тенденції в романі В. Шевчука «Дім на горі» // Українська мова та література.— Серпень.— 1999.— № 31.

 4. Бондарева О. Є. Прийоми і технології «епічного театру» в сучасній українській драматургії // Вісник Житомирського державного університету.— Випуск 46. Філологічні науки.— Житомир, 2009.— С. 126-133.

 5. Брюховецький В.С. Ліна Костенко.— К. : Дніпро, 1990.

 6. В. Шевчуку — 60 // Українська культура.— 1999.— № 8-9.

 7. Гаврильченко О., Коваленко А. Штрихи до літературного портрета Івана Багряного //Багряний Іван. Сад Гетсиманський.— К., 1992. — С. 5-18.

 8. Гусєва Світлана. Тема уроку : «Тигролови» І. Багряного // Слово і час.— 1994. —№ 6. — С. 61-65.

 9. Довженко О. Україна в огні — К. : Рад. Письменник, 1990.

 10. Жулинський М. Г. Іван Багряний //Історія української літератури XX століття : У 2 кн.— Кн. 2.— Ч. 1./за ред. В. Г. Дончика.— К., 1994.— С. 244-252.

 11. Історія української літератури XX ст. : У 2 кн.— К. : Либідь.— 1998.— Кн. II.

 12. Історія української літератури XX століття.— К., 1994.— Кн. 2. — Ч. І.

 13. Коберньок Т. «Є воля — є людина!»// УМЛШ. — 1985. — № 3. — С. 21-24.

 14. Ковальчук О. Новітній українець у саду страждань // Дивослово.— 1997.— № 7.

 15. Коменська Н.П. «Щасливий я, що народився на твоєму березі.» // УМЛШ, 1985 — № 12. — с. 26-34.

 16. Куриліна О.В., Земляна Г.І. Українська література : Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів.— Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004.— 380 с.

 17. Лавріненко Ю. Олександр Довженко // Українське слово. Т. 2 — К : Рось, 1994.

 18. Людмила Бондар. Монодрама Ярослава Стельмаха «Синій автомобіль» як художня проекція «Его» митця. / Л. Бондаренко.— 2003. (60).

 19. Макаров А. Історія — сестра поезії // Українська мова і література в школі. — 1980. — № 10.

 20. Микола Жулинський. І сповіщає нам голос трави // Дім на горі.— К. : Рад.письменник.— 1983.

 21. Насминчук Г. И. Нравственно-философские искания современного украинского романа и проблема фольклоризма.— К., 1989.— 316 с.

 22. Панченко В. Нетанучі скульптури Ліни Костенко // Вітчизна. — 1988. — № 8.

 23. Поліщук В.П. Матеріали до уроку за кіноповістю О. Довженка «Україна в огні» // Українська мова і література в школі.— 1990 — № 12.

 24. Рибаков Б.А. Язычество Древней Руси.М., 1987.— 783 с.

 25. Саква О. Тези про драматурга Ярослава Стельмаха // Культура і життя.— 1989.— 12 березня.— С. 8.

 26. Семенчик І. Життєпис Олександра Довженка — К. : Молодь, 1991.

 27. Сонце і слово : Штрихи до портрета Драча // УМЛШ.— 1986.— № 10.

 28. Стаття. «Драматургія. Особливості драматичного жанру», 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://socgum.mdpu.org.ua/ index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1680&Itemid=0.

 29. Степанишин Б. «Правда, обпалена війною»// Дивослово.— 1994.— № 8.

 30. Українська література ХХ сторіччя : навч. посіб. для вчителів та учнів 10-11 класів середніх шкіл.— К. : Український письменник, 1993.

 31. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — Кн. 2.— К., 1994.— С. 612-617.

 32. Шевчук В.О. Дім на горі : роман-балада.— К. : Рад. письменник.— 1983.— 487 с.

Зміст

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 11 КЛАСІ. ІІ СЕМЕСТР.

ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 3

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ 12

Урок № 65 Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях поета

й літературознавця, яскравого представника «Празької школи». Роль поета-патріота в суспільному житті («Стилет чи стилос?..»), майстерне використання антитези у творі 12

Урок № 66 Образ України у творах Є. Маланюка.

Філософські мотиви в поезії «Істотне». Земне буття в космічному вимірі. Оригінальність метафор і порівнянь. Туга за рідним краєм, мотиви самотності («Під чужим небом»). Художня майстерність віршів Є. Маланюка, оригінальність форми, особливості поетичного стилю 23

Урок № 67 Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях

письменника, втілення в його творах трагічної долі українського народу в ХХ ст. Участь в організації МУРу (Мистецького Українського Руху) 38

Урок № 68 «Марія» (роман-хроніка) як художній документ

про життя селянської родини в Україні в умовах тоталітаризму. Зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї. Утвердження у творі високих моральних якостей українського народу, осуд тих, хто зрікається свого роду, нації 52

Урок № 69 Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість

із біблійними образами. Майстерність письменника в розкритті психології героїв, побудові драматичного сюжету. Пейзажні картини та художні деталі, їхня роль у творі 60

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940-1950 рр 67

Урок № 70 Друга світова війна і участь у ній українських

письменників. Активізація патріотичної

тематики, героїчного пафосу. Збагачення літератури новими жанрами. Українська література в еміграції. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Продовження репресій проти українських

письменників 67

Урок № 71 О. Довженко. Життєвий і творчий шлях

письменника, кінорежисера, засновника поетичного кіно. Національні та загальнолюдські проблеми в його творчості. Кіномистецька спадщина. Кіноповісті Довженка як новий жанр у літературі, його характерні ознаки. Режисерська

майстерність митця 79

Урок № 72 Історія написання «Зачарованої Десни»,

її автобіографічна основа, сповідальність оповіді.

Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті ... 98

Урок № 73 Проблеми народу та війни, історичної пам’яті

в кіноповісті «Україна в огні». Несправедлива критика твору в сталінські часи та її тривалий шлях до читача. Доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки, поєднання лірико-романтичного, виражального начала

Українська література за межами України 1

УРОК№ 65 1

2. Бесіда за змістом учнівських виступів 4

3. Підготовка до сприйняття змісту поезії «Стилет чи стилос?» 5

5.Робота над змістом поезії. Евристична бесіда 6

6.Захист власної думки 6

!V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 6

V.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 6

УРОК № 66 7

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 7

1. Перевірка домашнього завдання 7

2. Хронологічний диктант 7

!V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Слово вчителя 8

2. Виразне читання поезії «Знаю — медом сонця, ой Ладо» 8

3.Словникова робота 8

4.Бесіда за змістом твору 8

7.Бесіда за змістом твору 11

8. Робота в парах. Самостійний аналіз поезії. Ознайомлення зі змістом поезії «Істотне» 12

9. Словникова робота 13

10. Слово вчителя 13

11. Виразне читання поезії «Земна Мадонна» 13

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 14

1.«Мозковий штурм» 14

VL ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 15

VN. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 15

УРОК № 67 15

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 16

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 16

1. Прослуховування повідомлення на тему: «Оцінка творчості Є. Маланюка різними літературно-критичними джерелами» 16

2. Перевірка творчої роботи — твору на тему: 16

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 16

VL СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Слово вчителя 16

2. Повідомлення групи учнів 16

6. Повідомлення учня «Мемуарні твори У. Самчука «На білому коні», «На коні вороному» 18

7. Повідомлення учня «Трилогія "Волинь" — роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства 18

13.Евристична бесіда з учнями 22

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 22

1. «Мозковий штурм» 22

2. Доповнення вчителя 22

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 22

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 22

УРОК № 68 23

ПЕРЕБІГ УРОКУ 23

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 23

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 23

1. Зачитування учнями створених удома психологічних портретів У. Самчук 23

2. Фронтальне опитування 23

2.Дослідження твору 24

УРОК № 69 27

ПЕРЕБІГ УРОКУ 27

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Слово вчителя 28

!V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 28

1.Бесіда за змістом твору 28

4. Створення грона «Риси характеру Марії» 29

5. Творче завдання: спробуйте намалювати ілюстрацію до твору, у центрі уваги якої буде Марія 29

6. Повідомлення учня «Пейзажні картини та художні деталі, їхня роль у творі» 29

Українська література 1940-1950 рр 31

УРОК № 70 31

ПЕРЕБІГ УРОКУ 32

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 32

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 32

1.Бесіда 32

УРОК № 71 39

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 39

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 39

1. Перевірка підготовлених учнями розгорнутих відповідей 39

2. Зачитування творчих робіт: «Українська література періоду Другої світової війни — це художня хроніка великої трагедії» 39

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Слово вчителя 39

!V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 39

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 39

VL ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 39

VN. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 39

УРОК № 72 49

ПЕРЕБІГ УРОКУ 50

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 50

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ Слово вчителя 50

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда 50

!V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 50

1.Слово вчителя 50

2-й уривок 51

4.«Мозковий штурм» 54

V.СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ 55

ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Заповнення візитівки 55

VL ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 55

VN. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ СУМОК. РЕФЛЕКСІЯ 55

УРОК № 73 56

ПЕРЕБІГ УРОКУ 56

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 56

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 56

Слово вчителя 56

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 56

1.Перевірка домашнього завдання 56

2.Літературний диктант за змістом кіноповісті 57

1. Довженка «Зачарована Десна» 57

2. Слово вчителя 57

УРОК № 74 63

ОБРАЗ ЛАВРІНА ЗАПОРОЖЦЯ ЯК СИМВОЛУ НЕСКОРЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ЖІНОЧІ ОБРАЗИ. ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ, ЗВЕЛИЧЕННЯ ГЕРОЇЧНОГО ПОДВИГУ НАРОДУ, УТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО БЕЗСМЕРТЯ 63

ПЕРЕБІГ УРОКУ 63

УРОК № 75 69

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ОПОВІДАННЯ О. ДОВЖЕНКА «НІЧ ПЕРЕД БОЄМ» 69

УРОК № 76 76

УРОК № 77 88

УРОК № 78 99

«ТИГРОЛОВИ» — ЯК ЗРАЗОК ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ 99

ПЕРЕБІГ УРОКУ 99

УРОК № 79 105

УРОК № 80 110

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 110

ПЕРЕБІГ УРОКУ 110

Українська література 1960-1990 рр 113

УРОК № 81-82 113

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1960-1990 рр. 113

Українська поезія 1960-1990-х рр 124

УРОК № 83 124

В. СИМОНЕНКО. ТВОРЧА БІОГРАФІЯ МИТЦЯ — «ВИТЯЗЯ МОЛОДОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ» (О. ГОНЧАР) 124

УРОК № 84 133

УРОК № 85 139

УРОК № 86 143

УРОК № 87 151

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 151

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда 151

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 151

Слово вчителя 152

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 152

1.Слово вчителя 152

5. Робота над поняттям теорії літератури 154

6. Аналіз морального обличчя ліричної героїні вірша «Коли ми йшли удвох з тобою.». 155

7.Читання уривку статті Л. Пустовіт «Таємниця твого обличчя» (Метафоричні засоби в поезії Д. Павличка) 155

8.Повідомлення учня про пісенну творчість Д. Павличка 157

УРОК № 88 158

ПЕРЕБІГ УРОКУ 158

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 158

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 158

1. Виразне читання вірша «Два кольори» 158

2. Бесіда 158

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Слово вчителя 160

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 160

1.Міні-лекція вчителя 160

4.Перекладацька діяльність Д. Павличка 162

УРОК № 89 163

ПЕРЕБІГ УРОКУ 163

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 163

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 163

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Слово вчителя 163

IV.СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 164

1.Вступне слово вчителя 164

2.Робота з хронологічною таблицею життя і творчості Ліни Костенко 164

3.Створення портрету-враження поетеси 165

4.Повідомлення учнів про збірки 166

УРОК № 90 169

ПЕРЕБІГ УРОКУ 170

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 170

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 170

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Слово вчителя 170

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 170

1.Слово вчителя 170

2.Повідомлення учня про війну в житті Ліни Костенко 171

6. Аналіз поезії «Пастораль ХХ сторіччя». Словникова робота 172

7. Виразне читання вірша підготовленим учнем 172

8.Запитання до аналізу твору 172

9.Коротка лекція вчителя (учні ведуть конспект) 174

10.Виразне читання вірша «Доля» підготовленим учнем 174

15.Словникова робота 177

16. Евристична бесіда з учнями 177

17. Виразне читання підготовленим учнем поезії «Вже почалось, мабуть, майбутнє.» 178

18. Словникова робота 178

УРОК № 91 179

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 179

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 179

1.Фронтальне опитування 179

2.Повторення понять теорії літератури: поетична мініатюра 181

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Слово вчителя 181

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 181

1.Загальна характеристика пейзажної лірики поетеси 181

2.Огляд циклів «Осінні карнавали», «Невидимі причали» 184

3. Виразне читання вірша «Осінній день, осінній день, осінній!» 185

4. Словникова робота 185

6. Виразне читання підготовленим учнем вірша «Українське альфреско» 188

7. Словникова робота 188

8. Евристична бесіда 188

11.Виразне читання учителем вірша «Ті журавлі, і їх прощальні сурми.» 190

Евристична бесіда 190

12.Робота з поняттями теорії літератури 191

12.Словникова робота 191

14.«Мозковий штурм» 191

15.Лекція вчителя про інтимну лірику Ліни Костенко 191

17.Лекція вчителя про цикл «Летючі катрени» 193

УРОК № 92 196

ПЕРЕБІГ УРОКУ 196

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 196

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 196

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 196

Слово вчителя 196

4.Робота з текстом твору 199

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 199

VL ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 199

VN. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 199

УРОК № 93 200

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 200

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 200

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 200

Слово вчителя 200

IV.СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 200Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал