Урок№65 євген маланюк. Життєвий І творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника «празької школи»Сторінка53/59
Дата конвертації01.12.2016
Розмір15.5 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   59
УРОК № 135

НЕОАВАНГАРДИСТСЬКІ, ПОСТМОДЕРНІ ПОШУКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мета: розказати учням про постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, показати його зв'язок зі світовим постмодернізмом; розвивати вміння сприймати на слух великий обсяг інформації, занотовувати її у зручному для учнів вигляді (конспект, тези, план), збагачувати словниковий запас учнів за рахунок літературознавчих термінів; виховувати інтерес до національної літератури.

Теорія літератури: постмодернізм.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

 • Визначте хронологічні межі сучасної української літератури.

 • Назвіть найбільш яскравих представників сучасної української літератури.

 • Які особливості розвитку прози, поезії драматургії наприкінці ХХ початку ХХІ століття?

 • Визначте тематику сучасної української літератури.

 • Які літературні угрупування вам відомі?

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Мета уроку — дати характеристику новому світоглядно- мистецькому напряму в сучасній українській літературі — постмодернізму та визначити його особливості в українській літературі.

!V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота з поняттями теорії літератури

Коментаря для вчителя. Бажано, щоб цей етап уроку був звітом учнів про їхню домашню роботу, яка передбачала пошук матеріалів про постмодернізм.

Матеріал для вчителя. Постмодернізм (лат. post — за, після, далі; франц. moderne — сучасний, новітній) як літературна течія виник у США та Європі в останню третину XX ст. Це світоглядно- мистецький напрям, що в останні десятиліття XX ст. приходить на зміну модернізмові. Постмодернізм — продукт постіндустрі- альної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних. Постмодерний дискурс синтезує мистецтво й антимистецтво, елітарну й масову культуру, карнавальне, іронічно-сміхове та серйозне ставлення до дійсності.

Постмодернізм передбачає опозицію до модернізму і будується у таких параметрах: модернізм — постмодернізм; закрита форма — відкритість дискурсу; цілеспрямованість мистецтва — мистецтво як гра, карнавал; художня майстерність — деконструкція, мовчання; закінчений твір — хепінг, перфоманс (вистава), кітч (жанр масової культури, що спирається на фольклорну традицію і має виразне дидактичне спрямування).

Український постмодернізм має зв’язок зі світовим постмодернізмом за такими ознаками: поєднання різних художніх систем, синтез мистецтва з антимистецтвом, елітарної і «масової» культури, карнавального, сміхового та серйозного ставлення до дійсності.

Визначальні ознаки постмодернізму: культ незалежної особистості; потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого; прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій; бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу; використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя; зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо); суміш багатьох традиційних жанрових різновидів; сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох; запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях; як правило, у постмодерністському творі присутній образ оповідача; іронічність та пародійність.

 1. Лекція вчителя (учні конспектують зміст лекції)

Сучасні літературознавці (Тамара Гундорова, Соломія Павличко, Дмитро Наливайко) літературний процес кінця XIX — XX століть умовно поділяють на два етапи: 1) епоха модернізму: кінець XIX — перша половина й середина XX ст.; 2) епоха постмодернізму: 80- 90-ті роки XX ст.

У кінці 80-90-х роках в українській літературі з’явився постмо- дерний дискурс. Його характерні ознаки: екзистенція, рефлексія, відкритість, гра, карнавал, художній твір як відверта гра цитатами, ремінісценціями, алюзіями зі світового письменства. Існують окремі дискурси, пов’язані з іменами Валерія Шевчука, Емми Андієвської, Оксани Забужко і Юрія Винничука, неомодерний дискурс поетів «Київської школи».

Український постмодерний роман (зокрема «Рекреації», «Моско- віада», «Перверзія» Юрія Андруховича) заперечує оповідні стратегії реалістичного дискурсу: концентричність (причиново-наслідкові зв’язки сюжету), психологічну зумовленість поведінки персонажів, — деякими аспектами перегукуючись з американськими пост- модерністами «чорного гумору», в канонах якого, наприклад, написано оповідання Юрія Винничука «Ги-ги-ги». Оповідач- абсурдист найдошкульніше висміює свого героя, діючи на читача епатажно, викликаючи огиду і відразу до ганебних вчинків персонажа.

Український постмодернізм має свою специфіку як явище пост- колоніальної культури. Це засвідчує проза Юрія Андруховича: за грою, «витівками» у його творах прозирає віра в духовність народу, якої немає у західних постмодерністів. Те, що в текстах Євгена Пашковського, В’ячеслава Медвідя, Юрія Андруховича карнавалізм та інші елементи постмодернізму спрямовано проти негативних явищ в українській культурі та політиці, Богдан Рубчак розцінює як вияв глибокого патріотизму.

Український постмодернізм суттєво відрізняється від західної моделі постмодернізму через низку чинників, насамперед таких, як історичні обставини та національні особливості. Отже, причини особливостей українського постмодернізму потрібно шукати саме в українській національній історії та культурі.

Учитель-методист ЗНЗ № 29 Київ, вважає, що «.творчість Юрія Андруховича, культового українського письменника і поета останніх десятиріч, дозволяє зробити припущення, що витоки ментальності українського постмодернізму — в традиціях українського бароко, бурлескно-травестійній поетиці, народних потіхах, гучних маланках, забавах українського вертепу. Недарма Ю. Андрухович отримав титул Патріарха відомого літературного угруповання «Бу- ба-бу» (Бурлеск — Балаган—Буфонада), яке першим в українській літературі у 80-х роках XX ст. почало відтворювати карнавальні

та буфонадні традиції. Віддавши свого часу данину творчості молодого українського поета Богдана-Ігоря Антонича і визначивши його помітне місце в європейській модерністській літературі, Андрухович сам піднявся до європейського визнання, проклавши українській літературі шлях до європейського постмодерну».

Якщо говорити про тенденції розвитку сучасного літературного процесу в Україні, то можна виділити такі: початок нового життя творів різних періодів розвитку української літератури d сучасному літературному процесі; співтворчість українських письменників України та діаспори; співіснування різних мистецьких шкіл, течій, напрямів; розробка глобальних проблем людства у творах національної літератури, нових для української літератури тем, спроби вийти на сучасний світовий рівень; розвиток мистецьких та гуманітарних часописів у нових демократичних умовах.

Отже, постмодерністські твори українських авторів поєднують у собі різні стильові тенденції, розробляють універсальну проблематику, зображуване вирізняється поза часовістю та поза просторовістю. Творі опозиційні до минулих літературних напрямів, епа- тажні, у них поєднуються істини різних культур. Функції автора та героїв у них змінені, твори іронічні і пародійні.

 1. Конкурс на кращий конспект лекції

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Узагальнювальна бесіда

 • Дайте визначення постмодернізму.

 • Назвіть його характерні ознаки.

 • Дайте стислу характеристику української постмодерністської літератури. У чому її особливість?

 • Назвіть найяскравіших представників українського постмодернізму.

 • Визначте тенденції розвитку літературного процесу в Україні.

 1. Інтерактивна вправа «Таблиця Елверманна»


Так

Чи можна вважати постмодернізм початком нової літературної доби?

Ні

1-й аргумент
1-й контраргумент

2-й аргумент

2-й контраргумент

3-й?

3-й?VL ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Опрацювати матеріал уроку за допомогою конспекту;

 • Підготувати мультимедійну презентацію про сучасну українську літературу та її представників.

Методичний коментар. Тематику презентацій бажано розробити вчителю та запропонувати групам дітей. Такий підхід унеможливлює однобічність робіт, дасть можливість охопити увесь матеріал теми. Орієнтовні теми для презентацій:

 1. Сучасна українська література. Огляд.

 2. Сучасна українська поезія.

 3. Сучасна українська проза.

 4. Сучасна українська драматургія.

 5. Постмодернізм як літературний напрям. (Врахувати знання, отримані учнями на уроках світової літератури).

 6. Творчість Юрія Андруховича — представника українського постмодернізму.

VN. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

Продовжити речення:

 • Я пишаюся тим, що сучасна українська література.

 • Мене зацікавили постмодерністські твори, тому що.

 • Я хочу прочитати такий постмодерністський твір, як.

УРОК № 136

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ (УСНИЙ). ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ — ПРЕЗЕНТАЦІЙ ПРО СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКІВМета: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Сучасна українська література»; розвивати вміння працювати з додатковою інформацією, міжпредметні зв'язки (світова література, інформатика), усне зв'язне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до сучасної української літератури.

Теорія літератури: постмодернізм.

Обладнання: презентації учнів.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя • Курс літератури 11 класу майже закінчено. Попереду — контрольна робота. Готуючись до неї, ми сьогодні повторюємо та узагальнюємо те, що вивчили з теми «Сучасна українська література» за допомогою ваших проектів.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК Слово вчителя

 • Починаємо захист проектів. Сьогодні ми не тільки почуємо розповіді 11-класників про сучасну українську літературу, а й побачимо її представників на світлинах, які зібрали виконавці презентацій, побачимо ілюстрації до творів. Перший виступ присвячується огляду сучасної української літератури.

Виступ 1. Сучасна українська література. Огляд.

Виступ 2. Сучасна українська поезія.

Виступ 3. Сучасна українська проза.

Виступ 4. Сучасна українська драматургія.

Виступ 5. Постмодернізм як літературний напрям. (Врахувати знання, здобуті учнями на уроках світової літератури.)

Виступ 6. Український постмодернізм, його особливості та характерні ознаки.

Виступ 7. Творчість Юрія Андруховича — представника українського постмодернізму.

Виступ 8. Яскравий представник постмодерного дискурсу Оксана Забужко.

!V. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
Лист оцінювання повідомлень учнів
Вимога

Оцінка (за 12-бальною шкалою оцінювання)

1

Відповідність презентації заданій темі
2

Змістовність
3

Мова доповідачаВимога

Оцінка (за 12-бальною шкалою оцінювання)

4

Змістова цінність доповнень членів групи
5

Використання наочності (портрети письменників, їхні книги тощо) та анімації (необов’язково)


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Завдання для всіх: опрацювати матеріал уроку за допомогою конспекту.

 • Індивідуальні завдання: підготувати презентації: українські російськомовні поети. Короткі біографічні дані. (Завдання для учнів-біографів); підготувати виразне читання віршів: Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко», «Старый Киев», «П. Г. Тычине»), Леоніда Вишеславського («Это украинское село.», «Песня над полем плывет, и вздыхает.», «Мова»), Бориса Чичиба- біна («Приготовление борща», «Проклятие Петру», «С Украиной в крови.», «Тарас») та Леоніда Кисельова («В пятьдесят втором, холодном, трудном.», «Я позабуду все обиды.», «Цари», «Стихи о Тарасе Шевченко», «Луна позолотила иней.», «Дом Шевченко», «Язык не может сразу умереть.») (завдання для учнів-читців); підготувати стислий аналіз віршів поетів (завдання для учнів-літературознавців).

VL ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

Продовжити речення:

Я обов’язково прочитаю твір (автор, назва твору).

Українська російськомовна поезіяУРОК № 137


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   59


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал