Урок з використанням інформаційних технологій Зробімо кращим Наш Дім, бо жити нам у нім…Скачати 103.79 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір103.79 Kb.
Тема: Пряма мова, її види. Розділові знаки при ній (узагальнюючий урок з використанням інформаційних технологій)

Зробімо кращим Наш Дім, бо жити нам у нім…

Мета : Актуалізувати знання учнів з теми «Пряма мова», наголосити на важливості способів передачі чужого мовлення; удосконалити вміння і навички розпізнавати речення з прямою та непрямою мовою, правильно використовувати їх у мовленні, систематизувати знання розстановки розділових знаків при прямій мові і діалозі.

Розвивати логічне мислення, самостійність суджень, вміння узагальнювати. Виховувати почуття відповідальності за красу природи.Цілі (очікувані результати) Після уроку учні зможуть :

- давати визначення понять теми уроку;

- пояснювати правила розстановки розділових знаків при прямій мові;

- виконувати вправи на закріплення;

- давати власну оцінку запропонованого тексту ;

- узагальнювати свої знання щодо прямої і непрямої мови;

- набудуть навиків самостійної роботи над опорною схемою (Картою пам’яті).

Методи, прийоми і форми роботи: Методи „Мікрофон”, бесіда, робота в групах, прийом створення проблемної ситуації, бесіда, робота з таблицею, метод тренувальних вправ, робота з текстом (метод „Вчу навчаючись”), лінгвістична гра

Тип уроку : узагальнення і систематизації знань

Обладнання : роздруки текстів, підручники, таблиці, схеми, ПК, схема – алгоритм, ілюстрації, мультимедійна установка.

Опорні поняття:

Спілкування

Дискусія

Способи передачі чужого мовлення

Пряма і непряма мова

Невласне пряма мова

Діалог, полілог репліка

Цитата, епіграф

ХІД УРОКУ

І. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Епіграф : Скільки років землі — і мільярд, і мільйон,а яка вона й досі ще гарна!

Л. Костенко
Вступне слово вчителя (Поетичний вступ з трояндою в руках)

Як не любить той край, де вперше ти побачив

солодкий дивний світ, що звав життям,

де вперше став ходить і квіткою неначе

в його теплі зростав і усміхавсь квіткам. (В.Бичко)
На дошці записане речення.

Спитайте у будь-кого, чи любить він природу, і неодмінно почуєте: «Та хто ж її не любить?»

Вчитель: Та чому ж доводиться спостерігати сліди неправильної, безжалісної поведінки дорослих і дітей у природі, ніби для них вона, мов завойована, чужа країна? Виходить, радісна зелень, видиво квітки привабили, щоб бути зірваними, знищеними? Як ви гадаєте?

 • Метод „Мікрофон” (учні по черзі висловлюють свої думки)

Так, дійсно, людство останнім часом настільки захопилось власним добробутом, економічними негараздами, що призабуло про Природу. Тому я пропоную сьогодні порушити цю тему. Згодні?

Але для початку, давайте з’ясуємо, що між нами щойно відбулось? Яким мовним терміном ми називаємо нашу дискусію?Можливі варіанти: діалог, дискусія, полілог, спілкування.

Отже, під час нашого спілкування відбувся діалог, який базується з речень з прямою мовою. Отож, наша розмова має торкнутися такої теми, як пряма мова, діалог, непряма мова. Як ви розцінюєте важливість цієї теми в програмі курсу 11 класу?

Діалог є одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності, так само вміння створювати речення з прямою мовою є шляхом до успіху у людському спілкуванні. Отож ми сьогодні маємо змогу повторити, узагальнити та закріпити знання про пряму мову, іі різновиди. Систематизувати навички розстановки розділових знаків у реченнях з прямою мовою, при діалогах.

Тому давайте запишемо тему уроку у зошити разом з епіграфом, представленим словами витонченої поетки ХХ століття, творчість якої ви зараз вивчаєте з літератури.У кожного на парті є аркуш «Рефлексія», тобто аналіз, мета якого – осмислити результати та почуття у процесі діяльності, звертаю вашу вагу, що в кінці уроку ви зможете самі поставити собі оцінку(див.додаток 1)

ІІ. Робота над темою уроку

Вчитель: А зараз логічно буде пригадати відомі вам правила про пряму мову. Для допомоги я пропоную скористатись Довідковим апаратом (12 правил до теми – див. додаток 1) та «Картою-схемою пам’яті» на дошці. Поки ви повторюєте матеріал, я запрошую одного добровольця до дошки попрацювати над ще одним уривком з твору Ліни Костенко. Підкресли речення, яке містить пряму мову і спробуй самостійно накреслити його схему.

Чого хвилюються народи

І люди замишляють зло?

Хто їм сказав: «Вінець природи?»

Хіба для них її чоло?

Л. Костенко

Схема підкресленого речення А : «П?»

Спробуй кількома словами пояснити думку авторки.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Лінгвістична гра « Голосую»

(відповідають учні з символічними «руками», де червоний колір – ні, жовтий - так)

 1. Чужа мова - це мова іншої особи, не автора, не мовця? Так

 2. Спосіб передачі чужої мови без збереження лексичних, синтаксичних особливостей – це пряма мова? Ні

 3. Дослівне відтворення чужої мови – це пряма мова? Так

 4. Непряма мова становить складносурядне речення? Ні (СПР)

 5. Змістове ядро у конструкції з прямою мовою становлять слова автора? Ні (пряма мова)

 6. Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови? Так

 7. Різновидом прямої мови є діалог? Так

 8. Нова репліка діалогу записується з нового рядка? Так

 9. Репліки діалогу інколи беруться в лапки? Так (Коли? - коли записуються підряд, не з абзацу, а між ними ставимо тире)

 10. Цитати завжди беруться в лапки? Ні (Не беруться , якщо цитується віршований текст)

 11. З малої літери пишеться цитата? Так (Коли? – коли є частиною речення)

 12. Епіграф є різновидом цитати? Так

До речі, зверніть, ще раз будь ласка увагу на оформлення епіграфу.

Вчитель: Що ж чудово попрацювали, а зараз я вас запрошую взяти участь у читацькій стратегії, тобто у читанні з позначками (текст ілюструється у вигляді слайдової демонстрації, виконаної у комп’ютерній програмі Power Point).

Читацька стратегія (читання з позначками)

Завдання в парах : Прочитати текст, зробіть позначки на полях, підготуйте про це короткі пояснення.(V-відома інф-ція, + нова інформація, - змусила думати інакше, ? викликала інтерес) Знайдіть речення з прямою мовою, випишіть їх, розставте розділові знаки, складіть схему.

(А) Коли Пабло Пікассо побачив картини Катерини Білокур, кажуть, він довго стояв біля них, мов загіпнотизований, а потім назвав її геніальною й порівняв із Серафін Луїз, відомою художницею, яка вславилася в наївному мистецтві. (Б) І додав Якби в нас була такого рівня художниця, ми змусили б світ заговорити про неї. (В) На більшості з полотен художниці стоїть напис Малювала з натури Катерина Білокур. (Г) Справді, природа була її головним учителем, а квіти найулюбленішими мотивами. (Д) Квіти, як і люди, - живі, мають душу казала художниця й тому ніколи не зривала їх, а змальовувала, бо вважала що зірвана квітка вже не квітка.Обговорення опрацьованого тексту, перевірка розстановки розділових знаків.

Вчитель: А мені знову потрібен доброволець до дошки. Твоє завдання ще раз поглянути на «Карту-схему пам’яті», звернути увагу на позиціях слів автора відносно прямої мови, виконати наступне завдання: поставити при прямій мові слова автора в усіх можливих позиціях і записати.
1. Що таке людина? Велика розумом людина, та не може осягнути вона всіх чудес землі. 2. Писав майже 900 років тому Володимир Мономах.
А : «П?» А : «П.»

«П», - а. «П?», - а.

«П, - а, - П». «П?, -а. – П.»

«Ц». (А)

 • П, -а. - П. -П, - а, - П.


ІV. Осмислення вивченого матеріалу.

Групова робота ( групи учнів отримують уривки запропонованого тексту, а потім звіряють свої відповіді із слайдами на мультимедійній презентаційній дошці). Відреставруйте вірш, складіть на його основі речення з прямою мовою.
«Якщо ти віриш у майбутнє»

Якщо ти віриш у майбутнє,

В його прийдешність, у _________

Дзвони у дзвони, _______ людям,

Бо більш не буде вороття.

Віддай забуту __________травам,

Відмий від бруду всі хмарки,

Від реставруй нам ______ небо

І дощ крізь ______ проціди.

Бережімо, ________, землю,

Кожну квітку й деревце,

Нищити _______ не треба,

Пам’ятайте всі про це.

А в цей час на дошці один із учнів виконує вправу «Синонімічний ланцюжок». Діалог – розмова - …

Діалог – розмова – дискусія – полілог – суперечка – спілкування – говоріння – сварка – обговорення – балаканина – перемова – порозуміння…

Узагальнення знань. Творча лабораторія

Наступне завдання: скласти речення з прямою мовою за спроектованими на екран схемами (*), скориставшись довідкою

(*) схеми «П!П…» . «П, - а, - П. П!»

Довідка: екологія, природа, земля-мати, берегти, піклуватися, обов’язок, майбутнє, турбота, флора і фауна, краєвид, планета, катастрофи, задля власної користі, паростки добра.

Біля дошки звернути увагу на розстановку розділових знаків у фразі:

В озонову дірку подивився янгол:

— Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись!Л. Костенко

Який різновид цитати використано?
Це наш обов»язок

Це джерело благополуччя
Прийом «Обери позицію». На дошці (або мультимедійному проекторі) записані продовження культурологічної теми уроку, потрібно обрати власну позицію, приклеївши «сердечко» біля позиції, і коротко пояснити свій вибір.

Зробімо кращим Наш Дім, бо


Тут нам жити
Природа просить про допомогу

Це невичерпні запаси для суспільстваПовернутись до епіграфа. Пам’ятка –порада «Яким має бути світ?»

Завдання: складіть за поданими реченнями поради, вживаючи звертання та пряму мову.

Пам’ятка – порада

1. Дивіться на цей світ очима своєї любові – і він буде прекрасним!

2. Будуйте цей світ руками своїх надій – і …

3. Несіть цей світ у долонях добра – і …

4. Будіть цей світ світлом своєї віри – і …

Прийом «Логічне завершення»

Вчитель: пригадайте, що стало початком нашого уроку? Так, ця дивовижна троянда, невід’ємна частина живої природи і така розкішна частина життя людини. (Вчитель бере знову троянду до рук, пропонує кільком учням відчути її аромат). Скажіть, а чи можна удосконалити цю чарівну квітку?

(учні доходять висновку , що ця квітка – сама досконалість, і її не можна зробити ще кращою). Отак і сама матінка-природа створена досконало, і в руках людини знищити її або допомогти їй залишитись такою нащадкам.VІ. Домашнє завдання. Напишіть твір-посланням від свого імені «Грядущому поколінню»

VІ. Оцінювання учнів. VІІ. Рефлексія. Підсумок уроку.

Мета рефлексії – пригадати і усвідомити цілі та процес діяльності, співвіднести отримані результати із запланованими, осмислити свої почуття у процесі діяльності.

Додаток 1Рефлексія(написати міні-есе)

 1. Щодо процесу д-сті:

  • Що ми робили на уроці?

  • З якою метою? Чи досягли мети завдання?

  • Які форми роботи сподобались найбільше?

  • Які хотілося б використати на наступних уроках?

 2. Щодо почуттів:

 • Чи задоволений результатом?

 • Чим запам’ятався урок найбільше?

 • Що я зрозумів сьогодні про себе?

 • Що найбільше зацікавило? Що здивувало?

Додаток 2

12 правил до теми

1. Пряма мова – це спосіб передачі чужої мови, при якому мовець або автор тексту повністю зберігає її лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості, тобто відтворює її дослівно.

2. Непряма мова – це спосіб передачі чужої мови, при якому відтворюється тільки її зміст, без збереження лексичних та синтаксичних особливостей.

3. Конструкції з прямою мовою складаються з двох компонентів: чужої мови, як змістового ядра, та слів автора, які її вводять

4. Непряма мова зі слова автора становить одне складнопідрядне речення і виступає у ньому підрядною частиною.

5. Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови.

6. Пряму мову записуємо з великої літери й беремо з обох боків у лапки. Після слів автора ставимо двокрапку. Слова автора після прямої мови записуємо з малої літери.

7. Якщо слова автора стоять в середині прямої мови, то можливі 3 варіанти розділових знаків:

«П, - а, - п».

«П, - а. – П».

«П, - а: - П».

8. Цитати завжди беруться в лапки, крім випадків, коли цитата є частиною речення, тоді вона пишеться з малої літери. Вказівку на автора цитати беремо в дужки, після другої дужки ставимо крапку.

9. Віршований текст у лапки не береться, оформляється як звичайна цитата.

10. Кожну репліку діалогу записуємо з нового рядка, перед нею ставимо тире.

11. Якщо репліки записуються не з абзацу, а підряд, то кожна з них береться в лапки, а між ними ставиться тире:

«П, - а. – П?» - «П, - а. –П.»12. Різновид цитати - епіграф. Він в лапки не береться. Вказівка на джерело пишеться під епіграфом справа без дужок, крапка після неї не ставиться.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал