Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка59/61
Дата конвертації16.12.2016
Розмір12.15 Mb.
ТипУрок
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

урок розвитку комунікативних умінь № 61. сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. тематика листів. офіційне й неофіційне листування. побудова епістолярного тексту. написання приватних та офіційних листів

Мета: поглибити знання учнів про епістолярний стиль української мови: сферу його поширення, головне призначення та основні мовні засоби; розширити уявлення школярів про роль та значення листів у приватному житті людини; продемонструвати художню цінність та комунікативну значимість жанру листа; розвивати вміння писати офіційні та приватні листи; виховувати тактовність, ґречність, активну соціальну позицію учня.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів.

ХІД УРОКУ


  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

  3. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями

  • Дайте відповіді на питання.

т Чи доводиться вам писати листи?

т Чи отримуєте ви листи від когось із рідних або друзів? т Чому отримати особистий лист — це завжди приємно?

Робота з кросвордом  • Доберіть до кросворду запитання.

А

Д

Р

Е

СА

Д

Р

Е

С

А

Н

Т

К

О

Н

В

Е

Р

Т


і

Н

Д

Е

К

СЕ

П

І

С

Т

О

Л

АА

Д

Р

Е

С

А


Л

и

С

Т

О

Н

О

Ш

А


  1. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільча робота

  • Згрупуйте подані види листів на особисті та ділові. Лист-подяка, привітальний лист, лист-запрошення, лист-від-

мова, лист-нагадування, любовний лист, лист-вибачення, лист- претензія, дружній лист, лист-нагадування.

Дослідження-характеристика  • Визначте, до якого виду листів належить кожний із уривків.

  1. Саша, вибач мені, будь-ласка за те, що я вчора тобі сказала. Це було зопалу. Насправді, я так не думаю. 2. Шановний пане Васильєв, хочу нагадати Вам, що в п’ятницю, 13 квітня, стікає строк погашення Вашої заборгованості. 3. Здрастуй, Марино. Чи не могла б ти повідомити про те, що сталося на останньому заняття? Я його пропустив, а тепер мені важко виконати домашнє завдання.

Андрію, відповідаю на Ваше питання стосовно вакансії редактора. Я думаю, що Ви підійдете. 5. Я сумую за тобою, як зірки сумують

за небесами. Мені дуже тебе не вистачає. 6. Ладо, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі тільки світлих і радісних днів, творчих злетів, оптимізму. 7. Доброго дня! Чи не підкажете, чи можу я записати на курси з основ програмування? 8. На жаль, ми мусимо відмовити Вам у Вашому проханні щодо. 9. Вельмишановний Денисе Володимировичу, спасибі Вам за допомогу, за схвальний відгук.

робота з довідковим матеріалом. робота з текстомСкладіть таблицю «Особливості епістолярного стилю української мови».

Сфера використання епістолярного стилю (від гр. epistole — лист) мови не має чітко окреслених меж — це побут, інтимне життя, виробництво, політика, наука, мистецтво, діловодство.

Основне призначення епістолярного стилю — обслуговувати заочне, у формі листів, спілкування людей у всіх сферах їхнього життя. Листи — це писемно оформлені монологи, звернені до певної особи (чи осіб).

Тематикою й змістом листи можуть бути найрізноманітнішими залежно від сфери використання та інтересів адресатів. Усе листування поділяють на два типи: офіційне (службове) та неофіційне, особисте (приватне).

Крім листів до епістолярного стилю відносять щоденники, мемуари, записники, нотатки, календарі.

Офіційним є листування між державними органами, установами, організаціями та між службовими особами, які підтримують офіційні стосунки. Таке листування входить до сфери офіційно- ділового стилю.

Неофіційне (приватне) листування ведеться між особами, які мають неофіційні стосунки. Воно має переважно побутовий характер — родинний, інтимний, дружній — і перебуває у сфері дії усно- розмовного стилю.

Історія листування дуже давня, початки її слід шукати ще в епоху виникнення письма, і пройшло воно багато етапів (перекази, грамоти, посилання), поки набуло форми листів, яким властива і своя композиція тексту, і специфічні мовні засоби.

Тематично й відповідно до життєвих ситуацій листування витворило найрізноманітніші типи листів. Особливої ваги набуло листування в епоху Просвітництва, коли ритори, філософи, учені проводили наукові дискусії у формі листування, повчальні бесіди зі своїми учнями й послідовниками. Ритори укладали «письмовники» — збірники листів і посилань на всі випадки життя. Головна мета, яку переслідували автори «письмовників»,— це вироблення певного мовного стандарту, який мав би допомогти індивідуальним авторам «одягти» зміст повідомлення в належну форму.

Узвичаєна структура листа має початок — це мовні етичні формули, що містять звертання, вітання, установлення контакту з адресатом. Основна частина — це інформація, фактичний матеріал. Він може бути сюжетом розповіді, вагання, міркувань, конкретними пропозиціями, проханнями й завданнями. Завершальна частина також має вигляд мовних етикетних формул із семантикою вибачень, прохань, побажань, прощань.

Особисті листи мають ту перевагу над усіма іншими текстами, що в них автор є самим собою, відкритим, щирим. І це відображається в невимушеності добору мовних засобів, безпосередності вираження почутті, істинності мовної культури.

Мова листів поділяється на дві частини: соціально-етичну (звертання, початок, дата, місце, привітання, поздоровлення, подяка й прощання, побажання, сподівання, підпис) та основний зміст листа, викладений мовними засобами розмовного стилю завжди індивідуально.

Слід звернути увагу на шанобливе оформлення соціально- етичної форми листів. Воно залежить від соціальних статусів адресата й адресанта, близькості їхніх інтересів і переконань.

В українській лінгвостилістиці взагалі не вивчений і не описаний жанр щоденника, його повні параметри. Як потаємний документ душі щоденники не виставляються напоказ, адже це — своєрідний твір, побутовий і психологічний, мистецький і філософський. У ньому не тільки перспектива, а й ретроспектива всього того, що замислювалося автором і не збулося.

У щоденнику автор сам на сам і тому є сам собою. У нього нерідко виникає потреба заглибитись у себе, а часто просто сформулювати те, що вже визріло в душі й «проситься» на папір. Призначення щоденника (який автора ні до чого не зобов’язує, не спонукає, а є рятівною соломинкою для стривоженої душі) — урівноважувати творчі намагання й можливості реалізовувати їх (3а Л. Мацько та О. Мацько).

Практикум із перекладу з елементами аналізу

► Прочитайте тексти. Визначте стиль. Чи цікаво читати ці листи?

Чому? Перекладіть українською мовою.Текст № 1

Милостивая государыня!

Спешу известить (уведомить) Вас о недавних событиях и препоручить себя Вашему благорасположению. Я давно не имел удоволь- ствия получать от Вас известия, о чём искренне сожалею. Долг мой и желание были бы исполнены.

Будьте уверены, что ничто не может переменить моё почтение и любовь к Вам.

С глубочайшим почтением ... имею счастье быть, милостивая государыня ., Вашим покорнейшим слугою.

(Подпись).

Текст № 2

Привет, Санек!

Как житуха? У меня все о’кеу. Каждый день хожу в школу. Да, недавно схватил пару по русскому языку, а еще классная отругала за то, что с лит-ры сбежал. От предков так попало! Быстрей бы каникулы!

Ну, все пока, Санек, увидимся.Твой Витек.

практикум із перекладу  • Перекладіть лист українською мовою. Зверніть увагу на стиль,

мовленнєві звороти.

8 июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод.

Милый мой ангел!

Я было написал тебе письмо на четырех страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я тебе не послал, а пишу другое. У меня решительно сплин. Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом еще успеем поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами (А. Пушкин).

лінгвістико-риторичний тренінг «лист малознайомій людині»


  • Напишіть листа дівчині або хлопцю з іншої країни, знаючи, що

він (вона): візуал, аудіал, раціонал, кінесетик. За потреби скористайтеся відомостями з таблиці (див. урок № 120).

написання листів  • Напишіть діловий та особистий листи.

  1. підсумок уроку

  2. домашнє завдання

  • Написати лист.

урок № 138

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 62. УКРАЇНСЬКА ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА — НЕВИЧЕРПНЕ Й НЕЗАМІННЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО Й ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ПИСЬМЕННИКА. ЕПІСТОЛЯРНИЙ ЕТИКЕТ. СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА

Мета: продовжувати працювати з епістолярним стилем, подати відомості про особливості листування відомих українських письменників; розглянути особливості епістолярного етикету; розвивати вміння складати листи. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів.

ХІД УРОКУ  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

  3. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Вступне слово вчителя

Тема листування дуже поширена в українській та світовій літературі. Перед вами виставка літератури, це твори, у яких герої пишуть листи: Р. Кіплінг «Як було написано перший лист», С. Ру- данський «Ахмет ІІІ і запорожці», А. Дюма «Три мушкетери», Жуль Верн «Діти капітана Гранта», «П’ятнадцятирічний капітан». Ця тема представлена і в образотворчому мистецтві. Слід згадати картини «Лист з фронту», «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (Н. Черних).

Спостереження над мовним матеріалом

► Ознайомтеся з особливостями української епістолярної спадщини. Спробуйте охарактеризувати особистість письменника за його листами.Текст № 1

Вельмишановний і дорогий товаришу!

Я чую, що Ви довідуєтесь від моїх родичів про мою адресу. Се ж, видно, Ви хочете подати мені слово привіту, невважаючи на те, що я була до краю неґречна до Вас і навіть не обізвалась ні слово м подяки

на Ваші товариські дарунки, хоч вони глибоко порушили мені серце. Вірте мені, товаришу, коли, приїхавши восени з Буковини, знайшла в своїй київській хаті Ваші книжки, то здалось мені, що се Ви самі зустріли мене на поротої моєї хати і щиро стиснули мені руку.

Тепер життя моє монотонне, як в санаторії, оживляється тільки листами з України та з інших сторін, де живуть прихильні до мене люди. Оживіть і Ви моє пробування на чужині Вашим щирим і завжди цінним для мене словом, — воно ж мені не тільки на чужині жадане.

Тим часом бувайте здорові. Стискаю Вашу руку, мій товаришу.

Л. Косач.

Текст № 2

Здрастуй, друже!

Прохаєш дати тобі поради щодо майбутнього життя твого і становища, особливо про те, з якими друзями підтримувати тобі зв’язок. Ти чиниш розсудливо, що заздалегідь піклуєшся про своє майбутнє.

Але дзвін кличе мене до грецького класу. Тому якщо тобі бажано буде поговорити в інший час про те ж саме, ти мені невдовзі напиши. Там будемо вести бесіду про святі справи, а тим часом і стиль буде вироблятись.

Твій найближчий друг Григорій Сковорода.

практикум із перекладуПерекладіть українською мовою.

При обращении к адресату учитываются его служебное положение, сфера деятельности, степень личного знакомства. Следует обратить внимание на то, что на письме обращение «Уважаемый господин Петров» более применимо, нежели в устной речи, где уместнее обращение по имени-отчеству. Наиболее общими формулами обращения в деловых письмах являются следующие:

Уважаемый господин (фамилия)!

Уважаемая госпожа (фамилия)!

Уважаемые господа!

При обращении к высшим должностным лицам возможно указание должности (без фамилии):

Уважаемый господин председатель!

Уважаемый господин министр!

В письмах-приглашениях, извещениях следует обращаться к адресату по имени-отчеству:

Уважаемый Иван Иванович!

В отдельных случаях, когда адресат обобщен или точно не определен (например, это потребители или партнеры), возможны обращения Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Согласно правилам делового этикета, при формулировке просьб, запросов, предложений принята форма выражения от первого лица множественного числа:

Предлагаем Вашему вниманию новый каталог программного обеспечения... (Вместо предлагаю...).

Напоминаем Вам, что срок выполнения договора истекает... Просим Вас сообщить о необходимости замены оборудования... Тональность деловых писем должны определять корректность и оптимизм. Убедительность делового послания зависит от выбранного стиля письма. Убеждает не только информация, изложенная в письме, но и тональность, в которой ведется переписка. Зачастую именно она определяет характер делового диалога.

Использование этикетных средств может смягчить отрицательную для адресата информацию:

По нашему мнению, предлагаемые Вами цены слишком высоки, поэтому приобретение Вашей продукции невыгодно для нашего предприятия. Мы надеемся на то, что изменение Вами ценовой политики приведет к успешному сотрудничеству между нашими компаниями.

Завершение письма — важная часть эпистолярного этикета. В отличие от личной переписки, деловое письмо не предполагает прощания в стиле С приветом! Пока!

Если письмо начинается с формулы Здравствуйте!, то завершать его надо прощанием: До свидания, Всего доброго! Далее желательны формулы вежливости С надеждой на сотрудничество- или более нейтральное: С уважением. И потом — имя-фамилия, если необходимо — должность и контактные данные отправителя. Если текст документа начинается с формулы личного обращения к адресату Уважаемый Иван Иванович!, то в конце текста можно не прощаться, но перед подписью обязательно необходимо использовать формулу вежливости: «С уважением, Петр Петров».

Самое главное — деловое письмо должно быть содержательным и его содержание должно быть интересным не только для отправителя, но и для получателя. Никакие формулы вежливости и шаблоны не спасут письмо, если в нем нет делового содержания (Из пособия).

написання листа  • Напишіть листа подрузі або другу, який мешкає закордоном і з яким ви досить довго не бачилися.

лінгвістична гра «коректор»

  • Уявіть, що ви є коректором або літературним редактором газети чи журналу. Прослухайте та продивіться листи ваших однокласників і виправте помилки.

!V. ПІДСУМОК УРОКУ

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  • Написати листа другові.

  • Перекладіть українською мовою. На основі отриманих відомостей укладіть пам’ятку «Правила написання листів».

Письмо пишут только на хорошей бумаге (писать письмо на листах, вырванных из тетради, — признак дурного тона).

Письмо лучше писать от руки (это касается частных писем, деловые письма обычно печатаются).

Письма с поздравлением, соболезнованием, приглашением также обычно пишут от руки (если письмо напечатано, нужно написать хотя бы несколько слов от руки).

Письмо необходимо начать со слов приветствия и обращения (при этом следует учитывать, в каких отношениях находятся адресант и адресат).

Письмо следует продолжить хотя бы несколькими словами, в которых содержится упоминание о ранее полученном от адресата письме (или о последней встрече).

Письмо не должно начинаться с изложения собственных новостей (следует спросить сначала о делах адресата).

Письмо необходимо строить по законам логики: вступление, основная часть, заключение.Письмо может содержать сведения о своих близких и друзьях, о том, как проводится свободное (рабочее) время.

Письмо следует писать разборчиво; если почерк не совсем разборчив — извинитесь за плохой почерк.

Письмо должно быть написано грамотно (если вы сомневаетесь в написании того или иного слова — обратитесь к орфографическому словарю).

Письмо уместно закончить обращением к адресату с вопросами о его жизни (не будет лишним пожелание увидеться в ближайшее время).

Письмо не должно содержать различного рода вставок между строк (или надписей на полях); если вам необходимо добавить важную информацию, напишите post scriptum, а затем — нужную информацию и инициалы своего имени.

Письмо должно заканчиваться подписью адресанта.

Письмо перед отправлением следует перечитать.

Письмо нужно запечатать в конверт, который следует правильно надписать. Принято сначала указывать фамилию, имя и отчество адресата, затем — название города, потом — название улицы и номер дома. Не забудьте указать индекс!

урок № 139

контрольний диктант

Мета: здійснити перевірку й оцінити рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності учнів: уміння писати правильно різні частини мови, ставити розділові знаки відповідно до норм української мови; розвивати уважність, пам'ять; виховувати старанність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: текст для диктанту.

ХІД УРОКУ


  1. організаційний момент

  2. ознайомлення з темою та метою уроку

  3. мотивація навчальної діяльності учнів

  1. написання контрольного диктанту

перше читання тексту контрольного диктанту

Учні під час першого прослуховування тексту сприймають його зміст, звертають увагу на наявність вивчених пунктограм, визначають слова, значення яких не зрозуміли в процесі сприймання.

повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами і його написання учнямиА наступного дня була неділя, був дивовижно ясний, налитий прозорим сонцем ранок, був неосяжний степ, що шумів і шумів попереду шовками,— то молочними, то золотистими, то із сталевим полиском.

Ішли вони втрьох, взявшись за руки, у тому напрямі, де, по- їхньому, мусило б бути море, оте, що уявлялося кожному з них неоднаково.

Степ квітував. Незайманий, звіку не ораний, високотравний. Що то було за видовище! Маючи в собі красу моря, його велич, блиск і надміру світла, маючи в собі також могутність лісу і його тихі, вікові шуми, степ, окрім цього, ще ніс у собі щось своє, неповторне степове, властиве тільки йому,— оту шовкову ласкавість, оте ніжне, замріяне, дівоче.

Ковилі, ковилі, ковилі. За сонцем сталево-тьмяні, а там, під сонцем,— скільки зір сягне — сяючі, молочні, як морське шумовиння.

Благословенная тиша навкруги. Лише зашерхоче десь суха зелена ящірка, пробігаючи в траві, бризнуть врізнобіч коники- ковалі, та ще жайворонки дзюркочуть у тиші, проймаючи її вверх і вниз, невидимі в повітрі, як струмки, що течуть і течуть, розмаїті, джерельно-дзвінкі. Здається, співає від краю до краю саме повітря, співає марево, що вже схоплюється, тече, струмує де-не-де ковилою. Може, і цей текучий, замріяний степ теж тільки марево, що протече і не буде? Але ні, кожна стеблина закоренилася в суху, місцями вже потріскану землю, і ти вбродиш по пояс в золотаві, злегка згойдані вітром шовки. (3а О. Гончаром; 214 слів).

Заключне читання тексту диктанту вчителем

і самоперевірка учнями написаного  1. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ У ШКОЛЯРІВ

ПІД ЧАС НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ

  1. ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗБІР ЗОШИТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

  2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготуватися до контрольної роботи.

урок № 140 =Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал