Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка5/61
Дата конвертації16.12.2016
Розмір12.15 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 2

сх>? 3


орфографічний практикум 14

лінгвістична задачка 14

V. підсумок уроку 14

VI. домашнє завдання 14

урок № 67 14урок розвитку комунікативних умінь № 18. написання ділових документів різних жанрів: оголошення 14

урок № 68 18урок розвитку комунікативних умінь № 19. ділові папери: особливості написання розписки 18

урок № 69 22урок розвитку комунікативних умінь № 20. підготовка індивідуального звіту 22

творче конструювання 22

вибіркова робота 22

IV.засвоєння нового матеріалу, робота з довідковим матеріалом 22

Навчальна лекція 22

колективна робота 24

самостійна робота 24

V. Підсумок уроку Бесіда з учнями 24

VI. домашнє завдання 25

урок № 70 25основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 25

урок № 71 29урок розвитку комунікативних умінь № 21. написання ділового листа 29

ііі. актуалізація опорних знань 30

Бесіда з учнями 30

словникова робота 30

навчальне аудіювання 30

ділова гра «напиши листа». робота в групах 37

V. підсумок уроку рефлексія 37

VI. домашнє завдання 37

урок № 72 37урок розвитку комунікативних умінь № 22. особливості складання резюме 37

лінгвістична гра «хто я?». Складання резюме. робота в парах 43

підсумок уроку домашнє завдання 43

урок № 73 43інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів. мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 43

i. організаційний момент 49

ii. ознайомлення з темою та метою уроку 49

iii. актуалізація опорних знань орфографічна сторінка 49

Практикум із перекладу 49

вибіркова робота 49

урок № 75 54правопис. складні випадки вживання м'якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 54

УРОК № 76 63

УРОК № 77 73

урок розвитку комунікативних умінь № 25. індивідулльно-лвторський стиль письменника 80

урок № 79 87

УРОК № 80 92

урок № 81 98

урок № 82 106

УРОК № 83 118Лексикологія і фразеологія української мови 124

урок № 84 124

урок № 86 138

урок № 87 140

урок № 88 148

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ. КОНСПЕКТ ПОЧУТОГО 158

урок № 90 168ФРАЗЕОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА 168

урок розвитку комунікативних умінь № 33. написання твору в художньому стилі 173

урок № 92 176

урок № 93 183

УРОК № 94 188урок розвитку КОМУНІКАТИВНИХ умінь № 35. ОСНОВНІ ЖАНРИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО стилю. написання замітки в газету 188

урок № 95 192

УРОК № 96 196

УРОК № 97 202

УРОК № 98 207

УРОК № 99 211

УРОК № 100 216

УРОК № 101 218

урок № 102 224

урок № 103 228

урок № 104 232

урок № 105 238

УРОК № 106 244

урок № 108 250

УРОК № 108 257

урок № 110 264

урок № 111 269

УРОК № 112 275

УРОК № 113 280

урок № 115 290

урок № 116 294

урок розвитку комунікативних умінь № 49. вимоги до культури мовлення. основні способи виступу 298

УРОК № 119 309

урок № 120 316

урок № 121 320

урок № 122 323

УРОК № 123 324Синтаксис простих і складних речень Пряма мова. текст. пунктуація 327

урок № 124 327

урок № 125 330

урок № 126 333

урок № 127 334

урок № 128 339

урок № 129 343

урок № 130 347

уроК № 131 352

урок № 132 355

урок № 134 360

урок № 135 362

урок № 136 365

урок № 137 368

урок № 139 374

контрольний диктант 374

урок № 140 = 376
Варіант З

Шановні колеги!

Прийміть наші найщиріші вітання __

. Спільними зусиллями ми досягнули великих успіхів.

ділова гра «напиши листа». робота в групах

Методичний коментар. Учні розбиваються на кілька груп. Кожен представник групи пише на аркуші формату А-4 діловий лист будь- якого змісту, але в межах зазначеної для групи теми, згортає його й зазначає адресата — конкретного учня з іншої групи. Далі учні обмінюються листами й пишуть листи-відповіді.


 • Напишіть ділового листа.

Група 1. Лист-нагадування.

Група 2. Лист-відмову.

Група 3. Лист-запрошення.

Група 4. Лист-прохання.

 1. підсумок уроку рефлексія

 • Продовжте речення.

 1. Діловий лист — це документ, за допомогою якого ™ . 2. Усі листи поділяють на такі, що.., й такі,.. . 3. Відповіді не потребують листи-™ . 4. До реквізитів листа належать™ . 5. Потребують відповіді листи-™ . 6. Діловий лист від особистого відрізняється ™ .

 1. домашнє завдання

 • Написати ділового листа.

урок № 72

урок розвитку комунікативних умінь № 22. особливості складання резюме

Мета: ознайомити школярів з таким різновидом особистих ділових паперів як резюме, подати відомості про структуру резюме та вимоги до його складання; удосконалювати навички складання різних видів документу, що вивчається; виховувати уважність, точність при написанні ділових паперів.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, бланк-шаблон резюме для заповнення, тлумачний словник української мови, словник іншомовних слів, російсько- український словник, картки.

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

вступне слово вчителя

Як зазначав Наполеон Хілл, «у життєвих битвах не завжди перемагає сила та швидкість. Трапляється, що перемагає той, хто ліпше себе представить». Будучи випускниками школи ви повинні вміти в наш час презентувати себе, уміти подати інформацію про себе. Для цієї мети існує потужний засіб — резюме. 1. засвоєння нових знань у процесі виконання практичних завдань

робота з довідковою літературою

 • Користуючись тлумачним словником української мови та словником іншомовних слів, дайте відповідь на питання, що таке резюме? Що означає це слово?

Довідка для вчителя

 1. Резюме [франц. resume] — короткий виклад основного змісту доповіді, дискусії тощо (Словник іншомовних слів).

 2. Резюме [франц. resume] — короткий виклад (чи висновок) суті обговорюваної теми (проблеми), книги чи статті. Дієсл. ф. резюмувати.

У літературі ХІХ ст. слово резюме використовувалося для позначення короткого висновку, узагальнення, що робилося головою суду наприкінці судового розслідування (після чого присяжні засідателі ішли у дорадчу кімнату для винесення вироку) (Школьный словарь иностранных слов).

 1. Резюме (франц. resume, от resumer — викладати стисло, короткий виклад промови, статті, короткий висновок) (Советский энциклопедический словарь).

 2. РЕЗЮМЕ, невідм., с. Короткий виклад суті доповіді, статті і т. ін.; Короткий висновок із сказаного, написаного або прочитаного (Словник української мови в 11-ти томах).

Бесіда з учнями

 • Поміркуйте та спробуйте дати відповіді на питання. Порівняйте свої міркування з поданим нижче текстом.

т Яка основна мета резюме?

т Який стиль використовується при написанні резюме?

т Чому при складанні резюме слід уникати займенника я? т Як ви вважаєте, яких вимог слід дотримуватися при складанні резюме?

т Чим, на ваш погляд, відрізняється резюме від автобіографії? т Як ви гадаєте, при працевлаштуванні слід спершу пропіарити себе, не вказавши на свої слабкі сторони та проблеми, щоб вас узяли, або ж одразу повідомити про свої проблеми, щоб виявити себе як самокритичну особистість? Свою відповідь умотивуйте.

Резюме — це документ, у якому коротко (не більше 1 с.) викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу. Резюме повинно бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. В Україні й понині відсутня єдина, установлена форма складання резюме (З посібника).

зазвичай резюме укладають для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. Претендент викладає такі основні відомості:


 1. Назва документа.

 2. Ім’я, ім’я по батькові та прізвище.

 3. Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).

 4. Домашня адреса та номер телефону.

 5. Родинний стан.

 6. Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована школа чи ліцей, наприклад, із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).

 7. Науковий ступінь.

 8. Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує кандидат, зазначається окремо).

 9. Трудова діяльність (подається в хронологічному порядку).

 10. Додаткові відомості (інформація, яка не ввійшла до попередніх пунктів, але яку доцільно висвітлити: індивідуальні позитивні якості, працездатність, знання, навички роботи, володіння суміжними спеціальностями тощо). У цьому пункті можливо вказати ступінь володіння іноземними мовами, навички роботи з комп’ютером, знання оргтехніки, наявність посвідчення водія, а також слід зазначити подробиці особистого характеру — захоплення спортом, танцями, риси характеру.

 11. Дата.

 12. Підпис.

Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем стандартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості (За М. Зубковим).

У наш час однаково широко використовують як паперові, так і електронні резюме. Електронні резюме відкриті для широкого загалу керівників кадрових відділів, які набирають персонал на вакантні місця.

Зацікавлена особа надсилає резюме до установи чи організації, підприємства, які оголосили про наявність вакантних посад. Інколи воно може розміщуватися в Інтернеті.

Точність і вичерпність інформації сприяють швидкому й повному ознайомленню роботодавця з майбутнім працівником — його особистими даними й професійним рівнем.

У разі зацікавлення з боку роботодавця автора резюме запрошують на безпосередню зустріч і співбесіду.

Отже, резюме — особистий документ, який складає претендент на заміщення вакантної посади для участі в конкурсі. його оформлення й виклад відомостей про конкретну особу повинні зумовлювати інтерес і довіру роботодавця (З посібника).

практикум із перекладу

► Прочитайте правила складання резюме. Перекладіть українською мовою.

10 правил составления резюме


 1. Резюме должно быть правильно оформлено, аккуратно напечатано.

 2. Резюме должно быть кратким (оптимальный объём — 1 страница).

 3. Содержание должно соответствовать направлению работы, на которую Вы претендуете.

 4. Резюме должно быть точным. Избегайте лишних определений, ссылаясь на свой положительный опыт, не хвастайте.

 5. Используйте качественную бумагу, размер шрифта в диапазоне 12-14 пунктов.

 6. Резюме должно быть простым. Не увлекайтесь графическими рисунками, вычурными рамками. Полностью пишите названия школ, высших учебных заведений и населенных пунктов.

 7. Резюме должно быть корректным. Пользуйтесь короткими фразами, используйте профессиональные термины, понятные непрофессионалам.

 8. Резюме должно быть безупречным. Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте текст, чтобы убедиться в отсутствии ошибок.

 9. Старайтесь не перегружать свое резюме словами я, ми. Используйте вместо них активные глаголы: организовал, руководил, создал, изучал.

 10. Резюме должно быть официальным. Не перегружайте его данными личного характера (сведения о родственниках, вашем росте, весе, размере заработной платы и т. д.). Не пересылайте свою фотографию, если это не предусмотрено.

Творча робота

► заповніть бланк-шаблон резюме.
РЕЗЮМЕ

запропонована посада:
Особисті дані:
ПрізвищеІм’я, ім’я по батькові
1

Рік народженняНаціональністьСімейний станДомашня адреса, телефонОсвіта:

2.

Навчальний заклад
Період навчання:Диплом (и) або ступіньДосвід роботи:
Період
3.

Місце розташування установи
Назва установиПосадаОпис роботи, стажДодаткові відомості:
Володіння мовами
4.

Володіння ПК
Водіння автомобіляНабір сліпим методомНаукові та науково-методичні праці
5.

Особисті якості:
дослідження-відновлення • Ознайомтеся з поданим нижче документом. з’ясуйте, які вимоги до документа й до тексту резюме не витримані. Які реквізити відсутні?

резюме

Пр. Ватутіна, 19, кв. 3

м. Донецьк, тел. 91-29-67

83101


Маренич Катерина Мета: хочу отримати посаду інженера

Особисті дані: українка, освіта вища, одружена, 1989 р. н., є дочка та син.

Досвід: супермаркет «Фокстрот». Реалізатор. Маю подяки та відзиви.

Прошу допустити до конкурсу. з повагою Катерина Маренич.

робота з текстом картки. рольова гра. складання діалогів


 • Прочитайте текст. Складіть на його основі резюме, вибравши лише ті факти, які необхідні для цього документу. Підготуйтеся з написаним резюме прийти на прийом до директора великої установи, підприємства чи фірми. Розподіліть ролі (директора та претендента на певну посаду.

Я, Шевченко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1978 року в м. Києві в родині військовослужбовця.

У 1985 році була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 2 м. Термез (Узбекистан).

У зв’язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом із родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в середній загальноосвітній школі № 204.

з 1989 по 1995 рік навчалася в середній загальноосвітній школі № 50 м. Києва.

1995 року вступила до Київського університету імені Тараса Шевченка на фізико-математичний факультеті. Під час навчання була старостою групи.

У 2000 році закінчила повний курс згаданого університету за спеціальністю «Математика та інформатика». Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

з 2000 по 2003 рік працювала вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

З 2003 року працюю в газеті «Освіта» відповідальним редактором. Домашня адреса:

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, буд. 21, кв. 67.

Склад сім’ї:

Батько — Шевченко Олександр Павлович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати — Шевченко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.

Сестра — Шевченко Анжеліка Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу середньої загальноосвітньої школи № 50 м. Києва

Дата Підпис

лінгвістична гра «напиши собі резюме»


 • Напишіть вигадане резюме.

Методичний коментар. Кожен учень отримує картку, на якій написано, чиє резюме він має вигадати.

Зразки карток: «Ти — відомий пірат XVII століття», «Ти — космонавт, який побував за межами Сонячної системи», «Ти — син графа Дракули дампір Алукард», «Ти — голлівудський актор», «Ти — мільйонер», «Ти — прибулець із планети VestaZ-12» тощо.

Автобіографія vs резюме. робота в парах • Перекладіть текст українською мовою. Прочитайте діалог виразно за ролями. Як ви гадаєте, це вільна розповідь кота про себе чи автобіографія? Свою думку аргументуйте. Уявіть, що коту Матроскіну необхідно розказати офіційну біографію. Один учень повинен записати автобіографію кота, а другий — скласти резюме (вигадайте подробиці, яких не вистачає). Порівняйте два документи.

 • Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кто хороший и кто плохой. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. А потом и вовсе могут дверь запереть.

 • А кто тебя разговаривать научил? — спрашивает дядя Федор.

 • Да так, — говорит кот. — Где слов запомнишь, а где два. А потом, я у профессора одного жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя. Пропадешь сразу, или из тебя шапку сделают, или воротник, или просто коврик для ног.

 • Как тебя зовут?

Кот говорит:

 • И не знаю как. И Барсиком меня звали, и Пушком, и Оболтусом. И даже Кис Кисычем я был. Только мне все это не нравится. Я хочу фамилию иметь.

 • Какую?

 • Какую-нибудь серьезную. Морскую фамилию. Я же из морских котов. Из корабельных. У меня и бабушка и дедушка на кораблях плавали с матросами. И меня тоже в море тянет. Очень я по океанам тоскую. Только я воды боюсь.

 • А давай мы дадим тебе фамилию Матроскин,— говорит дядя Федор.— И с котами связано, и что-то морское есть в этой фамилии (Э. Успенский).

лінгвістична гра «хто я?». Складання резюме. робота в парах

 • Прочитавши резюме, визначте, ким ви є.

Методичний коментар. Для організації цієї гри слід заздалегідь виготовити картки з іменами відомих учням громадських діячів, акторів, письменників, спортсменів, художників тощо (наприклад, Тарас Шевченко, Віталій Кличко, Богдан Хмельницький, Катерина Білокур, Ані Лорак, Сергій Ребров, Руслана). Зверху на кожну картку слід наклеїти тоненьку смужечку скотча таким чином, щоб другим краєм можна було закріпити картку на спині учня. Отримавши своє «нове ім’я», школярі працюють у парах. Не бачачи, ким вони є, вони прохають свого партнера написати про себе резюме (єдине, що поле — прізвище, ім’я та по батькові залишають порожнім). А далі, ознайомившись зі змістом документу, намагаються здогадатися, чиє ж ім’я закріплене в них на спинах. Перемагають ті три пари, які першими встановлять істину.

підсумок уроку домашнє завдання • Написати резюме своїх батьків.

урок № 73

інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів. мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення

Мета: систематизувати знання школярів про норми української орфоепії, повторити та розширити знання учнів про інтонаційні особливості української мови, складні випадки наголошення; формувати навички правильного інтонування, удосконалювати вміння виявляти й виправляти орфоепічні помилки, установлювати їхню причину; стимулювати учнів до самоосвіти, оригінальності вирішення навчальних завдань. Тип уроку: урок застосування знань і формування вмінь.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Основні правила наголошування слів в українській мові», орфоепічний словник, словник наголосів, тлумачний словник української мови, картки.

ХІД УРОКУ


 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

вступне слово вчителя

Інтонація — це фонетичне оформлення в певну цілісність будь-якого висловлювання або речення. Вона визначається сукупністю таких фонетичних компонентів, як фразовий наголос, паузи,ритміка, мелодика, темп мовлення. за допомогою інтонації ми членуємо мовленнєвий потік на інтонаційно-смислові відрізки (фрази, синтагми), оформлюємо різноманітні типи синтаксичних конструкцій і речень за метою висловлювання. Інтонаційні засоби служать для вираження модальних значень і висловлювання набуває певного емоційного забарвлення (З посібника).

В усному мовленні важливу роль відводять наголосові. Правильне наголошування важливе для збереження не тільки внормованості, а й характерного для українця мелодійного, пісенно-плинного ладу мовлення (О. Гетьман).


 1. актуалізація опорних знань

Однією й тією ж мовою можна і полову віяти, й святий вогонь викрешувати. Усе залежить від того, як хто вміє володіти цим чарівним інструментом, що ним є моваПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал