Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка18/61
Дата конвертації16.12.2016
Розмір12.15 Mb.
ТипУрок
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   61

В інтер/єр, кап/юшон, фо/є, грил/яж;

Г бар/єр, грав/юра, б/юро, кан/йон.

 1. У якому рядку всі слова пишуться з м’яким знаком?

А Т/охкати, шістдесят/ох, бул/йон, сер/йозний;

Б рибал/ство, на вишен/ці, погод/ся, вітрил/ник;

В барабан/щик, модул/ний, воріжен/ки, україн/сякий;

Г бад/орий, полтавс/кий, дон/чин, мен/ший.

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться БЕЗ м’якого знака.

А Медал/йон, грил/яж, прем/єр, фюзел/яж;

Б бракон/єр, порт/єра, дос/є, к/ювет;

В д/юна, ескадрил/я, к/янті, марсел/єза;

Г п/єдестал, н/юанс, миш/як, мад/яр.

 1. У якому рядку в усіх словах спрощення НЕ відбувається?

А Захис(т)ний, радіс(т)ний, студен(т)ство, вис(к)нути;

Б аген(т)ство, пес(т)ливий, контрас(т)ний, гіган(т)ський;

В віс(т)ник, балас(т)ний, улес(т)ливий, хорис(т)ці;

Г хвас(т)ливий, тиж(д)невий, шіс(т)сот, випус(к)ний.

 1. У якому рядку припущено помилку?

А Барокко; Б ванна;

В Марокко; Г інтермецо.

 1. Яке з наведених слів записано правильно?

А Крит; Б жюрі;

В Алжір; Г Сицілія.

 1. У якому з наведених рядків правильно поставлено наголос?

А Черго'вий, посивілий, завдання;

Б новина, катало'г, псевдо'нім;

В тя'жкий, одинадцять, сантиметр;

Г аристократія, навчання', позначка.

 1. Позначте рядок, у якому слова на дошці, туристський затран- скрибовані правильно.

А [надос'ц'і], [турис'кщ];

Б [надо'шц'і], [турис':кщ];

В [надо'шсц'і], [турисс'кщ];

Г [надо'с'ц'і], [туристс'ки]]; • Завдання 13 передбачає встановлення відповідності.

 1. Установіть відповідність між назвами документів та їхніми зразками.

 1. Оголошення

 2. Звіт

 3. Діловий лист

 4. Розписка

 5. Протокол

А Я, старший викладач кафедри географії Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Андрієнко Валерій Миколайович.., отримав від завідуючого складом Бережної Т. Ф. у тимчасове користування.

Б ... про роботу Спеціалізованої науково-технічної ради за 1998 р. В ... національний виставковий центр України запрошує Вас, професорсько-викладацький склад і студентів Вашого навчального закладу ознайомитися з новою експозицією, яка розповідає про інтелектуальний та економічний потенціал нашої держави, її зовнішню, економічну й гуманітарну політику. Чекаємо на Ваші пропозиції про відвідування Головного павільйону НВЦ України. З повагою, ..

Г ... прийом одинадцятикласників і молоді із середньою освітою на підготовче відділення за умовами договорів. Навчання у нас — це можливість отримати престижні професії.

Д Порядок денний. 1. Складання звіту з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 2013 рік. • Завдання 14-18 передбачають доповнення запропонованого твердження або виконання певних завдань.

 1. Поставте наголос у словах (якщо слово має подвійний наголосукажіть його): центнер, вказівки, помилка.

 2. Запишіть фонетичною транскрипцією слово безжурний.

 3. Доповніть твердження: «В іншомовних словах у географічних, особових та інших власних назвах подвоєння...».

 4. Наведіть слово, яке має два апострофи.

 5. Асиміляція — це.

► Завдання 19-20 передбачають самостійну відповідь учнів на поставлене питання.

 1. Подайте лінгвістичний аналіз запропонованого тексту.

Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба. Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка: ступились краями дві половини одна зелена, друга — блакитна й замкнули у собі сонце, немов перлину. А я там ходжу і шукаю спокою. йду. Невідступно за мною летить хмара дрібненьких мушок. Можу подумать, що я планета, яка посувається разом із сателітами. Бачу, як синє небо надвоє розтяли чорні дихаючі крила ворони. І від того синіше небо, чорніші крила (М. Коцюбинський).

 1. Що таке індивідуально-авторський стиль? Спробуйте визначити індивідуально-авторські вподобання, розглянувши кілька уривків із творів майстра слова.

Текст № 1

Ви чули? Світилися синьо дахи.

Так синьо сміялись вві сні дітлахи.

І сіявся сніг, голосистий і синій.

«Яка ти красива!»

«Який ти красивий!»

Текст № 2

Тікати.

Що? Знову тікати?

Що? Схованки знову шукать?

Тікати мені не звикати.

Та доки вже можна тікать?

Тікали від зайди і ката.

Тікали від «старшого брата».

Тікали.

Текст № З

З відкритих вікон рвуться, щоб злетіть, роялі білі, б’ються, мов форелі, у сонячному тюлі. А по стелі пливуть фіранок сіті золоті

І. Жиленко

Варіант 2

► Завдання 1-12 передбачають вибір одного з варіантів. У всіх завдання правильним є лише ОДИН варіант.


 1. Позначте рядок, у якому всі слова написані правильно.

А Мін’юст, морквяний, арф’яр, між’ядерний;

Б мавп’ячий, пів’ящика, без’язикий, об’єктивний;

В півяблука, святковий, рясно, рядно;

Г черв’як, двох’ярусний, надяр’я, возз’єднати. 1. У якому з наведених рядків в усіх словах відбувається подовження або подвоєння?

А Розкішшю, юннат, ранній, священний;

Б пригорщщю, життя, варений, лляний;

В латинню, міськом, довгожданий, незліченний;

Г сумішшю, туманість, пасся, безвинний. 1. Оберіть правильне твердження.

А Апостроф ніколи не ставиться після р.

Б Апостроф не ставиться між частинами складних слів, якщо перша частина закінчується на приголосний, а друга починається на я, ю, є, ї.

В У слові духмяний апострофа немає, адже перед губним м іде інший приголосний.

Г В іншомовних словах замість апострофа ставиться знак м’якшення. 1. Яке з наведених тверджень НЕ відповідає дійсності?

А Звернений монолог — коли герой прямо звертається з монологом до іншої особи або групи осіб;

Б внутрішній монолог — коли передаються внутрішній думки й почуття героя;

В у художньому стилі ніколи не використовуються внутрішні монологи;

Г у художньому стилі використовують як внутрішні, так і зовнішні монологи. 1. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

А Монтеск/є, суб/єкт, кон/юктура, пан/європейський,

Б комп/ютер, п/юре, Х/юстон, миш/як;

В транс/європейський, М/юллер, к/ювет, б/юст;

Г кон/юктивіт, б/юджет, об/єкт, суб/ктивний. 1. У якому рядку всі слова пишуться з м’яким знаком?

А Різ/бяр, на черешен/ці, нен/чин, с/огодні;

Б лял/ці, по-братерс/кому, тон/ший, тіл/ки;

В біл/, утр/ох, шіст/сот, т/мяний.


 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком. А Кан/йон, ател/є, конферанс/є, Лавуаз/є;

Б ад/ю, Н/ютон, Д/юма, він/єтка;

В іл/юзія, Рафаел/, ал/батрос, ател/є;

Г п/єдестал, міл/ярд, Гот/є, Кордил/єри.


 1. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення?

А Шіс(т)десят, щас(т)ливий, виїз(д)ний, радіс(т)ний;

Б кількатиж(д)невий, чес(т)ний, хус(т)ці, зап’яс(т)ний;

В аген(т)ський, ус(т)ний, фашис(т)ський, заздріс(т)ний;

Г безкорис(т)ливий, проїз(д)ний, облас(т)ний, пристрас(т)ний. 1. У якому рядку припущено помилку?

А Ірреальний; Б іновація;

В шосе; Г голландець. 1. Яке з наведених слів написано правильно?

А Брошюра; Б Сіракузи;

В Антарктіда; Г Флорида. 1. У якому з наведених рядків правильно поставлено наголос?

А Високо, цього, Ньютон;

Б фено'мен, випадок, Ньюто'н;

В ознака, чотирнадцять, бюрократія;

Г нудний, мілина, вказівки. 1. Позначте рядок, у якому слова у книжці, смієшся затранскрибо- вані правильно.

А [укниз'сц'і], [с'м’ійеш’с'я]; Б [укнис'ц'і], [с’м’ійешс'я];

В [укниз'ц'і], [с'м’ієс':я]; Г [укнишц'і], [с'м’ійешс'я].

► Завдання 13 передбачає встановлення відповідності.


 1. Установіть відповідність між назвами документів та їхніми зразками.

 1. Розписка.

 2. Резюме.

 3. Протокол.

 4. Звіт.

 5. Оголошення.

А Додаткові відомості: маю досвід роботи з електронними таблицями, текстовим і графічним редакторами в середовищах DOS і WINDOWS, а також володію системами програмування на мовах PASCAL, C++, BASIC. Володію англійською мовою (читаю та перекладаю зі словником).

Б Я, учень Харківської загальноосвітньої школи № 118 Бондаренко Олег Анатолійович, одержав від бібліотекаря Мас- лової В. В. у тимчасове користування двадцять посібників.В СЛУХАЛИ: С. В. Андрущенко доповіла про порядок підготовки й складання річного звіту.

Г Запрошуємо на навчання всіх бажаючих отримати престижну професію. У нас відкриті такі спеціальності: «Розробка програмного забезпечення», «Системне адміністрування», «Комп’ютерна графіка та дизайн». Обирайте зручну форму навчання та зробіть крок до успіху.

Д Упродовж року взято участь у трьох міжнародних наукових конференціях: «Мова і культура» (м. Київ), «Мариністика в художній літературі» (м. Бердянськ), «Міжкультурні комунікації» (м. Алушта); вийшли друком п’ять статей.

 • Завдання 14-18 передбачають доповнення запропонованого твердження.

 1. Поставте наголос у словах (якщо слово має подвійний наголосукажіть це): мережа, випадок, завжди.

 2. Запишіть фонетичною транскрипцією слово хвилюєшся.

 3. Доповніть твердження: «У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно...».

 4. Наведіть слово, у якому відбувається подвоєння через збіг приголосних на межі префікса та кореня.

 5. Дисиміляція — це.

 • Завдання 19-20 передбачають самостійну відповідь учнів на поставлене питання.

 1. Подайте лінгвістичний аналіз запропонованого тексту.

НАПЛИВАЄ СЛЬОЗА

Напливає сльоза і не може пролиться,

І стоїть, і тремтить на зіницях моїх,

Напливає сльоза, і зливаються лиця Незнайомих людей і людей дорогих.

Стало темним близьке, і віддалене — зримим,

Ніби світло й пітьма в поєдинку злились.

І багаття моє задихається димом І не може крізь нього прорватися ввись.

То засвітиться день, то раптово померкне,

То зрадіє душа, то спохопиться вмить.

Над малими в гнізді підведеться лелека І, як знак запитання, над світом стоїть.

Що відчула вона, насторожена птиця:

Чи гудуть літаки, чи надходить гроза?..

Наплива і стоїть і не може пролиться,

І не може пролиться щаслива сльоза

Л. Талалай 1. Що таке індивідуально-авторський стиль? Спробуйте визначити індивідуально-авторські вподобання, розглянувши кілька уривків із творів майстра слова.

Текст № 1

Теплі шпаківні. Березовий дим.

Щебет і свист біля двору.

Сохне пісок і стає золотим.

Світиться день білокорий.

Все ще попереду, ще нічиї Не закували зозулі.

Чорними кручами мчать ручаї І пропадають в загулі.

Гуси кричать над розливом ріки,

В плині відбилися тіні,

Плинуть у небі живі ланцюжки,

Плинуть. коротші осінніх.

Текст № 2

Поскрипує човен смолистими ребрами,

Півмісяць, як тінь його, плава над нами.

Так близько ніколи не бачив я неба І навстіжно так не стояв між світами.

Немає «учора»,

Немає «сьогодні»,

Одна тільки Вічність І простір без краю.

Над нами — безодня,

Під нами — безодня,

Безодня безодню В собі відбиває.

Де море? Де небо? Де сон, а де ява?

Не може душа віднайти собі місця.

Текст № З

Синіє море. Не шелесне.

У небі вимита блакить.

Напівземна, напівнебесна Між ними цяточка тремтить.

І вперше слухаю сьогодні Над морем в захваті німім,

Як дві стихії, дві безодні Співають голосом одним

Л. Талалай


Тип

Завдання закритої форми

З вибором однієї правильної відповіді

Завдання на встановлення відповідності1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Варіант 1

Б

Б

Г

Г

А

Б

Г

Б

А

А

Б

А

1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А, А-Д

Варіант 2

А

А

В

В

А

А

А

Г

Б

Г

Б

В

1-Б,2-А, 3-В, 4-Д, 5-Г

Кількість

балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5
Тип

Завдання відкритої форми

Завдання на доповнення

Завдання14

15

16

17

19

19

20

Варіант 1


Варіант 2


Кількість

балів

1

1

1

1

1

4

4
25-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бали

1 б. 1. підсумок уроку

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати лінгвістичний аналіз улюбленого твору.

Лексикологія і фразеологія української мови

урок № 84

уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів

Мета: повторити й поглибити відомості учнів щодо функціонування лексики в текстах різних стилів; формувати вміння правильно й доречно вживати синоніми, антоніми, омоніми в мовленні; розвивати монологічне мовлення, вміння використовувати різні тропи та фігури, засновані на синонімії, омонімії та антонімії; виховувати чуття мови, естетичні пріоритети.

Тип уроку: урок формування практичних умінь.

Обладнання: копії текстів.

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями

Дайте відповіді на питання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   61


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал