Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка13/61
Дата конвертації16.12.2016
Розмір12.15 Mb.
ТипУрок
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   61

Нерозділене кохання.

Забруднення довколишнього середовища.

Вибір майбутньої професії.

Брати наші менші.

Згубні звички.

 1. підсумок уроку

 1. домашнє завдання

Доберіть із текстів художньої літератури приклади внутрішнього монологу. Поміркуйте, для чого автор вдається до цього прийому.

УРОК № 80правила переносу та скорочення слів. орфографічний аналіз слів. редагування тексту з орфографічними помилками. використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їхніх форм

Мета: узагальнити й поглибити знання школярів щодо основних правил переносу та скорочення слів, удосконалювати вміння робити орфографічний аналіз; розвивати навички редагування та вміння працювати з лексикографічними джерелами; виховувати уважність, охайність. Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції). Обладнання: копії текстів, орфографічний словник, таблиця для заповнення «Загальні правила переносу», пам'ятка «Правила технічного переносу», пам'ятка «Орфографічний аналіз слів», таблиця «Види скорочень».

ХІД УРОКУ

 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

Учитель записує тему на дошці.

ііі. засвоєння нових знань і формування практичних УМІНЬ

Експрес-опитування

 • Дайте відповіді на запитання. т Що таке скорочення?

т Для чого послуговуються скороченням слів? т У яких стилях використовують скорочення? т Для чого існує перенос слів?

т У чому полягає різниця між орфографічними й технічними правилами переносу? т Пригадайте основні правила складоподілу.

робота з таблицею

 • Заповніть таблицю «Загальні правила переносу» власними прикладами.


Правило

Приклад

Слова з рядка в рядок переносяться за складами (це правило поширюється й на суфікси)
Якщо склад відповідає одній буків, то вона одна в рядку не залишається й не переноситься
Не розриваються букви дж і дз, якщо вони позначають один звук
Букви дж і дз розривають, якщо належать до різник частин слова й позначають два різних звуки
Якщо дві однакові букви з’явилися внаслідок збігу, то одна з них залишається в одному рядку, а інша переноситься.
Односкладові префікси перед наступним приголосним кореня не розриваються
Не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень та цифр
Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери
Під час переносу складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу


Вибіркова робота

Визначте, які слова перенесені правильно, а які — ні. Виправте помилки, допущені при переносі слів.

Багатос-тупінчастий, джм-іль, ст-риж, по-дзвонив, низ-ько, в’єть-ся, Марі-я, на-дзвичайний, ход-жу, бур-’ян, га-йка, від-звук, портфе-ль, си-джу, далекос-хідний, Харк-ів, пі-дживляти, виход-жу, восьмиг-ранний, кип-’яток.

розподільча робота

Випишіть слова у три колонки: 1) ті, які не можна переносити (лист); 2) ті, при переносі яких можна залишати перші дві букви (ін-новація); 3) ті, при переносі яких можна залишати три перші літери (оде-ський). Слова, у яких можливі два варіанти переносу, записуйте в обидві колонки.

Сенсаційний, вимір, сиджу, зв’язаний, сльоза, ущент, аваль, надзвичайний, яничар, тобто, майор, синька, життя, оса, задзиж- чати, мовби, перекладач, ящик, армія, ірис, юнацький, авіація, наскрізний, століття, ґудзик, вздовж, бур’ян, ясен, якийсь, щоб, зів’ялий, саджанці, дзьоб, нежданий, море, в’юн.

робота з пам'яткою

ПАМ’ЯТКА «Правила технічного переносу»

 1. Не можна переносити в наступний рядок прізвища, а ініціали чи інші скорочення залишати в попередньому: І. П. Котляревський (а не І. П. / Котляревський), проф. Задорожній (а не проф. / Задорожній). Якщо ім’я та по батькові подаються повністю, то переносити можна довільно: Олена / Іванівна Дмитрук, Олена Іванівна / Дмитрук.

 2. Не можна відривати скорочення від цифр, яких вони стосуються: 100 г, 5 ц, 1992 р., 12 км, ХІХ ст.

 3. Не можна розривати умовні графічні скорочення: вид-во (видавництво), ф-т (факультет), т-во (товариство) та інші.

 4. Не можна переносити приєднані дефісом до цифр закінчення: 1-й, 2-га, 3-му.

 5. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

виконання тестових завдань

Дайте відповіді на тестові питання.

 1. Апостроф і знак м’якшення при переносі не відокремлюються від попередньої літери (Так).

 2. Частину слова з одного рядка в інший переносять за складами, при цьому одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний (Так).

 3. Сполучення літер дж, дз, що позначають один звук, при переносі можна розривати (Ні).

 4. Складне слово багатоступінчастий можна переносити так: багатос-тупінчастий? (Ні).

 5. Як можна перенести слово убозтво: у-бозтво, убоз-тво чи убозтво? (Убоз-тво та убо-зтво).

 6. Розділові знаки (крапку, кому, двокрапку) не можна переносити на наступний рядок? (Так).

 7. Тире можна переносити на наступний рядок? (Так).

 8. Графічні скорочення типу і т. д, і т. ін., та ін. не можна розривати? (Так).

 9. Якщо назви мір при цифрах подаються повністю, то їх не можна переносити, наприклад, 2012 // рік? (Можна).

Творче моделювання

 • Установіть усі можливі варіанти переноси частин слова. Книжка, 7-го, ЛАЗ-105, проф. Кравченко, суддя, землетрус,

подвір’я, академія, М. М. Коцюбинський, 5 год, 20 хв, 40 с., студенти 12 групи, Олександра, Орися, проф. І. Огієнко, братство, ЧАЕС, книголюб, нежданий, мовознавство, гр. Гончаренко, стійкий, повітря.

дослідження-спостереження

 • Запишіть повністю наведені скорочення. Чим вони відрізняються від абревіатур? Поміркуйте, у текстах яких стилів найчастіше трапляються скорочення?

Акад., див., до н. е., т., обл., пор., гр., грн., і под., напр., півд.- зах., см, р., ст., вид., напр., н. е., рр., тов., пор., м, кг, о., т, п/с.

Коментар учителя

Скорочення слів і словосполучень досить часто використовують у науково-технічній літературі, зокрема в довідниках, словниках, енциклопедіях. Скорочуються найменування держав, підприємств, установ, організацій, марок машин, одиниці виміру тощо.

Не рекомендується використовувати скорочення в науково- популярній літературі, не допускається вживання в художньому стилі, обмежене — у публіцистичному й діловому. Але, оскільки документ має бути максимально стислим, укладач прагне використати всі можливі способи стандартизації та лаконізації тексту. Серед них — уживання загальноприйнятої системи стандартних

скорочень, коли в одному слові «спресовуються» багатослівні поняття й назви. Адже набагато зручніше користуватися, наприклад, складноскороченим словом профком, ніж повним словосполученням профспілковий комітет.


Складноскорочені слова — це іменники, які складаються з усічених частин кількох слів (райвиконком — районний виконавчий комітет, головбух — головний бухгалтер).

У діловому мовленні широко використовують п’ять типів утворення складноскорочених слів:

 1. сполучення перших частин слів: Донбас (Донецький басейн), соцзабез (соціальне забезпечення);

 2. сполучення перших частин слів і початкових літер: міськ-вно (міський відділ народної освіти), ДонНТУ (Донецький національний технічний університет);

 3. сполучення першої (початкової) частини слова або слів з цілим словом: держбанк (державний банк), облдержадміністрація (обласна державна адміністрація);

 4. сполучення першої частини слова з формою непрямого відмінка іменника: завкафедри (завідувач кафедри), комроти (командир роти);

 5. сполучення початкової частини слова з початком і кінцем другого або тільки з кінцем другого: есмінець (ескадрений міноносець), військкомат (військовий комісаріат).

Абревіатура — це іменник, утворений з усічених слів вихідного складного слова.

За стуктурою абревіатури розподіляють на три типи:

 1. Літерні (буквенні) абревіатури, що складаються з назв початкових літер слів, які входять до складу вихідного словосполучення: АГХ (адміністративно-господарська частина), АТС (автоматична телефонна станція);

 2. Звукові абревіатури, які складаються із початкових звуків слів вихідного словосполучення й читаються як звичайне слово: ЦУМ (центральний універсальний магазин), ДЕК (державна екзаменаційна комісія), лавсан (лабораторія високомолекулярних сполук Академії наук);

 3. Літерно-звукові і звуко-літерні абревіатури, які складаються як із назв початкових літер, так і з початкових звуків слів, що входять до складу вихідного словосполучення: КРУ (контрольно- ревізійне управління), МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії), АЕС (атомна електростанція), ВАТ (відкрите акціонерне товариство).

У діловому мовленні (і в усному, і в писемному) лексичні скорочення функціонують як самостійні слова. Щоб не припуститися помилок при вживанні їх у ділових паперах, слід дотримуватися правил правопису складноскорочених слів:

 1. з великої літери пишуть складноскорочені слова, які вживають на позначення установ як власні назви, тобто одинично: Укрінформ, Укрпрофспілка, Укргаз, Держкіно, Нацбанк;

 2. з малої літери пишуть складноскорочені слова, які стали родовими назвами: облвно, міськрада;

 3. назви, утворені з початкових букв імен власних і загальних, пишуть великими літерами, без крапок. Вони не відмінюються: ООН, ТЕЦ;

 4. абревіатури, які утворено від загальних назв і вимовляють, як звичайні слова, пишуть малими літерами: непнепу, рагсдо рагсу. Такі слова звичайно відмінюють. Так само відмінюють ініціальні (складені з перших літер або перших звуків слів). Скорочення типу БАМ, а їх закінчення приєднуються до останньої літери абревіатури без будь-якого знака: з БАМу, на БАМі, з ВАКу, ВАКом.

Від абревіатур слід відрізняти графічні скорочення, які вимовляються повністю і скорочуються лише на письмі: доц. (доцент), к. т. н. (кандидат) технічних наук), проф. (професор).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   61


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал