Урок 4 Тема. Графіка ритм лінійСкачати 100.1 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір100.1 Kb.
ТипУрок
Урок 4

Тема. Графіка - ритм ліній.

Мета: Поглибити знання учнів про графіку. Розвивати вміння просторово будувати перспективне зображення. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу, акуратність, активізувати творче мислення учнів.

Обладнання: кольорові ручки, лінійка, формат А4. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

 • Яким чином О. Архипенко увиразнює скульптурні образи?

 • Які елементи підкреслюють динаміку скульптури П'єро?

 • Пригадайте, які мистецькі напрями виникли у XX ст. Що характерно для
  кожного з них?

 • Наведіть приклади монументальної, станкової і декоративної скульптури.

 • Які є типи рельєфів і чим вони відрізняються?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Розповідь вчителя.

Країна, в якій малювати вчили б так само, як навчають писати, випередила б усі інші країни у мистецтвах.

Який з видів образотворчого мистецтва найдавніший? Безперечно, графіка — зображення предметів і явищ за допомогою крапок ліній, штрихів. Витоки цього мистецтва можна побачити в первісних печерних малюнках, у силуетах, зображених на античних вазах.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Репродуктивна бесіда.

Які графічні твори ви знаєте? Розкрийте значення слова графіка. Розповідь вчителя.

Графіка є видом образотворчого мистецтва, що охоплює малюнок і гравюру. Це лінійне мистецтво, переважно чорно-біле, де біле — папір, а чорне — лінії, штрихи, крапки, виконані олівцем, тушшю, вугіллям тощо. Тому мова графіки лаконічна. Оте «чорне» (щоправда, іноді кольорове) — основні зображувальні засоби графіки. Поєднанням цих засобів утворюються контрасти, тональні нюанси.

На відміну від живопису, колір у графіці відіграє допоміжну роль. Тут засіб образності — контурний рисунок. Природним криваво-червоним мінералом малювали ще в печерах доби палеоліту. Пізніше стали виготовляти палички-олівці без оправи червонуватого, темно-коричневого та бурого кольорів. Такий графічний матеріал разом із відповідною технікою — обидва називають сангіною — в руках визнаних майстрів Рафаеля, П. П. Рубенса, А. Ватто, Ж. О. Фрагонара надавали можливість створювати багатотональні коливання. До графіки належать також рисунки кольоровою крейдою — пастеллю, поширені у творчості французьких художників М. К. Латура, Е. Дега. Інша графічна техніка сепія — передбачає застосування фарби сіро-брунатного кольору. А от монотипія за яскравістю кольорів нагадує акварель.

Спочатку слово графіка вживали стосовно способу накреслення рукописних або друкованих знаків і літер, каліграфії. Згодом цей термін поширився й на мистецькі твори. Улюбленими жанрами художників графіків є портрет, пейзаж, анімалістичні рисунки та властивий саме цьому виду мистецтва шарж, засобами якого у жартівливій формі висміюються певні людські вади.

Робота з підручником.

 1. Визначте жанри поданих ілюстрацій?

 2. Проаналізуйте ескізи Т. Гейнсборо?

 3. З'ясуйте особливості авторської манери?
  Розповідь вчителя.

Оскільки графічні роботи виконують на площині, важливою є роль поверхні, на яку наносять зображення. Найчастіше це папір або картон, у давні часи як основу використовували папірус і пергамент. Найістотніша ознака графіки — особливе співвідношення зображуваного предмета і простору, тобто тла, або, за виразом знаного російського художника В. Фаворського, «повітря білого паперу».

Залежно від способу виконання і можливостей тиражування графіку поділяють на оригінальну (унікальну, рукотворну) та друковану.

Оригінальна графіка передбачає існування твору в єдиному примірнику — рисунок, акварель, монотипія тощо. Лінійний або контурний рисунок — основа всіх видів образотворчого мистецтва. Це своєрідний спосіб фіксації спостережень, у якому виявляється індивідуальність сприйняття митця. Рисунок має багато спільного з живописом у плані композиції; такі живописні матеріали, як акварель, гуаш, пастель і тем-нора можуть використовуватись і для створення графічних робіт.

Друкована графіка передбачає виготовлення форм, за допомогою яких отримують потрібну кількість відбитків. Джерелом друкованих творів і також є мистецтво рисунка, проте вони наділені власними зображальними засобами і виражальними можливостями. Найвідоміший різновид друкованої графіки — гравюра. Відбиток із друкарської форми, підписаний автором, дістав назву естамп; естампи часто використовують як прикрасу інтер'єру. Розрізняють оригінальну гравюру, яку від початку до закінчення виконує художник, і репродукційну, що полягає в копіювання видатних творів живопису з метою їх популяризації.

За способом нанесення малюнка гравюри поділяють на опуклі, плоскі й заглиблені. До першої та другої груп належать гравюри: на дереві (ксилографія або дереворит), на лінолеумі (ліногравюра або лінорит), на камені (літографія). Третю становлять офорти — гравюри на мідних або цинкових пластинах, де заглиблені елементи зображення виконують хімічним способом (травлення металу кислотами).

Робота з підручником.

Розгляньте фотоілюстрації, на яких представлено різновиди гравюри. Зазначте виражальні особливості кожного з них.

Розповідь вчителя.

За призначенням графіка поділяється на такі види:

станкова (рисунок, гравюра, лубок);

книжкова та газетна журнальна (ілюстрації, віньєтки, мініатюри, карикатура);

промислова (поштові, грошові й товарні знаки, емблеми, етикетки);

кону ментальна (плакат, афіша, вивіска, реклама);

комп'ютерна.

Станкова графіка, як ви вже зрозуміли, включає в себе рисунок і гравюру. Лубок являє собою надруковані на папері та розфарбовані картинки, які спершу вирізували на липових дошках.

«Книги — це ріки, що наповнюють світ, це джерела мудрості, адже в них глибина незміряна, пірнаючи в яку, добуваєш дорогі перли», — зазначив давньоруський літописець.

Евристична бесіда,

Що таке книжкова графіка?

Розповідь вчителя.

Усі ми з дитинства полюбляємо книжки з яскравими картинками, та й на гарно проілюстрованими підручниками вчитися набагато приємніше. Безперечно, легше сприймати будь-який друкований текст, коли його супроводжує яскравий візуальний ряд. Саме в такий спосіб відбувається наше знайомство з книжковою графікою, що є невід'ємною від тексту. Ілюстрації розміщують на сторінках і розворотах книжок, зокрема у вигляді заставок і фігурних ініціалів, у комбінаціях з орнаментами й картушами.

Як художник оформлює літературні твори? Конструювання книги подібне до роботи архітектора і включає вибір компонентів художнього оформлення відповідно до призначення видання.

Книга — продукт синтезу різних видів мистецтв, насамперед слова і зображення, а також різних видів художньої діяльності, які об'єднує загальний стиль виконання, її створюють фахівці багатьох художніх професій: дизайнер (конструкція, шрифт), ілюстратор, художній редактор (визначає змістову єдність і взаємозв'язок усіх компонентів майбутньої книги), верстальник, поліграфіст.

Важко уявити наше життя без домашньої бібліотеки, яка може багато розповісти про свого власника та його інтереси. У публічних бібліотеках на книжки ставлять штамп, а якщо до цього прикладе талант і руку художник, штамп перетворюється на художньо виконаний книжковий знак — екслібрис (у перекладі з латини означає «з книг»). Це самостійна графічна композиція з ім'ям власника, часто із символічним рисунком. Майстрами екслібрисів були Л. Кранах, Ф. Буще, В. Хогарт, А. Матісс, М. Врубель, М. До-пужинський, О. Кульчицька та ін.

Світова графічна спадщина велика й різноманітна, її збагачено робо-тпми таких всесвітньо відомих митців, як Леонардо да Вінчі, Альбрехт Дюрер, Франсіско Гойя, Гюстав Доре, Анрі Матісс.

Робота з підручником.

Спробуйте за поданими зразками екслібрісів визначити професії тавподобання власників книжок.

Розповідь вчителя.

Значний внесок у скарбницю світової графіки зробили японські митці Кітагава Утамаро (1753-1806) — творець граційних жіночих образів, у яких втілено національний ідеал краси, та Андо Хіросіге (1797-1858) — майстер кольорової ксилографії, що передавала у пейзажах ліричну й одухотворену природу.

В Україні видатними майстрами графічного мистецтва XX ст. були Георгій Нарбут, Василь Касіян, Георгій Якутович, Володимир Лопата.

Поряд із завершеними композиціями самостійну художню цінність у графіці мають лінійні й тональні начерки та замальовки, ескізи до творів живопису, скульптури, архітектури. Неперевершеними майстрами ескізу є Мікеланджело та Лоренцо Берніні в Італії, Антуан Ватто у Франції, Рембрандт ван Рейн у Голландії, Василь Баженов у Росії, Тарас Шевченко в Україні.

Комп'ютерна графіка — галузь художньої діяльності, де комп'ютерна техніка використовується як для обробки візуальної інформації з реального світу, так і для синтезу зображень. Також комп'ютерною графікою називають результати цієї діяльності. Перші обчислювальні машини хоча й не мали спеціальних засобів для роботи з графікою, проте вже використовувалися для отримання та обробки зображень. Проривом у розвитку комп'ютерної графіки стала можливість зберігати зображення у пам'яті комп'ютера і виводити їх на дисплей.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

 • Назвіть відомих художників-графіків.

 • Зазначте основні види і засоби графіки.

 • Поясніть відмінність між графічними матеріалами сангіною. і пастеллю.

 • Як ви розумієте значення слів естамп і гравюра? Наведіть приклади різновидів гравюри.

 • 3 яких елементів складається художнє оформлення книги?

VII. Практична робота.

Виконайте ескізи оформлення титульного аркуша улюбленої книги.

VIII. Підсумок уроку

Демонстрація, обговорення, оцінювання дитячих робіт. Завдання на наступний урок «Графіка». Уявіть себе в майстерні художника-графіка Назвіть матеріали та інструменти, з якими він працює. Спробуйте створити композицію «На робочому столі художника-графіка» в техніці за вибором.

Для конспекту учня.

Гравюра— вид графіки, у якому зображення є друкарським відбитком з малюнка, виконаного гравером на спеціально підготовленій дошці (формі).

Графіка вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, друковане зображення, в основі якого лежить такий малюнок.

Картуш— прикраса у вигляді щита, на пів розгорнутого сувою, на якій зображено напис, емблему, герб або інший знак чи символ.

Пастель— м'які кольорові олівці, виготовлені з фарби, крейди та речовини, що зв'язує всі ці компоненти; техніка виконання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал