Урок 28 Дата проведенняСкачати 405.41 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.12.2016
Розмір405.41 Kb.
ТипУрок
  1   2
10-А

Географія 10 клас

Урок 28 Дата проведення

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми

Мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення України; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розвивати практичні уміння працювати з картами атласа і матеріалами підручника, вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об’єктивності інтеграційних процесів в Європі.

Обладнання: фізична та політична карти Євразії, атласи, підручники.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання 1. Охарактеризуйте місце України на політичній карті Європи.

Запитання. Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Надзвичайно важливими для соціально-економічного розвитку країни є її відносини із сусідами першого порядку. Від них у першу чергу залежить її територіальна цілісність, непорушність кордонів, можливість взаємодії із зовнішнім світом. Економічне співробітництво із сусідськими країнами є особливо вигідним через територіальну близькість і відсутність третьої сторони у взаєминах. Для України, яка інтегрується у європейське співтовариство, транскордонне співробітництво відіграє дуже важливу роль. Давайте дізнаємося докладніше, які соціально-економічні особливості властиві нашим найближчим сусідам. Почнемо з Росії.

Україну і Росію пов’язує багато спільного: слов’янське коріння, багатовікова історія, нарешті, багато кілометрів спільного кордону. Зараз обидві країни пов’язані найтіснішими економічними, політичними, культурними відносинами, які іноді стають проблемними. Якими є економіко-географічні особливості однієї з найбільших за площею, кількістю населення та економічним потенціалом країни світу — нашого сусіда, ми маємо дізнатися на двох найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація.

Площа — 17 млн км2.

Населення — 140 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Москва.

Тип країни — постсоціалістична країна з перехідною економікою.

Державний устрій — президентсько-парламентська республіка, федеративна держава.

2. ЕГП


Завдання 2. За допомогою карт атласа визначте економіко-географічне положення Росії.

Росія — євроазіатська держава: 1/3 її території розташована в Східній Європі, 2/3 — в Північній Азії. До складу Російської Федерації входить анклав — Калінінґрадська область. Суходолом Росія межує з 14 державами (Норвеґія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Білорусь, Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Монголія, Китай, КНДР). При цьому 2/3 російських кордонів є морськими.

Більшість меж Росії припадає на країни СНД, колишні республіки СРСР. До сьогодення остаточно не вирішено питання з морським сусідом Росії на сході — Японією, оскільки остання заперечує входження південної частини Курільських островів до Росії. Росія розкинулася в 11 годинних поясах.

Завдання 3 (робота в парах). Визначте позитивні та негативні риси ЕГП Росії.

Величезна, переважно рівнинна територія Росії відрізняється різноманітними, часом унікальними природними ресурсами, які загалом сприятливі для розвитку господарства країни. Однак є і менш сприятливі особливості: на півдні і сході переважають гірські території; велика кількість мінеральних, водних, лісових ресурсів зосереджена в азіатській частині Росії, яка недостатньо освоєна через суворий різко континентальний клімат; моря Північного Льодовитого океану в зимовий період надовго покриваються кригою, що утруднює господарське освоєння північних територій.

Розпад СРСР змінив геополітичне положення Росії: виникли нові кордони з суверенними державами — колишніми республіками Радянського Союзу, обмежився вихід до Балтійського моря, а також до портів і військово-морських баз Чорного моря. Політичні та економічні зміни в регіоні спричинили виникнення вогнищ нестабільності — як на території самої Російської Федерації (збройні конфлікти на Північному Кавказі), так і поблизу її кордонів (Грузія).

3. Природно-ресурсний потенціал

Завдання 4. За допомогою карт атласа і тексту підручника дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу Росії.

Складна геологічна будова території Росії обумовила величезну різноманітність корисних копалин. Росія має великі запаси паливно-енергетичних ресурсів, багату рудну базу, а запаси різноманітноїсировини для будівельної і хімічної промисловості є практично на всій території.

Росія має найбільші лісові ресурси: 34 % її території вкрито лісами.

Росія входить до п’ятірки країн світу, що мають найбільші запаси водних ресурсів. Однак розміщені вони на території країни нерівномірно: більша їх частина зосереджена в Сибіру.

Більша частина території Росії розташована в помірному поясі, де міра континентальності клімату помітно зростає із заходу на схід від помірно континентального до різко континентального. Різноманітність природних зон визначає різноманітність агро-кліматичних умов для сільськогосподарського використання територій.

Вихід до акваторій трьох океанів сприяє освоєнню природних ресурсів Світового океану.

4. Населення

Завдання 5. Розгляньте карти «Густота населення», «Народи», «Урбанізація» і визначте характеристики населення Росії.

Для демографічної ситуації Росії характерний перший тип відтворення населення, природний приріст від’ємний: –5 ‰, відбувається «старіння нації». Населення на території країни розподілене нерівномірно, що визначається різноманітністю природних умов, історією освоєння і рівнем розвитку окремих районів. При середній густоті населення близько 8,3 осіб/км2 в європейській частині Росії вона становить 60 осіб/км2 (в Московській області — 300 осіб/км2), тоді як в арктичній зоні, Східному Сибіру і на Далекому Сході густота населення коливається від 1 до 5 осіб/км2. 79,3 % жителів Росії проживають в європейській частині.

Рівень урбанізації Росії високий — 76 %, міст-мільйонерів — 11: Москва, Санкт-Петербурґ, Новосибірськ, Єкатеринбурґ, Нижній Новґород, Самара, Омськ, Казань, Челябінськ, Ростов-на-Дону, Уфа. Поступово збільшуються міські аґломерації навколо Москви, Санкт-Петербурґа, Нижнього Новґорода, Єкатеринбурґа, Самари і Новосибірська.

Росія — багатонаціональна держава, на території якої проживає понад 120 націй і народностей. Понад 3/4 населення складають росіяни. Серед інших етносів найбільш численні татари, українці (4,4 млн осіб — найбільша у світі українська діаспора), чуваші, башкири, білоруси та ін. Державна мова — російська, найбільш поширені релігії — православ’я та іслам.

Розпад Радянського Союзу поклав початок міграційним потокам з колишніх союзних республік до Росії. Серед іммігрантів — біженці, вимушені переселенці, економічні мігранти, що створює в Росії серйозні проблеми.

Структура зайнятості населення типова для постсоціалістичних країн: значна частина населення зайнята в матеріальному виробництві і лише близько 1/3 — у невиробничій сфері, однак спостерігається перерозподіл у бік збільшення числа зайнятих у невиробничій сфері.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 6. Сформулюйте основні демографічні проблеми населення Росії.

Бесіда

• Якими причинами зумовлена диспропорція у розміщенні населення Росії на сході та заході?• Розвитку яких галузей господарства сприяє природно-ресурсний потенціал Росії?

VI. Підсумок уроку

• Росія — найбільша за площею держава у світі. Великі розміри країни визначають різноманіття природних умов, велику протяжність кордонів, велику кількість країн-сусідів.

• Росія — євроазіатська держава, чий природно-ресурсний потенціал є одним з найбільших у світі.

• Населення Росії характеризується нерівномірністю розселення, високим рівнем урбанізації, від’ємними показниками природного приросту, багатонаціональним складом населення.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник: опрацювати § __.

2. Позначити на контурній карті: а) межі Росії; б) країни — сусіди Росіїппп
Урок 26

Італія


Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості ЕГП, населення, господарства Італії; визначити вплив ЕГП на розвиток господарства, територіальні відмінності у структурі господарства країни; розвивати практичні уміння працювати з матеріалом підручника і картами атласа; виховувати самостійність, цікавість до пошуку і аналізу необхідної інформації.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Прийом «Географічна розминка» (робота в парах)

Учні по черзі ставлять одне одному питання за політичною картою Європи (країни, столиці).

2. Перевірка схеми, розгадування кросвордів

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Про сучасну Італію складно говорити мовою сухих статистичних даних. У цій середземноморській країні з давньою історією захоплюючою пригодою може стати не тільки переїзд з міста до міста, але навіть прогулянка сусідніми вулицями, що химерно поєднали в собі різні епохи і культури. Туристичні проспекти і художні фільми внесли до нашої свідомості уявлення про сліпуче сонце, давні мозаїки тротуарів і скульптури храмів, про неприборканий італійський темперамент та всюдисущу і кровожерливу італійську мафію.

Саме ця країна подарувала світу багато чудових речей: автомобілі вищого класу «Феррарі» та «Ламборджині», модні торгові марки Армані, Гуччі, Валентино, віно «К’янті» та лікер «Амаретто». Вона навчила мало не всю планету готувати спагеті та піцу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Італійська республіка.

Площа — 301,2 тис. км2.

Населення — 60,2 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Рим.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — парламентська республіка, унітарна держава.

2. Економіко-географічна характеристика країни

Завдання. Уявіть себе іноземними журналістами, які отримали завдання скласти короткий огляд про певні сторони життя Італії (спираючись на типовий план характеристики країни). Час для виконання — 20–25 хв.

Територія Італії складається з трьох частин: материкової, півострівної (Апеннінський півострів) й острівної (острова Сіцілія, Сардінія й низка дрібних островів). Близько 80 % її кордонів — морські. Найвіддаленіші райони країни розташовані від узбережжя не більше ніж на 200–300 км. У межах Італії існують дві анклавні держави — Ватикан і Сан-Маріно.

Економіко-географічне положення Італії в центрі Середземноморського басейну здавна сприяло розвитку зв’язків із країнами Близького Сходу й Північної Африки.

Природні умови Італії різноманітні. 80 % площі складають молоді сейсмічно активні гори — Альпи та Апенніни. Найбільша рівнина — Паданська низовина знаходиться на півночі Італії. Тут клімат помірний континентальний, а на півострові й островах — субтропічний середземноморський. Італійські річки короткі й стрімкі, найбільші з них — По, Тібр, Арно. Ліси вкривають 1/5 площі, однак це в основному гірські низькорослі дерева й чагарники. Хвойні ліси поширені в Альпах.

Італія небагата на корисні копалини. Виняток складають будівельні матеріали — мармур, граніт, травертин.

Італія — густонаселена країна, але розміщено населення дуже нерівномірно. Найбільшою мірою заселена Паданська рівнина та західне узбережжя. Для Італії характерний перший тип відтворення, від’ємний природний приріст, «старіння нації», активні внутрішні і зовнішні міграції населення.

Італія — однонаціональна країна, близько 94 % населення складають італійці, на півночі є невеликі групи французів, німців і словенців. Понад 60 % італійців проживає в містах, причому 12 % усього населення країни проживає в чотирьох найбільших містах — Римі, Мілані, Неаполі й Туріні.

На відміну від інших розвинених країн Західної Європи, у територіальній структурі її господарства існують контрасти між розвиненою північчю й відсталим півднем.

Головною галуззю промисловості є машинобудування. В Італії виробляються офісне обладнання, сільськогосподарські машини, ткацькі верстати, швейні машини, електронагрівальне обладнання.

Важливе значення має автомобілебудування, що випускає легкові автомобілі, вантажівки й моторолери. Провідну роль у галузі відіграє концерн ФІАТ (фабрика італійських автомобілів у Туріні). У структурі обробної промисловості Італії друге місце (після машинобудування) посідає текстильна й швейна промисловість. Широко розвинене виробництво взуття.

Хімічна промисловість, включаючи нафтохімію й виробництво синтетичних волокон, дає близько 1/7 загального обсягу продукції обробної промисловості.

Енергетика країни базується на імпортних нафті, коксі й вугіллі, власному природному газі й гідроресурсах. Понад 3/4 електроенергії виробляється на ТЕС, що працюють здебільшого на мазуті. Відносно великою є частка ГЕС, що побудовані на альпійських річках. У Центральній Італії працюють геотермічні електростанції. АЕС виведені з експлуатації.

Через нестачу запасів вугілля й залізної руди Італія почала розвивати металургійну промисловість тільки після створення в 1952 р. Європейського об’єднання вугілля й сталі. І чорна, і кольорова металургія працюють на імпортній сировині, тому підприємства розміщені поблизу портів.

Підприємства харчової промисловості, що спеціалізуються на виробництві макаронів (спагеті), продукції з томатів і виробництві напоїв (особливо вин), розосереджені по всій території країни. У сільському господарстві Італії зайнято близько 10 % економічно активного населення. У той же час сільське господарство залишається «слабкою ланкою» італійської економіки. Головною його галуззю є рослинництво.

За врожайністю сільськогосподарських культур й особливо за продуктивністю худоби Італія значно поступається багатьом країнам Європи. Сільське господарство Італії забезпечує населення продовольством на 75–80 %. У ЄС Італія спеціалізується на вирощуванні та експорті овочів, фруктів, вина.

За збором винограду Італія постійно змагається з Францією за перше місце у світі. Тваринництво відіграє другорядну роль.

Основним видом транспорту Італії є морський (90 % вантажообігу). У внутрішніх перевезеннях вантажів і пасажирів головну роль відіграє автомобільний транспорт, на другому місці — залізничний.

У міжнародному географічному поділі праці «обличчя» Італії визначається продукцією машинобудування, текстильної, швейної промисловості, субтропічного землеробства (фрукти, вина, цитрусові). Важливою галуззю господарства Італії є туризм.

За кількістю туристів, що відвідують країну щорічно, Італія займає одне з провідних місць у світі.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Обговорення оглядів учнів

Запитання

• Як позначилися на розвитку господарства Італії особливості ЕГП країни?

• Чим обумовлена низька, порівняно з іншими європейськими країнами «Великої сімки», частка наукомістких галузей у структурі господарства країни?

• Які територіальні відмінності галузевої структури господарства Італії? Чим, на вашу думку, вони обумовлені?

VI. Підсумок уроку

• Італія — економічно високорозвинена держава Європи, член «Великої сімки», ЄС.

• Головними галузями промисловості Італії є машинобудування, хімічна, легка та харчова. Найбільші промислові центри знаходяться на півночі. Сільське господарство, в якому переважає рослинництво, лише частково забезпечує потреби країни.

• В Італії спостерігаються помітні розбіжності в рівнях розвитку північної та південної частин. Господарський комплекс північної частини визначається високою концентрацією підприємств провідних галузей промисловості та інтенсивним сільським господарством.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник: опрацювати § __.

2. Повторити §§ __, підготуватися до практичної роботи.

Урок 27


Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

Мета: повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузевий склад промисловості головних країн Західної Європи; розвивати вміння працювати з картами атласа, підручником, таблицями, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних картах; виховувати акуратність, уважність та зосередженість, аналітичні здібності.

Обладнання: атласи, контурні карти Європи, підручники, таблиці, діаграми.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Прийом «Географічний диктант» (робота в парах за варіантами, виконується без використання карт)

Цифрами на контурній карті позначити країни (столиці) Європи.

І варіант

1 — Фінляндія, 2 — Греція, 3 — Копенгаґен, 4 — Ісландія, 5 –Андорра, 6 — Швейцарія, 7 — Мінськ, 8 — Чехія, 9 — Словенія, 10 — Рига, 11 — Люксембурґ, 12 — Румунія.

ІІ варіант

1 — Норвеґія, 2 — Портуґалія, 3 — Амстердам, 4 — Ірландія, 5 — Монако, 6 — Австрія, 7 — Кишинів, 8 — Словаччина, 9 — Хорватія, 10 — Таллінн, 11 — Мальта, 12 — Угорщина.

Після проведення диктанту учні обмінюються картами та проводять взаємоперевірку, потім роботи здають учителю.

ІІІ. Застосування знань, умінь та навичок

Виконується за варіантами (І варіант — порівняльна характеристика ФРН та Франції, ІІ варіант — порівняльна характеристика Великої Британії та Італії).

Завдання 1 (3 бала). За даними таблиць побудувати для кожної порівнюваної країни кругові діаграми.

Структура зайнятості населення у головних галузях господарства (у %)

 

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

Велика Британія

26,5

2

71,5

Італія

33

10

57

Франція

27

5

68

Німеччина

41

5

54

Частка головних галузей господарства у ВВП країн (у %)

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

Велика Британія

28

2

70

Італія

30

2,4

67,6

Франція

21

4

75

Німеччина

31

1

68

Завдання 2 (3 бала). Порівняйте кількість зайнятих у промисловості та частку галузей промисловості у ВВП даних країн.

Завдання 3 (3 бала). Випишіть у таблицю галузі промисловості порівнюваних країн, які є галузями міжнародної спеціалізації.Назва країни ________________

Назва країни ________________

 

 


 

Завдання 4 (3 бала). Зробіть висновок, назвіть ознаки схожості та відмінності промисловості порівнюваних країн. Поясніть, які причини, на вашу думку, обумовили виявлені розбіжності.

ІV. Домашнє завдання

1. Підручник: повторити §§ __.

2. Написати твір за темою «Двотижневі канікули в країнах Західної Європи» з визначенням маршруту; міст, туристичних об’єктів, що були відвідані (за бажанням).Електроенергетика


 1. Скільки відсотків виробництва енергії приходиться на розвинуті країни:

а) 13%;

б) 22%;


в) 65%.

 1. У якій країні виробляється найбільше електроенергії на душу населення

а) Норвегія;

б) Ісландія;

в) Канада.


 1. Скільки електроенергії виробляється на ТЕС:

а) 62%;

б) 19%;


в) 18%

 1. Скільки відсотків виробництва електроенергії дають їх альтернативні джерела

а) 1%;

б) 2%;


в) 3%

 1. У якій країні знаходиться найбільша ТЕС:

а) Японія;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Найпотужніші гідроенергетичні ресурси знаходяться у:

а) Канаді;

б) НорвегіЇ;

в) БразиліЇ.


 1. На якій річці знаходиться найпотужніша ГЕС:

а) Парана;

б) Карон;

в) Єнісей.


 1. На який рік припав початок атомної електроенергетики:

а) 1950 р.;

б) 1954 р.;

в) 1958 р.


 1. У скількох країнах світу діють атомні електростанції:

а) 30;

б) 33;


в) 35.

 1. У якій країні найбільший відсоток виробництва атомної електроенергії:

а) Франція

б) Литва;

в) Україна


 1. У якій країні збудовано першу в світі припливну електростанцію:

а) Китай;

б) Канада;

в) Франція


 1. У якій країні було збудовано першу ГеоТЕС в світі:

а) Росія;

б) Італія;

в) США.
Металургія світу


 1. Скільки видів металів використовує нині металургія

а) 80;

б) 90;


в) 100.

 1. Скільки відсотків припадає на частину чорних металів:

а) 90%;

б) 95%;


в) 80%.

 1. Країна-лідер за виробництвом чавуна:

а) США;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом сталі:

а) Японія;

б) Китай;

в) США.


 1. Країна –лідер за виробництвом алюмінію:

а) Китай;

б) Росія;

в) США.


 1. Країна-лідер за виробництвом олова:

а) Китай;

б) Росія;

в) Перу.


 1. Країна-лідер за виробництвом золота:

а) ПАР;

б) Китай;

в) Аргентина.


 1. Країна-лідер за виробництвом срібла:

а) Перу;

б) Китай;

в) США.


 1. Найбільший світовий експортер сталі:

а) Німеччина;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом цинку й свинцю:

а) Перу;

б) Росія;

в) Австралія.


 1. Головний споживач цинку:

а) США;

б) Японія;

в) Росія.


 1. Яку країну називають «сталевим карликом»

а) Ліхтенштейн;

б) Люксембург;

в) Монако.

Електроенергетика


 1. Скільки відсотків виробництва енергії приходиться на розвинуті країни:

а) 13%;

б) 22%;


в) 65%.

 1. У якій країні виробляється найбільше електроенергії на душу населення

а) Норвегія;

б) Ісландія;

в) Канада.


 1. Скільки електроенергії виробляється на ТЕС:

а) 62%;

б) 19%;


в) 18%

 1. Скільки відсотків виробництва електроенергії дають їх альтернативні джерела

а) 1%;

б) 2%;


в) 3%

 1. У якій країні знаходиться найбільша ТЕС:

а) Японія;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Найпотужніші гідроенергетичні ресурси знаходяться у:

а) Канаді;

б) НорвегіЇ;

в) БразиліЇ.


 1. На якій річці знаходиться найпотужніша ГЕС:

а) Парана;

б) Карон;

в) Єнісей.


 1. На який рік припав початок атомної електроенергетики:

а) 1950 р.;

б) 1954 р.;

в) 1958 р.


 1. У скількох країнах світу діють атомні електростанції:

а) 30;

б) 33;


в) 35.

 1. У якій країні найбільший відсоток виробництва атомної електроенергії:

а) Франція

б) Литва;

в) Україна


 1. У якій країні збудовано першу в світі припливну електростанцію:

а) Китай;

б) Канада;

в) Франція


 1. У якій країні було збудовано першу ГеоТЕС в світі:

а) Росія;

б) Італія;

в) США.
Металургія світу


 1. Скільки видів металів використовує нині металургія

а) 80;

б) 90;


в) 100.

 1. Скільки відсотків припадає на частину чорних металів:

а) 90%;

б) 95%;


в) 80%.

 1. Країна-лідер за виробництвом чавуна:

а) США;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом сталі:

а) Японія;

б) Китай;

в) США.


 1. Країна –лідер за виробництвом алюмінію:

а) Китай;

б) Росія;

в) США.


 1. Країна-лідер за виробництвом олова:

а) Китай;

б) Росія;

в) Перу.


 1. Країна-лідер за виробництвом золота:

а) ПАР;

б) Китай;

в) Аргентина.


 1. Країна-лідер за виробництвом срібла:

а) Перу;

б) Китай;

в) США.


 1. Найбільший світовий експортер сталі:

а) Німеччина;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом цинку й свинцю:

а) Перу;

б) Росія;

в) Австралія.


 1. Головний споживач цинку:

а) США;

б) Японія;

в) Росія.


 1. Яку країну називають «сталевим карликом»

а) Ліхтенштейн;

б) Люксембург;

в) Монако.

Шановні учні!

Все що виділено червони кольором потрібно виконати і перенести в зошит!

Біологія 10 клас урок№ Дата__________Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал