Урок №19. Тема. Введення І редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок ціліСкачати 96.98 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір96.98 Kb.
ТипУрок
УРОК № 19. ТЕМА. ВВЕДЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ. ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ. ВИПРАВЛЯННЯ ПОМИЛОК

Цілі:

 • навчальна:ознайомити учнів з правилами введення і редагування тексту; сформувати вміння вводити і редагувати текст; удосконалювати навички роботи з текстовим процесором;

 • розвивальна: розвивати мислення, увагу; формувати вміння узагальнювати, міркувати;

 • виховна: виховувати увагу, грамотність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, підручники, картки, пам'ятки.

ХІД УРОКУI. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Робота з картками

Учням пропонують заповнити таблицю «Текстовий процесор MS Word2007», яку опрацьовували на попередньому уроці.Текстовий процесор MS Word 2007


Опис, порядок виконання дій

Рядок стану
Створення документа
Відкриття документа
Збереження текстового документа
Друкування текстового документа
Робота з файлами
Встановлення режиму відображення документа
Перемикання клавіатури на відповідну розкладку
Введення тексту в документ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Як ви вже знаєте, текстовий процесор — це одна з найважливіших комп'ютерних програм, якою має володіти кожна освічена людина. Для цього ви маєте опанувати основні навички роботи з текстовими документами та знати правила введення тексту.IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя або самостійна робота учнів з джерелом інформації

Введення тексту

Зазвичай введення тексту (набір тексту) здійснюється з клавіатури. Учні повинні знати, що, набираючи, слід необхідно дотримувати певних правил. Учні отримують пам'ятки.Правила введення тексту:

 • ставиться один пропуск між словами;

 • перед розділовими знаками (; : . , ! ?) пропуск не ставиться;

 • після розділового знака слід ставити пропуск;

 • після відкриваючих і перед закриваючими дужками або лапками пропуск не ставиться;

 • до і після дефісу не ставиться пропуск;

 • до і після тире ставиться пропуск;

 • перехід на новий рядок відбувається автоматично;

 • переноси в словах ставляться автоматично;

 • для початку введення тексту з нового абзаца слід натиснути клавішу Enter;

 • перехід на нову сторінку текстового документа здійснюється автоматично;

 • для переходу на новий рядок у межах одного абзацу вводиться розрив рядка (Shift + Enter);

 • відступи від лівого краю пропусками не робляться;

 • пропуск між літерами не ставиться, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;

 • порожні рядки між абзацами не робляться, для цього є засоби між-абзацних інтервалів;

 • списки нумеруються автоматично;

 • сторінки нумеруються автоматично

Введення та редагування тексту

Введення та редагування тексту здійснюється в MS Word за допомогою клавіатури відповідно до стандартів, прийнятих в операційній системі Windows.

Як вже знаєте, велику літеру на початку речення (символ верхнього регістра) можна отримати за натиснення клавіші Shift. Крім того, використовується цілий ряд допоміжних клавіш. Правила їх використання:


 • Insert — увімкнення/вимикання режиму заміни символів.

Ввімкнення цього режиму також здійснюється клацанням на індикаторі Вставити/Замінювання у Рядку стану. Поточний режим введення тексту відображається на індикаторі у Рядку стану: • Delete — видалення символ, розташованого після курсора.

 • Backspace — видалення символа, що стоїть перед курсором.

 • Home — перехід курсора на початок рядка.

 • End — перехід курсора на кінець рядка.

 • PageUp — перехід курсора на сторінку вгору.

 • PageDown — перехід курсора на сторінку вниз.

 • Enter — перехід курсора на новий рядок (введення символа «Знак абзацу»).

Потрібно нагадати учням, що під час введення тексту курсор автоматично переходить на початок нового рядка, але це не вважається початком нового абзацу. Новий абзац встановлюється тільки за допомогою клавіші Enter.

 • Tab — введення великого проміжку (наприклад, абзацного відступу — 1,25 см).

Введення спеціальних символів

Microsoft Word надає можливість ввести в текст документа символи, яких немає на клавіатурі. Наприклад, це можуть бути математичні знаки, літери грецького алфавіту, інші символи (параграф §, тире —, стрілочки →, ↔ та інші), які називають спеціальними. Ввести їх можна за допомогою вкладки Вставка → Символ. З'явиться вікно, у якому можна вибрати символ. Якщо потрібного символа там немає, то потрібно вибрати пункт Інші символи. На екрані з'явиться діалогове вікно Символ. Для зручності символи об'єднані в групи «Основна латиниця», «Позначення валюти», «Знаки пунктуації» тощо. Потрібно обрати символ, його шрифт, натиснути кнопку Вставити та Закрити. Символ вставиться в текст на місце курсора.

У діалоговому вікні Символ за допомогою кнопки Сполучення клавіш можна призначити будь-якому символу комбінацію клавіш для швидкого введення цього символа (наприклад, Ctrl + Ë для введення апострофа). Комбінації клавіш, які вже мають призначення для MS Word, використовувати не можна.

Перевірка правопису

Microsoft Word може допомогти користувачеві виконати перевірку правопису тексту документа, який написаний будь-якою мовою. У словнику MS Word міститься понад 200 мов та діалектів народів світу, серед яких є українська, російська, англійська та багато інших.

Перш ніж здійснити перевірку правопису в документі, рекомендовано спочатку виділити весь текст документа та вказати мову, якою він написаний. Призначити мову можна, виконавши команду Рецензування → Вибрати мову.

Перевірку правопису можна виконати, скориставшись діалоговим вікном Правопис— назва мови. (Команда Рецензування → Правопис і граматика або клавіша F7). Це діалогове вікно містить два робочих поля. У верхньому демонструється текст, у якому знайдено помилку, у нижньому — варіанти правильного написання слова або короткий опис граматичної помилки.

Для кожної ситуації, у якій MS Word підозрює помилку, користувач має змогу прийняти одне з трьох основних рішень:


 • замінити помилково написане слово на один із запропонованих варіантів (кнопка Замінити);

 • підтвердити правильність написання слова (кнопка Пропустити);

 • підтвердити правильність написання слова та занести його в словник (кнопка Додати), після чого такий варіант написання слова вважатиметься правильним і в усіх інших документах, створених на цьому комп'ютері.

Текстовий процесор MS Word може автоматично здійснювати перевірку правопису під час введення тексту. Слова з орфографічними помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією (якщо роздрукувати документ на папері, ця лінія не виводиться).

Існує кілька причин, через які MS Word позначає слово як помилкове: • слово було написане з помилкою (пропущено літеру або введено зайву). Можна виправити це слово або вручну, або скориставшись контекстним меню цього слова;

 • слово було написане без помилки, але відсутнє у вбудованому в MS Word словнику. Наприклад, у документі підкреслюються прізвище, назва міста або науковий термін. У цьому випадку можна або не звертати уваги на підкреслення, або вибрати команду Додати до словника в контекстному меню цього слова. Також слово можна виключити з перевірки, вибравши команду Пропустити або Пропустити все (у цьому випадку усі такі слова в тексті не перевірятимуться);

 • слово було написане без помилок, але введене іншою мовою. Перевірка правопису відбувається за правилами тієї мови, якою було введено фрагмент тексту, а не тієї, яка є встановленою на момент перевірки. Щоб виправити таку помилку, можна в контекстному меню слова вибрати команду Мова і в списку, що відкриється, вибрати потрібну мову.

Якщо в тексті є синтаксична помилка, то цей фрагмент тексту підкреслюється зеленою хвилястою лінією. Для виправлення цієї ситуації слід відкрити контекстне меню цього фрагмента, встановити причину помилки та усунути її.

Скасування та повернення виконаних дій

Якщо під час роботи в MS Word деякі дії були виконані помилково або вони призвели до небажаних результатів, то останні виконані дії можна відмінити. Для цього на Панелі швидкого доступу слід вибрати кнопку Скасувати. Щоб повернути скасовану дію, потрібно скористатися кнопкою Повернути .

У такий самий спосіб можна скасувати або повернути не одну, а кілька останніх дій, вибравши відповідну кнопку потрібну кількість разів. Скасувати кілька останніх дій можна також, відкривши список виконаних дій кнопки Скасувати і вибравши назву тієї операції, включно до якої дії скасовуються.

Виконання деяких операцій, здійснених під час редагування тексту, користувач може повторити автоматично потрібну кількість разів. Для цього після виконання дії потрібно вибрати кнопку Повторити, яка автоматично з'являється на місці кнопки Повернути.

Якщо виконати скасування, повернення чи повторення дії неможливо, кнопка буде не активною.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
Практичне завдання. Інструктаж з БЖД


Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми. (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Практичне завдання


 1. Завантажте текстовий процесор Word.

 2. Введіть текст за зразком (з пам'ятки «Правила введення тексту»).

 3. Виконайте перевірку правопису в тексті.

 4. Використовуючи контекстне меню слів з помилками, виправте допущені помилки.

 5. Збережіть документ у власній папці з іменем Правила.

 6. Закрийте вікно програми.

Робота в парах (групах)

Обговоріть і з'ясуйте.

Мозкова атака


 • Що свідчить про наявність помилок у тексті?

 • Чи завжди підкреслення червоною хвилястою лінією свідчить про помилку в слові?

 • Що робити у випадку, коли підкреслюється правильно написане слово?

 • Про що свідчить підкреслення зеленою хвилястою лінією?

 • Які є засоби для перевірки правопису в програмі MS Word?

 • Якими командами можна викликати вікно перевірки правопису?

Після обговорення групи (пари) звітують про виконану роботу, висловлюють свої варіанти відповідей. Учитель корегує відповіді за потреби, узагальнює результати.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯОпрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

VIII. Підсумки уроку

Рефлексія

 • Що нового ви дізналися на уроці?

 • Що найбільше запам'яталося на уроці?

 • Що сподобалося?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал