Урок №1 тема : Українська література як художнє відображення життяСкачати 81.71 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір81.71 Kb.
ТипУрок
УРОК № 1

ТЕМА : Українська література як художнє відображення життя народу.

Якими б розвиненими сьогоднi не були технiчнi , електроннi засоби iнформацii , книга , особливо художня , є духовним скарбом народу, джерелом вiковоi мудростi предкiв. Вона залишається такою завжди , хоча б тому, що саме з неi черпається бiльшiсть iнформацii , у тому числi книга є основним джерелом для всесвiтньоi мережi Iнтернет.

У дев’ятому класi ми розпочинаємо знайомство з iсторiєю украiнськоi лiтератури вiд ii зародження до наших днiв ; спробуємо осмислити ii багатотемнiсть , широту проблематики , жанрову й стильову розмаiтiсть , визначити першовитоки в контекстi свiтовоi лiтератури . З допомогою художньоi лiтератури люди пiзнають свiт в усьому його рiзноманiттi , в минулому , теперiшньому i навiть у майбутньому . Художня лiтература вчить поважати загальнолюдськi цiнностi , виховує кращi людськi якостi. Розвиває образне i логiчне мислення , спонукає до мрii . Вона приносить естетичну насолоду , вчить бачити красу життя , вселяє життєвий оптимiзм.

*Робота з лiтературознавчим словником (запис в зошит ).

Естетика – наука про прекрасне , загальнi закони краси.

Естетичне почуття – психiчна здiбнiсть сприймати предмети i явища об’єктивного свiту з погляду iх краси . Здатнiсть людини до естетичних почуттiв є ii достоiнством.

Отже , художня лiтература кожного народу – це свiдчення того , що є нацiя, спiльнота ,iснує нацiональна мова , нацiональний досвiд i менталiтет. Лiтература нерозривно зв’язана iз життям народу, його iсторiєю, свiтобаченням , характером . Але вона не iлюстрацiя до iсторii , це нова реальнiсть , естетична дiйснiсть , вид мистецтва , який не тiльки вiдображає певнi явища , а й впливає на формування новоi свiдомостi .

Витоки лiтератури слiд шукати в уснiй народнiй творчостi .

Украiнська лiтература пройшла довгий i складний шлях становлення ,поки стала знаною й вiдомою у свiтi . Попри всi негаразди лiтература розвивалась , живлячись народними джерелами та свiтовими культурними традицiями.

Украiнcька лiтература дала свiтовi таких визначних митцiв , велетнiв духу , як Г. Сковорода , I. Котляревський , Т. Шевченко , I. Франко , М. Коцюбинський , О. Довженко , Леся Украiнка , В. Симоненко , Лiна Костенко , В. Стус та багатьох iнших .

Ось лише кiлька промовистих фактiв

Т.Шевченко

Пам’ятники Кобзаревi встановлено в США,Канадi,Румунii,Росii

I.Франко

Почесний член кiлькох росiйських академiй висувався на Нобелiвську премiю (не отримав через смерть)

О.Довженко

Його фiльм «Земля» визнаний одним iз 12 кращих фiльмiв свiту;1994 р. ЮНЕСКО оголосило роком ДовженкоВ. Стус


Висунутий на здобуття Нобелiвськоi премii ( не одержав,

бо посмертно не присуджується)Лiна Костенко


Мiжнародна премiя Франческо Петрарки


*Робота з таблицею «Художня лiтература(звязки, роди, жанри)».

Реальна дiйснiсть, iсторичне минуле

Художня лiтература

Усна народна творчiстьРодиЕпос


Лiрика

Громадянська

Пейзажна

Фiлософська

Iнтимна тощо


Драма

Жанри:

Жанри:


Жанри:


1.Роман

2.Повiсть

3.Оповiдання

4.Новела


5.Лiтературна казка

1.Вiрш

2.Ода


3.Медитацiя

4.Елегiя


1.Драма

2.Комедiя

3.Трагедiя


Домашнє завдання .

1.Вивчити таблицю « Художня лiтература (зв’язки , роди , жанри)».

2.Стр. 6 -8 читати.

Урок № 2

Тема : УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНА ДРАМА .

« ПРОСО» . « КОЗА ».

Украінська усна народна творчість – складова і невід’ємна частина великоі культури народу. У численних казках ,легендах, прислiв’ях, приказках, пiснях, думах вiдображенi погляди украiнцiв на свiт , iхнi мрii,

сподiвання , уявлення про Добро та Зло. Записано понад 300 тисяч украiнських народних пiсень – чи не найбiльше у свiтi, а деякi з них навiть стали народними i в iнших державах, як пiсня С. Климовського « Iхав козак за Дунай». Цей твiр визнаний народним у Шотландii, Францii , Польщi, Чехii, Болгарii , Угорщинi та iнших європейських краiнах.

Прислухайтесь , як океан спiває–

Народ говорить. I любов , i гнiв

У тому гомонi морським . Немає

Мудрiших , нiж народ , учителiв;

У нього кожне слово – це перлина,

Це праця , це натхнення , це людина,-

Так говорив про усну народну творчiсть невтомний ii збирач , поет М. Рильський.

Чи не найдавнiшим видом фольклору є народна драматургiя , у якiй поєдналися пiснi , танцi й гра – драматичне дiйство. В украiнцiв – споконвiчних хлiборобiв – драматургiя якнайтiснiше пов’язана з календарним сiльськогосподарським циклом та з християнськими традицiями.

*Завдання (робота в зошитах)

1) Заповнити таблицю, яке значення має художня лiтература.Художня лiтература

пiзнавальне ……. ……

2)Наведiть факти , якi свiдчать про високий розвиток украiнськоi лiтератури , складний процес становлення у зв’язку з перешкодами , про ii свiтове значення.

Основними жанрами украiнськоi народноi драматургii , яка корiнням сягає аж у сиву дохристиянську добу , були пiсня – гра з драматичними дiалогами , драматична сценка – гра обрядового чи жартiвливого характеру , родинно – обрядова драма (весiлля ).

Бiльшiсть пiсень – iгор були пов’язанi з хлiборобською працею , як , наприклад , «Просо». Це драматичний дiалог мiж двома групами людей – молодицями та дiвчатами з одного боку , i чоловiками та парубками – з другого. Парубки , жартуючи , погрожують дiвчатам , що iхнi конi витопчуть просо. Дiвчата хочуть вiдкупитися , пропонуючи сто рублiв (срiбних ), навiть тисячу. Хлопцi погоджуються не шкодити лише тодi , коли iм обiцяють гарну дiвчину.*Завдання :

1) Прочитати пiсню- гру «Просо».

2)Вiдповiсти на питання :

-Що вказує на давнiй передхристиянський характер твору?

-Коли грали, на ваш погляд , у такi iгри?

-Який характер має гра?

-Що утверджує така гра?

П’єса – гра «Коза» - невелика драматична сценка гумористичного характеру, одна з найулюбленiших в Украiнi. У п’єсi є всi елементи драматичного твору: ремарки , дiалог i монолог – пiсня, в якiй змальована самохарактеристика головноi дiйовоi особи – кози – домашньоi тварини з досить норовливим характером.*Завдання:

1) Прочитати п’єсу – гру «Коза»

2)Вiдповiсти на питання :

- Для кого ,на вашу думку ,призначена ця гра?

-Що розвиває ця гра?

Вiдомо , що в обрядах рiздвяного циклу є «Водiння кози». Воно полягає в тому, що переодягненого в козу «актора» водить по хатах рiздвяний гурт iз Козоводом , Лiкарем , Чортами та Ангелами й iншими казковими персонажами ,якi висловлюють побажання : « Де коза ногою, там снопи горою». Учасники обряду отримують вiд господарiв щедре частування.

Цей обряд був таким цiкавим i веселим , що його елементи з козою перeтворилися на постiйну дитячу гру, казку й пiсеньку – забавлянку. От i виходить , що нашiй Козi – Дерезi вже двi тисячi рокiв!

Домашнє завдання.

1)Навчитися виразно читати , аналiзувати твори народноi драматургii : «Просо», « Коза».2) Стр. 14- 16 читати.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал