Управління освіти І науки Миколаївської одаСкачати 138.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір138.45 Kb.

3 Управління освіти і науки Миколаївської ОДА Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Новобузької райдержадміністрації Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Формування творчої особистості
молодших школярів шляхом застосування
інноваційних технологій

Матеріали на обласний конкурс Педагогічний досвід освітян регіону
Гавриленко Світлана Олександрівна
Вчитель початкових класів,
Софіївської ЗОШ І-ІІІст.
2013 рік
Управління освіти і науки Миколаївської ОДА Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Новобузької райдержадміністрації Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.


Формування творчої особистості
молодших школярів шляхом застосування
інноваційних технологійМатеріали на обласний конкурс Педагогічний досвід освітян регіону
Гавриленко Світлана Олександрівна
Вчитель початкових класів,
Софіївської ЗОШ І-ІІІст
2013 рік
Укладач
Гавриленко С.О. вчитель початкових класів Софіївської ЗОШ І – ІІІст.. Новобузької районної ради Рецензенти
Манжос Л.В. завідуюча районним методичним кабінетом,
Лагодієнко ОМ, методист районного методичного кабінету відділу освіти Новобузької райдержадміністрації. Рекомендовано радою РМК, протокол № від. 12.02.2013 року. У посібнику представлені матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інноваційних технологій нарізних етапах уроків , позакласній роботів початковій школі. Збірка розрахована на вчителів початкових класів, методистів, керівників закладів освіти.
© Гавриленко С.О

0
Зміст

Вступ ............................................................................................................................ 2
Опис досвіду. 4
Додатки ...................................................................................................................... 13
Бібліографічний список використаних джерел ................................................ 17


Вступ
Я прагну досягти вжитті простого дива.
Хай будуть терна на путі, хай буде злива
невдач, поразок і падінь. Алена щастя,
серед прийдешніх поколінь у моїй власті
плекати і віру і тепло і вчить любити. Я
прагну сіяти добро й талант творити.

Мій педагогічний стаж -8 років. Педагогічна прописка планета Людей, країна Дитинства, місто Життєтворчості, вулиця Шкільна, будинок Знань, клас чомучок і чомусиків.
Педагогічне кредо
«Скажи мені, і я забуду. Навчи мене, і я запам’ятаю. Залучи мене, і я навчуся Мій освітянський ареал – це трикутник успіху я – вчитель, я – вихователь, я-особистість. Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, аз гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове,з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель, - цю думку В.Сухомлинського можна застосувати до характеристики навчального процесу й на сучасному етапі. Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно насамперед розглянути учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. У цьому основна суть перебудови навчально-виховного процесу. Учень – не об’єкт, а насамперед творець свого власного Я. Важливий для вчителя і принцип активності дитини. Знання учнів, розумовий, духовний та культурний розвиток повинні спиратися на власні зусилля. Особливу цінність для учня має шлях, який він обере, розв’язуючи
поставлену перед ним проблему. Учень оволодіває знаннями і навичками, які у майбутньому зможе застосувати до аналогічних завдань. Цей принцип допоможе дитині виробити в собі впевненість у власній цінності, утому, що вона сама дасть собі раду і власними зусиллями зуміє подолати труднощі, які траплятимуться на її життєвому шляху.

Опис досвіду
Тема: Формування творчої особистості молодших школярів шляхом застосування інноваційних технологій.
Актуальність досвіду
Зумовлюється концептуальними положеннями та державними вимогами реформування освітив Україні, спрямованими настановлення особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань. Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти. Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини. Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності. Забезпечує особистісно-орієнтовну модель навчання. Робить можливим оригінальний підхід до побудови сучасного уроку в початковій школі. Створює атмосферу співробітництва, взаємодію вчителя і учнів.
Гіпотеза Я припускаю, що використання інноваційних технологій сприятиме формуванню творчої особистості школярів.
Теоретична основа досвіду. Проблема творчості знайшла відображення в багатьох науках. Вона органічно пов’язана з творчими здібностями. Проблема творчих здібностей розглядається вченими
О.Н.Леонтьєвим,
С.Л.Рубінштейном, В.О. Крутецьким, В. О. Пономарьовим, В.О.Моляко. Фундаментальну практичну і теоретичну розробку проблема здібностей одержала в працях С.Л. Рубінштейна. Більшість авторів (ДБ. Богоявленська, Н.В. Кичук, С.О. Сисоєва,
Н.В.Кузьмина, В.І. Андреєв) розглядають творчі здібності як індивідуально- психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності. У сучасній психолого-педагогічні літературі О.Н. Лук розподіляє творчі здібності на 3 групи Здібності пов’язані з мотивацією (інтереси і схильності Здібності пов’язані з темпераментом
Розумові здібності. Творчі здібності формуються протягом усього життя людини але дослідження Т.Н. Байбари, ДБ. Богоявленської, Л.С. Виготського,
Ю.З.Гільбуха. ЛІ. Лозової) показують, що саме молодший шкільній вік є найсприятливішим для творчого розвитку дітей, їхніх здібностей до творчості. В цей період активно розвиваються уява, дар фантазувати, творчо мислити, критично оцінювати діяльність. Розробку елементів інтерактивного навчання знаходимо у працях
В.О.Сухомлинського, учителів – новаторів 70-80 років Ш.Амонашвілі,
В.Шаповалова, Є.Ільїна, С. Лисенкової та ін. Суть інтерактивного навчання полягає втому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємопорозумінні: вчитель – учень, учень - учень. При цьому вчитель і учень рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом використання фронтальних і кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати. Найбільш поширеними є групова робот, що ґрунтується на принципах одночасності і позитивної взаємодії, однакової участі дітей і їх індивідуальної відповідальності робота в парах, що дає можливість учням обмінятьсь ідеями з партнером і лише тоді озвучувати свої думки перед класом метод Мікрофон привчає дітей по черзі, швидко висловлювати свою думку, позицію чи відповідати на запитання Мозковий штурм - ефективний метод колективного обговорення, пошуку рішень шляхом вільного висловлювання думок всіх учасників, де кожен має можливість виконувати різні ролі партнерів, що вчаться співробітництву учасників, які шукають альтернативного вирішення проблеми мислителів, що аналізують взаємозв’язки між явищами співробітників, які
вміють активно слухати, підтримувати розмову, досягати згоди, домовлятися експертів, що аналізують проблему друзів, які спілкуються один про одного, довіряють, допомагають. побудова Асоціативного куща - це певна стратегія навчання, що спонукає дітей думати вільно та відкрито на певну тему. Спочатку висловлюються і фіксуються найскладніші асоціації, а потім – другорядні. Так Асоціативний кущ поступово розростається.
Сутність досвіду: полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання молодших школярів, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок сучасних учнів, передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології. У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, а Закон України Про загальну середню освіту стверджує Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань. Тому у сучасній школі весь навчально-виховний процес спрямований на формування духовного світу особистості, розкриття потенціальних можливостей та творчих здібностей учнів. У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського, який писав Немає абстрактного учня. Мистецтво і само майстерність навчання і виховання полягає втому, щоб розкрити сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху у розумовій праці. У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського, який писав Немає абстрактного учня. Мистецтво і само майстерність навчання і виховання
полягає втому, щоб розкрити сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху у розумовій праці. Тому вважаю, що головне завдання вчителя розвинути в дитині всі позитивні якості, закладені в ній природою, і тим самим допомогти їй знайти своє місце к суспільстві, призначене для неї природою. Розв’язання цього завдання можливе лише за умови, коли навчально-виховний процес буде будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростанні їх самостійності і творчої активності. Позитивним аспектом у розв’язанні даного питання є запровадження нових освітніх технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини, застосування методів, що активізують творчу діяльність учнів у навчанні. Впевнена, що у навчальному процесі дитину постійно має супроводжувати почуття вільного вибору, навчання повинно характеризуватись розвивальною тенденцією, щоб приносити дитині радість життя. Як зробити, щоб дитина, не лише засвоювала нові знання, ай намагалася застосувати їх під час вироблення нових умінь, почувала себе впевнено, бажала вчитися.
На мою думку, основне завдання сучасного вчителя – заучити учнів до активної діяльності. Зацікавленість, викликана вчителем на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань. Проблемою формування творчої особистості молодших школярів шляхом застосування інноваційних технологій я зацікавилася п’ять років тому, коли прочитала книгу Б.П.Нікітіна Сходинки творчості. Я відразу ж вирішила працювати над цією проблемою, як можна глибше вивчити її, і впровадити в свою роботу елементи творчого пошуку. Як же розвивати творчі можливості Важливим завданням ефективного розвитку творчих можливостей є створення необхідних умов для її розвитку. Чим частіше дитина досягає найвищої планки успіху, тим успішніше розвиваються її можливості.
З чого ж почати У класів мене дев’ять учнів, такі різні і неповторні. Одні до школи відвідували дитячий садочок, інші – ні, батьки з ними не займалися. Перш за все, з’ясовую для себе Учень – це не посудина, яку потрібно заповнювати, учень – смолоскип, який потрібно запалювати. Уважно придивляюся до кожного учня, намагаюся знайти і розвивати його позитивні риси. Тому щез перших днів навчання дитини в школі намагаюся створити ситуацію успіху, підбадьорити учня, що зазнав невдачі, похвалити навіть за незначний крок вперед. Працюючи над даною проблемою переконалася, що розвивати творчі здібності можна по – різному. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога – управляти процесами творчого пошуку йдучи від простого до складного створювати ситуації успіху , що сприяють творчій активності школяра розвивати його уяву мислення розв’язувати дедалі складніші творчі завдання. Найефективнішим засобом досягнення цієї мети є інноваційні технології навчання. Саме інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості. Тому в своїй роботі поєдную групові та індивідуальні форми роботи, застосовую елементи інтерактивного навчання , надаю перевагу таким інтерактивним прийомам і методам, як Акваріум, Мікрофон, Асоціативний кущ, Мозкова атака, Рефлексія. Незважаючи на розмаїття нововведень основною формою організації навчальної діяльності учнів залишається урок. Готуючись до нього продумую кожен його етап, добираючи ефективні методи та прийоми.

Структура інтерактивного уроку складається з таких елементів
Мотивація. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів. Надання необхідної інформації. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття. Підбиття підсумків. Оцінювання результатів уроку. Передусім для розкриття здібностей учнів необхідно створити в класі творчу, доброзичливу, емоційно-позитивну атмосферу. Ось як роблю це я. Перед уроком запитую у дітей, який у них настрій, що їх хвилює, що радує. Потім пропоную їм узяти чарівний мішечок і повкидати туди всі свої негативні емоції. Я також жбурляю свої негативні емоції, мішечок зав’язується і викидається в кошик для сміття. Якщо діти приходять на урок втомлені, треба їх струснути і розвеселити. Пропоную ігри «Ха-ха-ха» або Кричу досхочу. Вони допомагають позбутися негативних емоцій.
Для ефективного застосування інтерактивного навчання я старанно
спланую свою роботу: даю завдання учням для попередньої підготовки прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання відбираю для уроку або завдання такі інтерактивні вправи, які зацікавили б учнів при виконанні інтерактивних вправ даю учням час подумати надзавданням на одному занятті можу використати одну (максимум дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп глибоко вивчаю і продумую матеріал, зокрема додатковий;
старанно планую, розробляю заняття визначаю хронометраж, ролі учасників, готую запитання й можливі відповіді, виробляю критерії оцінювання ефективності заняття;
мотивую учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для них випадків, проблем;
оголошую очікувані результати заняття та критерії оцінювання роботи учнів.
В.О.Сухомлинський писав Не можна вимагати від дитини неможливого – до певного рівня і певного кола знань, різні діти йдуть по-різному . Тому подаючи матеріал, підбираю завдання за рівнем складності. При систематичному їх використанні в учнів розвивається зорова пам'ять, розширюються обсяг сприймання, нарощується швидкість читання, збагачується словниковий запас, виробляється зосередженість під час читання. Власний досвід свідчить проте, що які б інноваційні технології мине впроваджували б в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають інтерактивні ігрові технології, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в грі, ігровому спілкуванні, і гра для них – це перша можливість виявити себе як особистість, саморозвинутись, самовиразитись.
Невід’ємною складовою частиною моєї педагогічної діяльності є ігрові технології. Гра для дитини – супутник життя. Дитина граючи живе, і живучи грає. Саме грає тим видом діяльності, у якому учні навчаються спілкуватися, набувають перших навичок поведінки в колективі, пізнають різноманітні явища навколишньої діяльності. На уроці чи то в позакласний час доцільна гра, яка залучає до пошуку, винахідливості, збуджує бажання перемогти, розвиває самостійність у мисленні, творчі задатки. Часто на уроки до дітей приходять герої улюблених казок, зустріч з якими у формі гри поступово переростає у навчальну працю.
Ігрова діяльність знімає психологічне напруження. Під час грив дітей формується вміння спілкуватися, дослухатися до думки товаришів і висловлювати свою думку. Урок – це творчість, а творцями його є самі учні. Уроки намагаюся будувати так, щоб вплинути на почуття і розум дітей, добираючи вправи стимулювання пізнавальної активності учня. При цьому даю дітям можливість вільно висловлювати свої припущення, а потім критично аналізувати і відбирати правильні відповіді. Головне некінцева відповідь, асам процес розумової роботи, різні варіанти досягнення результату. Природа пошуку в усіх випадках одна дати відповідь на питання як, чому, виявити допитливість, а згодом – стійкий інтерес до навчання, бажання вчитися, збагачувати свої знання. Продуктивними у розвитку творчих здібностей учнів є нестандартні уроки, які широко використовую в практиці своєї роботи:інтегровані, театралізовані, міжпредметні. Застосовую в своїй роботі такі засоби пізнання, які розширюють можливості органів чуттів сприймати та запам’ятовувати. А саме – мультимедіа ППЗ, відео демонстрації, мультимедіа-призентації, навчальні фільми. Ці ресурси допомагають : створити психологічну атмосферу уроку під час організаційного етапу, за якої досягається успіх навчальної діяльності. Оцінити базові знання учнів під час перевірки. Дати можливість учням оголосити тему та мету уроку. Ознайомити з новою інформацією. Закріпити нові знання Інформувати та інструктування дітей про завдання домашнє завдання) Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе, самореалізуватися. Скільки дітей – скільки й здібностей. Тому в процесі навчання намагаюся розкрити дитячу обдарованість,
визначити методи, що сприяють розвитку можливостей самовираження дитини, тісно співпрацювати з практичним психологом, спільно з батьками підтримувати дитину в реалізації її інтересів у школі і всім ї. Для того, щоб удосконалити роботу з дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти практичним розумінням основ наук залучаю своїх вихованців до конкурсів і олімпіад, проводжу різноманітні інтелектуальні ігри КВК, Поле чудес», Що Де Коли, Найрозумніший. Мої вихованці є постійними учасниками та лауреатами Міжнародних конкурсів математичного Кенгуру,
інтерактивно–природничого Колосок, «Мультитест» - з української мови, Гринвіч - з англійської мови. Особливу увагу приділяю виховній роботі. Готую і проводжу виховні заходи (Осінні пригоди першокласників, Рідну матусеньку зі святом вітаю, Новорічний карнавал, Прощавай початкова школа, Родина, родина…»та
ін.) спільно з батьками, що сприяє зближенню і взаєморозумінню. Для проведення виховних годин підбираю цікавий матеріал , що спонукає дітей любити, шанувати і берегти історію нашого народу. Разом з дітьми є активними учасниками художньої самодіяльності сільського будинку культури. Вважаю, щонайважливішими моральними якостями молодших школярів, які свідчать про рівень культури особистості, її вихованість, є ввічливість, привітність, делікатність, доброзичливість, сердечність, тому з дітьми працюю над формуванням культури поведінки. Шляхом проведення тематичних бесід, виховних годин, ігор, танців. Моє важливе завдання - згуртування дитячого колективу, виховання почуття відповідальності, взаємодопомоги. Під час виховного процесу намагаюсь створювати реальні можливості добору більш гнучких виховних впливів, що враховують індивідуальні можливості дитини. Пишаюсь своїми учнями, їхніми перемогами і адресую всі заслуги, в першу чергу, не собі, а їм, а віддачі шукаю у повазі, щирому ставленні, творчості та взаєморозумінні.

Додатки
Робота в парах
Технологія
сприяє
розвитку
навичок
спілкування,
вміння
висловлюватися, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.
Під час роботи в парах можна швидко виконувати вправи, які за інших
умов потребують тривалого часу.
Організація роботи
Я пропоную учням завдання, ставлю запитання для невеличкої дискусії чи аналізу гіпотетичної ситуації. Після пояснення питань або фактів, наведених у завданні, даю їм 1-2 хв. для обміркування можливих відповідей або рішень індивідуально.
Об’єдную учнів у пари, визначаю, хто з них буде висловлюватися першим, і пропоную обговорити свої ідеї одне з одним. По закінченні часу для обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюються своїми ідеями та аргументами з усім класом. При потребі, це може бути початком дискусії або іншої пізнавальної діяльності.
Два-чотири-всі разом
Цю технологію застосовую
для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально
протилежних позицій;
для збирання інформації з певної теми;
для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань;
для розвитку вміння аргументувати свою позицію.
Організація роботи
Розставляю стільці для учнів у два кола
Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а ті, що в зовнішньому – обличчям до центру. Отже, кожен сидить навпроти іншого.
Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє – рухливе за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо, опиняючись перед новим партнером.
Мета – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

Робота в малих групах Роботу в групах я застосовую для розв’язання
складних проблем, що потребують колективного розуму.
Організація роботи
Я пропоную учням об’єднатися у групи. Усі члени групи мають добре бачити одне одного. Повідомляю їм про ролі, як вони мають розподілити між собою й виконувати під час групової роботи. Даю кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо організації групової роботи. При цьому намагаюсь зробити свої інструкції максимально чіткими. Даю групам достатньо часу на виконання завдання. Забезпечую нагороди за групові зусилля. Пропоную учням подати результати роботи. Запитую у учнів, чи була виконана робота корисною й чого вони навчилися. Коментую роботу груп з погляду її навчальних результатів та організації процедури групової діяльності. Важливим моментом групової роботи є опрацювання змісту подання групами результатів колективної діяльності.
Ролі:
Головуючий (спікер) запитує завдання групи організовує порядок виконання пропонує учасникам групи висловлюватися по черзі
заохочує групу до роботи підбиває підсумки роботи за згодою групи визначає доповідача.
Секретар:
веде стисло і розбірливо записи результатів роботи своєї групи як член групи має бути готовим висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти доповідачу.
Посередник:
стежить за часом заохочую групу до роботи.
Доповідач:
чітко висловлює спільну думку, якої дійшла група доповідає про результати роботи групи.

Коло ідей.
Метою технології є вирішення гострих суперечливих питань, створення
переліку ідей та залучення всіх до обговорення проблеми.
Я застосовую цю технологію, коли всі групи мають виконувати одне й
те саме завдання, що складається з кількох питань, які групи представляють
по черзі.
Порядок проведення: ставлячи дискусійне питання, я пропоную обговорити його в малих групах після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект обговорюваної проблеми групи висловлюються по черзі, покине буде вичерпано всі відповіді під час обговорення теми на дошці складають перелік зазначених ідей
коли всі ідеї щодо розв’язання проблеми буде висловлено, звертаюся до розгляду проблеми в цілому і підбиваю підсумки роботи.
Карусель
Цю технологію я застосовую
для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально
протилежних позицій
для збирання інформації з якої-небудь теми
для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань
для розвитку вмінь аргументувати свою позицію.
Організація роботи
Розставляю стільці для учнів у два кола Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Отже, кожен сидить навпроти іншого. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє – рухливе за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером.
Метапройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

Бібліографічний список використаних джерел

1.
Бублій О.А. Розвиток творчих здібностей учнів /О.І. Бублій. Нива знань.-
2005.-№3.с.30-32.
2.
Волощук І. С. Методи розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку. - К Інститут педагогіки АПН України р. Державна національна програма Освіта (Україна ХХІ ст.) – К Райдуга – с.
4.
Дичківська І.М. Інноваційні пелагічні технології. – К Академвидат,2004 р.
5.
Дівакова І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. Тернопіль Мандрівець 2008 р.
6.
Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій класах/І.М. Досяк.-К.:Вид.гр. Основа, 2007 р.
7.
Єльникова О. Інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій / Єльникова О Дайджест педагогічних ідей та технологій Школа - парк»2001р.
8.
Коберник Г. Виховний та розвивальний потенціал інтерактивних технологій навчання Г.Коберник // Сільська школа України.-2006р.- №16-
18. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі- Л.В. Коваль.-
Д.: ТОВ «Юго-Восток», 2006 р.
10.
Максимова Н.Інтерактивні методи навчання : Кроку майбутнє Н.
Максимова, Л.Порох.- Рідна школа р. №12. Національна доктрина розвитку освіти. – К шкільний світ, 2001.
12.
Пометун О.І. Інтерактивні методи та системи навчання. / О.І. Пометун,
Л.В.– К р.
13.
Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково – методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун
– К Видавництво А.С.К., р.

14.
Савченко О.Я. Розвивай свої здібності . Навчальний посібник для молодших школярів. - К Освіта, 1998 р.
15.
Савченко О.Я. Сучасний уроку початкових класах. – К Магістр, с. Сухомлинський В.О. Школа і природа. /В.О. Сухомлинський // Вибр. Тв..: У
5 т. – К Радянська школа, 1977.- Т 5, - с.
17.
Тименко В.П. Кожний урок нестандартний / Володимир Тименко // Початкова школа. – 1991. - №1. с. 18 – 23.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал