Управління освіти Глибоцької районної державної адміністраціїСкачати 81.15 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір81.15 Kb.


Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації

Тарашанська ЗОШ І – ІІІ ст.

Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу. Провідні теми й мотиви твору. (Розробка уроку 10 клас)

Вчитель світової літератури

Бужак Альона Єреміївна

Т е м а. Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу. Провідні теми й мотиви твору. 4561moik74

М е т а: з’ясувати місце роману «Кар’єра Ругонів» в загальній структурі циклу «Ругон-Маккари»; визначити тематику твору; виокремити мотиви в романі; розвивати вміння учнів працювати з художнім текстом, критично мислити, узагальнювати; сприяти небайдужому ставленню до життя.

О б л а д н а н н я: текст роману «Кар’єра Ругонів»; діаграма «Цикл Ругон-Маккари»; схема «Генетичний код Ругон-Маккарів».

Т и п у р о к у: урок формування навичок та вмінь.

Х і д у р о к у

І. Організаційно-вступна частина уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Л і т е р а т у р н и й д и к т а н т ( « Т а к » / « Н і » ).

1.Еміль Золя народився у Парижі (Так).

2.Дитинство і юність Еміля минули на півдні Франції (так).

3.Перша прозова збірка «Казки Нінон» належить до натуралістичних романів (Ні).

4.Першим зрілим твором Золя справедливо вважається «Тереза Ракен» (Так).

5.Критики схвально відгукувалися про твори циклу «Ругон-Маккари» (Ні).

6.«Ругон-Маккари» - єдиний цикл романів у творчій спадщині Золя (Ні).

7.Письменник виїжджає до Англії на лікування (Ні).

8.Золя – теоретик і практик натуралізму (Так).

9.Натуралізм характеризувався настановами на фотографічно точне відтворення дійсності та осмислення особистості крізь призму її біологічної та соціальної зумовленості (Так).

10.Цикл романів «Ругон-Маккари» вміщує двадцять два твори (Ні).

11. «Природнича й соціальна історія однієї родини в епоху Другої імперії» - один із романів, що входить до циклу «Ругон-Маккари» (Ні).

12. Вирішуючи «наукову проблему» «Ругон-Маккарів», Золя мав на меті знайти «генетичний код» кожного персонажа і показати його в дії (Так).4561moik74

С к л а д а н н я д і а г р а м и д о ц и к л у «Р у г о н – М а к к а р и » ( додаток 1 до уроку 2).

ІУ. Робота над темою уроку.

У ч и т е л ь. В історію світової літератури Золя ввійшов насамперед як автор соціальної епопеї "Ругон-Маккари". У ній, як у дзеркалі, відбилися слабкі й сильні сторони його світогляду й художнього методу. Задум серії романів про сучасність склався у Золя до 1868 р. У цей час він уже ясно усвідомлює недостатність одного "експериментального методу" й у передмові до другого видання "Терези Ракен" заявляє: «...щоб написати гарний роман, письменникові тепер варто було б спостерігати суспільство з ширшої точки зору, описувати його в більш численних і різноманітних аспектах». І тут йому просто необхідний досвід «доктора соціальних наук» Бальзака. Однак Золя не збирається зовсім відмовлятися від можливостей, які відкриває натуралізм у вивченні дійсності. Письменникові бачиться плідним об'єднати у своєму майбутньому творі план фізіологічний і план соціальний і через історію однієї сім'ї розкрити історію суспільства.

Однак прагнення відтворити риси епохи, намалювати середовище, у якому могла виникнути авантюрна Друга імперія, втілити в яскравих образах тип буржуа, поставленого в нові історичні умови, зробили "Кар'єру Ругонів" реалістичним у своїй основі твором.

Золя зображує невелике провінційне місто Плассан напередодні й у момент державного перевороту в грудні 1851 р. За зовнішнім спокоєм і повільністю буржуа приховані «зрадництво, підступні вбивства, таємні перемоги й таємні поразки». Ненависть до Республіки, що виникла зі страху «за свій гаманець, за своє безтурботне егоїстичне існування», поєднує рантьє й торговців із дворянами й духівництвом. У цих умовах «година Ругонів» настала.

Δ Р о б о т а з п і д р у ч н и к о м.

• Опрацювання статті на с. 240 -241.4561moik74

• Бесіда.


  1. Яку другу, « наукову», назву дав Золя роману «Кар’єра Ругонів»?

  2. Назвіть два сюжети роману «Кар’єра Ругонів».

  3. Про що йдеться в першому, соціально-політичному, сюжеті?

  4. Що розкриває другий, сімейно-побутовий, сюжет?

  5. Яким чином пов’язані між собою сюжети роману?

  6. Які історичні події зображує Золя у романі?

Δ І с т о р и ч н а д о в і д к а.

У ч е н ь. У правлячих колах Франції зростало розчарування в парламентській системі, посилювалося прагнення до твердої влади, яка б убезпечила буржуазію від нових революційних потрясінь. Маючи підтримку поліції й армії.

2 грудня 1851 р. під приводом захисту Конституції 1848 р. президент здійснив державний переворот. Були заарештовані 16 лідерів опозиції та інші впливові політики - за звинуваченням у «змові проти держави». В прокламації, датованій 2 грудня, президент «іменем французького народу» розпустив Законодавчі збори. Термін повноважень президента був розширений до 10 років, замість попередніх чотирьох. Розробку законопроектів було передано Державній раді. Для урівноваження майбутнього Законодавчого корпусу вводилася друга палата - Сенат. У відповідь на переворот ліві республіканці організували «Комітет опору» і вивели на барикади 3-4 грудня кілька тисяч своїх прихильників. Президент придушив цей виступ за допомогою регулярної армії. Близько 2 тис. загиблих за своїм соціальним походженням належали швидше до дрібної буржуазії, ніж до пролетаріату, обезкровленого червневими боями 1848 р. Лояльність основної маси населення президенту була забезпечена формальним поверненням загального виборчого права для чоловіків, звуженого виборчим законом 1850 р. Однак після перевороту 2 грудня 1851 р. Законодавчі збори, Сенат, Державна рада мали суто формальний дорадчий характер.

Державний переворот дозволив Луї Бонапарту цілком захопити владу в країні. 2 грудня 1852 р. президент проголосив себе імператором Наполеоном III. За відновлення імперії проголосувало 8 млн французів. 4561moik74

У країні було встановлено режим особистої влади імператора. Парламентські установи збереглися, але їхня роль була формальною. Преса перебувала під контролем цензури, газети закривалися за найменше порушеная. Навіть помірковані республіканці були змушені емігрувати з Франції. Для захисту інтересів великих власників Наполеон III посилював чиновництво, армію, поліцію. Зріс також вплив католицької церкви.

Прийшовши до влади, Наполеон III проголосив, що Друга імперія буде мирною державою, але насправді всі 18 років перебування при владі він провадив загарбницьку зовнішню політику. За роки його правління Франція брала участь у Кримській війні з Росією, у війні проти Австрії у союзі із Сардинським королівством, вела колоніальні війни в Мексиці, Китаї і В'єтнамі.

У ч и т е л ь. Державний переворот 1851 року, що призвів до встановлення Другої імперії, Золя зображує в зниженому, провінційному, варіанті – як трагіфарс. Він постає на сторінках роману «мишачою метушнею» ницих і підлих, зажерливих і полохливих провінційних міщан, яких підштовхують до дій страх перед народом і ненависть до республіки.

Паралельно з розповіддю про походження Другої імперії в романі розгортається оповідь про походження родини Ругон-Маккарів, про її перше й друге покоління. Тут завдання автора полягало в тому, щоб визначити «генетичний код» розгалуженої родини Ругон-Маккарів і, простежуючи розмаїтість подальших варіантів цього коду, розкрити дію закону спадковості та його вплив на характери й долі членів родини, що мислилося Золя як своєрідна соціофілософська проекція на все людство.

Як підтвердження всьому, звернемося до самого тексту роману.

Δ Р о б о т а з т е к с т ом «Передмови».4561moik74

Я хочу показати, як одна сім’я, невелика група людей, поводиться в суспільстві, як вона, розвиваючись, дає життя десятьом, двадцятьом індивідам, що, на перший погляд, зовсім не схожі один на одного, але, як свідчить аналіз, дуже тісно зв’язані між собою. Спадковість, так само, як і сила тяжіння, має свої закони.

Розв’язуючи подвійне питання — про темпераменти і середовище, — я намагатимуся знайти і простежити ту нитку, що математично веде від однієї людини до іншої. І коли в моїх руках будуть усі нитки, коли я зберу цілу соціальну групу, я покажу її в динаміці як дійову особу певної історичної епохи, відтворю всю складність обстановки, в якій вона виявляє свої зусилля; одночасно я проаналізую волю кожного з її членів і загальний натиск усіх разом.

Характерні риси Ругон-Маккарів, тої групи, тої сім’ї, яку я беруся вивчати, — це нестримні жадання, невгамовність нашої доби, що прагне життєвих втіх. Із фізіологічного погляду — це повільне чергування нервового розладу і захворювань крові, що проявляються з роду в рід як наслідок першого органічного ушкодження; саме вони визначають, залежно від оточення, почуття, бажання, пристрасті кожного з індивідів, всі природні та інстинктивні прояви людини, похідні яких умовно звуться чеснотами і пороками. Історично люди виходять з народу; вони розпорошуються по всій сучасній суспільності, досягають найвищих посад, завдяки тому глибоко новітньому імпульсові, який дістають нижчі класи, що пробиваються крізь соціальну товщу. Таким чином, своїми особистими драмами вони розповідають про Другу імперію, починаючи від пастки державного перевороту і кінчаючи седанською зрадою.

У ч и т е л ь. Роман починається з опису одного з головних героїв і членів багатолюдної родини — Сільвера, який на старому покинутому кладовищі чекає на свою кохану дівчину М’єтту.

Сільвер і М’єтта – учасники повстання. Цим юним героям буде відведений урок. А почнемо із бабусі Сільвера – Аделаїди Фук. 4561moik74

Засновниця роду — Аделаїда Фук – походила з заможних міщан, але не була настільки прагматичною, як її оточення, щоб вибрати супутника життя серед собі подібних. Розбещеність, потяг до плотських насолод була в крові Аделаїди, тому вона й потяглася до Маккара, запального розбишаки і контрабандиста, який не вважав за доцільне укладати шлюб, тому його діти Антуан і Урсула були незаконнонародженими, а сам Маккар загинув під час чергової контрабандистської операції, опираючись поліції. Після смерті Маккара Аделаїда збайдужіла до всього світу, до дітей і господарства. Якби не мужик Ругон, що пристосувався до незвичайної поведінки Аделаїди, все пішло б порохом. Від їхнього шлюбу народився син П’єр.

Звернемося до «генетичного коду» Ругон-Маккарів.

Δ П е р в и н н е о з н а й о м л е н н я із с х е м о ю« Г е н е т и ч н и й к о д » ( Див. додаток 2 до уроку 2 «Генетичний код»).

У. Підведення підсумків уроку.

Б е с і д а.

1. Цикл «Ругон-Маккари» - геніальне творіння Е.Золя. Доведіть або спростуйте цю думку.

2. Чому роман «Кар’єра Ругонів» має другу назву «Походження»?

3. Які завдання ставив перед собою письменник, починаючи роботу над романом «Кар’єра Ругонів»?

Закінчити речення: «Сьогодні на уроці я відкрив для себе…».УІ. Домашнє завдання. Знати зміст роману «Кар’єра Ругонів». Спираючись на таблицю «Генетичний код» вибрати із тексту матеріал про родину П’єра Ругона.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал