Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємстваСторінка1/10
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Форма № Н-9.02


Вінницький національний технічний університет

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів


Пояснювальна записка


до дипломної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»


на тему:

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ТУРБІВСЬКЕ»)


08-43.ДРБ.021.00.092.ПЗ
Виконав: студент 4 курсу, групи МОф-13мс

напряму підготовки

6.030601 – «Менеджмент»

Оріх І.В.


Керівник: к.е.н., доцент каф. фінансів

Журко Т.О.


Рецензент: к.е.н., доцент каф. ЕПВМ

Нікіфорова Л.О.

Вінниця ВНТУ – 2015 рік

Форма № Н-9.01
Вінницький національний технічний університет

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів
Напрям підготовки 6.060301 – «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри фінансів

д.е.н., професор Зянько В.В.

_______________________

«_17 лютого__» 2015р.
З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


Оріх Ірині Василівні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи): Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємства (на прикладі ПАТ «Турбівське»)

Керівник проекту (роботи) Журко Т.О, к.е.н., доцент каф. Фінансів

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ВНТУ від «13» лютого 2015 року № 40.

2. Строк подання студентом проекту (роботи): (11.06.2015 р.)

3. Вихідні дані до проекту (роботи):

Оріх І. В. Ефективність використання оборотних коштів підприємства / І.В. Оріх, Т.О. Журко, О.Я. Стахов. – Львів: ЛКА, 2015. – 221 с.

Ламанов, С.В. Система завдань управління оборотним капіталом підприємства / С.В. Ламанов // Управління розвитком. – 2012. – №1 (98).  С. 155–158.

Чубка О.М. Фінансові джерела формування оборотного капіталу / О.М.Чубка // Економіка і управління. – Київ: поліграфкомбінат Європейського університету, 2014. - №1. – С. 65-69.

Фінансова звітність ПАТ «Турбівське» Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів за 2012 та 2013 роки.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): у першому розділі – дослідити теоретичні основи формування, використання та управління оборотним капіталом ;

у другому розділі – проаналізувати ефективність використання оборотним капiталом на прикладі ПАТ «Турбівське»;

у третьому розділі – запропонувати шляхи підвищення ефективності управління діяльністю підприємства та шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):Таблиці:Стадії і форми кругообігу оборотного капіталу; джерела формування оборотного капіталу; аналіз абсолютних показників фінансової діяльності ПАТ «Турбівське»; аналіз відносних показників фінансової діяльності ПАТ «Турбівське»; склад, структура і динаміка оборотних активів ПАТ «Турбівське» за 2012-2013 роки, тис. грн.;оцінка ефективності використання оборотного капiталу на ПАТ «Турбівське»;прогнозні коефіцієнти, що характеризують платоспроможність;

Рисунки: Стадії кругообігу оборотного капіталу; схема дослідження оборотного капіталу; класична формула кругообігу оборотних засобів за К. Марксом; класифікація оборотного капіталу за джерелами формування; структура управління ПАТ «Турбівське»; структура оборотних активів ПАТ «Турбівське» на початок 2012 року; структура оборотних активів ПАТ «Турбівське» на початок 2013 року,;структура оборотних активів ПАТ «Турбівське» на кінець 2013 року; заходи по виходу з кризи підприємства наслідки впровадження ефективної політики управління оборотним капіталом.6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Спеціальна частина

д.е.н. проф. кафедри фінансів Зянько В.В.

18.02.2015 р.

11.06.2015 р.

7. Дата видачі завдання «18»лютого 2015р.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломного

проекту (роботи)Строк виконання етапів проекту

( роботи )Примітка

1

Формування та затвердження теми дипломної роботи бакалавра (ДРБ)

01.09-01.12.2014

Виконано

2

Виконання теоретичної частини ДРБ. Перший рубіжний контроль виконання ДРБ

20.04.2015

Виконано

3

Виконання аналітичної частини ДРБ та розробка рекомендацій та пропозицій. Другий рубіжний контроль виконання ДРБ

31.05.2015

Виконано

4

Попередній захист ДРБ

10.06-14.06.2015

Виконано

5

Нормоконтроль ДРБ

01.06-03.06.2015

Виконано

6

Рецензування ДРБ

04.06-09.06.2015

Виконано

7

Захист ДРБ

17.06-27.06.2015

Виконано


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал