Управління культури курортів і туризму Хмельницької облдержадміністраціїСкачати 331.41 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації13.01.2017
Розмір331.41 Kb.
  1   2   3

1
Управління культури курортів і туризму
Хмельницької облдержадміністрації
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського

«Давайте розповімо про себе:
рекламна діяльність публічної
бібліотеки»
(методично-практичні рекомендації)

Хмельницький
2012

2
ББК 78.34 (4укр) – 3 + 76.0
Д 13
«Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність публічної бібліотеки»: метод.-практ. реком. / упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ
ім. М.Островського. – Хмельницький, 2012. – 40 с.
У виданні пропонується познайомитися із завданнями, функціями та засобами бібліотечної реклами та рекламною діяльністю бібліотек Хмельниччини.
А також представлено перелік фахових видань, де висвітлено дану тематику.
Затверджено протоколом № 14 Науково-редакційної ради від 21.12.2012 р.
Укладач: Шейчук В.В.
Рецензент: Маковська В.В.
Відповідальна за випуск: Синиця Н.М.
©Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського, 2012


3
Загальні поняття про рекламу
Сучасний світ сьогодні важко уявити собі без реклами. На перший погляд може здатися, що рекламний світ сьогодні – це новий світ. Але насправді реклама існувала з давніх часів, ще до нашої ери.
Реклама має багато завдань і нею користується чимало людей, починаючи з приватної особи, що розміщує маленьке тематичне повідомлення в місцевій газеті, і закінчуючи великою компанією, яка витрачає мільйони на телевізійну рекламу, щоб продавати популярні торговельні марки. Рекламодавцем може бути кожний.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про
рекламу» прийнятому у 1996 р., пропонується визначення реклами. Реклама це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес.
Виділяють наступні види реклами:

інформативна;
 спонукальна (може ставати порівняльною);
 реклама-нагадування.
Інформативна
реклама використовується для
інформування споживачів про нові продукти з метою створення первісного попиту.
Спонукальна
реклама використовується для створення в обраного сегмента споживачів попиту на якийсь продукт шляхом переконання споживачів, що рекламований продукт є найкращим з існуючих.
Порівняльна реклама здійснює пряме чи непряме порівняння визначеної марки продукту з іншими марками.
Реклама-нагадування нагадує споживачам про
існуючі продукти.
Будь-який тип реклами вимагає особливих творчих рішень та індивідуального підходу до використання рекламних засобів.

4
Характерними ознаками успішної рекламної
кампанії є:

Творчі рішення, які привертають увагу споживача, збуджують його цікавість і, зрештою, спонукають до дії.

Ефективність витрат, яка досягається завдяки правильному вибору і застосуванню численних рекламних засобів.
Функції реклами: просвітницька; економічна; виховна; політична; соціальна; естетична.
Засоби реклами. Рекламним засобом вважається будь-який інструмент, за допомогою якого привабливу
інформацію про товар або послугу можна довести до відома потенційних споживачів.
Засоби рекламного інформування можуть бути будь- якими, залежно від креативної ідеї творців. А певні види рекламного продукту залежать від носія реклами.
Рекламними засобами можуть бути: реклама у ЗМІ, реклама по телебаченню, реклама по радіо та ін.
Потрібно вибирати засоби реклами
(канали поширення рекламних звернень) таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. Крім того, вибір засобів реклами виробляється таким чином, щоб забезпечити необхідне географічне охоплення споживачів і бажану частоту й форму подачі матеріалу.
Звичайно, реклама повинна інформувати про ціну послуги, його особливості і характеристики.
Реклама в бібліотеці
Про рекламу у бібліотечній справі довгий час всерйоз не говорили, а в практиці роботи популярність мало слово
«пропаганда». Ніхто не міг уявити, що така установа, як

5
«бібліотека» намагатиметься впровадити у свою діяльність елементи реклами.
Реклама органічно ввійшла в діяльність кожної бібліотеки, її користувачів, та віддзеркалює не тільки
інформаційні ресурси, але й можливості, технології, а також безпосередньо створює імідж бібліотечній установі та її працівникам.
Бібліотечна реклама повинна привернути увагу
до послуг бібліотеки та її інтелектуальної продукції, зацікавити користувачів і переконати їх скористатись рекламованою послугою, стимулювати використання бібліотечних послуг. Тільки така реклама може забезпечити довіру населення до бібліотеки, слугуватиме засобом управління рішеннями користувачів.
Основними завданнями просування бібліотечних послуг є:
 формування престижного образу (іміджу) бібліотеки у свідомості населення, спонсорів, представників місцевих органів влади та управління, громадських організацій і т.п.;

інформування про нові послуги;
 збереження популярності існуючих бібліотечних послуг, переконання користувачів затребувати їх;

інформування потенційних користувачів про час, місце та умови надання послуг;
 акцентування уваги потенційних користувачів на специфічних властивостях і користі пропонованих послуг бібліотеки, на безкоштовність основних форм обслуговування і відносно низьких цінах на додаткові послуги.
Функції бібліотечної реклами формування попиту на ресурси, послуги та продукцію бібліотеки та популяризація нових бібліотечно-інформаційних послуг.
Реклама покликана дати відомості про споживчі властивості послуг, їх адресності, призначення, умови отримання і використання і т.п.

6
Мета
бібліотечної
реклами
– підвищити популярність бібліотек і попит на її ресурси та послуги.
Основними вимогами до бібліотечної реклами є:
 широта охоплення реальних
і потенційних користувачів;
 відповідність реклами їх потребам;

інтенсивність і переконливість;
 постійне оновлення;
 лаконічність, динамізм, достатність (раціональна фактографічна насиченість);
 легкість запам'ятовування рекламного повідом- лення;
 дохідливість і оперативність;
 чіткість, барвистість, виразність;
 відповідність рівня послуги заявленої рекламі.
Можна сказати, що реклама бібліотечної діяльності, безумовно відрізняється від рекламної діяльності виробничого підприємства або торгового комплексу, але незважаючи на це існують певні норми і положення, закріпленні у законодавстві про рекламу, які
є основоположними для всіх сфер діяльності, в тому числі і бібліотечно-інформаційній.

Бібліотечна реклама включає кілька напрямків:

інформація про бібліотечну мережу обслуговуючого району з метою орієнтації в ній, про можливості
інших бібліотек мережі (наприклад, про отримання необхідних видань по МБА і т.п.);

інформація про бібліотеку та її структурні підрозділи
(філії, відділи обслуговування і т.п.);

інформація про бібліотечний фонд, його склад та структуру;

інформація про послуги, які надаються бібліотекою, і про її інтелектуальну продукцію.
Специфіка рекламної діяльності в бібліотечній сфері визначається тим, що реклама одночасно виступає і як елемент маркетингу, і як суттєвий компонент культури.

7
Рекламна діяльність бібліотеки включає наступні
етапи:
1. Постановка завдань рекламної діяльності.
2. Визначення бюджету на рекламу.
3. Створення рекламного повідомлення.
4. Вибір засобів розповсюдження.
Виходячи із цього можна виділити рекламу:
 масову;
 групову;
 персональну.
Масова – розрахована на широке коло користувачів та на масове використання ресурсів та послуг бібліотеки.
Групова – орієнтована на певний сегмент спожив- чого ринку.
Персональна – індивідуальна.
По відношенню до аудиторії бібліотечна реклама підрозділяється на внутрішньобібліотечну – призначену для
її користувачів, і зовнішню, орієнтовану на потенційних користувачів.
За змістом рекламних повідомлень бібліотечну рекламу можна розділити на такі види: адресну та
престижну.
Мета адресної – інформувати населення про бібліотеку та її місце розташування. Основною формою такої реклами є вивіска, яка повідомляє, що в будівлі знаходиться бібліотека. Як правило, біля такої вивіски міститься
інформація про режим роботи бібліотеки.
Мета престижної – спрямована на створення у користувачів уявлення про бібліотеку як про надійного, висококваліфікованого партнера. Престижна реклама є важливою складовою частиною ще одного напрямку просування послуг-паблісіті, тобто діяльність з популяризації бібліотеки, створення популярності про неї та
її діяльності, коригування негативних та помилкових уявлень про бібліотеку, її можливості і ресурси.

8
Певні види реклами повинні відображати відмінні особливості запитів не тільки контингенту нинішніх, а також ймовірних або бажаних користувачів.
Реклама в бібліотеці залежить від багатьох факторів:
ініціативності, винахідливості, творчого підходу людей, які тут працюють.
В бібліотечній практиці широко використовуються різні форми зовнішньої реклами: рекламні щити, реклама на бортах транспорту, рекламні плакати в місцях масового відвідування населенням і т.п.
Рекламні стенди та плакати є незмінним атрибутом
інтер'єру загальнодоступних бібліотек. Серед рекламних плакатів можна виділити оголошення, афіші, календарні плани проведення соціокультурних заходів, інструктивно- методичні плакати (про алгоритм пошуку в каталогах, базах даних, у мережі Інтернет, про використання МБА) та ін.
Реклама в стінах бібліотеки (внутрішня) спрямована на активне використання її фондів і можливостей. Під внутрішньою рекламою розуміють сукупність засобів, що допомагають відвідувачу орієнтуватися в бібліотечному просторі, роблять його доступним, комфортним.
Наприклад, якщо у вашій бібліотеці працюють клуби
(об’єднання), то доречно буде оформити стенд «Клуби за
інтересами». Він буде виставляти на загальний огляд клубну роботу, проведену в стінах бібліотеки, показуючи тим самим, що бібліотека – це не тільки сховище книг, а й культурно-дозвіллєвий центр. На стенді можна розмістити фотографії, де зафіксовані засідання клубів.
Серед форм такої реклами можна назвати відкритий доступ до фондів, організацію виставок, проведення у її стінах різних заходів і т. п.
Тому провідна роль у внутрішній рекламі належить оформлення бібліотечного інтер'єру. Адже перші хвилини перебування в бібліотеці повинні не тільки допомогти відвідувачу налаштуватися на певний лад споглядання, а й спонукати його поповнити ряди читачів.

9
До внутрішньої реклами бібліотеки відносяться також і інформаційні зони. Які є обов’язковою складовою бібліотеки, наявність якої дозволить більше дізнатися про бібліотеку та життя місцевої громади. Більш детальнішу
інформацію про інформаційні зони дивись у методично-
практичних рекомендаціях «Імідж сучасної бібліотеки» на сайті Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського в рубриці
«Бібліотекарю» (
http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php
).
Реклама бібліотеки
за допомогою книжкової виставки
Важлива перевага і особливість книжкової виставки, на відміну від багатьох інших видів бібліотечної реклами, – безпосередній показ на стенді самих документів, надання читачам реальної можливості контакту з ними. Обсяг, характер, зміст і оформлення виставок залежать від матеріально-технічних можливостей бібліотеки. Виставок не повинно бути багато. Кожна має бути розташована у зручному місці, на видноті. Її оформлення мусить зацікавити відвідувача, примусити зупинитися біля стендів, замислитися, зрадіти чи засмутитися або просто відпочити, найголовніше – передати, виразити концепцію виставки.
Книжкову виставку необхідно візуально виділити серед безлічі полиць із книгами, зосередити на ній увагу відвідувача. Найчастіше книжкові виставки розміщують на звичайних стелажах, але краще їх розставити півколом. Як відомо, коло, овал створюють найбільш сприятливе відчуття, викликають у відвідувача почуття комфорту.
Інший варіант – скляні вітрини з підсвічуванням.
Вони вимагають іншої драматургії при експонуванні книг, статей, малюнків, предметів.
Також можна використовувати переносні стенди і, бажано особливо виділити ширми (оскільки їх рідко можна зустріти). Мобільність і візуальна легкість останніх дозволяє бібліотекарям "грати" обсягами і світлом.

10
Ефективність кожної виставки доцільно оцінювати за такими критеріями:
важливість,
актуальність,
корисність, престижність, чіткість, простота, легкість
сприйняття та естетична насолода.
Організовуючи книжкові виставки, бібліотека реалізує такі завдання і мету:
 розкриває та популяризує свій фонд;

інформує про подію та знайомить з чимось новим;
 викликає інтерес читачів до літератури різної тематики;
 формує позитивний імідж: бібліотеки;
 сприяє різноманітному дозвіллю.
Методика підготовки книжкової виставки включає кілька етапів:

1. Виявлення та фіксація побажань користувачів, що свідчать про їхню зацікавленість певною темою.

2. Призначення відповідального виконавця за підготовку виставки.

3. Уточнення мети, теми, місця та часу проведення виставки відповідно до особливостей (потреб, рівня літературної підготовки тощо) користувачів, на яких орієнтовано виставку.

4. Організація реклами (наприклад, оголошень), робота з документами (перегляд бібліографічних посіб- ників, у т. ч. каталогів).

5. Відбір документів відповідно до читацького і цільового призначення виставки, замовлення при необхідності документів по МБА, пошук у фонді, ознайомлення з кожним документом. Відбір документів для експонування, фіксація відібраних документів (наприклад, вторинних у картотеці).

6. Підбір елементів оформлення, цитат.

7. Розробка тематико-експозиційного плану вис- тавки.

8. Розміщення матеріалу на вітринах, стендах, столах тощо.

11

9. Експонування виставки, прийом замовлень на документи, проведення оглядів та інших заходів біля виставки, що передбачають розробку сценарію (можлива трансляція з виставки по каналах ЗМІ).

10. Збір відгуків про виставку, анкетування.

11. Закриття виставки, повернення документів на зберігання або для видачі читачам.

12. Аналіз ефективності виставки.
Варто пам'ятати, що на виставці не повинно експонуватися абсолютно все, що є у бібліотеці з цього питання. Важливо також дати зрозуміти користувачеві, що це не музейна експозиція, що книги на виставці можна переглядати, брати у руки, читати. Облік видачі книг з експозиції є показом її ефективності і є свідченням того, наскільки точно спрацював бібліотекар.
Оцінка виставкової роботи – реакція – відповідь читачів. Кількість виданих з експозицій документів варто відобразити у звіті бібліотеки.

Реклама бібліотечних каталогів та картотек
У сучасній бібліотеці каталоги – це основа будь-якої бібліотечної діяльності, і тому їх слід розглядати як обов’язковий елемент в роботі кожної бібліотеки. Вони відіграють вирішальну роль в оперативному та якісному здійсненні найважливіших бібліотечних функцій.
Бібліотечний каталог – перелік творів друку та
інших документів, наявних у фонді бібліотеки або груп бібліотек, складений за певним принципом і розкриває склад або утримання бібліотечних фондів.
У залежності від профілю і масштабу бібліотеки, характеру запитів читачів, їх вікових особливостей, стану
МБА використовуються різні форми і методи реклами каталогів та навчання читачів користуватися ними.
Форми реклами каталогів:
 наочні;
 усні;

12
 комплексні.
Наочні форми реклами каталогів можуть бути друкованими або рукописними.
Друковані форми виконуються типографським способом або засобами малої поліграфії (стенди, плакати, пам'ятки, путівники по каталогах, листівки і т.д.).
Ознайомити читача з правилами користування каталогом можуть пам'ятки або путівники по каталогах, листівки, які кладуть поруч з каталогом, щоб читачі могли самостійно попрацювати з ними.
Біля входу в зал каталогів повинні бути розміщені наступні інформаційні засоби таким чином, щоб опинитися в полі зору читача: план приміщення (залу каталогів) з показаними на ньому каталогами і картотеками. Корисно кожен каталог
(картотеку) виділити певним кольором. Цей же колір застосувати як фон на етикетках або номерах каталожних ящиків; повний список всіх каталогів і картотек бібліотеки із зазначенням найменування відділу, в якому вони знаходяться, кімнати, поверхи.
Поруч з алфавітним каталогом обов'язково повинен бути розміщений плакат українською та латинською абеткою. Поряд із систематичним каталогом – перелік основних поділок таблиць класифікації.
Не
варто
розміщувати корисну для читачів інформацію про каталоги
на поверхні столів у залі каталогів. У крайньому випадку, буде доречна пам’ятка. Засоби наочної інформації повинні оновлюватися, переглядатися, доповнюватися.

Друковані видання як елемент
бібліотечної реклами
Особливе значення для рекламної діяльності бібліотеки мають її друковані матеріали.
Друкована реклама – це дуже поширений та один з найефективніших у бібліотечній сфері засобів реклами,

13 розрахований винятково на зорове сприйняття, дає змогу бібліотеці розкрити інформаційні та інші можливості, підкресливши свою унікальність.
Засобами друкованої реклами являються:
 листівки;
 афіші;
 буклети;
 проспекти;
 каталоги;
 прес-релізи.
Листівки – один із самих популярних типів друкарської продукції. Як правило, це одне або двостороннє малоформатне видання без згину. Перш за все, їх розсилають поштою у вигляді запрошень відвідати бібліотеку, скористатися її традиційними та новими послугами. При цьому лаконічно розповідають про її ресурси.
Афіші – графічний рекламний засіб, виконаний на папері чи картоні. Розміщується звичайно в закритих приміщеннях, залах очікування та на дошках оголошень.
Нагадує про послуги, сприяє їх популяризації.
Буклет – це зігнуте в один або кілька разів багатобарвне, добре ілюстроване видання. Виділяють різні буклети. Найпоширеніший з них – це буклет присвячений бібліотеці, а так само конкретного її відділу та напрямку роботи. Буклет нерідко виконує функцію путівника по бібліотеці, інформуючи відвідувачів про ресурси і послуги бібліотеки чи присвячені науково-практичним конференціям, круглим столам і т.д.
Плакат
– видання без згинів.
При цьому багатобарвне розраховане на залучення уваги з відносно великої відстані. Різновиди плаката: рекламують книгу або групу книг; бібліотеку і окремі послуги; форми діяльності, а також плакати, що надають допомогу в освоєнні
інформаційних знань.

14
Плакати та листівки про ресурси бібліотеки, особливо буклети, проспекти, каталоги, зазвичай служать відвідувачам не один рік. Слід лише подбати, щоб у цих виданнях не була присутня «одноденна» інформація.
Проспект – це багатосторінкове, зброшуроване, добре ілюстроване видання. Їх випускають універсальні і спеціальні бібліотеки. За змістом та оформленням проспект мало чим відрізняється від буклету, хоча за формою нагадує книжку, і матеріал у ньому скомпоновано в невеликі глави, розділи. Проспект надає більш широкі можливості висвітлити роботу бібліотеки.
Всі ці види рекламної продукції вручають відвідувачам, розкладають серед книг у фонді, біля каталогів, дарують читачам. Друкована реклама дозволяє бібліотеці зображально розкрити інформаційні та інші можливості. По ній відвідувачі судитимуть про етапи розвитку бібліотеки, традиції і можливості їхньої творчості.
Перевага таких матеріалів – можливість викорис- тання на протязі тривалого часу.
В принципі, реклама будь-якої послуги або
інтелектуальної продукції є одночасно і рекламою бібліотеки, оскільки містить інформацію не тільки про зміст рекламованої послуги, а й відомості про те, де, коли і на яких умовах її можна отримати. Таку рекламу називають
корпоративною, оскільки вона дає уявлення про всі сторони діяльності бібліотеки: її місцезнаходження, правила користування, склад і структуру документних фондів та
інформаційно-пошукового апарату, про заходи, сервісні послуги і т.д.

15
Друкована продукція бібліотек Хмельниччини
запрошення16
Методичні матеріали


17

Віконна реклама
Цікава і незвичайна «віконна реклама», активне залучення уваги до бібліотеки. Віконна реклама доступна тій бібліотеці, вікна якої розміщенні в зручному для читання
«на бігу» місці.
Перевага віконної реклами – масовість (з нею може познайомитися велика кількість потенційних користувачів), крім того, вона покращує зовнішній вигляд бібліотеки.
Головна вимога тут – правильне дизайнерське рішення.
Наприклад, на вікнах бібліотеки можна розмістити:
- «Книга – друг» – художні книги під назвою
(М. Матіос, Л. Дереш, С. Жадан, О.Забужко ін.). На задньому плані виставки можна розмістити постери з книжкових магазинів;
-


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал