Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії,,Б“ начальника відділу формування наф та діловодства Державного архіву Полтавської області Полтавської обласної державної адміністраціїСкачати 93.66 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір93.66 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

Державного архіву

Полтавської області

23 січня 2017 року № 8

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

категорії ,,Б“ начальника відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Полтавської області

Полтавської обласної державної адміністрації


І

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території області.

2. Здійснює управління архівною справою і діловодством на території області, координує діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства.

3. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань, визначених Положенням про відділ формування НАФ та діловодства, розподіляє завдання і обов’язки між працівниками відділу та контролює їх виконання.

4.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

5. Здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, трудових архівів, установ, організацій, підприємств та приватних архівів з питань формування Національного архівного фонду, архівної справи та організації діловодства.

6.Здійснює контроль за організацією та проведенням робіт, пов’язаних з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

7.Здійснює контроль за організацією та проведенням засідань експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) державного архіву, є заступником голови ЕПК.

8. Здійснює контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу, готує звернення до суду з позовом про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий.

9. Здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства.

10. Організовує та забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

11.Організовує, контролює та забезпечує роботу з укомплектування державного архіву.

12.Організовує та контролює проведення в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпорядкування, веде їх реєстр.

13. Організовує, контролює та забезпечує проведення обов’язкового державного обліку профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу, здійснення контролю за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться.

14. Організовує та контролює ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування державного архіву, на підставі затверджених списків.

15. Організовує та забезпечує проведення робіт, спрямованих на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії області (міста).

16.Організовує та контролює приймання на прохання юридичних і фізичних осіб документів Національного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання.

17. Організовує та контролює перевіряння роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів.

18. Організовує здійснення контролю за складанням та додержанням номенклатури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву.

19. Організовує здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в державному архіві, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування.

20.Організовує та бере участь у проведенні семінарів, нарад, навчань працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій з питань архівної справи та діловодства. Виступає з науковими повідомленнями, доповідями, лекціями, статтями, здійснює рецензування нормативних розробок.

21. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є державний архів.

22.Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

23. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, державних цільових програм.

24. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

25. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими державними органами.

26.Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші

структурні підрозділи.

27. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань архівної справи та діловодства.

28.Готує та подає на затвердження списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування державного архіву.

29. Готує нормативно-методичні документи з питань формування Національного архівного фонду та організації діловодства.

30. Складає і подає для узагальнення розділ

плану розвитку архівної справи в області за напрямком діяльності відділу та забезпечує його виконання.2

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4 500 грн., інші виплати відповідно до Закону України ,,Про державну службу“

3

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

4

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади“, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.Строк подання документів: 17 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються за адресою:

м. Полтава, вул. Пушкіна, 18/24, кабінет № 16

до 17-00 08 лютого 2017 року

5


Дата, час і місце

проведення конкурсуКонкурс буде проведено 14 лютого 2017 року, початок о 09-00 за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна,18/24 (читальний зал державного архіву каб. № 13)

6

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бігдан Олена Анатоліївна, тел. (0532) 60-90-17,

derjarhiv@ukrpost.ua
ІІ

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1


Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

магістр

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше двох років

3


Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Знання законодавства

1) „Конституція України”;

2) Закон України „Про державну службу”;

3) Закон України „Про запобігання корупції”;

4) Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;

5) Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

6) Закон України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”;

7) Закон України „Про звернення громадян”;

8) Закон України „Про інформацію”;

9) Закон України „Про доступ до публічної інформації”;

10) Закон України „Про захист персональних даних”;

11) Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг”;

12) Кодекс законів про працю України”2


Професійні знання

1) вища освіта (архівознавство, документознавство, історія, державна служба, державне управління);

2) досвід роботи в архівних установах;

3) стаж роботи не менше 2 років на державній службі;

4) знання основ державного управління, управління персоналом;

5) знання підзаконних нормативно-правових актів з питань архівної справи та діловодства


3

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.


4

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) забезпечення співвідношення ціни і якості;

3) ефективно використовувати ресурси;

4) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

5) вміння працювати з великими масивами інформації;

6) вміння працювати при багатозадачності;

7) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.


5

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;3) відкритість.

6

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.


7

Управління організацією та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів.


8

Особисті компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.
Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал