Український інститут національної пам’яті збірка методичних рекомендацій до відзначення пам’ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладахСторінка9/14
Дата конвертації07.12.2016
Розмір2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

http://oun-upa.ga/

 1. Пагіря О. Нескорені. Чому українські повстанці не стали нацистськими та совєтськими колаборантами [Електронний ресурс] // Український тиждень [сайт] / Пагіря О.- № 41 (258) від 11 жовтня 2012 р. - Режим доступу:

http://tyzhden.ua/History/62077

 1. Патриляк І. Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. Рух Опору [Електронний ресурс] // Історична правда [сайт] / Іван Патриляк.- 08.05.2014. - Режим доступу:

http://www.istpravda.com.Ua/articles/2014/05/8/142834/

 1. Патриляк І. УПА була більш «робітничо-селянською», ніж радянські партизани [Електронний ресурс] // Історична правда [сайт] / Іван Патриляк. - Режим доступу:

http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/14/59049/\

Пам’яті митрополита Андрея Шептицького9

Вступ

Україна протягом 2015 року на державному рівні вшановує пам’ять Андрея Шептицького відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.06.2014 № 1330-УП «Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького». Знаковою для України подією стало підписання 16 липня 2015 року Папою Франциском декрету, який проголосив усьому світу геройські чесноти митрополита Андрея. Це стало першим кроком до беатифікації (визнання святості) Шептицького.

Цього року для українства є нагода згадати та вшанувати не просто церковного ієрарха, а й політичного та громадського діяча, щедрого мецената в галузі освіти, культури, поборника людських прав і гідності. У складні часи боротьби за українську державність його подвижницька релігійна, просвітницька і доброчинна діяльність духовно гуртувала націю та сприяла збереженню її самобутності. Головна мета його життя - створення на засадах християнської церкви соборної України, яка забезпечила б розквіт нації. Перебуваючи на митрополичому престолі, Шептицький не тільки зцілював душі, а й рятував життя багатьох людей, які зазнавали переслідувань з боку двох тоталітарних режимів. Як член Галицького сейму, Палати панів у Відні він відстоював право українців на самостійність, наголошував на потребі збільшення українських середніх шкіл і заснування Українського університету (див. інфографіку «Несподіваний Шептицький» на с. 117).

Звернення до постаті Андрея Шептицького у загальноосвітніх навчальних закладах є важливим інструментом у національно-патріотичному вихованні дітей і молоді, формуванні їх громадянської позиції та моральних цінностей.Зміст і формат заходів, присвячених пам’яті Шептицького, мають представити його як історичну багатогранну постать загальноукраїнського масштабу для подолання сформованого радянською пропагандою стереотипного сприйняття особи митрополита.

Мета заходів, присвячених ушануванню пам’яті Андрея Шептицького:

 • пізнавальна: поширити інформацію про життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького з акцентами на його духовній, політичній, громадській, меценатській, культурній діяльності, її ролі для розбудови Української держави; наголосити на благочинності Владики у часи Голодомору і Другої світової війни; підкреслити значимість і загальноукраїнський характер спадку Шептицького.

 • практична: сформувати й розвинути інформаційні, хронологічні, мислиннє- ві, творчі, мовленнєві, аксіологічні й інтерактивні вміння та навички самоорганізації, критичного мислення, толерантного ставлення до іншої особистості та її думки.

 • виховна: сприяти формуванню громадянських почуттів, свідомої, соціально активної позиції, патріотизму та розуміння значення кожного окремого вчинку для долі людини й держави, відродження та збереження пам’яті про борців за незалежність України.

Форми і методи проведення заходів можуть бути різноманітними, на вибір навчального закладу або вчителя, однак перевагу бажано надавати активним, серед яких:

Для учнів основної школи:

 1. Круглий стіл «Скарбниця мудрості» у рамках інтегрованого уроку, присвяченого життю та діяльності митрополита;

 2. відео урок з подальшим обговоренням (див. додаток 2);

 3. комбінований урок з використанням різного обладнання, презентацій, відео-, аудіоматеріалів, фрагментів із науково-популярної літератури з подальшим обговоренням;

 4. турнір диспутів;

 5. конкурс творчих робіт «Від маленького Романа до Великого Андрея»;

 6. конкурс малюнків і плакатів «Він змінив країну. Змінюй і ти!»;

 7. фестиваль проектів «Духовні заповіти Шептицького у моїй родині»

Для учнів старшої школи:

 1. Усний журнал «Пастирська думка»;

 2. колоквіум «Уроки мудрості. Уроки життя»;

 3. фестиваль презентацій «Духовна й матеріальна спадщина Шептицького»;

 4. дискусійний майданчик за твором митрополита «Як будувати рідну хату?»;

 5. інтелектуальний атракціон;

 6. прес-конференція «Мудрість у віках»;

 7. конкурс есе «Жива душа України. Жива й нездоланна»;

 8. обговорення у малих групах із модератором «Актуальність соціального вчення Шептицького»;

 9. урок-інтерв’ю «Ідеальна Україна Шептицького. Яка вона?».

Але слід зазначити, що форми і методи, які рекомендовані для використання в основній школі, можуть застосовуватися і серед учнів старшої школи на розсуд учителя й організаторів.

Процес підготовки й організації заходів має ґрунтуватися на принципах і засадах можливості творчої самореалізації учнів; врахування їхніх вікових і психологічних особливостей; актуальності теми й змісту уроку; залучення до роботи всіх учнів класу; відповідності прийомів навчання формі уроку; застосування різних джерел знань і відповідного обладнання; креативності та новаторства; інтегрованості, інтерактивності й емоційності уроку.Роботу з підготовки заходів бажано проводити комплексно, спільними зусиллями освітніх закладів, громадських, благодійних організацій та об’єднань, сім’ї, органів державного управління, музеїв, бібліотек тощо.

Для створення урочистої атмосфери під час заходу рекомендовано використовувати українську символіку (святково прибране приміщення й учасники), а також відповідні наочні засоби навчання із цієї теми (див. додаток 3). Заходи можуть бути відкритими для паралельних класів, учнів певної вікової категорії, батьківської громадськості тощо.

Ми пропонуємо орієнтовну тематику Уроку духовності у загальноосвітніх навчальних закладах:


 • «Історія однієї долі, яка змінила Україну»

 • «Уроки мудрості. Уроки життя»

 • «Освіченість і духовність - шлях до добробуту»

 • «Збереження духовної спадщини - обов’язок кожного»

 • «Заслуги митрополита у становленні національної Церкви»

 • «Від духовності до державності»

 • «Шлях до відродження Церкви й культури»

 • «Він змінив країну. Змінюй і ти!»

 • «Вражаючі сторінки біографії митрополита Андрея»

 • «Від маленького Романа до Великого Андрея»

 • «Духовна спадщина Шептицького»

 • «На перехресті світу й духу»

 • «Андрей Шептицький - мистецтвознавець і меценат культури».

Життя у датах

Біографічна довідка. Хронологічна таблиця 10
Дата / роки

Події в житті Андрея Шептицького

29 липня 1865

Народився Роман-Марія-Олександр Шептицький в селі Прилбичі Яворів- ського повіту на Львівщині. Рід Шептицьких - це одна з найдавніших і найза- можніших українських боярських родин Галичини

1875-1883

Навчався у гімназіях св. Анни у Кракові та Франца-Йосифа І у Львові

Жовтень 1883 - червень 1884

Служба в привілейованому І австрійському полку уланів у Кракові, з якої було звільнено через хворобу суглобів

1884-1887

Навчання у Вроцлавському й Краківському університетах

1 листопада 1887

Поїздка до Києва. Відвідання Києво-Печерської Лаври, зустріч із В. Антоновичем - професором історії Київського університету, відомим українським археологом і етнографом, знайомство з молодим М. Грушевським і літературознавцем та іконознавцем М. Петровим

19 травня 1888

Отримав титул доктора права Ягеллонського університету у Кракові

28 травня 1888

У 23-літньому віці вступив до Василіянського монастиря в Добромилі

1 липня 1888

Під час облечин 1 0 отримав ім'я Андрей

1888-1890

Навчання на юридичному факультеті в Мюнхені, філософському - у Відні, Єзуїтській колегії - у Кракові

17 вересня 1899

Папа Лев XIII призначив Андрея Станіславським єпископом

17 грудня 1900

Номіновано Галицьким митрополитом

12 січня 1901

Андрей Шептицький вступив на митрополичий престол як Львівський архієпископ, Галицький митрополит і єпископ Кам'янця-Подільського

17 січня 1901

Інтронізація у соборі св. Юра у Львові2 січня 1903

Відкрив профінансоване ним товариство «Народна Лічниця» - українську статутну організацію і медичний заклад. Її мета - надання безкоштовної лікарської допомоги незаможнім людям

1906

Підтримка заснування жіночої гімназії сестер Василіянок у Львові

Жовтень 1908

Таємна подорож усією Україною, Білоруссю, Литвою та Росією, закладення основ спільнот католиків східного обряду в Петербурзі та Москві

16 грудня 1913

Відкрив заснований ним Український національний музей у Львові

15 серпня 1914

Написав Меморандум до австрійського уряду про майбутній устрій Української держави

26 вересня 1914

Арешт Шептицького росіянами. Роки вигнання провів у Російській імперії. Проте час ув'язнення в Новгороді, Курську, Суздалі та Ярославлі Шептиць- кий використовував для поширення ідей греко-католицької церкви

Березень 1917

Згідно з рішенням Тимчасового уряду Росії митрополита Андрея звільнено з ув'язнення. Подорож до Києва, Петербурга, Москви. Організація в Петербурзі Синоду Російської католицької церкви. Призначив отця Леоніда Федорова головою для католиків візантійського обряду в Росії

Квітень 1917

Шептицький знову відвідав Київ. Зустрівся з діячами Української Центральної Ради

Червень 1917

Створив у Києві Генеральний вікаріат для східної України; іменував своїм вікарієм о. Михайла Цегельського

12 жовтня 1918

Підписав повідомлення Української Парламентарної Репрезентації про утворення самостійної Української держави в межах Австро-Угорщини

19 жовтня 1918

Обрано членом Національної Ради ЗУНР

Квітень 1921 - серпень 1923

Поїздки до Бельгії, Голландії, Великобританії, Канади, США, Бразилії, Аргентини, Італії, Австрії, де відстоював права українців та інтереси Української держави

Жовтень - листопад 1923

Заснування Богословського Наукового Товариства зі щоквартальником «Бо- гословія»

1928

Заснування Греко-католицької богословської академії у Львові

1933

Під час Голодомору започаткував акцію зі збору продуктів для голодуючих на Наддніпрянщині, але радянський уряд відмовився від цієї допомоги

Березень 1938

Відкриття Українського шпиталю ім. Андрея Шептицького

Листопад 1938

Привітав проголошення Карпатської України та благословив її прем'єр-міністра Августина Волошина

9 жовтня 1939

Висвятив собі наступника - єпископа Йосипа Сліпого

1941

З його благословення відбулося проголошення Акта відновлення Української держави

Липень

1941

Обрано почесним президентом Української Національної Ради у Львові

Січень

1942

Підписав спільний лист українських державно-політичних діячів до Гітлера з протестом проти німецької політики на Сході

1944

Очолив Всеукраїнську Національну Раду

1941-1944

Започаткував і очолив кампанію із переховування євреїв, до якої залучив велику кількість духовенства Студійського уставу. Врятував життя понад 150 євреям1 листопада 1944

Помер у Митрополичих палатах собору св. Юра у Львові. Поховано у підземеллі Святоюрського собору

5 грудня 1958

При Вікаріаті в Римі офіційно розпочато беатифікаційний процес митрополита Андрея

16 липня 2015

Папою Франциском затверджено декрет, який стосується визнання героїчних чеснот митрополита Шептицького на прославу

Головні напрями діяльності митрополита Андрея Шептицького:Розвиток Церкви

Під час таємної подорожі Україною, Білоруссю, Литвою та Росією він заклав основи спільнот католиків східного обряду. У Києві створив Генеральний вікаріат для Східної України.

З ім’ям Андрея Шептицького пов’язують відродження Свято-Успенської Унівської Лаври у Львівській області.

Шептицький засновує Греко-католицьку семінарію, передавши їй понад 4 тис. цінних книг із власної бібліотеки. Пише листи до пастви, присвячені вихованню молоді, моральним засадам християнської родини.

Силами Шептицького було збудовано чимало храмів і монастирів. Напередодні Другої світової війни під його «рукою» налічувалося вже 4400 церков і каплиць гре- ко-католицького обряду, богословська академія, 5 духовних семінарій, 127 монастирів, виходило 9 друкованих періодичних видань.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал