Українська мова. 11-б клас Академічний рівеньСкачати 74.94 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір74.94 Kb.

Українська мова. 11-Б клас

Академічний рівень (70 год., 2 год. на тиждень)

Тема уроку

Дата

1

Повторення вивченого в 10 класі (2 год.)

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.


2

ЗМ 1. Види запису почутого: докладний запис, конспект. Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
3

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.
4

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.
5

ЗМ 2. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
6

Власні і загальні назви. Велика буква і мала у власних назвах.
7

Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.
8

ЗМ 3. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.
9

Займенники й контекст. Правопис займенників. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.
10,11

ЗМ 4-5. Ділові папери. Офіційний лист. Лист електронною поштою і по мобільною телефону. Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.
12

ЗМ 6. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.
13

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
14,15

ЗМ 7-8. Переказ тексту художнього стилю (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
16

Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках. Не і ні з різними частинами мови.
17

Контрольний твір на морально - етичну тему
18

Контрольна тестова робота з теми № 1. Морфологічні засоби стилістики. Контрольне читання мовчки
19

Види простих речень і їх відтінки значень. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
20,21

ЗМ 9-10. Реферат на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості

його побудови і мовне оформлення. Бібліографія.


22

Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.
23

Синоніміка означено-особових і безособових речень.
24

ЗМ 11. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.
25

Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів. Інверсія замість прямого порядку слів.
26

Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні.
27

Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.
28

Контрольний диктант.
29-30

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.
31

Контрольна тестова робота з теми № 2. Стилістика простих речень.
32

Смислові відношення між частинами складних речень.
33

ЗМ 12. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).
34

ЗМ 13. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень. Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.
35

Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.
36

Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.
37

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.
38

Синоніміка сполучників і сполучних елів, що з'єднують складні сполучникові речення.
39

ЗМ 14. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.
40-41

Пунктограми в складному реченні.
42

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-с мис лові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.
43

ЗМ 15. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.
44-45

ЗМ 16-17. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.
46

ЗМ 18. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.
47

Контрольна тестова робота з теми № 3. Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення. Контрольне аудіювання.48-49

ЗМ 19-20. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.
50

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.
51

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.
52

ЗМ 21. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).
53-54

ЗМ 22-23. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам'яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).
55

Лексикологія і фразеологія.
56-57

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю
58

Морфологічна будова слова.
59

Написання слів з найуживанішими орфограмами.
60

Частини мови.
61

Слово, словосполучення, речення.
62

Просте речення. Члени речення. Складне речення. Система розділових знаків.
63

Текст, його будова.
64

Контрольний диктант.
65

ЗМ 24. Ділові папери. Доручення. Розписка.
66

Контрольна тестова робота з теми № 4. Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови.
67

Інструктаж з підготовки до державної підсумкової атестації.
68

Підсумковий урок.
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал