Українська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xxСкачати 12.11 Mb.
Сторінка39/50
Дата конвертації07.12.2016
Розмір12.11 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50  1. Ознайомлення з інформацією таблиці «Проза та поезія у західноукраїнській літературі»

Представники

Жанри

Тематика

Поезія

Б.-І. Антонич, Б. Кравців, С. Гординський, В. Гаврилюк,

0. Теліга, Л. Мо- сендз, 0. Оль- жич, Є. Маланюк 0. Стефанович,

0. Лятуринська, Н. Лівицька- Холодна

Вірші, поеми, драматичні поеми

Події світової війни та національної революції породжують революційну, стрілецьку, антивоєнну, урбаністичну тематики. У прозі найпродуктивнішою залишається селянська тематика

Проза

  1. Королева,

К. Гриневичева, У. Самчук,

Ю. Косач,

  1. Вільде,

Г. Журба

Новела, нарис, прозова мініатюра, оповідання, повість, роман епопея

Історична

повість

Богдан Лёпкий, Юліан Опіль- ський, Катря Гриневичева

Повість, цикл повістей  1. Робота груп над створенням макетів таблиць

Орієнтовний варіант таблиці «Західноукраїнська поезія 30-х pp. Поетичне гроно: Б.-І. Антонич, С. Гординський, Ю. Липа».

У 30-ті роки лірика розвивалася дуже інтенсивно. Її представляли Богдан-Ігор Антонич, Володимир Гаврилюк, Святослав Гординський, Василь Бобинський, Юрій Липа, Роман Куп- чинський, Ярослав Цурковський, Богдан Кравців, Юрій Косач тощо. Поети об’єднувалися в літературні угрупування. Улюбленими жанрами західноукраїнських поетів були вірші, поеми, драматичні поеми.


Представники західноукраїнської поезії

Стисла характеристика творчості поета

Загальна характеристика західноукраїнської поезії 30-х pp.

Б.-І. Антонич

(5 жовтня 1909,

с. Новиця, Горлицький повіт, Лем- ківщина, тепер територія Польщі —

6 липня 1937, Львів) — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець

Збірки «Привітання життя», «Три персні». Поет був справжнім новатором.

В основі його лірики — міфологічна концепція світу — вічне повторення, відродження, оновлення. Поезія вирізняється незвичністю образів, багатошаровими метафорами, використанням архетипів.

Тематика — гімн землі і природі, єдність природи й людини, світу й людини

У 30-ті роки лірика розвивалася інтенсивно. Нове покоління поетів служило Україні: боролося за її незалежність і цілісність.

Поети об’єднувалися в літературні угрупування. Улюбленими жанрами західноукраїнських поетів були вірші, поеми, драматичні поеми.

Літературні угрупування «Митуса», «Логос», «Дажбог», «Гроно», «Дванадцятка» тощо присвятили свою діяльність боротьбі за свободу й незалежність України. Орієнтувалися на українських символістів та європейських модерністів, продовжували традиції «Молодої музи». Віддавали перевагу героїчній тематиці, стрілецькій зокрема. Видавали літературно- мистецькі часописи

С. Гординський

(ЗО грудня 1906, Коломия —

20 травня 1993, Верона, Нью-Джерсі, США) — український художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач, журналіст

Збірки «Барви і лінії», «Буруни», «Слова на каменях. Римські ямби», «Вітер над полями». Філософська, пейзажна, мариністична, громадянська, інтимна.

В основі багатьох творів — міф мандрів ліричного героя — мандрівника, якого письменник намагався показати з несподіваного боку, відтворити його внутрішній світ.

Тематика — морська романтика, враження
Представники західноукраїнської поезії

Стисла характеристика творчості поета

Загальна характеристика західноукраїнської поезії 30-х pp.
від подорожей. У поезії С. Гординського притаманні яскраві зорові та слухові образи, використання культурологічних образів. Поетика ґрунтується на засадах кубізму, неокласичної поетики
Ю. Липа (5 травня 1900, Одеса — 20 серпня 1944) — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітич- ної концепції, видатний ідеолог українського націоналізму

Збірки «Світлість»

(1925), «Суворість» (1931), «Вірую» (1938). Тематика творчості: роль і особистість митця. Ю. Липа розглядає творчість як діяльність, що народжує і творить світ.

Належав до поетів «празької школи», характерні ознаки творів яких (історіософічність, висока культура поетичного письма, культ сильної особистості, заангажова- ність національною ідеєю, декларативність проповіді «героїчного чину», наскрізний мотив аристократизму духу) можна знайти і в Ю. Липи


Орієнтовний варіант таблиці «Західноукраїнська історична повість 30-х pp. Історична проза Б. Лепкого, Юліана Опільського, Катрі Гриневичевої».


Представ

Твори

Загальна характеристика історичної прози

Богдан

Лепкий

Повісті «Мотря», «Не вбивай», «Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер»

Історична повість була створена через необхідність побудувати
Представ

Твори

Загальна характеристика історичної прози
послідовно відтворюють хронологію подій, пров’язаних з діяльністю гетьмана Іван Мазепи, кінцевою метою політики якого було утвердження державності України

нову історіософську концепцію України, відродити і зберегти національну літературу в умовах протистояння тоталітарному режиму Радянського Союзу.

У центр історичних повістей письменники поставили національно свідому людину, для якої на першому місці громадянський обов’язок.

Типовою ознакою масової літератури, характерною і для західноукраїнської історичної повісті, був дидактизм. В історичних повістях домінувала національна, державницька ідея. Сюжетна лінія мала гостро виражене дидактичне, виховне спрямування

Юліан

Опільський

«Іду на ви»: останній похід князя Святослава та його загибель.

«Ідоли падуть» — про часи князя Володимира й запровадження християнства на Русі «Золотий Лев»: про княжіння Данила Галицького.

У повісті «Вовкулака» змальовано життя на західних землях Давньоукраїнської держави в останні роки князювання Володимира

Катря

Гриневичева

У творах «Шестикрилець» (1935) та «Шоломи в сонці» (1928) розкрито події на Галицько-волинській землі другої половини XII — початку XIII ст.Матеріал для вчителя

Богдан Лепкий (Богдан Теодор Нестор Лепкий) (4 листопада 1872, Крегулець — 21 липня 1941, Краків) — український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник. Син Сильвестра Лепкого, брат Левка й Миколи Лепких, батько Лева Ростислава Лепкого.

Юліан Опільський (справжнє ім’я — Рудницький Юрій Львович; 8 жовтня 1884, Тернопіль — 9 лютого 1937, Львів) — український поет, письменник, історичний романіст.

Катря Гриневичева (Катерина Василівна Гриневич; 19 листопада 1875, Винники — 25 грудня 1947, Берхтесґаден), українська письменниця.

30-ті роки дали українській літературі понад п’ятдесят творів повістевого жанру. Найпопулярнішими авторами в ньому були:

В. Бірчак, В. Будзиновський, В. Ґренджа-Донський, Катря Гриневичева, Н. Королева, Ю. Косач, І. Крип’якевич, Б. Лепкий, А. Лотоцький, О. Назарук, Юліан Опільський, С. Ордівський, І. Филипчак, А. Чайковський.

Виходять твори О. Назарука «Князь Ярослав Осмомисл», «Проти орд Чингізхана», «Роксолана».

Осип Опільський звертається до історії давніх народів та Київської Русі. Перший історичний твір письменника «Іду на ви» надруковано 1918 року. Автор звернувся в ньому до епохи Київської Русі, часів держави й обрав сюжетом останній похід князя Святослава та його загибель. У повісті він змальовує яскравий образ славетного князя Святослава. Повість «Ідоли падуть» — про часи князя Володимира й запровадження християнства на Русі, а «Золотий Лев» — про княжіння Данила Галицького. У повісті «Вовкулака» змальовано життя на західних землях Давньоукраїнської держави в останні роки князювання Володимира. Твори приваблюють яскравими й динамічними сценами побуту, колоритними картинами раннього середньовіччя, задушевно-ліричними інтонаціями в описі інтимних почуттів персонажів. Та основне в повістях — осудження війн і загарбництва, інтерес до життя народу.

П’ять повістей складають цикл «Мазепа» Б. Лепкого. Це «Мотря», «Не вбивай», «Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер». У творах послідовно відтворено хронологію подій, але кожна має самостійне значення, тому й публікував автор повісті окремо. Головний персонаж усіх повістей — український гетьман Іван Мазепа (1639-1709), кінцевою метою політики якого було утвердження державності України.

Повісті «По дорозі в Сихим», «Непоборні», «Шоломи на сонці» належать Катрі Гриневичевій.

Основою історичних повістей Катрі Гриневичевої «Шестикри- лець» (1935) та «Шоломи в сонці» (1928) стали події на Галицько- Волинській землі другої половини XII — початку XIII ст. Автор спирається на історичні джерела, а також використовує тогочасні праці М. Грушевського, І. Линниченка, М. Кордуби, І. Шаране- вича, Д. Зубрицького. Увага письменниці зосереджена на основних подіях життя князя Романа Мстиславича.

Письменниця творить культ свого персонажа — людини, воїна, князя, розуміє й виправдовує духовну самотність, твердість у боротьбі з боярською опозицією. Романа Мстиславича зображено за різних обставин, і скрізь він — розумний політик і дипломат, хоробрий воїн, лицар честі й доброти, будівник своєї держави.

Катря Гриневичева виробила власний стиль письма, її мова дещо архаїзована, як і належно історичному полотну, збагачена давньоруською лексикою, взірцями давньої календарно-обрядової поезії. Багатий і розмаїтий декоративний реквізит є складовою частиною літературного мислення письменниці. Вона оживила історію, привернула увагу до тих історичних осіб та безіменних героїв, які в грізну годину будували свою державність, захищали країну від ворожих нападів і внутрішніх чвар.

Повісті, нариси, оповідання «Олексій Корнієнко», «Козацька помста», «Сонце заходить», «Богданко», «Петро Конашевич- Сагайдачний», «Полковник Михайло Кричевський» Андрія Чай- ковського мали особливу популярність. Від сучасників письменник отримав призвісько «козацький батько» через розробку козацької тематики у творчості. У пригодницькій повісті «За сестрою» зображено часи монголо-татарської навали.

У центрі уваги письменників, авторів історичних повістей, була національно свідома особистість, громадянин або ж людина, яка прагне такою стати. Для неї було характерним домінування суспільного над приватним. Через це любовна інтрига мала невеличкий вплив на розвиток сюжетної лінії чи композиції твору й була досить схематичною.

Типовою ознакою масової літератури, характерною і для західноукраїнської історичної повісті, був дидактизм. Незалежно від політичних уподобань автора в історичних повістях домінувала ідея національна, державницька. Уся сюжетна лінія формується відповідно до такого ідеологічного акцентування й має гостро виражене дидактичне, виховне спрямування.

Головний персонаж історичної повісті, як правило, був людиною сформованою, яка чітко усвідомлювала своє ідеологічне завдання. Це людина громадська, для якої особисте життя набагато менш важливе, ніж суспільний обов’язок. Події, зображені у творі, дозволили авторові показати державотворчу діяльність персонажа. Він спрямовує свої дії на визволення власного народу від соціального й національного гніту, розбудову української держави.

Серед образів творів історичної тематики обов’язково був «взірцевий громадянин», захоплений благородною ідеєю. (Ідея створення такого характеру знайшла своє втілення ще в повісті

І. Франка «Захар Беркут».)

Це людина, яка, забувши про особисте, власне життя кладе на вівтар служіння Вітчизні, громадським справам. Такий персонаж, чітко усвідомлюючи своє призначення, у певному сенсі одержимий великою благородною ідеєю. Він сміливий, відважний, мужній, холоднокровний, рідко виявляє емоційність, дотримує слово, не боїться смерті, а головне — беззаперечно відданий своєму керівникові та Вітчизні.

Саме такими виглядають князь Роман у повісті Катрі Грине- вичевої «Шестикрилець» і син боярина Судислава Ярослав у повісті Юліана Опільського «Золотий лев». Боярин Судислав — ідеальне втілення чоловічої поведінки: спокійний, небагатослівний, розумний, сміливий, вірно кохає Оленку й завжди готовий виступити на захист інтересів громади, уміє передбачити події наперед і направити їх у потрібне русло.

Орієнтовний варіант таблиці

«Західноукраїнська проза 30-х pp. Проза В. Стефаника,

О. Кобилянської, І. Вільде, О. Туринського»


Представники

Твори

Загальна характеристика західноукраїнської прози 30-х pp.

Стефа- ник Василь Семенович

(14 травня 1871, Русів (тепер Сня- тинського району Івано- Франківської області) —

7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, депутат Австрійського парламенту від Галичини

20-30-ті роки дослідники вважають другим періодом творчості Василя Стефаника. Твори: п’ята збірка новел «Земля» (1926). Відголоски подій Першої світової війни — тема новел «Дитяча пригода», «Марія», «Сини», «Вона — земля», «Гріх», «Мати». Післявоєнне селянське життя відтворено в новелах «Morituri», «Воєнні школи», «Дід Гриць». Вони присвячені розкриттю теми класових відносин у післявоєнному селі.

Останнє десятиріччя творчої діяльності письменника — ліричні та автобіографічні спомини про рідних і дорогих людей: «Перший твір Леся Мартовича»,

У 20-30-х роках XX століття активно розвивалася західноукраїнська проза, яка мала неоромантичне спрямування. Це був час складних літературних процесів, формування національно- визвольного руху, патріотичного піднесення та осмислення політичних подій 1918-1920-х років, що й стали основними суспільними чинниками відповідних літературних процесів.

Україна з усіма пов’язаними з нею проблемами стала домінантною темою у прозі 20-30-х років, з якої починалися й закінчувалися всі особистісні конфлікти персонажів.
Представники

Твори

Загальна характеристика західноукраїнської прози 30-х pp.
«Людмила», «Нитка», «Серце», «Каменярі».

У цих творах автор дає стислі, але влучні характеристики членам, що становили його родинного та літературного оточення

Творчість західноукраїнських письменників 20-30-х років зосереджує увагу на пересона- жеві, який прагне подолати хаотичний стан соціуму. Він проявляє себе активним серед народу, але не зливається з натовпом, а залишається морально сильною особистістю, яка усвідомлює своє покликання підносити до власного духовного рівня інших. Отже, з’являється якісно новий лідер, який сповідує загальнолюдські цінності (ідеал), шукає себе, пізнаючи світ і власне місце в ньому. Однак ці пошуки (від надії до сумнівів, від оптимізму до песимізму) не спричинюють роздвоєння особистості, а навпаки, посилюють її тяжіння до цілості й гармонійності на шляху виборювання ідеалу для себе й решти.

Основний конфлікт — між мрією та дійсністю, між добром і злом. Позитивний персонаж долає його, знаходить вихід зі скрутного становища, бо він — особистість цільна та гармонійна,

Ольга

Юліанівна

Кобилянська

(27 листопада 1863, м. Ґура- Гумора, повіт Сучава, Герцогство Буковина, Австро- Угорщина (сьогодні м. Гура- Гуморулуй, Румунія) —

21 березня, 1942, Чернівці) — українська письменниця

«Царівна», «Valse melancolique», «В неділю рано зілля копала», «Апостол черні».

У творах порушено морально-етичні проблеми, що мали стати передумовою відродження українського суспільства; персонажі шукають гармонію, прагнуть удосконалити як власне життя, так і тогочасне суспільство. Позитивний неоромантичний персонаж 0. Кобилянської співіснує з різними народами в багатонаціональній Австрійській імперії і при цьому зберігає свою національну ідентичність на противагу антигерою- зраднику. Позитивний образ — свідомий українець — часто бере на себе завдання допомогти й іншим співвітчизникам відчути любов, обов’язок та відповідальність за свою націю. Саме тому письменниця зосереджує увагу на таких
Представники

Твори

Загальна характеристика західноукраїнської прози 30-х pp.
рисах характеру, як сила волі, моральна стійкість, віра в ідеали. Отже,

0. Кобилянська мала на меті показати життєздатність персонажа- ідеалу та неспроможність антиідеалу — людини духовно деградованої, морально слабкої

із сильною волею й непохитними морально-духовними настановами.

Головними мотивами прози є історизм, національний патріотизм, релігійність, оптимістичність.

Для прози 20-30-х років характерні деякі формотвірно-стилістичні риси експресіонізму, імпресіонізму, необа- роко

Осип

Васильович

Туринський

(псевдонім —

І. Думка;

22 лютого 1880, с. Оглядів, Раде- хівський район, Львівська

область —

28 березня 1933, Львів) — український письменник і літературний критик, учитель середніх шкіл Галичини

«Син землі».

Увага автора зосереджена не тільки на образі «нової жінки», а й «нового чоловіка», які в гармонійному поєднанні творять «нову людину» (неоромантичний ідеал).

Головний акцент письменник робить на питанні морального та духовного вдосконалення особистості. Його «ідеальна людина» не тільки виступає взірцем чеснот для інших, сповідує християнську концепцію любові, а й відчуває свою духовну спорідненість із природою
Ірина Вільде

(справжнє ім’я Дарина Дмитрівна

Модерністські повісті «Метелики на шпильках», «Б’є восьма», «Повнолітні діти».Представники

Твори

Загальна характеристика західноукраїнської прози 30-х pp.

Макогон;

5 травня 1907, Чернівці —

ЗО жовтня 1982, Львів) — українська письменниця. Донька письменника й педагога Дмитра Макогона

У повістях утверджено ідею сильної жінки, рівноправності її з чоловіком, ідея духовної місії жіноцтва.

У художніх пошуках орієнтувалася на письменників-класиків, які приділяли увагу «психологічному реалізму»


  1. Презентація роботи груп. Доповнення, уточнення, виправлення помилок (у разі необхідності)

  2. Заключне слово вчителя

Слід зазначити, що західноукраїнська література 20-30 років шукала нових засобів зображення людини і світу. Митці вивчали та використовували нові тенденції, які панували в літературі Заходу, розповідаючи про життя України. З одного боку, вони писали про втрату Україною соборності, сумували через це та відбивали розчарування суспільства. З іншого — вірили у відродження народу та держави. Оспівували людину сильну, вольову, яка здатна активно діяти задля об’єднання українських земель, відродження нації.

  1. Домашнє завдання

  1. Опрацювати матеріал уроку за допомогою створених на уроці таблиць.

  2. Індивідуальне завдання: підготувати виразне читання поезії Б.-І. Антонина «Автобіографія».

  1. Підсумки уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал